Jdi na obsah Jdi na menu
 


Meditace a komu pomůže - Druhy meditací - Jak jednoduše meditovat - Meditace přináší pocit štěstí - Odpuštění

16. 8. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

MEDITACE

Obrazek

,,Zvládání stresu je v naší době stále aktuálnější dovedností. Techniky meditace nám mohou přinést nejen uvolnění svalového napětí a vyrovnanost mysli, ale rovněž významné posílení imunitního systému."

Obrazek

 

Meditace a harmonizace duše

Meditace je stále populárnějším prostředkem pro harmonizaci naší duše a rovněž pro zlepšování mentální výkonnosti. Stala se oblíbeným nástrojem pro zvládání stresu a patří dnes již k základním kamenům seberozvoje i mezi špičkovými manažery, sportovci a lidmi zastávajícími náročné pracovní pozice vůbec.

 

Meditace a komu pomůže

Vědecké výzkumy meditace jednoznačně ukazují velmi výrazný pozitivní vliv v oblasti zdraví a imunity, ve zvýšení duševní výkonnosti a snížení míry stresu a úzkosti. Meditace a komu může pomoci Velkou skupinu mezi těmi, kterým přináší meditace prospěch, tvoří lidé s vysokým krevním tlakem. Zvýšené reakce na každodenní stresové situace se u nich zmírní a pokud v meditacích pokračují, zůstane jejich tlak nižší.

 

Meditace a svalové napětí

Během meditace klesá svalové napětí téměř k nule. V důsledku toho se zmírní chronické bolesti a potíže spojené s poraněním svalstva.

 

Meditace a bolest hlavy

Meditování může rovněž utišit bolesti hlavy, jsou-li způsobeny nedostatečným přívodem krve na jejím temeni. Pomalejší a hlubší dýchání a snížení vdechovaného kyslíku při meditaci prospívá lidem s prsními potížemi. Pokud se meditace kombinuje s relaxováním svalstva, prospívá to zejména astmatikům.

 

Meditace a nespavost

Meditace dokáže zdolat i ten nejtěžší typ nespavosti, neboť odstraňuje její hlavní příčiny (bolest, dýchací potíže, napětí a nekontrolovatelně rychlý tok myšlenek). Protože meditace sama poskytuje částečný odpočinek, meditující lidé nemají potřebu spát déle, avšak i během kratšího spánku si dostatečné odpočinou. Pravidelná meditace má významný vliv také na: zlepšení kognitivních (procesy učení, paměť, pozornost) a emocionálních funkcí; lepší koncentraci; rozvoj empatie a schopnost plně prožívat přítomný okamžik (omezení lpění na minulosti nebo fixace na budoucnost); větší vitalitu a celkové posílení energie spolu se schopností hluboké relaxace; lepší zvládání stresových situací; rozvoj sebeakceptace a hlubší uvědomění vlastních potřeb, pocitů a impulsů, prohloubení prožívání, spontánnosti a životní radosti; celkový pozitivní vliv na hodnotový rámec a pocit zvládání života.

Obrazek

 

,,Druhy meditací"

Obrazek

,,Tradiční meditační techniky zaměřené na vyprázdnění mysli za účelem rozšíření vědomí a dosáhnutí vyššího stupně reality již však vyžadují formální vyučování."

 

Transcendentní meditace

Transcendentní meditace se provádí ve speciální poloze těla a využívá se při ní mantra (formulka nebo zvuk neustále opakovaný). Meditaci vede a kontroluje speciální učitel. Tchai-ťi-čchian Podstatou tchai-t'i je meditace v pohybu, meditace, při níž se mysl soustředí na pohyby těla (sladěné s dechem) a na energetický střed těla - tzv. tan-tchien umístěný asi sedm centimetrů pod pupkem. Tchai-ti vychází z je taoistického učení, podle kterého je život pohyb. Pokud máme dosáhnout skutečného ztišení, musíme být schopni dosáhnout ho nejen v nehybnosti, ale i při pohybu.

 

Za-zen Meditace

Meditace známá jako za-zen je meditací vsedě. Meditující sedí se zkříženýma nohama na polštářích se vzpřímenou páteří. Nejdříve medituje tichým počítáním svých dechů od jednoho k deseti. Jakmile se vynoří jiné myšlenky, musí je meditující odehnat, nezabývat se jimi a musí začít počítat znovu. Nácvikem se meditující naučí nechat myšlenky přicházet a odcházet, aniž je hodnotí. Meditace anattá je buddhistickou meditací, jejímž cílem je nirvána, tedy osvícení. Spočívá v postupném ztotožnění se s dechem a v uklidnění mysli a emocí.

 

Nirvána

Nirvána je stupeň nejvyššího probuzení, stav vědomí, ve kterém neexistují žádné negace. Lidem spjatým se západní kulturou vyhovují spíše jednodušší metody. Oblíbené jsou také meditace skupinové. Z meditace se vyvinula i jóga.

Obrazek

 

,,Jak jednoduše meditovat"

Obrazek

,,Ať se rozhodnete pro meditaci samostatnou nebo skupinovou, přístup je podobný. Vyberte si klidnou místnost, kde vás nebude nic vyrušovat. Můžete si lehnout a zavřít oči nebo vzpřímeně sedět s rukama v klíně. Pokud však ležíte se zavřenýma očima, myšlenky se vám nejspíš rozběhnou nebo usnete. Myslete na neutrální nebo nevzrušivě příjemnou věc. Nadechujte se nosem až do úplného naplnění plic a pak pomalu vydechujte. Soustřeďte se, aby se při nadechování bránice pohybovala dolů a břicho se vyklenulo. Snažte se vždy vydechnout všechen vzduch. Výdech a nádech by měl trvat přibližně stejně dlouho. Jakmile se takové dýchání zautomatizuje, může se stát, že se vám začnou vtírat nežádoucí myšlenky. V tom případě můžete přesunout svou soustředěnost na uvolňování jednotlivých částí těla. Pokud myšlenky dotírají i nadále, nezabývejte se jimi. Vezměte je pouze na vědomí a soustřeďte se na oblast, kterou jste si zvolili. Dostat se do meditativního stavu vám může pomoci i vhodná hudba. Meditujte deset minut i déle. Po nabytí určité praxe dokážete meditovat úplně všude – ve vlaku cestou do práce, mezi každodenními povinnostmi, u psacího stolu během polední přestávky. Pomalu se propracujete k ovládání myšlenkových pochodů, ke zklidnění a nepřepínání těla."

Obrazek

 

,,Budete se cítit vyrovnaněji a klidněji a většina vašich zdravotní potíží zmizí."   

 

,,Meditace přináší pocit štěstí“

Americký vědec Paul Eckman z Kalifornské univerzity nedávno uskutečnil zajímavý průzkum, který publikoval v časopise New Scientist. Testoval příslušníky různých náboženství i ateisty a snažil se zjistit, která skupina je nejšťastnější. A výsledek ? S přehledem vyhráli buddhisté !

Důvodem, proč se buddhisté cítí šťastní častěji než jiní lidé, samozřejmě není to, že by bylo jejich náboženství to jediné pravé, nebo alespoň nějakým způsobem lepší než ta ostatní. Příčinou je, že právě buddhisté se pravidelně věnují meditaci.

Meditace má totiž na naše tělo a mysl blahodárný vliv. Nejenom, že je jednou z cest k osvícení. Vědecká měření mozkové činnosti zároveň prokázala, že při meditaci dochází v čelním laloku levé mozkové hemisféry k aktivaci center, která jsou odpovědná za cítění pozitivních emocí, radosti, dobré nálady a také za sebekontrolu. Meditační cvičení také pomáhají ovládat paměťová centra strachu.

Důležité ovšem je, že příznivý efekt meditace nekončí v okamžiku, kdy tuto činnost ukončíme. Zvýšená aktivita uvedených mozkových center totiž přetrvává i v době mezi jednotlivými meditacemi. Proto jsou pravidelně meditující buddhisté klidnější, lépe ovládají své emoce, méně často trpí depresemi, úzkostí, pocity frustrace a strachu a častěji zažívají pocity radosti, štěstí a uspokojení. A samozřejmě to platí nejen pro buddhisty, ale i pro všechny ostatní meditující.

Z novin Minerva

 

,,Štěstí zkrátka není něco, co nám bylo dáno odněkud shůry a co někdo má a jiný zase ne. Být šťastný je schopnost, které se každý z nás může naučit. A právě meditace je jednou ze zaručených cest, jak toho dosáhnout.“   

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Prosíme o odpuštění“

Obrazek

,,Nejenom prosíme. Doufáme, že nám odpuštěno bude, a také dáváme najevo tomu, po kom odpuštění požadujeme, že je nám něčeho líto a že nám záleží na tom, aby to věděl. My sami se chceme zbavit výčitek svědomí a pocitů viny, se kterými se žije těžko.“

,,Buddhisté jsou přesvědčeni, že člověk by měl v ideálním případě být schopen odpouštět vše, dokonce i násilí a hrdelní zločiny. Vše zahrnuje také zákeřné intriky a manipulace zhrzených manželek, omítnutých milenek nebo záletné partnery.“

,,Odpouštět, ale neznamená tolerovat. Jestliže někdo zažívá domácí násilí, může časem partnerovi odpustit a tím se jeho stínu navždy zbavit, ale rozhodně by se k němu neměl vracet. Neodpuštění negativně ovlivňuje člověka po stránce psychické i fyzické, omezuje ho a zbavuje ho svobody, kterou ke vnitřně vyrovnanému životu nutně potřebuje. Lidé, kteří v sobě nemají dostatečnou míru velkorysosti a neumějí zapomínat na prožité křivdy, nikdy nemohou v přítomnosti nalézt osobní rovnováhu, protože jsou neustále svázáni svou vlastní minulostí.“

,,Neodpuštění je prý rovněž zdrojem napětí, podrážděnosti a vyvolává frustrace či dokonce pocity nenávisti, které se mohou časem obrátit vůči nám samým a v krajních případech vůči lidem, jež s naším problémem nemají nic společného. Že nahromaděné křivdy působí destruktivně, v tom se východní filozofie a západní psychologové shodují.“

„Člověk by se měl učit zacházet i s negativními pocity. Není však cílem je potlačit a nedat svému okolí nic najevo, ale přijmout je a vyrovnat se s nimi. V tom je velký rozdíl, protože když je pouze potlačíte, budou se střádat a ozvou se v nejméně vhodném okamžiku. Zatímco když je přijmete a vyrovnáte se s nimi, nebudou vás v budoucnu obtěžovat. Každý, kdo se cítí ukřivděn, si musí uvědomit jednu zásadní věc. Jestliže se s křivdou nevyrovná, pak to bude on, kdo si ponese větší následky.“

,,Odpuštění však není jednoduché. I banality dokáží zraňovat a stojí za rozpadem mnoha partnerských i přátelských vztahů."

,,Rychlé a levné rady typu „zapomeň na to a jdi zas dál“ jsou však neúčinné a především nevedou k opravdovému odpuštění, ale pouze potlačení. Na vyrovnání se s křivdou potřebujeme čas. Odpustit nelze na povel, je potřeba si projít několika fázemi, z nichž každá může trvat dny, týdny, měsíce. Nejprve je třeba si přiznat, že pociťujete křivdu, a netvářit se jako flegmatik, jehož se nic nedotkne.“

,,Dále byste se měli pokusit pravdivě pojmenovat své pocity. Následuje asi nejtěžší a také nejdelší krok a tím je pochopení. K pochopení je nutné hledat příčiny a souvislosti, snažit se vcítit do kůže toho druhého, jenž nám ublížil. Pamatujte si, že nikdy neexistuje pouze jeden úhel pohledu a že za vším nějaká příčina vězí.“

Lev Nikolajevič Tolstoj tvrdil: „Všechno pochopit znamená všechno odpustit.“

Americký spisovatel sci-fi Herbert Frank Patrick, autor slavné trilogie Duna, zase napsal: „Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění."

,,Odpuštění"

Obrazek

,,Dají se někdy vrátit následky nechtěného činu nebo události, ale ne průběh. Z toho hlediska nezáleží na tom, jestli se něco stalo včera nebo před 50 ti lety. Čím víc člověku na něčem nebo někom záleží, tím obtížněji se vyrovnává se ztrátou, zničením smrtí apod. opakem odpuštění je vina, kterou za to někomu dáváme. Odpuštění je většinou dlouhodobý "proces" a má li být skutečné, to jest má li se pocit viny odstranit, nesmí se na to spěchat a násilně se do odpuštění nutit, ale prostě čekat, až to přejde. Začít by se mělo s takzvaným koláčem viny. Komu dáváme kolik procent viny na určité události. Např. havárie autobusu u Nažidel v březnu 2003. Např. řidič 90% že jel neopatrně, silničáři 5% , za špatný stav vozovky apod. Je třeba být k sobě laskavý a netrýznit se ještě víc stupňováním vnitřního napětí. Je třeba se postupně odpoutat od lpění na věcech, které již nelze nahradit, a najít si nové životní cíle, nebo místo lpění na lidech, které už nelze oživit, mít vzpomínky na to hezké a najít si nové přátele apod. Ale když se něco dá nahradit, tak všechnu energii místo bědování a litování vložit do znovavybudování, třeba když povodeň odnese dům apod. Hlavně nespěchat, klid a mír přijde, jenom to určitý čas potrvá, a hodně pomůže najít si dobrého psychoterapeuta, třeba se to podaří až ne několikáté, a dobré přátele. Platí heslo sdílená starost, poloviční starost.“

 

,,Meditace milující laskavosti - Odpuštění"

Obrazek

Zkuste si odpustit cokoliv, co považujete, že jste udělali špatně. Odpusťte si všechna minulá opomenutí a prohřešky. jsou už dávno pryč. Pochopte, že tehdy jste byl jinou osobou, které nyní můžete odpustit. Vnímejte, jak vás odpuštění naplňuje a zahaluje pocity tepla (laskavost, vřelosti) a pohody (klidu, vyrovnanosti).

Vzpomeňte si na vaše rodiče. Odpusťte jim vše, co jste jim vyčítali (dávali za vinu). Pochopte, že jsou nyní již úplně jiní. Naplňte a obklopte je svým odpuštěním, s pochopením ve svém srdci, že toto je nejnádhernější způsob pro rozvíjení soudržnosti.

Zaměřte pozornost (myslete na své) na své nejbližší a nejdražší osoby. Odpusťte jim všechno, co nesprávného udělali nebo dělají v tento okamžik. Naplňte je svým odpuštěním. Ať pocítí, že je přijímáte. Ať je naplní odpuštění. Uvědomte si, že takto vyjadřujete svou lásku.

Nyní se zaměřte na své přátele. Odpusťte jim vše, za co vás nemají rádi. Ať vaše odpuštění dosáhne až k nim, naplní je a obejme.

Přesuňte pozornost na osoby, které znáte, může to být kdokoli, a odpusťte jim vše, co jste jim vyčítali, za co jste je soudili, za co jste je neměli rádi. Ať vaše odpuštění vyplní jejich srdce, obklopí a zahrne je. Toto je vyjádření vaší lásky k nim.

A nyní si vybavte zvláště osobu, které potřebujete opravdu velmi a upřímně odpustit. Přejeme to každému, kdo trpí zlobou, odporem a nenávistí. Odpusťte mu nebo jí zcela. Nezapomeňte, že každý zažívá utrpení. Ať vaše odpuštění přichází z vašeho srdce. Ať vaše odpuštění dosáhne až k této osobě, zcela a úplně.

Vybavte si jakoukoliv osobu, jakoukoliv situaci nebo skupinu lidí, kteří ostatní lidi odsuzují, obviňují a opovrhují jimi. Odpusťte jim zcela. Ať je vaše odpuštění vyjádřením nepodmíněné lásky. Možná dělají nesprávné věci. Všechny lidské bytosti prožívají utrpení. Vaše srdce potřebuje dávat odpuštění, abyste mohli prožívat čistou lásku.

Podívejte se ještě jednou, zdali nenajdete někoho nebo něco kdekoli na světě, koho byste obviňovali nebo odsuzovali. A odpusťte těmto lidem nebo osobě, aby vás už nic ve vašem srdci od nich neoddělovalo.

A nyní obraťte svou pozornost zpět na sebe. Přijměte laskavost a dobrotu, jež je ve vás. Je to úsilí, které jste vyvinuli. Pozorujte laskavost (teplo), klid a mír, který přichází s odpuštěním.

,,Ať odpuštění je v srdcích všech bytosti !"

 

,,Odpuštění"

(Jan Štěpánek)

Obrazek

 

Když stísněnost stane vrcholu

a oči rozmáčené v rosolu,

když figurky štěstím svítí

a přesto ničí tvoje žití.

 

Kde je ta tichá euforie,

parodie do srdce ryje,

znak ďáblův co hoří říší

a s jedu plnou číši.

 

Ve znaku grálu, je tvé odpuštění.

Za dob králů, marné je snění.

Tak osvoboď svou duši, co jen ztěží tuší,

že svět je s odpuštěním lehčí.

 

Tak vzpamatuj se hned,

ať vidíš očima svět,

plamenem není tak zlé,

očištění duše tvé.

 

Lidská srdce co v dáli vidíš

a přesto se zdáli,

tak hrozně smrtelně černé

a pravdě značně nevěrné.

 

Ve znaku grálu najdeš odpuštění.

Za dob králů, marné je snění.

Osvobodíš svou duši, co jen ztěží tuší,

že svět je s odpuštěním lehčí.

 

Zašití několika duší,

pro lidi, kteří tuší,

že odpuštění je víra

a často lidská síla.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

DOPORUČENÁ KNIHA

Obrazek

Škola odpuštění

Cesty ke smíření

Anselm Grün

 

Anotace knihy

,,Při pastoračních rozhovorech se řeč opětovně stáčí k tématu odpuštění. Jedni trpí přísnou výchovou: říkalo se jim, že musí každému odpustit – a pak zakoušejí, že se jim to s odpouštěním nedaří, že dávné ublížení stále ještě bolí. Mnohým zní požadavek odpuštění tak, jako by museli potlačit pocity zlosti a hněvu proti lidem, kteří jim ublížili, a že jim nezbývá nic jiného než pokud možno brzy odpustit. To však se jim jeví jako něco, co je nad jejich síly, neboť v sobě stále ještě cítí zášť a urážku a tyto pocity je ochromují. Kdyby druhému odpustili, pak by mu odpustila jen jejich hlava. Hluboko v jejich srdci a v jejich nevědomí zůstanou však zcela jiné pocity, a ty jim v pravém odpuštění brání.“ 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO