Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak zvýšit osobní vibrace - Funkce astrologie - Fotografie, zrcadla, mandaly

30. 1. 2008

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

,,Jak zvýšit osobní vibrace“

Obrazek

,,Zvýšení vlastních vibrací je jediným způsobem jak žít takový život, jaký chceme. Pokud vyzařujete vibrace nízké, nemůžete v životě dosáhnout harmonie a budete žít s vnitřním pocitem nespokojenosti. Tuto nespokojenost je třeba nejprve přijmout a smířit se s tím, že vás udržovala v nízkých vibracích. Když seberete odvahu něco se způsobem života, který vám nevyhovuje, udělat a vědomě se rozhodnete pro změnu, jste na nejlepší cestě zvýšit frekvenci, již vyzařujete  (a kterou druzí podvědomě vnímají, i když nemusejí být nijak zvlášť citliví ). Jak tedy můžete své vibrace zvýšit, abyste si k sobě začali přitahovat více toho, co chcete, a méně toho, co nechcete ?“

,,Dávejte si pozor na to, o čem přemýšlíte. Sledujte bděle myšlenky, které se vám přes den honí hlavou, a pokud vám do ní náhodou vstoupí nějaká negativní či kritická, nezavalte se kvůli tomu výčitkami, nýbrž je místo toho podle svých možností nahraďte nějakými pozitivnějšími. Některé z nich, které vás naplňují pocitem štěstí a povznášejí, si můžete předem připravit a sepsat na kartičku, kterou pak budete nosit vždy při sobě. V případě přepadení negativním smýšlením pak na ni nahlédněte a nenásilně se "přeprogramujte". Důležité je, abyste se udržovali v pozitivním smýšlení tak dlouho, jak to je možné, a čas strávený negativními myšlenkami zkrátili na minimum.“

,,Mluvte pouze o tom, co chcete, nikoli o tom, co nechcete. Na co se totiž soustředíte, to posilujete a s největší pravděpodobností se také v životě potkáte. Změňte svůj slovník a používejte pozitivní výrazy. Když třeba chcete přestat kouřit, neříkejte si "Nekouřím", protože to ve vás může evokovat pocity, že jste o něco ochuzeni. Místo toho prohlaste: "Odkládám kouření", nebo "Kouření nepatří do mého života" - i když je v poslední větě formální zápor, vyznění prohlášení je pozitivní. Vyzkoušejte si, co na vás platí - každý máme své vnitřní nastavení trochu jiné.“

,,Naučte se žehnat. Žehnání nepatří jenom kněžím nebo do kostela, ale vyjádřením vděčnosti se rovněž zvyšují naše vibrace. Soustřeďte se na to málo, co máte, a vyjádřete za to vděčnost. Tímto požehnáním si této věci ( příležitosti, vlastnosti ) do života přitáhnete víc. A také věřte, že se vaše očekávání uskuteční.“

http://www.mojestarosti.cz/poradna/images/mconsult/images/1333999649_2b.jpg

,,Vyhýbejte se negativním nebo pesimistickým lidem. Takovíto lidé vyzařují velmi nízké frekvence, což vaše vyzařování může snižovat. Možná jste si sami všimli, že po setkání s určitými lidmi se cítíte jako vyždímaný citron. Je to tím, že si cucli vaší energie; a nemusejí to být jenom energetičtí upíři, kteří něco takového dělají vědomě s cílem druhému uškodit. Pokud se s nimi stýkat musíte ( v zaměstnání, v rodině ), pak jim naznačte, jak byste jejich problémy, stres a starosti, kterými se vás snaží zahltit, řešili vy, a pokud v tom budou pokračovat, nekompromisně rozhovor s nimi ukončete.“

,,Moc nepřemýšlejte. Ano, čtete správně, nemyslete tolik ! K odreagování od neustálých analýz vám může pomoci třeba procházka v parku - pokud to do přírody máte hodně daleko - nebo zavření se na určitou dobu ve svém pokoji    ( třeba s tím, že si musíte odpočinout, aby vás nerozbolela po práci hlava ), a pusťte si příjemnou hudbu - nemusí být nutně relaxační, pokud styl New Age zrovna nevyznáváte - a koncentrujte se na její zvuk a na svůj pravidelný dech. Nedoporučuji vám dělat žádná náročná dechová cvičení, jenom si všímejte toho, jak dýcháte. A hlavně nehodnoťte ! To by vám nabyté vibrace zase mohlo snížit. Můžete se také zaměřit na to, že vdechujete klid a lásku, a vydechujete napětí a obavy. Na vycházce či na výletě se kromě prodýchávání soustřeďte na krásu přírody.“

,,Stýkejte se s lidmi stejné krevní skupiny. Najděte si skupinu lidí, kteří se zajímají o stejné věci jako vy, a současně se od nich učte. Nejenže se tím pravděpodobně vyhnete energetickým upírům popsaným v bodě 4), ale navíc navážete i milá kamarádství.“

,,Obětujte každý týden něco, co vás nezničí - čas, peníze, pomocnou ruku, nebo něco, co již nepotřebujete a druhému ještě dobře poslouží. Rozproudí se tím energie mezi příjmy a výdaji : pomozte, a bude pomoženo i vám ; darujte, a budete obdarováni. Ovšem tento bod si nevysvětlujte tak, že musíte víc dávat než brát ! Hovoříme o rovnováze, a hlavně ze své oběti musíte mít dobrý pocit, cítit, že k něčemu byla. Samoúčelná oběť vám k osvícení nejenže nenapomůže, ale mohla by vás od něj i pořádně zdržet.“

,,Uvědomujte si to, co děláte, a zůstaňte naladěni pozitivně. Každá vyslaná energie se nám jednou nějak vrátí, takže si snažte být za všech okolností vědomi toho, co děláte, jak se k druhým chováte, a jak v různých situacích jednáte. Jak se k druhým chováte, tak se budou oni chovat k vám, a tím, že se budete chovat poctivě a spravedlivě, si do života přitáhnete lidi stejně smýšlející i výhodné příležitosti. Na všechno, co se vám přihodí, se snažte pohlížet z té lepší stránky, z té, která je pro vás výhodnější. Přestaňte se zaobírat lítostivými výčitkami typu : "Proč se něco takového muselo stát právě mně?", ale místo toho hledejte odpověď na otázku: "Jaké dveře se přede mnou tímto zdánlivě nemilosrdným zásahem otevírají ?" Není to totiž skutečné, nezapomínejte, že jsme duchovní bytosti, které si vybraly určité pozemské prožitky.“

,,Zdržte se sledování zpravodajství, které se soustředí výhradně na tragédie a katastrofy. Nebojte, o nic nepřijdete, vždy se najde nějaký ochotník, který vás o zlu, které se kolem nás děje, bude informovat. Nenabádám tím však k lhostejnosti ; pokud můžete zlu nějak zabránit, rozhodně to udělejte. Pokud však vaše kompetence tak daleko nesahají, nemá smysl se v bolesti rýpat. Naprostá většina médií včetně reklam funguje na principu vyvolávání strachu, který se vás může zmocnit natolik, že budete jako očarovaní koukat na obrazovku a chtít o katastrofě vědět čím dál tím víc ; čímž se dostanete do smyčky závislosti.“

Obrazek

 ,,Udržujte kontakt se svými pocity. To je ze všech ten nejdůležitější faktor, který vám pomůže udržovat si vyšší vibrace. Vaše pocity v jemnohmotném světě působí jako lepidlem nebo magnet ; když ze sebe máte dobrý pocit, začnete si do života přitahovat věci, příležitosti a události, které vibrují na téže frekvenci. Vaše vibrační úroveň se odvíjí od vašich pocitů, takže se podle svých schopností a možností snažte za každých okolností zůstat na jejím vrcholu, a co nejméně sklouzávejte do negativna a pesimismu. Čím lepší pocit budete ze sebe a ze svého života mít, tím více se zvýší vibrace vašeho osobního vyzařování.“

,,Celý proces zvyšování vibrací je v podstatě o posunu ve vnímání reality, kdy se přesunujeme od strachu k pocitům vděčnosti, od boje ( i za pozitivní hodnoty ) k přijetí nevyhnutelného a vyrovnání se s tím, od vyčerpávajícího a křečovitého úsilí k povznášející lehkosti bytí. Neboť to, co jde samo, je požehnané ; pokud nám něco v životě drhne, nemá cenu mlátit hlavou do zdi a překonávat sama sebe, neboť i to je boj.“

,,Pokud po vás někdo chce, abyste žili v askezi nebo se nějak jinak trýznili či omezovali, zeptejte se sami sebe, co za tím ve skutečnosti stojí. Můžete s překvapením zjistit, že jde o záměrné snížení vašich vibrací a vypěstování závislosti, abyste byli z nějakého důvodu připraveni o samostatnost a status tvůrce své vlastní reality.“     Ludmilka

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

,,Funkce astrologie“

Obrazek

 ,,Vysvětlit její funkci, je obtížný úkol. Základní problém mezi těmito obory tkví v naprosto odlišném myšlení. Pokusím se tento rozdíl v krátkosti přiblížit. Nejprve však si povězme, na jakém principu astrologie funguje. Astrologie stojí a padá na principu synchronicity. Jde o nekauzální souvislosti. Věci spolu souvisejí, aniž by měly souvislost. Časová shoda dvou nebo více nesouvisejících událostí, které mají stejný nebo podobný význam nebo smysl. Astrologie vznikla evolucí a velmi dlouhým a pomalým hledáním souvztažností mezi pohybem nebeských objektů a osudem lidských bytostí. Už i C.G.Jung si všiml, že náhoda jako taková neexistuje. Podle něj se v lidské existenci vyskytují události, děje, které se „opakují“. Zákon synchonicity můžeme interpretovat i slovy „jak nahoře, tak dole“. Tělo je hmatatelný model uspořádání vesmíru. Jung tomu říkal „smysluplné náhody“, tedy náhody, které dávají smysl, jinými slovy, to, co se nám přihodí, to jak se chováme, není náhoda."

 

,,Je mnoho příkladů překvapujících analogií mezi astrologickou konstelací a psychickou událostí, nebo-li mezi horoskopem a povahovým založením. Do jisté míry existuje dokonce možnost předvídat jaké psychické důsledky budou mít konstelace planet. Astrologie se skládá ze symbolických konfigurací, stejně jako kolektivní nevědomí. Horoskop je naše predispozice, zadání, je to náš „genetický“ scénář, kde je zakódován náš individuální osud. Dane Rudhyar říká, že se člověk sám sobě děje."

 

,,Astrologie hledá souvislosti. Například, když je úroda žaludů, znamená to, že bude tuhá zima. Tuhá zima však není důvodem k tomu, že je úroda žaludů, pouze to spolu souvisí – koresponduje. Má to podobný význam."

 

,,Astrologové po dlouhá léta vypozorovali určité korespondence (náhody) při jistých konstelacích. Důvod proč je tak nevnímáme je, že astrologie sestavuje jazyk a metodologii, jak na tomto poli komunikovat a dorozumět se. Naučit se tento neznámý jazyk může znamenat velkou potíž a vědecká metoda není jediná, kterou k tomu je možno použít."

 

,,Je astrologie věda ?“

,,V pravém slova smyslu nikoliv. Astrologie se vždy považovala za techniku poznání lidského ducha, má přízvuk duchovní nauky. Cílem nauky o horoskopu je státi se sám sebou, nikoli někým jiným. Domnívám se, že astrologie je něčím obdobným jako je umění. K tomu, abyste malovali obrazy jako Goya, je třeba mít vlohy. K tomu, abyste zpívali jako Karel Gott, musíte mít talent, hlasovou predispozici, tedy vlastnost, která je ve vás „ražená.“

 

,,Nefunguje to tak, že se jednoho rána probudíte a řeknete si – já budu malovat, a jste malíř. Astrolog, jako malíř, zpěvák atd, by měl mít jisté nadání jinak dělá mazanice, zoufale skřehotá a v astrologii škodí a soustřeďuje se na oblafnutí ostatních."

 

,,Úkolem astrologie je zabývat se osobností člověka, než předvídáním událostí, které mají sice význam, ale ten spočívá v symbolizaci problémů, jejichž řešení je úkolem člověka. Další mýtus skeptiků je, že astrologie se týká nějakých zázračných paprsků, které procházejí skrz porodnici. Planety nejsou přenašeči či vysílači fyzikálních vlivů, ale jsou to symboly různých osobnostních funkcí a slouží k odměřování času těchto funkcí. Novorozenec nedostane neměnnou pečeť svého osudu od kosmických sil nebo od planet, která na něj dopadnou z vesmíru. Planety nemají žádný přímý vliv. Na jedné straně existují nepopiratelné fyzické účinky Slunce a Měsíce, ale na druhou stranu nemůžeme směšovat pojmy. Příliv a odliv Měsíce a účinek Slunce na lidskou pokožku v žádném případě nemůžeme nazývat astrologickým vlivem."

 

,,Co ještě není astrologie ?“

 

,,Bude to znít možná divně, ale astrologie tu není vůbec proto, aby nás pobavila, jak se o to snaží bulvární astrologie. Předpovědí budoucnosti se týká jen do určité míry. Astrolog není meteorolog, který předvídá počasí. Astrologie nevěší, nehádá osud. Není to žádná víra ani pověra."

 

,,Omezuje astrologie svobodné rozhodování ?“

 

,,Horoskop je mapa našeho osudu, ale svobodnou vůli nezpochybňuje. Pokud poznáme sebe sama a zjistíme proč se neustále rozvádíme, proč se nemůžeme uplatnit, proč nám stále nikdo nerozumí, máme ideální šanci změnit věci podle svého. To, co si dneska oblečeme na sebe, nebo to, jestli zajdeme na Daňový úřad dnes nebo zítra, tuto svobodnou vůli astrologie nezpochybňuje. Říká pouze, že tato svobodná vůle má své ohraničení. Nemůžeme si určit, zda budeme slavní nebo bezvýznamní. Naše svobodná vůle není nekonečná a její míra omezení závisí na našem stupni osobní vyzrálosti. Těmito hranicemi se ve výkladu horoskop zabývá, protože nositele horoskopu významně charakterizuje."

 

Obrazek

 

,,Na co může dát astrologie odpověď?“

,,Typické jsou spíše otázky na které vyloženou odpověď dát nemůže. Jako: „kdy se zamiluji“, „kdy budu mít peníze“, „kdy mě potká nějaké štěstí“, ani otázku smrti zodpovědět nelze."

 

Na rozdíl od toho můžeme z horoskopu vyčíst :

1.) všechny své schopnosti a vlohy (predispozice)

2.) ve kterých oblastech života se máme rozvíjet

3.) jaký máme vztah k okolnímu světu

4.) najdeme naše komplexy

5.) konstelace planet ukazují na naše stereotypy, dramata, neboli vzorce chování

6.) charakter osobnosti

7.) dominantní psychické funkce

8.) příchod životních krizí

9.) náš vztah k hmotným věcem atd.

 

Existují nějaké astrologické školy?

,,Kromě celosvětových konferencí vznikla již v roce 1993 v Seattlu astrologická univerzita „Kepler College of Astrological Arts and Science“ Studium je čtyřleté s titulem bakalář. Ve Velké Británii je již dlouho známa astrologická škola Jeffa Maya. Také v Mnichově astropsychologická škola Hermana Meyera. U nás po pádu minulého režimu se již také naskytla možnost studovat v kurzech a školách, které se liší typem a kvalitou výuky a přednášejících."

 

Jsou nějaké druhy astrologie?

,,Astrologie není jenom jedna. Tak jako v medicíně je interna, chirurgie adt, stejně tak má astrologie své obory: Klasická, tradiční astrologie, astromedicína, astropsychologie, astrokatrografie, synastrie (partnerské vztahy), horární astrologie, transformační astrologie apod."

 

,,Co vzkázat na závěr, astrologie se nezabývá statistikou, je to spíše sběr souvztažností. Odlišnost mezi vědeckotechnickým a hermetickým myšlením je příliš velká na to, aby astrologie toužila po vědeckém uznání a věda po studiu astrologie.“     Ludmilka

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
,,Fotografie, zrcadla, mandaly"

Obrazek

,,Nosíte si v peněžence fotografie rodiny nebo přátel ? Máte je vystaveny v kanceláři nebo doma ? Napadlo vás někdy proč ?"

,,Obrazy nám pomáhají připomenout si toho, koho máme rádi a cítit jejich přítomnost. Fotografie nám dávají pocit kořenů a spojení, cítíme se podporováni v době stresu nebo dokonce strachu, inspirují nás k jednání ve správném zájmu a udržet si tak naše hodnoty čisté.“

,,A co zrcadla ? Jak často se zastavíte před zrcadlem, uklidnit se, že je vaše kravata upravená, vlasy správně učesané a nebo jak od rána ještě sedí makeup ? Je to jediný způsob, jak se ujistit, že jste udělali to nejlepší pro to, postavit se nástrahám vnějšího světa.“

 ,,Umění mandal pracuje v podobném stylu, ale místo aby dávalo odrazy vnějšího světa, ukazují nám mandaly co se odehrává uvnitř nás, v našem srdci a duši. Pomáhají nám udržet si spojení se základními cestami nás samých a pochopit význam a důležitost našich prožitků.“ 

Obrazek

,,Fotografie a zrcadla nám dávají odrazy toho, co by jinak zůstalo mimo naše možnosti uvidět. Pomáhají nám udržet spojení nejen s milovanými, ale i se sebou samými.“     Ludmilka

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ