Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpívajíci mísy - Zázrak lidského hlasu - Co ještě nevíme - Let časem - Za sto miliard let

11. 9. 2007

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

,,Zpívajíci mísy“

Obrazek

 

 ,,Nechte se masírovat hudbou. Do dávného gongu prý stačí jemně udeřit paličkou a naše tělo začne vibrovat!“

,,Koncem 60. let objevili zápaďané v himalájské oblasti zpívající mísy. Kruhové kovové nádoby různé velikosti, některé lesklé a hladké, jiné matné, některé zlaté, jiné téměř zčernalé. Původ mís je záhadný a nejistý.“

,,Ví se, že použití zvuků a mís bylo drženo ve velké tajnosti. Člověk, který uměl pracovat se zvukem, uměl léčit, byl velmi mocný a vážený.“

,,Existují staré fotografie oltářů, na kterých jsou kovové nádoby ve tvaru mís, ty se prý ale používaly jen jako nádoby na jídlo a na obětiny.

Výroba mísy: Roztavený kov byl polit na plochý kámen a nechal se ztuhnou v kovovou desku. Ta byla vyklepána kladivem do tvaru mísy, broušena pískem a nakonec byly některé mísy označeny nebo zdobeny.“

,,Další teorie : Mísy byly posvátnými předměty a každý klášter jich vlastnil značné množství. Obětní dary musely dobře znít správnými vibracemi, a tak byly ukládány do znějících nádob. Mísy prý v Tibetu používali jen mistři zvuku při tajných rituálech, jen v soukromí a dokonce ani ne pro další mnichy.“

,,Zpívající mísy tak nazývali tibetští šamani své léčitelské instrumenty. Tvrdili, že když nasloucháme jejich zvuku, souzníme se zákony vesmíru a uzdravujeme se.ů

Lidské tělo má vysoký obsah vody, jež vede zvuk mnohonásobně rychleji než vzduch – vibrace z léčitelských tibetských nástrojů proto působí na organismus okamžitě.“

,,U tibetských mís se setkáváme s alikvotními tóny. Tyto zvláštní hudební nástroje pocházejí z oblasti Nepálu. Jsou vyrobeny ze slitiny sedmi kovů, z nichž každý symbolizuje kov jedné hvězdy či planety : zlato - Slunce, stříbro - Měsíc, rtuť - Merkur, měď - Venuše, železo - Mars, cín - Jupiter a olovo - Saturn. Každý kov vytváří určitý zvuk a dohromady vytvářejí výjimečný, alikvotně bohatý zvuk zpívajících mís.“

Jedno tibetské rčení říká: "Kdo pozná tajemství zvuku, pozná tajemství vesmíru." Hra na tibetské mísy nás tak "ladí" na principy vesmíru.

,,A jak se na tibetské mísy hraje ? Mísu držíme na otevřené dlani a hrajeme na ni dřevěnou paličkou - popřípadě pokrytou filcem nebo plstí. Druh dřeva, velikost paličky, druh mísy ale i "vyladěnost" hráče, to vše ovlivňuje výsledný zvuk. Nejčastěji se hraje cinkáním paličky o okraj mísy. Dále se hraje tak, že paličkou točíme po její hraně, čímž vytváříme táhlý, zpívající tón. Proto se také užívá další název tohoto nástroje - "zpívající mísy".

,,Hra na mísy je hrou v pravém slova smyslu - hráč může použít jakýkoli nástroj. Důležité je soustředit se a naslouchat.“

Obrazek

 

,,Rozvibrujte své tělo i emoce“

,,Pokud potřebujete posílit konkrétní oblast, nechte si tibetskou mísu na té pravé makře !“

1.čakra – leží v bázi páteře a souvisí se základními tělesnými potřebami a pudem sebezáchovy

2.čakra – je v podbříšku, souvisí se vztahovými záležitostmi

3.čakra – zahrnuje solar plexus, vztahuje se k egu a osobní síle

4.čakra – je umístěna v hrudníku, je spojena s láskou, odpuštěním a soucitem

5.čakra – nalézá se v oblasti krku, je ve vztahu s tvořivostí, komunikací a sebevyjadřováním

6.čakra – leží mezi obočím, bývá také označována jako třetí oko, souvisí s intuicí a citlivostí

7.čakra – nachází se na temeni hlavy a spojuje nás s duší

,,Uslyšíte táhly zvuk, který vás pohlcuje, a Vaše tělo opravdu zasahují podivné vibrace. Nevíte jak dlouho to trvá, než nastane opět ticho.“    

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

 

,,Zázrak lidského hlasu“

 

,,Šamanský zpěv je globální

 posvátnou hudbou dneška.“

David Hykes

 

,,Anglický filmař David Hykes navštívil v roce l974 New York a náhodou tam uslyšel hudbu minimalistického skladatele La Monte Younga. Táhlé tóny plné harmonických ozvěn tehdy Hykese podivně vzrušily. Začal se zajímat  o původ a působení alikvotních, harmonických tónů, později založil svůj soubor Harmonic Choir a vydal již  několik alb podivné vokální hudby."

 "Cítím, že tahle  hudba je to nejnadějnější, co v současné hudbě existuje",  řekl. "Je v ní ocenění a uznání starodávných zpěvů  s novými možnostmi hudební formy a uměním naslouchat."

,,Umění naslouchat je klíčem nejen k hudbě Davida Hykese a jemu podobných, kteří začali zkoumat jeden  jediný tón. Začali se ptát, co je za magickou silou hudby, proč některé  rezonance člověku a jeho uchu lahodí, jiné ne, kde se  bere v hudbě  schopnost pracovat s emocemi, co je za  tajemstvím šamanského zpěvu, který prý léčil, atd.“

,,Tibetští mniši a mongolští šamané uměli zpívat  "dvouhlasně" - v jedné základní tónině a zároveň ve  vysokém kmitočtu pískavých tónů, které vznikají až druhotně interferencí, v ústní dutině, po celá tisíciletí. Do Evropy a USA se toto umění dostalo až celkem nedávno, díky skladatelům experimentátorům,  jakým byli La Monte Young, Karlheinz Stockhausen a jiní, kteří zkoumali sílu působení jednotlivého zvuku na  člověka a jeho psychiku.“

,,Žádný zvuk na světě není "čistý" - není to jen jediná  frekvence. Hrané nebo zpívané "C" není jen "C". Nota  c je složena ze základní frekvence a dalších frekvencí,  násobků té původní, kterým se říká alikvotní, nebo  harmonické tóny. V případě noty c je tedy základní  frekvence l3l Herzů, další harmonický tón je 262 Hz,  třetí má pak 393 Hz atd. Tak to funguje jen ve světě  čisté matematiky, ve skutečnosti je to složitější, ale  i hezčí a zábavnější.“

,,A jsme u šamanů. Ukázalo se totiž, že i my, lidé  současní, s trochou pozornosti a cviku snadno ve svém  hlase objevíme a uslyšíme harmonické tóny (anglicky  "overtones", německy "obertone"). Není to až tak  složité, zpěvák zpívá základní tón a pomocí formování  rtů a ústní dutiny jaksi rozdělí tón na řadu dalších  a jako tzv. flažolety na kytaře, může produkovat další zvuky. Tibetští mniši tvrdí, že každý člověk, když  zpívá, zpívá i alikvóty, ale jen málo lidí na světě je  dokáže i slyšet.“

,,V Evropě a v USA však dnes již existují desítky  souborů a stovky jednotlivců, kteří zvládli zpěv tzv.  "overtones". Takový zpěv je pro ně snadnou a lehce  dostupnou možnosti "setkat se s nekonečnem" jak  prohlásil jeden z nich. Je to ale zároveň také dechové  cvičení, uvolňování hlasivek, zvuková masáž spodních  částí mozku, lekce umění naslouchat a také produkce stále "čistších" tónů. Ve svém konečném důsledku tyhle "čisté" tóny, vzniklé až interferenčně v ústní dutině, harmonizují přímo nejen jednotlivé buňky a neurony, ale i pocity a další myšlenkové "formy".“

,,Starokřesťanská "poslušnost", tedy umění naslouchat  srdci, anglicky "obedience", původně latinsky znamená  "absolutní naslouchání".

,,Mnozí vědci, umělci, filosofové  a třeba  laici - jako v případě Davida Hykese na to, díky "šamanskému" zpěvu, přišli.“

,,Jako v případě hlubinné ekologie, transpersonální  psychologie a v dalších oblastech lidského poznání,  i v psychologii a muzikologii se musíme vrátit zpátky, k poznání našich předků. Zatímco věda postupně zjišťuje, že vlastně nevíme, jak slyšíme, dnes už ( jako v případě  akupunktury ) známe a můžeme používat praktické způsoby,  jak vyladit a zharmonizovat svou mysl a svá těla pouhým  zvukem. Tak jako v případě "ladění" piána jde nakonec ne o vědu a matematickou přesnost, ale o "temperované  ladění" a cit, tak i v oblasti psychohygieny  a preventivní psychologie lze s velkým úspěchem používat  něco, nad čím "vědě" zůstává rozum stát.“

,,Aby se člověk a svět mohl domluvit, musí se znovu naučit naslouchat sobě, svému srdci a těm druhým."

,,Zpíváním se pak člověk  naladí - sám se sebou, se svou duší, se světem okolo, s dobou a společností.“   

 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Co ještě nevíme"

 ,,Sibiřští Tunguzové a Mandžuové nazývají pramatku Ome, Omi, Omia."

 ,,V rovině abstraktních světů se tato víra pojí s existencí bohyně Omson - mama, jež stráží životní sílu a vyživuje duše nenarozených dětí rostoucí na mýtickém Stromě života.“

,,Je také mnohými nezávisle zaznamenán názor, že člověk může na rostlinu přenést část svého dušefluidu ( astrálního těla ) a poskytnout jí tak prostor pro přítomnost své duše.

Vzniká tak druh nemateriální symbiózy, kdy rostlina žije na vyšší úrovnia člověk získává pozitivní a z hlediska psychiky harmonizující energoinformační podněty, duchovní impulzy. Člověk tyto podněty dostává i při letmém dotyku těla své duše s předměty, které zahrnuje láskou a pozorností nebo které potřebuje prozkoumat, ale trvalé spojení představuje vyšší kvalitu. Ne nadarmo se o některých manželích říká, že jsou jedno tělo a jedna duše. Jasnovidka Vanga řešila kdysi případ Sovětského spisovatele, který znenadání ztratil chuť do života, literární inspiraci a pravděpodobně začal trpět depresemi.

Vanga ihned odhalila příčinu: ,,Spisovatel míval vedle psacího stolu velký fíkus, který v záchvatu slepé velkorysosti daroval Svazu spisovatelů. Zbavovat se osob, zvířat i rostlin, se kterými jsme se sblížili, je velkou chybou, za kterou platíváme více, než jsme ochotni si připustit.“

,,Měřením aury nevidomých pomocí Kirilianova efektu bylo potvrzeno, že při kontaktu s druhou osobou u nich dochází často k vymístění těla duše v oblasti hlavy směrem k osobě, na kterou se zaměřuje pozornost nevidomého. Tělo duše se předkloní, aby se dotklo zaměřeného objektu, ale fyzické tělo zůstává vzpřímeno. Aura není tělem duše, nebo ne celým, ale pravděpodobně svědčí o jeho přítomnosti, resp. stavu.“

 ,,Jeden známý český léčitel jednou spatřil před domkem své pacienty velkou lípu rámovanou intenzívně zářící aurou. Když zjistil, že pacientka umírá, došlo mu, že strom pravděpodobně uhyne také, k čemu také během krátké doby došlo."

,,Ale i duše mnoha lidí, kteří se vědomě nějak zvlášť s rostlinami nesbližují, ve spánku někdy prostřednictvím astrálního těla navštěvují určité stromy v okolí a vykonávají jejich prostřednictvím jakýsi druh očisty či léčby.""“

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

 

,,Let časem"

,,Čas není nic jiného než čistá existence bytí a nebytí!"

Směr hledání ukazuje Einstein: Tam kde je možné zastavit světlo, je možné zastavit i čas."

,,Ale pozor, když zastavíme čas, vytvoříme bezděky situaci, kdy se začne zaměňovat příčina a následek. Jestliže se manipulace s časem stane relitou, nastane veliký chaos, což následně naruší sociální vztahy a podepíše rozsudek všemu živému na naši planetě."

,,Přesto se něco podobného fantastického už stalo. Americkým fyzikům se podařilo v pravém slova smyslu zastavit světlo, podržet ho chviličku ve ,,zmraženém stavu" a pustit opět dál."

,,Jiné pokusy a úspěšné se dějí v ruských a čínských laboratořích. Běh času, který se zrychloval či zpomaloval na počítatelné sekundy, způsobily silné elektromagnetické vlny."

,,Podle staroindické filozofie platí, že člověk existuje současně v mnoha paralelních světech a dnešní věda to začíná potvrzovat."

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

,,Za sto miliard let ..."

,,Čeká vesmír podle odborníků ,,tepelná smrt." Vesmír postupně vychladne, hvězdy vyhoří a zhasnou, černé díry se vypaří, hmota se zředí a všude převládne vakuum. Galaxie se rozletí daleko od sebe a vesmír bude bez života. Co je příčinou tohoto katastrofického scénáře ? Nejnovější vědecké výzkumy přinášejí důkazy o tom, že se v posledních létech evidentně zrychluje expanze vesmíru. Jestlže se jeho rozpínání nezastaví, příjde nutně destrukce a konec v podobě vakuové nicoty."

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888