Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aura člověka - Svatozář a osvícení - Mužský a ženský princip

28. 12. 2006

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

,,Aura je jakousi korouhvičkou duše, která ukazuje, odkud zrovna vane vítr.“

 

,,AURA“

 

Obrazek,,Aura zjevně odráží vibrace, chvění duše. Když je nějaký člověk označen pro smrt, začne se jeho duše odpoutávat a aura přirozeně chřadne – uvadá."

 

,,Aura o člověku mnoho vypovídá a má jistý duchovní význam."

 

,,Kde se vlastně barvy berou, co působí, že se nejrůznějším způsobem střídají a mění?"

,,Barva je charakteristickou vibrací hmoty a naše duše jí podle všeho v tomto trojrozměrném světě odrážejí prostřednictvím atomických struktur. Každý z nás představuje nějakou strukturu, nějaký vzorec – vyzařujeme barvy."

,,Čím má aura silnější chvění, tím je člověk zdravější, a o to méně na něho působí vnější negativní vlivy."

,,Když je naše aura slabá, jsme více bezbranní vůči vnějšímu působení fyzikálních, citových, mentálních a spirituálních sil na náš organismus.

Silná aura člověka vlastně chrání, odráží, zastavuje nebo alespoň tlumí vnější síly bez toho, aby se narušila homeostáza (rovnováha) uvnitř."

,,Pokud máte oblíbené a líbí se vám nějaké barvy oblečení a rádi je nosíte – jsou to barvy, které souzní s vibracemi ve vaší auře a tím ji posilujete a povznášíte."

,,Aura zdravého člověka v klidu vyzařuje do vzdálenosti 30 – 60 cm. A člověk tak vypadá jako vysílač energie. Vyzařování aury člověka je nejlépe vidět proti tmavému pozadí."

 

ObrazekPůsobení krystalu na auru člověka :

 

Vezmeme do obou rukou křišťál (krystaly horského křemene), postavíme se rovně s nohama mírně od sebe a s rukama podél těla asi tak 20 cm od těla a držíme v každé ruce kousek krystalu. Je to vhodná aplikace krystaloterapie, která působí pozitivně na auru člověka. Tak v poklidu stojíme a pociťujeme jak je naše aura posilována, upravována a normalizujeme její tvar a stav našeho energetického pole. Doba postoje záleží na každém z nás…. Toto působení krystalů můžeme opakovat každý den až do chvíle – když ucítíme, že již je nám lépe."

,,Pokud jsme měli tyto krystaly někde vystaveny – očistíme je takto, že před použitím je nejprve opláchneme vlažnou vodou a necháme přes sklo na okně nabít sluníčkem nebo alespoň denním světlem. Jestliže oživíme čakry, které dřímají v každém z nás, když je očistíme, odblokujeme, a ony začnou normálně fungovat, začnou jasně svítit, což je zřetelně vidět na auře člověka."           

 

 Svatozář

 ,,V různých náboženstvích, ale i mystické výtvarné tvorbě se okolo hlav světců znázorňuje tzv. svatozář. Jde vlastně o znázornění aury okolo lidské hlavy, a to proto, že okolo hlavy je aura obyčejně nejlépe vidět. Čím je člověk zdravější a duševně vyspělejší, tím je vyzařování z jeho těla silnější. Taková svatozář se proto považuje za znak duchovního osvícení."

 Nácvik vidění aury jiných lidí:

 1.) Nácvik je nejvhodnější dělat proti tmavému pozadí.

2.) Soustřeďte svůj pohled na hlavu nebo na krk pozorované osoby na dobu 30 sekund a potom přeneste svůj pohled jakoby na pozorovanou osobu.

3.) Okolo hlavy a zad pozorované osoby uvidíte jemné vlnění, mlžení nebo mihotání.

Zvládat tuto techniku obyčejně chvíli trvá, ze začátku pravděpodobně neuvidíte ani žádné barvy, ale nenechejte se odradit prvními neúspěchy, protože – jen cvik dělá mistra.

Pokud se Vám podaří vidět auru po tomto nácviku – dejte mi prosím vědět – mnoho štěstí !

 

,,Barvy odrážejí stav duše a ducha, mysli a těla – nezapomínejte!“Ludmilka

 

Obrazek

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

,,Mužský a ženský princip“

 

Obrazek

,,Jin - Jang. Jin a Jang jsou dva základní principy taoismu. Ženský jin je charakterizován jako pasivní, temný, přijímající, vlhký a mužský jang jako aktivní, plodící, světlý, teplý a suchý. Jin a Jang vyjadřují dvě prapůvodní tvůrčí síly. Dva protiklady. Jako je nebe a země, muž a žena, slunce a měsíc a další. Jsou chápány jako síla, ve které mají všechny věci svůj původ. Představují jakousi polaritu, ze které vše vzniklo. Určitě znáte symbol tohoto principu. Takzvanou monádu. Kruh, který je rozdělen na dvě poloviny – černou a bílou. A v té černé najdeme bílý bod a v bílé zase černý. Podle taoistického učení, působením těchto dvou principů vzniká pět základních elementů. Kov, dřevo, voda, oheň a země. Tyhle elementy v různých kombinacích vytvářejí základ kosmu a princip jeho tvoření. Například voda uhasí oheň, ten spálí dřevo, ale dřevo vyroste za pomoci vody a tak dále. Zkrátka jde o základní podstatu, která je procesem vznikání a zanikání, takž se všechno stále přetváří ke svému protipólu. Prakticky se principu jin a jang využívá v taoistické medicíně k udržování rovnováhy lidského těla, osobnosti a také činností. Například povrch těla je jang, vnitřek jin. Dvojice tělesných orgánů pak na sebe reagují a třeba játra a plíce a jeden tak může ovlivnit činnost druhého. Tento princip je také základem akupunktury a akupresury. Body na povrchu těla ovlivňují činnosti vnitřních orgánů."

,,A také to vše souvisí s tím, že tělesné a duševní zdraví pak závisí na harmonických vztazích mezi jin a jang lidského těla a psychiky.“     Ludmilka

Obrazek

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo