Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o vtělení - Jak poradit a pomoci - Až... - Co znamenají dny v týdnu

22. 10. 2011

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwWWWWWWWWWWWWWWWWW

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

,,Smlouva o vtělení,,

 §1) Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jiný  nedostane totéž tělo.

  §2) Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.

  §3) Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.
 
  §4) Obdržíte lekce. Nikdo jinak nedostane přesně tytéž lekce jako Vy ani je od Vás nemůže přebrat.
 
  §5) Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.
 
  §6) Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí.
(I přes více vtělění.)

  §7) Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost.)
 
  §8) Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás.
 
  §9) Pokud se Vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Může dojít k čekacím lhůtám.)
 
  §10) Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.
 
  §11) Co je uspokojivé, to určujete Vy!
 

  Užitečné pokyny a tipy:
 a.. Není cílem, mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.
 a.. Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.
 a.. Nemusíte se řídit chybami ostatních.
 a.. Pravidla tu jsou od toho, aby se přezkoumala.
 a.. Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.
 a.. Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.
 a.. Čas je iluze !
 a.. Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci.
 a.. Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.
 a.. Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.
 a.. Nikdo Vám nemůže odebrat  zodpovědnost.
 a.. Násilí nikdy nevede k řešení.
 a.. Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.
 a.. Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.
 a.. Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je správné.
 a.. Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.
 a.. Můžete podat žádost o odpuštění.
 a.. Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.
 a.. Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam.
a.. Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry.
 a.. Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.
 a.. Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.
 a.. Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit.
  a.. Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle
 respektive v mozku.
 a.. Pohrávat si se svým tělem je Vaše právo. Pohrávat si s tělem
  ostatních vyžaduje jejich souhlas.
 a.. Snažit se opisovat nemá smysl !
a.. Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník.
a.. Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.
   a.. Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží zmatení.
  a.. Nejde o to, být první.
  a.. Nejde o to, vypadat chladně a odměřeně.
  a.. Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než vy.
  a.. Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.
  a.. Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady. 

(Jo Conrad, 15.3.2002)

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

,,Jak poradit a pomoci !“

 

 Obrazek

 

Zásada první - nespěchat

Chceme-li pomoci, vyžaduje to čas. Nestačí rychlá, povrchní rada s pohledem upřeným na zápěstí s hodinkami. Rozhovor nelze ukončit s tím, že za chvíli začínají televizní noviny. Spěchat se nemá ani při očekávání řešení stresové situace. Jednak proto, že spěch není dobrý rádce, ale i proto, že řada závažných problémů, má-li být vyřešena, prostě vyžaduje čas. Zázraky se nedějí na počkání.

 

Zásada druhá - nechtít všechno vědět hned

Z první vody a na čisto nelze řešit závažné problémy, ale ani se tak nemůžeme dozvědět všechno potřebné. Zvláště v akutním zklamání, pod tlakem nepříznivých okolností si lidé nevybaví všechny, byt´ důležité souvislosti. Proto by první rozhovor neměl být rozhovorem posledním. K tématu se vracíme.

 

Obrazek

Zásada třetí - nebojte se mlčení

Jsou lidé, kteří ticho nesnášejí. Když vedle někoho mlčí, mají pocit, že se dopouštějí závažné chyby. Jako by jen mluvit bylo správné. Někdy je tomu ale právě naopak. Jsou situace, v níž se slov nedostává. Myšlenky je třeba formulovat. Věci promyslet. Mlčení ve dvou neznamená, že si ti dva nemají co říci. Možná, že díky jemu, přijdou na nějaké řešení.

 

Zásada čtvrtá - kdo naslouchá, pomáhá

Roli laického poradce si někteří lidé pletou s řečnickým cvičením. Toho, kdo má trápení, málem nepustí ke slovu. Od banálních rad přejdou k popisu svých vlastních nesnází. Když se vypovídají, uštědří několik rad a mají pocit, kolik toho pro druhého udělali. V takovém hodnocení se mýlí. Mnohem víc by pomohli, kdyby dokázali naslouchat a dávat přitom najevo, že to, co je jim sdělováno, považují za důležité. ˇ

Obrazek

Zásada pátá - nezdůrazňovat sdělení, ale sdílení

Jde o rozvedení předchozích úvah. Příteli, kterému je těžko, nepomůžeme, když jej zahrneme slovy, radami nebo dokonce výčitkami. Obvykle alespoň rámcově ví, co by měl dělat a když to nedělá, vyčítá si to víc než je na první pohled zřejmé. Pomůžeme mu, když s ním budeme jeho stres sdílet. Budeme s ním fyzicky na blízku a dáme mu najevo, že jeho starosti jsou i našimi starostmi.

 

--------------------ooooooooooooooooooooooooo----------------

  

,,Až ...Až…Až…"

Obrazek

 

,,Až budeš chtít lidi a věci kolem sebe změnit, v tom okamžiku si uvědom obtížnost vlastní změny !“

 

,,Až budeš chtít vynést soud a někoho kritizovat, uvědom si, že soudíš sám sebe.“

 

,,Až budeš nešťastný, že Tě nechápou, pochop Ty je !“

 

,,Až budeš mít pocit, že nevíš, co se kolem Tebe děje, snaž se pochopit, co se máš naučit.“

 

,,Až budeš rozzloben, rozladěn něčím chováním, uvědom si, že Ti nastavil zrcadlo a dal možnost lépe pochopit sám sebe.“

 

,,Až půjdeš za svým cílem, vzpomeň, že cesta je důležitější než cíl.“

 

,,Až se budeš cítit sám a opuštěný, vzpomeň si, že jsme všichni spolu spojeni myšlenkou lásky, tolerance a osobního růstu.“

 

,,Až budeš bezradný, zjistíš, že si umíš poradit.“

 

,,Až najdeš po tom všem vnitřní pokoj a mír, jsi na cestě, která je cestou tolerance, vnitřní síly a hluboké lásky.“

 

,,Jsi na cestě, vesmír je v Tobě a Bůh s Tebou !“

 

,,Hodně odvahy !“

 

,,Cesta je důležitější než cíl !“

Obrazek

-------------------------oooooooooooooooooooo--------------------

,,Co znamenají dny v týdnu"

Obrazek

PONDĚLÍ - tento den bys měl/a naslouchat svému vnitřnímu hlasu

ÚTERÝ - perfektní den na řešení konfliktů

STŘEDA - den komunikace

ČTVRTEK - vynikající den pro řešení problémů s penězi

PÁTEK - báječný den pro přátelství, lásku a vášeň

SOBOTA - dobrý den na odvrácení zlých sil

NEDĚLE - tento den symbolizuje rodinu a úspěch

 

 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW