Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z listiny v chrámu sv. Pavla - Zákazy našich předků - Situace - Kterou si mám vybrat?

27. 12. 2006

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Z listiny v chrámu sv.Pavla

 

,,Toto bylo napsáno na listině, která byla nalezena v chrámu sv. Pavla v Římě l.p. 1696 :“

1.) ,,Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu a vzpomeň, jaký MÍR může být v tichu, dokud je to možné a bez ztráty tváře - vycházej se všemi lidmi."

2.) ,,Říkej jim svou PRAVDU tiše a jasně. Také oni mají svůj příběh. Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým."

3.) ,,Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám. Otravují ducha! Jestliže se budeš srovnávat s jinými, můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným. Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než Ty!"

4.) ,,Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako ze svých plánů. Udržuj zájem o svou vlastní životní cestu, jakkoliv skromnou, je to opravdové bohatství. Žij v proměnlivém duchu. Buď opatrný ve svých záležitostech, neboť svět je plný podvodů, ale nenech se tím zaslepit. Mnoho lidí zápasí o velké ideály a všude je život plný hrdinství. Buď sám sebou !"

5.) ,,Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynicky k LÁSCE. Neboť tváří tvář vší vyprahlosti a rozčarování je LÁSKA věčně svěží jako tráva."

6.) ,,Přijímej klidně, co Ti radí léta. Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí."

7.) ,,Rozvíjej SÍLU DUCHA, aby tě mohla ochránit v nenadálém neštěstí. A netrap se představami. Mnoho obav se rodí z únavy, nudy a samoty. Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý."

8.) ,,Jsi DITĚTEM VESMÍRU, ne méně, než stromy a hvězdy. Máš právo být zde ! Ač je Ti to jasné nebo ne, vesmír se nepochybně rozvíjí. Tak jak má…!"

9.) ,,Žij přesto v pohodě s Bohem, jakkoli si to představuješ. Ať jsou Tvé úkoly a usilování v hlučném zmatku života jakékoliv."

10.) ,,Udržuj POKOJ VE SVÉ DUŠI. Přes všechny nedokonalosti je to krásný svět. Neumdlévej. Jdi za štěstím !"

 ,,Ano, dojdete i Vy všichni ke štěstí, pokud poslechnete slova, která k Vám promlouvají z hlubin moudrých časů!“

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 


,,Zákazy našich předků"

 
,,Zákazy se ve vanočním a předvánočním období týkaly hlavně svátku sv. Lucie, ke dni Mláďátek, Tří králů a ke Štědrému dni. Některé prokazují zjevnou souvislost s uctíváním duší zemřelých. Zákaz zametat během Štědrého večera vyvolával přesvědčení, že zametáním by mohly být zraněny duše zemřelých předků. Stejný důvod měl i zákaz zvedání spadlých předmětů, bílení stěn, mletí obilí, tlučení plodin, prudké vstávání od stolu a vynášení popela."
,,Byly zakázány takové pracovní činnosti jako je pletení, navíjení, tkaní, předení, vázání a šití. Pomstou by byla neúroda a tu si nikdo nemohl dovolit."
,,Na Mlaďátka (28.prosince) se nesmělo prát, protože by byly pradleny celý rok unavené. Na Štědrý den se nesmělo nic kupovat, prodávat, půjčovat, sedět proti dveřím, protože by lidé na sebe přivolali pohromu a zlobu duchů."
 
,,A co si myslím o tom já sama ? Že dosti z těchto zákazů dodržovala i má babička a myslím si, že věděla proč!"

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Situace…“

,,Otec, matka a dvanáctiletý syn se rozhodli cestovat, pracovat a poznávat svět. Rozjeli se na cesty se svým oslem. Přijeli do první vesnice a lidé jejich příchod komentovali : ,,Podívejte na toho nevychovaného chlapce. On na oslu a chudáci unavení rodiče pěšky. Že to tak nechají !“ A tak manželka řekla: ,,Nedovolme, ať mluví špatně o mém synovi.“ Manžel sundal dítě a sám nasedl na osla. Ve druhé vesnici lid bručel : ,,Podívejte na toho nestoudného otce ! Nechá manželku a syna trápit se pěšky, ale on se veze!“ Tak muž sestoupil a nechal posadit manželku. Přijeli do třetí vesnice a lid komentoval : ,,Chudák muž. Po namáhavé celodenní práci nechá sedět na oslu manželku. A chudák chlapec. Jak nešlechetnou matku má.“ A tak se rozhodli sednout na osla všichni tři. Ve čtvrté vesnici zaslechli, jak lidi říkají : ,,Jsou to bestie. Umořili by osla k smrti, místo aby sestoupili a kráčeli svorně vedle něho.“ Ale v další vesnici nevěřili svým uším, když slyšeli : ,,Hele, to jsou ti tři idioti, co kráčejí pěšky, i když mají osla, který je může nést!“

,,A proto dělejte to, co vám radí srdce!“

Obrazek

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

„Jsem po rozvodu a je mi padesát let,“ píše. „Protože se bez sexu dlouho neobejdu a nechci střídat partnerky, budu si muset najít vážnou známost. Problém je ten, že nevím, zda vsadit na mladší nebo stejně starou partnerku. Můžete mi poradit?“
Ve vašem případě nebude volba lehká. Mladší partnerka bude mít určitě hezčí tělo, ale také bude chtít rodinu, budovat nové hnízdo. A vy si pak určitě řeknete, pokolikáté už, a zda to zase nedopadne po čase stejně. Stejně stará partnerka bude mít už nějaký ten faldíček i vrásku, ale vy si řeknete, že zase nebude chtít zakládat rodinu. To už možná ne, ale stejně na vás bude chtít přehodit problémy s financemi, odrostlými potomky bez práce, domem, který drží pohromadě silou vůle. Každý vztah je o určitých kompromisech a bude jen na vás, s kým si budete víc rozumět a s kým to bude pro vás přijatelné nejen sexuálně, ale i v životě.

Spirit

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo