Jdi na obsah Jdi na menu
 


Giovanni Pico della Mirandola

6. 3. 2022

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Giovanni Pico della Mirandola

Giovanni Pico – Centro Pico della Mirandola

24.2.1463 Mirandola - 17.11.1494 Florencie

,,Italský renesanční filozof, básník a humanista. Ačkoliv se dožil jen třicítky, poznamenal výrazně dějiny literatury."

,,Jeho tvorba v sobě soustřeďuje prvky křesťanské, antické i orientální filozofie a nezůstává uzavřená ani dalším podnětům, například okultním vědám."
,,Narodil se ve šlechtické rodině na zámku Mirandola u Modeny v severní Itálii. Zajímal se o filosofii a klasické jazyky, začal studovat práva v Bologni, ale brzy osiřel, odešel do Padovy a roku 1483 do Florencie, kde se seznámil s Lorenzem Medicejským a jeho kroužkem mladých filosofů a básníků (Marsilio Ficino, Angelo Poliziano aj.). Začal se zabývat také kabalou a myšlenkou na spojení a smíření všech náboženství."

,,Vnímavého mladíka zajímal také svět arabského a hebrejského vědění."

,,V necelých dvaceti byl již Giovanni Pico poměrně vzdělaným mužem. Měl před sebou jen něco přes deset let života a musel toho mnoho stihnout. Stal se dokonce i členem Platónské Akademie, ale brzy se mu zdálo, že jeho vědomosti nestačí a odebral se proto na další studia. Necelý rok pobyl i v Paříži a nějakou dobu v Perugii. Velice rychle se naučil řecky, latinsky, hebrejsky a dokonce i arabsky. Vykazoval všestranné zájmy. Zajímala jej alchymie i židovská kabala."   

,,Chtěl svolat do Říma velkou disputaci, pro niž připravil 900 tezí a poslal je papeži Inocenci VIII. Ten však s disputací nesouhlasil a dal teze prozkoumat komisi, jež některé z nich označila za heretické. Teprve, když se je Pico pokusil obhajovat, byl spis roku 1487 církevně odsouzen a Pico uprchl do Francie. S podporou francouzského krále se však mohl vrátit do Florencie, kde se spřátelil s radikálním dominikánským kazatelem Girolamo Savonarolou a věnoval se hlavně náboženským úvahám. V Savonarolově kostele San Marco byl pak také roku 1494 pochován."
,,Nejznámější Picovo dílo je předmluva k 900 tezím pro plánovanou římskou disputaci, kterou roku 1496 uveřejnil jeho synovec pod názvem "O lidské důstojnosti" (De hominis dignitate).

,,Pico zde vyzvedá zvláštní postavení člověka, jehož Bůh postavil nade všechny tvory, který však má svůj osud v rukou a může se buď pozvednout, anebo stát zvířetem. Text se stal manifestem humanismu a byl mnohokrát tištěn i překládán."

,,Giovanni Pico vlastnil ve své době největší soukromou knihovnu. Její katalog zahrnoval celkem 1697 svazků v době, kdy ještě knihtisk nebyl samozřejmostí. Mezi tím bylo i mnoho hebrejských a středověkých rukopisů. Největší ohlas mělo jeho působení kromě Itálie i ve Francii."

,,Giovanni Pico Della Mirandola byl velmi vnímavý badatel a velice schopný rétor, který chtěl touto cestou veřejnosti zpřístupnit své myšlenky. Nebyl a nechtěl být pochopen, církev jeho spis odsoudila !"

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO