Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obce ČMELÍNY a VÍSKA

18. 1. 2007

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,Některé obce jsou popsány z historického hlediska jen malou částí – jelikož neprocházely mimořádnými úseky dějin – jedná se o obce Čmelíny a Vísku.“           

 

 ,,Čmelíny“ 

,,Obec je stavěna ve stylu původní staročeské okrouhlice, kde je uprostřed návsi kaplička a vedle rybník. Dějiny obce sahají do XIV. století. První písemná zpráva je z roku 1384, kdy v knihách erkčních ("Erektion libri") o založení chrámů, farních obročí a špitálů se vyskytuje vícekrát jméno svědka "Ervín de Stmelin", který byl zakladatelem této dědiny, nebo synem tohoto zakladatele. "Ervín de Stmelin" byl podle pozdějšího bádání konvršem nepomuckého kláštera cisterciátského, jehož řád v té době zakládal řadu obcí na nepomucku. S jeho rodem se dále setkáváme na tvrzi v Neprochovy na Plánicku a později na Zvíkově, kde je v letech 1473 - 1481 jako purkrabí uveden Jan Čmelínský z Neprochova."

 ,,Vlastní jméno "Čmel" vykládá dr. Profous i badatel Augustin Sedláček ze staročeského "čmel" nebo "stčmel" v množném čísle "Čmelíny".

Kaplička Čmelíny interiér

 ,,V roce 1420 byl žižkovskými vojsky vypálen cisterciátský klášter a celé  klášterní panství dal císař Zikmund do zástavy Švamberkům a svatbou přešel majetek na Šternberk, kteří jej v roce 1584 dělili na část Nepomuckou a Plánickou. Byl sepsán i soupis obcí a obec Čmeliny patřila pod část Nepomuckou. Vyskytují se zde i jména prvních usedlých : Wavzinec Brzak, Výt Kalabza, Ondrzej Vokacz, Josef Ptaczek, Vít Janda, Jan Hoch, Ambrož Raczek a Waczlaw Blažiek. Další zmínka o usedlících je z roku 1654, kdy byla pořízena tzv. "Berní rula". Podle ní měla mít obec 202 polí, 26 lad a luk pro 25 vozů sena."

Obec Čmeliny – Víska

,,Obec se rozrůstala a v roce 1869 bylo v obci 234 obyvatel v 31 domech. V roce 1817 se ve Čmelínech se začalo vyučovat. V roce 1890 byla postavena kaplička a v roce 1896 byl založen Dobrovolný sbor hasičů Čmelíny."

 ,,Víska“

MěU Čmelíny - Víska

 ,,Malá obec ležící na soutoku Černého a Bílého potoka pod kopcem "Vějš" v malebném údolí chráněné od severních větrů mohutným kopcem Štědrý i stráněmi Čmelínské hory. Položení obce způsobilo, že v dávném starověku jsou písemné doklady o této obci dosti nejasné, neboť po okolní chudé šlechtě se nic nezachovalo. V blízkých Kladrubcích měli sice tvrz rytíři Sádlové z Kladrubec, o kterých se ví jen to, že to byli loupežní rytíři a kteří byli vyhnáni z tvrze a rozprášeni po okolí. Nejsou ani žádné písemné doklady o velmi chudé šlechtě Strojetických ze Strojetic, kteří měli také "zámek" v Přebudově. Ale byla to do dnes zachovalá zděná chalupa a tato šlechta měla pouze tři poddané a ani neměla zájem o zachování nějakých písemností."

 ,,A tak zbyly jen pověsti a legendy o vzniku obce Víska. Jedna z nich praví, že na jedné straně vesnic se usídlili Němci ( Bavoři ) a na druhé Češi. První písemná zpráva, kde se objevuje jméno Víska, je z roku 1607, kdy v knize "Dějiny osady Lnářské" od P. Al. Majera je uvedeno: "Vilém  Novohradské z Kollovrat se ujal vlády nad Lnářemi a panství rozmnožil o Hornosín, dále koupil Záhorčice od Václava Koce z Dobrše a roku 1607 tvrz Kladrubce a Čmelínky, potom ves Ohrazenice a necelou ves Přebudov od Jindřicha Krištofa z Purgersdorfu." I když jsou zde uvedeny Čmelínky, jedná se skutečně o Vísku neboť Čmelíny od nepaměti patřily k panství Zelená Hora u Nepomuka."

,,Po sepsání "Berní ruly" v roce 1655, kdy obec Víska patří hraběti z Frautsmanndorfu, majiteli panství Schlissendor (Lnáře), měla obec 152 polí.

Obec se dále rozrůstala a v roce 1821 zde bylo 123 obyvatel a 21 čísel popisných. Sloučení obou obcí Čmelín a Víska  se uskutečnilo v roce 1961.

,,Obec Čmelíny sdružená s obcí Víska se nachází asi 5 km v malebném údolí jihovýchodně od Nepomuka v okrese Plzeň-jih."

  oooooooooooooooooooooooooooooooooo