Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obec HUDLICE

27. 10. 2009

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

Obrazek

,,Obec HUDLICE“

Obrazek

,,Nejstarší zpráva o vsi Hudlicích se zachovala ve staré české kronice Václava Hájka z Libočan z roku 1541, kde při letopočtu 1003 je popisována událost o přepadení knížete Jaromíra Vršovci. Tehdy, jak kronikář píše, dostal zachránce knížete, Hovora, odměnou několik vsí - Kublov, Broumy, Trubín a také Hudlice.“

,,Ovšem jedním z prvních historických dokumentů upomínajících na existenci vsi je archivní zpráva uvádějící, že v měsíci květnu 1341 král Jan ustanovil dva urozence, Jana Jindřicha z Provemdorfu a Peška Benešovského, aby v královských lesích vysadili dvě nové vsi, Chyňavu a osadu Hudlice, při nichž byla malá víska - Újezd. Byla tedy zprvu hudlická osada částí královského zboží.“

,,Tajemný rubáš na oltáři“

,,Starobylá vesnice Hudlice je rozložena na kopci pod mohutným útesem Hudlické skály. Název vesnice prý od slova Udlice či Undlaicht. Tak prý obyvatelé nazývali undiny, tedy rusalky, strážkyně pramenů, jejíchž zpěv se často rozléhal ve skalách. Nedaleko vrcholu skály jsou zbytky jeskyně, kde stával vytesaný kamenný stůl či oltář, na něm měl ležet rubáš. Jednou za rok o slunovratu sem přicházela tajemná bílá panna, aby udělala na rozešitém rubáši jeden stříbrný steh. Je možné, že Hudlická skála patřila k místům, kde se konaly pradávné věštby.“

Spirit

Obrazek

Josef Jungmann

 Josef Jungmann

Obrazek

Slovník česko-německý Josefa Jungmanna

Obrazek

Obrazek

Antonín Jungmann bratr Josefa

19.5.1775 Hudlice u Berouna - 10.4.1854 Praha

Český lékař - porodník, zakladatel modrního evropského porodnictví

 

Obrazek

 Dochovaná chalupa bratrů - Josefa, Antonína a Jana Jungmanna

 

,,Obec Hudlice se rozkládá západně od okresního města Berouna na okraji křivoklátské vrchoviny. Její dominantu tvoří buližníková skála obklopená lesy. V blízkém okolí lze spatřit i další přírodní památky (Stará ves). První písemná zpráva o vzniku obce pochází ze 14. století (1341 první zmínka o obci).

Po vybudování Karlštejna založil Karel IV. v okolí města Berouna další vesnice a Hudlice patřily ke karlštejnskému panství. V letech 1425 až 1437 byl v Hudlicích rytířský dvorec. Obec střídala své majitele a její rozvoj byl přerušen husitskými válkami a válkou třicetiletou. Až kolem roku 1656 nastává rozkvět obce s rozvojem železářství. Okolí Hudlic má bohatou geologickou minulost.“

,,Jsou zde ložiska železné rudy, těžívala se tu rumělka a v potocích se rýžovalo zlato. V minulosti tu žilo mnoho horníků těžících železnou rudu, jejímž hlavním zdrojem byla až do 60. let 20. století nedaleká Krušná hora. V okolních lesích se nacházelo mnoho milířů, v nichž uhlíři pálili dřevěné uhlí pro železářské pece. Podle další pověsti se v hlubokých lesích ztratil při lovu český kníže Oldřich, kterého našel uhlíř Matěj a nechal u sebe přenocovat. Na oplátku byl pozván na návštěvu k Oldřichovi i se svou ženou - a to je obsah kdysi tak populární divadelní hry loutkáře Matěje Kopeckého Posvícení v Hudlicích.“

,,Jeden z německých přistěhovalců zde postavil chalupu, ve které se roku 1773 narodil národní buditel Josef Jungmann, nejvýznamější hudlická osobnost. Jméno prvního Jungmanna se objevuje již ve třicetileté válce a sám Josef Jungmann píše později v dopise svému příteli Markovi, že „přišli sem nedobrovolně ze Saska“.

,,Tento jazykovědec, literární historik, překladatel, básník a publicista byl jednou z vůdčích osobností české jazykové národní kultury. Jeho dílo dovršilo utváření novodobého českého jazyka. Česko-německý slovník, mohutné pětisvazkové dílo, bylo přijato celým národem s nadšením. Český jazyk, vysmívaný a opovrhovaný, nachází v něm oporu a také podává doklad, že je to jazyk živý, bohatý a rovnocenný všem světovým jazykům. To vše je příčinou, že se Jungmann dožívá slávy jako jeden z mála českých vlastenců již za svého života. Básníci na něj psali ódy, naučné společnosti - Akademie, jmenovaly jej svým členem a posílaly vyznamenání. Císař Leopold mu daroval zlatý prsten a povýšil jej do rytířského stavu. Pocty nebraly konce. V roce 1838, když byl zvolen děkanem filozofické fakulty, bratr Antonín Jungmann, doktor medicíny a profesor, předává svému staršímu bratru Josefovi svůj univerzitní úřad a třetí bratr Jan, kněz, člen křižovnického řádu, slouží slavnostní mši, která k této instalaci patřila. Tehdy se na půdě staroslavného Karolina setkali tři bratři Jungmannové, vzácný příklad tehdejší i dnešní generaci, že třeba z prosté doškové chalupy, lze dosáhnout cílů nejvyšších. V letech 1822-1824 byla v obci postavena zděná budova školy, která nahradila roubenou školu a slouží dodnes. Hudlice patřily v této době k furstenbergskému panství, vrchnost sídlila na hradě Křivoklát.“

Obrazek

,,Z let 1874-1876 pochází pseudorománský kostel sv. Tomáše, jehož věž je další zdaleka viditelnou dominantou obce. Na jeho místě stával skromný dřevěný kostelík. Zajímavostí je, že byl při stavbě nového kostela obezděn a pak teprve zbourán, když stavba nového kostela byla dokončena."

 

Obrazek

 www.obec-hudlice.cz

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO