Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psi - O depresi - Ze staré Persie

20. 12. 2006

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Krátký příběh pro poučení….“

 

,,Psi“

Obrazek

,,Dva přátelé šli jednou brzo ráno docela zabráni do debaty. V tom je ucítil pes za vraty. Začal štěkat a výt až to bylo uším nepříjemné. K němu se přidal za vraty druhý pes, třetí, čtvrtý a pátý a za chvíli se rozštěkala i celá vesnice. Jeden z těch dvou přátel dostal na psa vztek. Sehnul se pro kámen. Ale druhý muž se na něj podíval a řekl : Chceš ho rozdráždit ? Když hodíš kámen, budou jako pominutí. Nevšímej si jich. Uděláme lépe, když půjdeme dál. S chutí se vyštěkají a jak je znám, za chvíli bude klid. A opravdu. Jak minuli pár plotů, bylo po štěkotu."

,,Když děláte dobrou věc, nenechte se odradit, že kolem vyje rozběsněná smečka. Kdo je moudrý - počká a každý pomlouvač nakonec zmlkne."

,,Něco na tom bude, že ano !“     Ludmilka

Obrazek

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Obrazek

,,Jen pár řádků !“

,,O depresi“

,,Deprese je pocit ztráty. Deprese přichází vždy, když tvůj život opouští něco, s čím jsi byl svázán a v čem jsi nalézal odraz části svého já. Potlačovaný hněv se často mění ve sklíčenost, protože jsi nevědomky ztratil sebeúctu a tvá osobnost pozbyla celistvosti. Tím, že jsi potlačoval pocit hněvu, jsi k sobě nebyl upřímný."

,,Aby ses mohl vyléčit z deprese, musíš se naučit vymanit se z citových pout. Nejsnadněji toho dosáhneš, jestliže si uvědomíš, že nikdy nic neodchází z tvého života a že nic lepšího se v něm už neobjeví. Nemusíš přesně vědět, co to je, ani jak se to objeví a kdy. Musíš pouze ucítit tu dětskou, radostnou a důvěřivou nevinnost a očekávání, které v sobě už máš."
,,Smyslem ztráty někdy je, aby si lidé uvědomili, že se stali závislí ne nějaké věci nebo člověku, jakoby to byl zdroj jejich štěstí. Štěstí je nedílnou částí tvé přirozenosti. Nezávisí na vnějších okolnostech. V každém okamžiku se můžeš rozhodnout být šťastný. Budeš-li se ale rozhodovat, nepopírej pocity, které opravdu jsou v tvém nitru. To jsi dělal už příliš dlouho. Budeš se cítit mnohem šťastnější a zbavíš se deprese mnohem rychleji, pokud budeš upřímný sám k sobě i k ostatním."

,,Byla bych ráda – kdyby se Vám podařilo být - přece jen šťastnými !“     Ludmilka

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Pro poučení….“

,,Ze staré Persie“

Obrazek

Jeden muž se dostal do velkých potíží. Přišel k sousedovi a požádal ho o radu. Souseda to překvapilo. ,,Mně, svého úhlavního nepřítele žádáš o radu ? To nemáš žádného přítele, na kterého by ses obrátil ?“

Muž odpověděl : ,,Dobře vím, že i naši otcové se přeli. Ale ty jsi moudrý, přímý člověk. Ve skutečnosti  má rada  chytrého nepřítele větší cenu, než rada hloupého přítele.“

,,Pravdivá situace ….“     Ludmilka

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ