Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reinkarnace žen a mužů - Reinkarnujou se jako pozemšťané

23. 1. 2007

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

,,Ženy a muži – reinkarnace“

Obrazek

V "Knize duchů" se Allan Kardec táže svého duchovního vůdce: "Může se duch, který nyní má mužské tělo, v příštím vtělení zrodit jako žena?" Odpověď zněla :"Ano, jsou to stejní duchové, kteří oživují muže a ženy."

 

Stejně i ve starém Egyptě ve spisech Herma Trismegista se Horus ptá své matky Isis, zda duše jsou mužské nebo ženské. A bohyně mu odpovídá: ,,Duše, synu můj, jsou od přírody stejné: nejsou duše ani mužské ani ženské, tento rozdíl je pouze v inkarnovaných tělech.“

Obrazek

Poslední slovo má apoštol Pavel: ,,Není ani Žid, ani Řek, ani sluha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Neboť všichni jedno jste v Kristu Ježíši.“ (Galat.3,28)

,,Dle Buddhy může být poslední reinkarnace jen mužská. Dle indické tradice je inkarnace jako žena úpadek, při kterém duše pyká za své hříchy minulosti.“     Ludmilka

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Reinkarnujou se jako Pozemšťané"

Obrazek

,,Jsou lidé, kteří hovoří o tom, jak kolonizovali planetu Zemi z jiných planet vesmíru a zakládali Atlantidu. Po té se tu reinkarnují jako pozemšťané a cítí se stále nespokojeni a jiní než lidé, kteří se vyvíjeli na planetě Zemi. Tito lidé bývají většinou laskaví a moudří, jako by si vzpomínali na to, že byli duchovně na tom nejvyšším stupni, a stále hledají cestu jak se tam vrátit. Oni v regresi vidí své domovské planety a život na nich je většinou opravdu velice silně ovlivňuje a to do té míry, že se nedokáží vyrovnat s pozemským životem. Popisují život na těchto plenetách jako ráj a lidi jako laskavé a mírumilovné bytosti."

Obrazek

  ,,...chtěli by říci - vykřiknout..."

,,Celý svět širý

v nejzašší kout

temnou zní hudbou

železných pout!"

,,Ó bože náš, náš pravý bože, slyš!

Ty bože chudých rábů,

jenž do zlata svůj oltář nestrojíš,

své kněží do hedvábu,

jenž truníš v kráse přírody

a v prostých srdcích tluku:

ty velký bože svobody,

svou zdvihni mocnou ruku,

z pout odvěkých nás vyprosti,

 vztyč z prachu naše hlavy -

a v světu v chrámech volnosti

svůj zvěstuj zákon pravý!"

Svatopluk Čech

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇooooooooooooooooooˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ