Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obce - ÚDRAŽ, JEHNĚDNO, CHŘEŠŤOVICE, HLADNÁ, ÚJEZD

25. 1. 2007

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

,,Tady bych Vám chtěla přiblížit pět obcí, které nemají například kostel, kapličku atd., ale jsou součástí Albrechtic nad Vltavou. I  zde v těchto přidružených obcích se najdou další stavby a zajímavosti, které si jistě rádi přečtete a dozvíte se tak nové poznatky, které Vás obohatí…“                Ludmilka

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Obec Albrechtice nad Vltavou tvoří šest vsí : Albrechtice nad Vltavou jsou popsány samostatně a dále obce Údraž, Jehnědno, Chřešťovice, Hladná a Újezd."

 ,,Obec Údraž“

Obrazek

Obrazek

Leží asi 3 km vzdušnou čarou severně od Albrechtic.Ve 13.století podle zápisů v zemských deskách zde byly dvě tvrze - dolní podle pověsti v místech č p.13. Podle pověsti snad také v obci existoval pivovar. Horní tvrz, původně gotická, renesančně přestavěná, renesanční místnost s pozoruhodnou neckovou klenbou, zdobenou štukovými hřebínky se dochovala v patře za jediným jižním oknem. Tuto fázi stavby můžeme datovat do druhé poloviny 16. století. Objekt byl později adaptován na sýpku. Zachována je také  renesanční cihlová dlažba. A na vnějších jižních nárožích je malovaná iluzívní bosáží.Nejstarší zpráva o osadě je až z druhé poloviny 15. století a zmiňuje se o jakémsi plenění, při kterém byl zdejším lidem pobrán dobytek. S ohledem na to, že ve vsi nebyl kostel nelze zjistit, jak dlouho před tím již mohla vesnice existovat. Dle nepřímých náznaků první sídlo - tvrz vznikla zřejmě v Údraži někdy před rokem 1505.

Obrazek

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 ,,Obec Jehnědno“

Obrazek

Leží asi 5 km vzdušnou čarou na sever od Albrechtic. Jehnědno je malá osada s nepravidelným shlukem usedlostí, která byla založena na královském majetku a roku 1341 zastavena Petru z Rožmberka. V roce 1406 je v písemných pramenech jmenován jakýsi Jan Lysý z Jehnědna a ve druhé polovině 15. století "Matias Sskornie de Giehniedna". V tomtéž století patřila osada k Bechyni a dvůr ke Chřešťovicím. V roce 1556 prodal díl vsi Jehnědna Jindřich Starší ze Švamberka, který získal při dělení panství Švamberků z Bechyně, Antonínu Lokovi z Netky. Jeho potomci drželi tento díl, kterému se říkalo Dolní Jehnědno až do 17. století, kdežto část, která náležela v 16. století ke Chřešťovicím se nazývala Hořejší Jehnědno. Z osady pocházel významný český bibliofil 15. století - Matyáš Škorně z Jehnědna.

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,Obec Chřešťovice“

Obrazek

Roubená vesnická architektura

Na volném prostranství při hlavní komunikaci stojí zajímavý pomník padlým z 1.světové války. Uprostřed vsi stojí tvrz z 15. století, která byla později přestavěna na barokní zámeček. V zámku bývalo knížecí středisko, správce a porybný. V objektu býval velký ovčín, stáje a dále sídlo vedení správy dvora. A také pivovar, ze kterého musely brát okolní hospody pivo. Byl to Zámecký pivovar knížete Schwarzenberga a byl zrušen v roce 1891, produkoval až 1 000 hl piva.Vnitřní prostory zámečku obsahují také kapli, která je užívána římskokatolickou církví k bohoslužbám. Nedaleko vsi směrem jihozápadním u Velkého chřešťovického rybníka můžeme nalézt krásnou roubenou venkovskou architekturu.

Další místní zajímavostí je také 250 let stará lipová alej vedoucí do vsi směrem od Písku.

Obrazek

Je to ,,svatební alej,“ protože chtěl-li se některý poddaný oženit anebo poddaná vdát, musel či musela kromě žádosti vrchnosti vysadit i jednu lípu a to tak, že jedna strana byla určena dívkám a druhá chlapcům. Vzhledem k velmi špatném stavu jednotlivých stromů, které mohli způsobit škody na majetku či na zdraví, byla alej na počátku roku 2004 vykácena.

 

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Obec Hladná“

Obrazek

Vesnička asi 2 km východně od Albrechtic. Původně ležící na obou březích a je rozdělena na  čtyři části podle okolních obcí: Hladná Albrechtická, Pašovická, Hostecká a Doubravská. Hladná není původní název. Již od roku 1461, kdy je o této vsi znám první písemný údaj, se uvádí jako Hlasná. Bývala to vždy plavecká ves. Přejmenování vsi na Hladnou se pravděpodobně uskutečnilo ke konci 18. století. Na levém břehu Vltavy, který je součástí katastru obce Albrechtice, bývalo původně vaziště pramenů, nad nímž bylo velké skladiště dřeva z píseckých a neznašovských lesů. Ročně se odtud vypravovalo sedm až osm tisíc plnometrů dřeva, někdy i více. 

 

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

 ,,Obec Újezd“

Obrazek

Leží ve vzdálenosti asi 4 km vzdušnou čarou jihovýchodně od Albrechtic. Obsahuje několik dosti rozptýlených lokalit. V minulosti zde bylo vaziště vorů, takzvaný splaz a vorařský hostinec pana Hrdličky. Stával zde středověký hrad jménem Újezdec ( někdy zván též Kozí hrad ). Se jménem Újezdec se setkáváme na počátku 14. století, kdy byla lokalita královským majetkem, později připadl Záviši z Robné. Podle pověsti je jeho historie spojena s vojskem Jana Žižky, který jej údajně vyplenil. Jeho majitel Jan Malovec z Malovic hrad v 16. století opustil a nechal zpustnout. Byl také majitelem zámku Hluboké. Rod Malovců byl jedním z nejstarších a nejrozšířenějších českých rodů, který, jak z historie známo, přišel do Čech již za prvních dob křesťanských.

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 Mé shrnutí :

,,Jistě i Vy jste se pozastavili nad 250 let starou Lípovou alejí v Chřešťovicích nazývanou ,,Svatební alej.“Je veliká škoda, že musela být vykácená a tak byl přerušen její historický význam a krása vzrostlých a jistě mohutných stromů."

 

,,A uprostřed vsi stojí tvrz z 15. století, která byla později přestavěna na barokní zámeček. A zámecký pivovar knížete Schwarzenberga produkoval až 1 000 hl piva, to se jen tak nezažilo !"

 

,,Tvrz v Údraži byla adaptována na sýpku – věčná škoda, že ano ! A v 15. století byl tady lidem pobrán dobytek –  nedovedeme si to představit !"

 

,,Vesnice Hladná byla plaveckou vsí a reprodukovala ročně až osm tisíc plnometrů dřeva - to bylo práce nebo-li dřiny !"

 

,,Újezd to bývala vesnice z vazištěm vorů a vorařským hostincem a stával zde středověký hrad ,,Újezdec“a podle pověsti je jeho historie spojena s vojskem Jana Žižky, který jej údajně vyplenil. Jeho majitel Jan Malovec z Malovic hrad v 16. století opustil a nechal zpustnout."

 

,,Z Jehnědna pocházel významný český bibliofil 15. století - Matyáš Škorně.“  Ludmilka

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ