Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vincent Van Gogh - Uvědomuje si, že jeho umění je jiné

30. 11. 2008

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Obrazek

,,Vincent Van Gogh"

Van Gogh Théo

,,Mám malování v krvi"

Narodil se 30.3.1853 v Groot Zundert, v severním Barbantsku, v Nizozemsku a zemřel 29.7.1890

Obrazek

,,Jeho otec byl kalvínským pastorem a Vincent měl čtyři mladší sourozence. Nejsilnější vztah ho poutal k o čtyři roky mladšímu Theodorovi, který mu pomáhal materiálně i duchovně. A tak korespondence mezi těmito bratry je něčím vyjímečným - dochovalo se 650 dopisů. Vincent začal prodávat ve svých sedmnácti létech ve slavné Goupilově galerii-antikvariátě v Haagu. Stává se úspěšným příručím, který hovoří plynně francouzsky a anglicky a je vyslán do filiálek v Londýně a Paříži. Po nějaké době galeriie opouští a jen dva roky studuje teologii s výrokem - ,,Mám v úmyslu stát se pastorem. Chci poskytovat útěchu chudým..." pak studium přeruší. Usadí se mezi nuzáky v belgické uhelné pánvi Borinage. S nadšenou vírou učí děti horníků číst a psát, vyučuje katechismu, pečuje o nemocné a ve volných chvílích kreslí. Z této doby pocházejí jeho první kresby s námětem přírody. Uvědomuje si, že jeho umění je jiné a proto chce nalézt dostatečně průzračný vzduch a natolik silné světlo, aby dokázalo zdůraznit barvu, tak jak očekával. Je totiž okouzlený krásou přírody a to krajinou pod sněhem, bílý štítům, které se zvedají k nebi stejně prosvětlenému jako sníh. Ale pak jaro je explozí barev a vůní a proto neustále maluje horečkovitě a se zápalem. Tragicky si uvědomoval, že je nemocen - pronásledovaly ho těžké deprese, sužovala ho nervová zhroucení, epileptická a záchvatová šílenství s halucinacemi, které měly mystický charakter - svíjel se bolestí a nelidsky trpěl a došlo k tomu, že pil i terpentýn. Ano, pronásledovaly ho stále nenaplněné životní lásky, rozchod s rodinou a mnoho hádek, sporů a podvodů. Z rozčílení si nemocný Vincent Van Gogh uřízl své ucho a pak byl umístěn do ústavu pro choromyslné. Po celkovém zklidnění byl propuštěn a opět maloval, ale jeho úsilí se mu zdálo zbytečné. Když vycítil, že byl přítěží i svému bratrovi - opouštěly ho síly a vracely se nebezpečné záchvaty vzteku a tak se Vincent Van Gogh revolverem za horkého poledne pokusil střelit přímo do srdce. Byl těžce raněn, ale vlastními silami se vratil domů a o půl druhé v noci zemřel."

The Old Mill by Vincent van Gogh 1888

Vincent van Gogh 1888

Napsal svými slovy :

,,V životě, stejně jako v malování, si mohu poradit bez Pána Boha. Nemohu však existovat - já, trpící člověk - bez něčeho, co je větší než já, co vyplňuje celý můj život : bez tvůrčí síly ..."    

,,Rolníky je třeba malovat tak, jako by člověk byl jedním z nich a přemýšlel stejně jako oni."

,,Já si svá díla nevymýšlím, naopak, nacházím je už dokončená, musím je pouze nalézt, vydobýt z přírody."

,,Slunce, světlo, protože mi chybí lepší přirovnání, musím používat slova jako žlutá, sírově žlutá, bledě zlatá. Jak krásná je ta žlutá."

,,Ve skutečnosti vůbec nejsem prchlivý člověk : rozhodně se cítím být více sám sebou, když jsem klidný."

,,Současné malířství směřuje ke zjemnění - bude spíše hudbou než sochou a nakonec je ovládne barva."

,,S tím, že nikdo nekupuje moje obrazy, nic nenadělám. Jednou však lidé pochopí, že jejich hodnota je vyšší než cena, kterou jsem zapletil za barvy."

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Van Gogh, Selbstporträt mit Strohhut

 ,,Byl individualista a samotář"

,,Vincent Van Gogh neuznával kompromis a nebyl s to se podřídit autoritám. Proto opustil církev, která mu byla duchovně i umělecky blízká. Jeho umění se zrodilo z utrpení a osamělosti, aby triumfovalo teprve po autorově smrt." 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

,,Ten člověk se musel buď zbláznit nebo nás všechny překonat : netušil jsem, že pravdivé budou obě tyto hypotézy." Tak se mnoho let po smrti Vincenta Van Gogha vyjádřil Camille Pissarro.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

,,Vincenta van Gogha okouzlují barvy"

 

Sunflowers - Vincent van Gogh

 ,,Často se říká, že Van Gogh, aby mohl malovat v noci, pořídil si klobouk se svíčkami připevněnými na krempě a hovoří o svíčce - Abych se vyhnul konvenční noci se studeným bílým světlem, stačí obyčejná svíčka s celým svým bohatstvím žlutých a oranžových odstínů - a tak maluje na břehu svou první Hvězdnou noc, prosvícenou hvězdami v citronových, růžových, zelených, blankytných a poměnkově modravých odstínech. Okouzlují jej barvy, které objevuje za tmavé noci - nebe je modrozelené, voda královsky modrá a pole temně fialová. Město je modré a fialové, plynové lampy žluté a jejich rudozlaté paprsky přecházejí do bronzova se zeleným odleskem. Na modrozelené obloze se zeleně a růžově třpytí Velký vůz a jemná bledost hvězd kontrastuje s drsným zlatem plynových lamp."

,,Také mne přitahují nekonečné lány pšenice, rozlehlé jako moře, v jemných žlutých a zelených odstínech. A jsou tu nekonečné prostory plné obilí pod neklidnou oblohou a když se na ně dívám, cítím neskonalý smutek a samotu."

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Obrazek

,,Vincentovo šílenství"

 ,,Nikdo nepochybuje o tom, že Vincent van Gogh trpěl nervovou poruchou, nikdo si však není jist, jaké onemocnění ho však trápilo."

Nejčastější hypotézy jsou : 

1.) Epilepsie, nebo-li padoucnice, jako diagnóza lékařů, kteří Van Gogha přijímali do psychiatrické léčebny v Arles a v Saint-Rémy-de- Provence. Symptomy lze za dnešního stavu vědy těžko potvrdit. 

2.) Paralýza jako následek nakažení syfilis. Možná hypotéza, ale nepodložená důkazy.

3.) Paranoia. Van Gogh tuto možnost negoval.

4.) Porfyrie. Genetické onemocnění, které způsobuje změny v mozku. U Van Gogha k ní měly přispět špatné stravovací návyky a neúspořádány způsob života. Tuto hypotézu nelze ověřit.

5.) Návyk na apsint, tehdy módní bylinný likér, který může způsobit psychické poruchy. Pravděpodobná hypotéza s jednou námitkou - Vincent až do konce života svůj návyk ovládal.

,,Je však důležitá precízní lékařská diagnóza ? Van Goghovo šílenství se ztrácí pod tajemstvím uměleckých kreací."

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

,,Předchůdce expresionistů"

,,Van Goghovo dílo, již deset let po jeho smrti dosáhlo ve světe obrovského uznání. V samotné van Goghově tvorbě lze vidět předzvěst bezmála všech dalších malířských směrů. Zároveň s van Goghem přestalo být umělecké dílo zobrazením skutečnosti, umění se stalo autonomním, malířství znakem, tvůrčím gestem. V určitém smyslu lze proto van Goghovu tvorbu považovat za čistý expresionismus."

,,Van Goghovo dědictví dnes čítá asi 850 pláten, asi stejný počet kreseb, skic a leptů. Velké množství jeho prací se ztratilo nebo bylo zničeno."

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

,,Vincent Van Gogh hledal skrze umění pravdu o světě a o sobě samém. Snad byl mučedníkem a Světským svatým odsouzeným k mlčení. Pobyt mezi horníky a rolníky mu otevřel oči, když uviděl bídu a zoufalství Bohem opuštěných lidí. Jeho objevem se stalo malování a až do konce zůstal věrný poslání, jež se mu stalo osudným. Vincent Van Gogh je a zůstane jedním z největších malířů XIX století."     Ludmilka

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

,,Všude jsou prázné židle a bude jich stále víc. Prázdné židle, které dříve či později někdo opustí ..."

Vincent's Chair with His Pipe - Vincent van Gogh

 Vincent van Gogh

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

,,Tento článek je složen z několika mi dostupných slov a vět z novin a časopisů, a také se snažím sehnat knihu od Vladimíra Drnáka s názvem Hlavou proti zdi, kde je popsán život Vincenta van Gogha."    Ludmilka

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV