Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchové živlů, diskarnáti a poltergeisti - Duchové - Astrální bytosti - Démoni - Setkání s duchovními bytostmi

27. 12. 2006

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

,,Duchové živlů, diskarnáti a poltergeisti“

 

,,Lidé na Zemi si často nedovedou představit, že by mohly tady s nimi existovat bytosti, které tady žijí tak, jako my, jen třeba naším očím nejsou vždycky viditelní."

,,V naší sféře - tedy ve sféře Země žijí bytosti, kterým se souhrnně říká elementálové nebo elementální duchové, přírodní duchové či duchové živlů. Jsou to bytosti, které jsou tvořeny jen jedním živlem. Člověk je na rozdíl od nich tvořen všemi čtyřmi živly."

,,Duchům země se říká gnómové, duchům ohně pak salamandři, sylfové jsou duchové vzduchu a undiny nebo nymfy jsou duchové vody. Tyhle skupiny čtyř živlů mají také své podtřídy a to jsou například známí elfové, sirény, pygmejové, rusalky, víly, vodníci, skřítkové, bludičky a další. Lidem se zjevují jen ve výjimečných případech a častěji dětem než dospělým."

 

,,Žijí velmi podobným životem jako my. Mají svá místa, kde bydlí, rodí se a umírají jako my."

Obrazek,,Ještě existuje jeden druh elementárních duchů a to jsou duchové vytvoření uměle pomocí magického obřadu. Obvykle jsou tvořeni za určitým účelem. Typickým příkladem jsou třeba džinové, kteří měli plnit každé přání. Ale jsou tvořeni i takoví, kteří mají za úkol někoho zničit nebo mu škodit. Magik, který takového umělého ducha stvoří je, ale za jeho činnost zodpovědný a také za něj nese karmické důsledky."

 

,,V úrovni země se ještě vyskytují diskarnáti. To jsou duchovní bytosti zemřelých lidí, kteří neodešli po smrti do vyšších sfér, ale zůstali v této úrovni. Většinou z důvodu závislosti na někom nebo na něčem. Ke své existenci potřebují energii, kterou si berou z aury živého člověka."

 

,,Posledním tvorem, o kterém budu mluvit je poltergeist, neboli bloudící duchovní bytost. To je duch, který je vázán k místu nebo předmětu. Jsou to duchové, kteří tropí hluk, mohou se i zjevovat živým lidem, stěhovat nábytek, přemísťovat věci a podobně. Jistě jste o nich už slyšeli. To všechno jsou bytosti, které žijí s námi ve sféře Země. Třebaže nejsou obvykle vidět. Není třeba se jich ale bát. Většina z nich nemá žádný prostředek k tomu, aby nám jakkoli ublížila. A někteří nám dokonce mohou i pomáhat. Rozhodně vám od nich nehrozí zdaleka takové nebezpečí, jako od některých lidí živých."

,,Návštěvníkům těchto stránek se bude vše jevit neuvěřitelné, ale i to neuvěřitelné se prostě v životě stává.“

Obrazek

,,POLTERGEIST A ZVLÁŠTNÍ ZÓNY"

 

,,Proutkař se při své práci může setkat i s jinými fenomény. Mnoho míst, které se v paměti lidí zachovaly jako osudné, jako místa, kde se stalo neštěstí, je opředeno strašidelnými pověstmi. Také staré domy, zříceniny, ale i rozcestí bývají spojeny se zvláštními jevy. A setkáváme se s nimi i v panelových bytech."

,,Tyto jevy lze dělit do několika skupin. Nejčastěji se vyskytuje spontánní psychokineze ( německý termín poltergeist je nejvýstižnější, doslova: klepající duch ). Tento jev obsahuje podivuhodnou rozmanitost jevů a událostí:  pohyby a destrukce předmětů v domácnosti, házení bláta a kamení, vydávání různých zvuků včetně teleportace - záhadného mizení a objevování se předmětů v uzavřených místnostech, zásuvkách a skříních. Jde o schopnost organismu využít vlastní (zatím nepoznané ) energetické zdroje organismu nebo vnějšího prostředí na vykonání práce na dálku. Psychokineze má většinou spontánní charakter, vázaný na dlouhotrvající stresové stavy, obvykle v dětském nebo pubertálním věku."

,,Ano, já sama jsem měla tu čest zažít poltergaista a věřte mi, jen čisté myšlenky s láskou mi pomohly situaci ustát!" Ludmilka

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

,,DUCHOVÉ"

,,Začínám zde myšlenkou že jsou duchové. Už pravěké představy a rozmluvy měly pravdu o duších žijících v horách a v zemi a musíte uznat, že tato myšlenka není až tak hloupá. Např. Duch Země ve Faustovi, to je velice dobře zobrazený skutečný duch Země. Goethe, jako vyspělejší duch, měl pochopení pro duchovní život.“

Obrazek

Ve Faustovi duch Země velice hezky a pravdivě říká :

,,V životních proudech,

v bouřích činů

putuj nahoru a dolů,

pohybuj se sem a tam !

Narození a hrob,

věčné moře,

měnivá pavučina,

žhavý život,

tak utkám na hučícím tkalcovském stroji,

času a božstvu živý šat.“

,,Vyspělí duchové komunikují s médii osobně nebo fluidicky, aby je ovlivnili, poučovali a vedli. Jsou nositeli Boží milosti, kterou může každý člověk k sobě přivolat modlitbou.“

,,Zákonní vedoucí duchové Země, to jsou nositelé slunečních paprsků, modliteb, magnetismu a plodnosti. Jejich blahodárný vliv je nepřetržitě kolem nás, jako protiváha k nezákonnosti. V této skupině nalézá každý člověk svého ochranného ducha.“

Obrazek

,,Předkládám Vám zde duchovní znázornění Madam Pompadour. Její duch napsal následující:

,,Na Zemi jsem byla pěknou ženou, která se po smrti proměnila v mramorovou sochu, přímo jsem cítila jak se proměňuji v kámen. Ano, žila jsem na dvoře krále Ludvíka XV., byla jsem slavná Madame Pompadour. Byla jsem všeobecně záviděnou milenkou krále, spoluiniciátorkou pozdější hrozné revoluce. Můj pozemský život byl plný smyslových požitků. Byla jsem pěkná, ale duchovně ohavná. Zemřela jsem samolibá a marnotratná. Protože jsem za života velice dbala o své tělo, neuměla jsem se po smrti od něho odloučit. Ztuhla jsem a myslela jsem si, že jsem mramorovou Venuší. Cítila jsem se tvrdá a studená. Říkáte, pohádka jsou to pohádky! V pohádkách je pravda. Stala jsem se sochou jako kdysi Lotova žena, ale ne ze soli, ale z mramoru. Stála jsem ve Versailleské zahradě, jeden duch mne tu přenesl. Brzy jsem se cítila šedivá a zestárlá. Cítila jsem, že jsem ošklivá a stará, nikdo se na mne nedíval a to mne velice roztrpčovalo! Prožívat revoluci bylo hrozné! Jak jsem vtrhly divoké hordy, tyto odporné rybářské ženy, to bylo strašné! Pád milovaného královského domu byl jako bodnutí dýkou do mého srdce. A já tam stála, nehybná, studená, ztuhlá, nemohla jsem zvednout ruku a pohrozit, otevřít ústa, dupnout nohou, nemohla jsem ani plakat! Bylo to velké utrpení! Změkčilo to mé kamenné srdce, mého ducha, kámen mé pýchy, mou koketérii. Po dlouhé době  jsem slyšela ve Versailleské zahradě opět hovořit lidi."

,,Na Slunci Boží láska stále více rozpouští můj mramor. Modlete se, modlete se za mne, abych se jako čistý duch vysvobodila z kamene.“

Obrazek 

,,Pro poučení všem panovačným a marnotratným ženám! Ano, sepsáno dle pravdy, pozor!“

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

,,Astrální bytosti“

Obrazek

,,Zájem o astrální bytosti a kontakt s nimi v přírodě i jinde je podmíněn znalostí základních typů astrálů, abychom je uměli rozeznávat a příslušným způsobem směrovat komunikaci. Co o tom v současnosti víme? V terénu, ale i v objektech se můžeme setkat s přírodními astrály, neboli elementárními bytostmi.“

 

Přísluší podle živlu do čtyř skupin:

1. Zemské bytosti; patří k nim skřítci (ti domovní se nazývají koboldi), permoníci, duchové skal a pouští, ale i jezinky a démoni

2. Vzdušné bytosti; známe je jako víly a troly či elfy, tedy v ženské a mužské podobě. V Bretani se trolové nazývají korigani. Existuje bohužel i tmavá démonická podoba vzdušných astrálů.

3. Vodní bytosti; ty jsou součástí pohádek jako vodníci, vodní víly (rusalky) a skřítkové, ale také vodní jezerní démoni. Mořské obdoby jsou četné, ale zdaleka ne všechny známy. Četnost záporných astrálů je v moři větší.

4. Ohnivé bytosti; jsou nazývány salamandry a vyskytují se v obou pohlavích. Zvláštní skupinu mezi nimi tvoří takzvaní duchové středu Země.

 

,,Zcela jiné povahy jsou astrální osobnosti zemřelých lidí a zvířat. Nazýváme je zjednodušeně astrálové zemřelých, jsou však něčím více, než pouhá astrální těla. Mají totiž i malou část duše zemřelého a tedy i jeho inteligenci. Toto uspořádání těl, které se po smrti určitých jedinců konstituuje, je složitější povahy a názory na ně jsou v různých náboženstvích odlišné. Setkáváme se s nimi jako s "duchy" zemřelých hmotných bytostí, zdržujících se v místech, jež jim byla ve hmotném životě libá nebo tam měli své úkoly. Jestliže se zabývali černou magií nebo páchali zlé skutky, jsou silně negativní nebo nešťastní i v astrálu. Některé bytosti převážně mimozemského původu se umějí pohybovat dlouhodobě bez svých hmotných těl. Říkáme jim obvykle astrál mimozemšťana, i když jsme si vědomi toho, že tu opět zdaleka nejde jen o astrální kopii. Konečně je nutno se zmínit o vysokých duchovních bytostech, kterým je astrální podoba vlastní a v tom smyslu jsou vyšší formou astrálů přírodních. Přicházejí na Zemi zřídka, jen z vážných důvodů. Někdy se vtělují do lidských těl, aby se mezi lidmi pohybovaly a učily je, jindy se zjevují v lidské podobě, aby mohly lépe navázat potřebný kontakt s někým z nás, většinou za účelem předání důležitých poselství. Lze očekávat, že jejich aktivita se bude zvyšovat v souvislosti s budoucími proměnami života na Zemi. Způsoby kontaktu s astrálními bytostmi jsou různé a k tomu potřebné schopnosti člověka jsou vždy odvislé od cesty, kterou v duchovním vývoji ušel.“

Zdroj - Tenet Nosce

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Démoni vyšších rovin bytí, jejich úloha v našem životě"

Obrazek

,,Proč je toho tolik kolem démonů? Proč je nelze pouze zavrhnout a konec? Proč se objevují stále noví? A proč existují démoni z vyšších rovin bytí a co pohledávají u nás? Proč se lidé démonů tolik „obávají“? "
 

,,Věřte, kdyby kolem nebylo tolik otázek ohledně této tématiky, nezabývala bych se jí. Tyto věci mně nezajímají, nereaguji na ně. Nic mi neříkají. Zraňuje mne bolest, jež „způsobují“ mým milým a blízkým. Kdyby nebylo mých milovaných souputníků nynějším životem, ani bych se touto otázkou nezabývala. Už dávno jsem všem démonům požehnala a nechala je odvést ke Světlu. Neznamená to, že se s nimi nepotkávám a nespolupracuji s nimi. Jsou velmi užiteční a prospěšní pro náš duchovní vzestup."
 

,,Kdysi dávno, ještě něž lidské bytosti sestoupili na úroveň sedmého nebe – fyzické sféry, sféry duality, vznikla nutnost opačné polarity Boha, jež je zosobněním Světla. Tato potřeba vznikla kvůli nám, lidem, pro naše poučení a moudření ve sféře duality, kde vše má svůj protiklad."
 

,,Zde i naše úkoly jsou vyjádřeny duálně. Vše tvoří Světlo – dobro. Aby naše úkoly byly pro nás zřetelnější – viditelnější ve Světle, jsou obsaženy v našem okolí duálně, to znamená ve svém opaku. Když se máme naučit lásce, vidíme kolem sebe lhostejnost. Když se máme naučit dobru, vidíme kolem sebe zlo. Když se máme naučit harmonickým vztahům, vidíme kolem sebe svár a války. Všem je opačným – duálním – odrazem našich úkolů ve hmotném světě."
 

,,Tak tedy: kdo nebo lépe co jsou démoni? Démoni jsou myšlenkové formy, jež byly vytvořeny polárním – duálním – odrazem myšlenkových forem Světla, myšlenkových – mentálních – předloh našich úkolů ve fyzickém světě."
 

,,Jejich zhmotnění – mentální projevení se na hmotné úrovni bytí a následné zmaterializování, podléhá stejným zákonů tvoření v rámci Stvoření, jako myšlenkové předlohy – plány mentálních předloh Světla."

 

,,Nejprve dosáhneme úrovně jejich vibrací. Pak na ně myslíme (pochopitelně ve kvalitách Světla, čili dobra), tím jim dodáváme naši energii. Nalaďujeme – připravujeme se – na ně – tvoříme je. Nalaďujeme se, abychom aktivovali nástroje na jejich zpracování, na jejich poznání a následné vytěsnění – likvidaci, jako již nepotřebných, neboť splnili svou úlohu na našem zmoudření. Je plně v naší kompetenci odstranit nepotřebné myšlenkové formy."
 

,,Ostatně tento proces jejich zániku probíhá zcela samozřejmě v okamžiku jejich nepotřeby. Energeticky – vibračně jsme se zmoudřením – vědomým pochopením daného démona, posunuly výš a dál a tím již s námi tito démoni nerezonují, nemá se co s čím spojit. Jsou nám lhostejní, již se nás netýkají, nedotýkají. Zvýšili jsme frekvenci, vibraci."


,,Někdy se jeví našemu okolí, že jsme své démony hodili na ně a tím se jich zbavili."


,,Je to velmi klamný dojem. Tím, že měníme sebe, měníme své okolí. To se projevuje ve vibracích, kterých naše okolí dosáhne. Rozvibrujeme je podle zákonu rezonance. (Železo vedle magnetu.) Nyní se oni naladili na příslušného démona – opačné vyjádření jejich úkolu tady a teď, nyní je to jejich záležitost. Můžeme nabídnout pomoc, ovšem vyřešit – vypořádat se s dotyčným démonem – pochopit a zavrhnout démona a tím absolvovat danou lekci – zmoudřet, musí oni sami."
 

,,Také mnohokrát nastane situace, kdy náš démon „přejde“ na naše partnery. Věnoval se nám, soucítil s námi, naladil se na dotyčného démona. Pokud je partner duchovně vyspělejší, je pro něj jen otázkou času, než rozezná a zapudí – nejlépe požehnat a nechat odvést ke Světlu – již známého démona. Je to také test pro dotyčného, nakolik zvládnul již jednou absolvovaný test. Je to milost Veškerenstva, jež nám připomene, co již máme za sebou a čím už se nemusíme zabývat. Pokud se rozhodneme pro „jistotu“ opakovat – třeba z lásky k partnerovi, aby v tom „nebyl sám“ – je to naše svobodná vůle. Ale není to náš úkol, nemusíme."


,,Kdo, nebo co jsou démoni z vyšších rovin bytí. Jsou to myšlenkové předlohy démonů, jež si sami netvoříme, protože nemáme potřebu je tvořit. Jsou to učební programy – látky, které máme zvládnout nad plán. Sami bychom je v tento okamžik neaktivovali – nevytvořili. Opět je to milost Veškerenstva, které tímto způsobem k nám posílá démony takové, které ještě nepotřebujeme – jež nám však pomohou ještě více urychlit náš duchovní vývoj. Na základě zkušeností, jež nám připadají zbytečné, nás posunou vědomostně, vědomě mnohem rychleji vibračně výš, než by se tak událo standardně – bez jejich existence."

 

,,Ovšem je opět na nás, zda se jimi budeme zabývat. Jestli si budeme namlouvat, že to tu už bylo, nebo si dáme práci s tím je identifikovat. Skutečně s námi nerezonují tak, jako naše výtvory. Navíc je vnímáme jako velmi negativních vibrací a mnozí je zavrhnou jenom proto, že jim působí přímo fyzickou bolest. Pak si tito „drobečkové“ počkají, až jich skutečně dosáhneme vibračně. Ovšem tím jsme se ochudili o možnost překlenout určitý vibrační úsek tak zvaným kvantovým vibračním skokem.

 

Za velké činy bývají velké odměny. Zde vibrační. Vyšší blaženost, láska, vědomí a podobně. Zároveň však také těžší úkoly. Tyto se nám vyššími vibracemi – vyšší úrovní našeho vědomí – větší znalostí života – větší moudrostí – vyššími našimi dispozicemi – způsobilostí, zcela automaticky nastartují."

 

,,Ještě jedna informace. Tito „démoni z vyšších rovin bytí“ nejsou z okolí našich nynějších vyšších já. Jsou z okolí tvůrců našich vědomí, jež modelují a řídí náš duchovní vývoj z velmi vysokých rovin bytí. Opět se jedná o naše vyšší já, ovšem mnohem vyšších, než se kterými jsme schopni spolupracovat vědomě. Proto nejsou našimi ochránci odstraněni. Mají zvláštní oprávnění. Jednají v zájmu ještě širšího Celku než tato naše námi vědomě dostupná vyšš já."                                  

Napsala Miltech 
 

,,Nebojme se démonů. Jsou jen prostředkem pro dosažení ještě vyšších úrovní bytí, ještě vyšší blaženosti, ještě vyšší lásky. Jsou jen dalším prostředkem nás vedoucím k dalšímu zmoudřeni na naši Cestě moudrosti skrze fyzickou zkušenost. Jsou dalším nástrojem naší cesty domů, zpátky k Otci-Matce."   

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Setkání s duchovními bytostmi"

 

Obrazek

,,Duchovní bytosti existují a lze se s nimi i za jistých podmínek i setkat. S duchy a bohy rozmlouvali už staří Řekové prostřednictvím orákula. Šamanské společnosti v Egyptě, Africe, na Bali a jinde měli své vlastní metody, jak navázat kontakt z duchy."

..Existence duchovních bytostí a jejich pomoc lidem je dokonce součástí každého velkého náboženství. Otevřeme-li se na chvilku barvitému světu divů, možná se budeme divit, kam až nás tato cesta zavede. Na duchovní bytosti se obracíme hlavně tehdy, pokud chceme získat lásku, podporu nebo více energie. Na této cestě nejsme sami, to nás může povzbudit. Někdy nás matou naše sklony k domýšlivosti, věříme tomu, že jsme jedinou formou inteligentního života."

,,V samotném vesmíru je ale mnoho sil, kterým ještě nerozumíme. Jsou tu nejen rozměry, ale i bytosti, které jsou nám ochotny pomoci mimo materiální svět. I v duchovním světě však existují pozitívní, tak negativní energie. Proto si musíme vždy dobře rozmyslet, koho vpustíme do svého života. Je to vlastně stejné jako s lidmi. Máme možnost s některými komunikovat, jiným cestu k sobě uzavřeme. Musíme vědět i to, že pokud se setkáme z někým, kdo už zemřel, bude stejný jako za svého života. Smrtí nikdo nezmoudří, ani se nepřetvoří jeho povahové vlastnosti. Svůj život musí každý držet pevně v rukou, potom nemá nikdo v duchovním světě sílu mu ublížit."

VAROVÁNÍ - ,,Nic si nezačínat se zvědavostí, nezahrávat si se silami, kterým nerozumíme a nevíme jak mohou reagovat na naše slova, gesta a samozřejmě prosby. Nic bez ničeho není a tak počítejte s tím, že něco budou požadovat za to, že Vám pomohli. A to pomoc buď kladná anebo záporná, vyžádají si svou splátku po určitém čase a vám nezůstane nic, jen pláč a skřípění zubů a věřit, že Vám z této situace někdo pomůže, ale takových to pomocníků je velmi, velmi málo, jelikož pomoci vám je velmi obtížné a nebezpečné, prosím, nechejte si poradit ."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO