Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vliv jména na vývoj osobnosti - Nomen Omen - Jméno jako osud - Ubližování,zazlívání,odpoušťení - Zločin a trest podle zvěrokruhu

25. 5. 2008

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Obrazek

Vliv jména na vývoj osobnosti

,,Je to sdělení pozitivní zkušenosti s magickým či spíše motivačním vlivem na rozvoj osobnosti. Nemusí to být vždy jen jméno nebo jeho změna uvedená v matrice a na dokladech, stejně příznivě může působit pseudonym, umělecké jméno nebo to, které si prostě ve skrytu duše dáme sami. Takové jméno můžeme přijmout v dětství, v mládí i v pokročilejším věku, důležité je, abychom s nim byli bytostně a duchovně spřízněni. Pak nám bude pomáhat jako magická formule, talisman nebo mantra a povede nás k velkým a dobrým cílům. Může také pmáhat při studiu a tvorbě a také motivovat k různým závazkům ke zdokonalování tvůrčích výkonů."

,,Nebojme se tedy pojmenovat své druhé já a získáme opravdového přítele, který nám bude stále nablízku."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost.

 Nomen Omen - jméno je znamením nebo osudem

Teprve v 17. století byla ustanoveno, že pro lepší identifikaci a rozlišení se ke jménu  přidává nastálo jméno další. Mělo vypovídat o nějakém typickém znaku osoby, vlastnosti, zaměstnání či o nějaké výjimečnosti, vzácnosti, odlišení nebo raritě. Tedy jde o příznačné pojmenování – latinsky nomen est omen. Tak při jménu vzniká příjmení a to má charakterizovat jisté znamení a jistý osud.

Už v antice se říkalo "Nomen Omen" - jméno je osudem. Vědci se i dnes zabývají důkazy, že jméno skutečně může ovlivnit  osud. Obor má dokonce své jméno - nominativní determinismus.

Jméno jako osud

,,Vaše jméno může ovlivnit předpoklady, které si jiní lidé tvoří o vaší povaze a zázemí, a tudíž může ovlivnit i šance, které jsou vám v životě dány," říká profesor psychologie na Hertfordshireské univerzitě, jehož jméno je Richard Wiseman - což v překladu znamená "mudrc".

Doporučujeme: Téma: Jméno

Jedním z důvodů může být skutečnost, že lidé mají tendenci dávat přednost věcem, které jim připomínají je samé, a to včetně písmen v jejich jméně. Také si spíš vyhledávají partnery, jejichž křestní jméno nebo příjmení připomíná to jejich.
Zjistil to doktor David Figlio ze Severozápadní univerzity v americkém Illinois, který se vlivem jmen na povahu a výsledky zabývá dlouhodobě.

Pozitivní a negativní písmena

Studie prokázaly, že studenti univerzit, jejichž jména začínají na C nebo D, mají horší průměr než ti, jejichž jména začínají na A nebo B. Právě tato písmena se v USA používají místo známek.

Další studie dokonce tvrdí, že lidé, jejichž iniciály tvoří negativní slova, jako je P.I.G. (prase), mají větší šanci zemřít předčasně něž ti s pozitivními iniciálami, jako je například V.I.P.

"Jména mohou opravdu znamenat rozdíl v životě dětí," tvrdí vědec. Mimo jiné zjistil, že dívky se jmény vnímanými jako "ženská" - mají menší šanci uspět v matematice a exaktních vědách, než ty se jmény, odvozenými od mužských. Také žáci, kteří mají jména naznačující "nižší postavení", dostávají podle studií horší známky, než ti, jejichž jména znějícími  víc "nóbl".

Změnou jména se dá změnit život

,,Jméno se tak podle vědců může stát jakýmsi proroctvím. "Pokud vaše jméno zní inteligentně, úspěšně a přitažlivě, je pravděpodobnější, že se tak budete snažit i chovat," potvrzuje i psycholog Wiseman.

,,Než ale podlehnete nějaké módní vlně, podívejte se, co o výběru jména říká  PhDr. Miloslava Knappová, česká jazykovědkyně, která se zabývá antroponomastikou - tedy naukou o jménech živých bytostí: "Čím výjimečnější a neobvyklejší jméno volíme, tím pečlivěji je tedy třeba jeho výběr zvažovat, abychom potomkovi neuškodili, ale vhodným způsobem prospěli."

Jak se bude vaše dítě jmenovat?

Aktualizované šesté vydání knihy obsahuje na 17 000 českých a cizojazyčných jmen, včetně 3000 doplněných (a to i orientálních, tj. asijských a afrických). Jedná se o jazykově ověřené základní, oficiální podoby, které lze zapsat do matrik České republiky. Úvodní část věnovaná jazykovému výkladu matričního zápisu jmen byla zpřesněna v souladu s aktuálním zněním zákona o matrikách a doplněna poznatky o současných tendencích ve výběru jmen. Údaje o volbě tzv. zdvojených jmen byly obohaceny o nově ověřená jména, aktualizován byl i přehled dvaceti pěti nejčastějších jmen v České republice. Kniha slouží nejen široké veřejnosti, ale také jako jazyková příručka v matriční praxi.

,,Naštěstí se "nevhodné" jméno dá v ČR vždycky změnit!"

zena.cz

KNIHA

Jméno jako osud

Autorka: Mandžuková Jarmila

,,Kateřina, Andrea, Petr, Jan…? Nevíte, jaké jméno zvolit pro své dítě? Nejste spokojeni s tím, jež vám rodiče vybrali? Může jméno předurčit váš osud? Odpovědi na tyto otázky vám dává autorka této knihy. Vysvětluje, jak jména ovlivňují náš život a předurčují budoucnost, jak pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky. Nejde jen o hříčku s písmeny a čísly, ale o vědomé zacházení s energií, která dává možnost pracovat na sobě samém. Dozvíte se mnohé o vlastní povaze, ale i o povaze lidí, kteří vám vstupují do života. Každé jméno má svoji historii, v knize objevíte též zajímavosti o původu svého jména a o jeho význačných nositelích. U více než dvou stovek jmen z českého kalendáře je srozumitelně a jedinečně popsáno propojení numerologie, astrologie a nauky o jménech – nomenologie."
 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ubližování, zazlívání, odpouštění - věčná otázka

 

Obrazek

 

Profesor Gates z univerzity Washington udělal před léty tento pokus: dal do ledničky několik skleněných trubiček. Pak vyhledal pacienta, který byl zelený strachem, že zemře. V nemocnicích není problém takového člověka nalézt. Dal mu fouknout do trubičky. Pára z jeho dechu se na stěnách podchlazené trubičky kondenzovala a vytvořila malou kapku. Ta měla slabě našedlý odstín. Profesor Gates nasál kapku do injekční stříkačky a vstřikl ji morčeti. Morče po chvíli pošlo.

 

Vyhledal pak člověka, který byl bez sebe zlostí, a pokus opakoval. Kondenzát z jeho dechu byl lehce nahnědlý a opět morče zabil.

 

Když dal do trubičky fouknout člověku, který s úsměvem hleděl životu vstříc, byl kondenzát čirý a morče na něj nijak nereagovalo.

 

Z toho vidíme, že strach, nenávist, pomstychtivost a jiné intenzivní negativní emoce vytvářejí v těle jedy, které nám škodí více, než tomu, vůči komu byly vyslány.
 

Všechny náboženské systémy na světě se zabývají problémem, jak zabránit negativním emocím. Jeden takový problém vzniká, když nám někdo ubližuje, buď dlouhodobě, nebo jednorázově, ale velmi pronikavě. Vyrovnat se pak s tím je často obtížné. Není nic strašnějšího než slyšet někoho říci: "Ten a ten mi zle ublížil a já mu to do smrti nezapomenu." Takový člověk vytvoří stokrát více destruktivní energie než byla ta, kterou mu bylo ublíženo. Křesťanství nás nabádá, abychom odpouštěli, ne jednou, ne sedmkrát, ale sedmdesátsedmkrát. Někdo by třeba i chtěl odpustit, ale neví, jak.

 

Pokud ale člověk něco ví o převtělování a karmě, nemělo by to být neřešitelné. Je zde zákon, který v průběhu řady životů všechny excese vyrovnává. Říká se mu také zákon odměny a odplaty neboli zákon bumerangový. Kdyby vás zajímalo více detailů o něm, přečtěte si knížku Důkazy o existenci převtělování a karmy (od téhož autora - pozn. vyd.).

 

Všechno, co k nám přichází zvenčí, jsme způsobili sami svými postoji a činy v minulosti, ať již v životě tomto nebo některém dřívějším. Zlo nebo ubližování, které na nás dopadají, jsou energiemi, které jsme my sami kdysi vyslali vůči nějakému jednotlivci nebo skupině osob. Člověk, který nám ubližuje, se z neznalosti dopustil té chyby, že tuto naši energii přijal a nás jí napadá. Doplatí na to. Není tedy vlastně naším nepřítelem, ale ve značné míře naší objetí.

 

Situace, ve které se nalézáme, je výsledkem způsobu, jakým jsme se stavěli ke svému okolí kdysi. Jsme tedy vlastně něčím jako dramaturgem, který si současnou situaci vymyslil, naplánoval, aniž by si to uvědomil. Jsme herci a naším úkolem je zahrát svou úlohu co nejlépe. Jestliže na zlo reagujeme zlem, vytváříme si špatnou situaci do budoucna. A to se bude opakovat tak dlouho, dokud nepochopíme, že sami jako šedá eminence stojíme v pozadí všeho, co se děje. Jestliže tedy hrajeme nějakou úlohu na jevišti života, neměli bychom se pyšnit, když vystupujeme jako někdo vážený nebo mocný. Neměli bychom být nešťastni, když hrajeme úlohu žebráka, otroka nebo někoho velmi nemocného. Je to přechodná role v dlouhém řetězu životů. Měli bychom se zamyslit, jakou příležitost a možnost nám situace dává a udělat z toho to nejlepší, co je možné.

 

Obrazek

Pokora v sobě zahrnuje přijímání ústrků bez reptání. Výsledkem toho bude, že nikomu nebudeme nic zazlívat, ať jednotlivci nebo osudu. A když nezazlíváme, otázka odpouštění odpadá.

 

Pokud někdo měl alespoň jeden duchovní zážitek, ví, že ten zárodek Boha v nás nemůže být ničím zvenčí ovlivněn. Září, ať jsme v jakékoli situaci, ať jsme v nebi nebo pekle. Ublíženo může být jen našemu egu. A právě tím, že je egu ubližováno, jsme nuceni toho Boha hledat. Ubližování je tedy vlastně pro nás požehnáním. Jinak bychom se nenamáhali se nad sebou zamyslit. Dříve nebo později nalezneme postoj, při kterém nebudeme reagovat negativně a dojdeme míru. Bude to ohromné ulehčení. Tím se náš život velmi zjednoduší. Není to ovšem lehké. Možná, že nám pomohou slova, která pronesl Ježíš na kříži: "Pane, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Odpusť i mně samému, kterému je zatěžko nést následky svých činů. Odpusť mi, že jsem kdysi vyvinul síly, které tuto situaci vytvořily. Odpusť i tomu, kdo mi ubližuje. Do určité míry jsem ho svedl a karma na něj dopadne tak, jako nyní dopadá na mne.

 

Autor - Jiří Palka

Výňatek z 2. vydání autorovy knížky

Jak zažít Boha - zážitky nevěřících

https://www.pozoruhodneknihy.cz/foto/_005025.jpg

,,Jestliže existuje karma, pak vše, co se nám děje, je správně. Když to pochopíme, je to velký krok dopředu v našem vývoji.“

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

Zločin a trest podle zvěrokruhu

 

Obrazek

,,Chcete vědět, jak jednotlivá znamení vnímají, co je správné a co ne, jak přistupují k zákonům a jak se mohou zachovat v krizových situacích?“

 

Beran: Krotký je jen do té chvíle, než mu někdo zkříží plány. Sebedůvěry má dost a nechybí mu ani odvaha. Ve „spravedlivém“ rozhořčení je schopen i velké neuváženosti, i když toho může v zápětí litovat. Mnohdy už ale bývá pozdě.

 

Býk: Do rozporu se zákonem ho může dostat láska k pozemským hodnotám. Je mírumilovný pouze do té doby, než mu někdo brání v dosahování majetku či získávání financí. Při přistižení si bude vyčítat pouze to, že si všechno lépe nepromyslel.

 

Blíženci: Jejich zbraní je inteligence a nedopouštějí se žádných „krvavých“ činů. Když se Blíženec vydá na šikmou plochu, určitě to budou inteligentní důvody. Baví ho hrát si se zákonem na schovávanou, testuje si tak svoji důmyslnost.

 

Rak: Je ochránce nejen rodinného krbu, ve kterém se cítí dobře. Při nebezpečí dokáže zasáhnout, nevolí však přímou akci, ale takticky zmanipuluje okolnosti tak, aby se dotyčný zapletl a prozradil všechno sám.

 

Lev: I sám velký Lev je schopný nepravostí, především, když se cítí nedoceněný a přehlížený, nebo je raněn ve své pýše. Tehdy hledá příležitost, jak na sebe upoutat pozornost. Uspokojí ho i uvedení jeho jména pod něčím, co není zrovna fér.

 

Panna: Většinou je slušná a konvenční, ale touží být nezávislá a finančně zabezpečená. Pokud se rozhodne pro kriminální čin, bude to perfektně promyšlené a připravené do nejmenších detailů.

 

Váhy: Jsou schopny udělat téměř cokoli, jen aby byly uznávané. Tajuplný život podsvětí má pro ně velkou přitažlivost. A pokud v něm ještě najdou svoji lásku, jsou v tom až po uši. Se svým šarmem dokážou i velké podvody.

 

Štír: Je mistr zločinu a mistr policejního řemesla. Dokáže pracovat v týmu i sám. Pro svoji systematičnost a šestý smysl může být opravdu nebezpečný. Najdete mezi nimi nejen kriminalisty, ale i tajné agenty a hledané zločince.

 

Střelec: Je přesvědčený, že každý má nárok na svoji svobodu do té míry, pokud neohrožuje druhé. Častokrát se stane, že obhajuje dobro a koná zločin. Je to romantický (většinou neškodný) bandita s vlastním názorem na zákony a jejich výklad.

 

Kozoroh: Běžně se k docenění dopracuje poměrně pozdě. Když se však v mládí setká s někým bojovnějším a průbojnějším, se kterým se nemůže srovnávat, může ho popadnout zlost a chuť potrestat ho za svůj neúspěch. Chladnokrevně vykonává dokonalou pomstu.

 

Vodnář: Násilné trestné činy páchá málokdy. Láká ho nová myšlenka, neotřelý nápad, jiný přístup, než by zvolili druzí. Počítačová kriminalita je pro něho to pravé. Dostat se k dokonale hlídaným informacím ho naplňuje pýchou a radostí.

 

Ryby: Jsou přizpůsobivé a pokud se dostanou do společnosti kriminálních živlů, mohou v nich trvale zakotvit. Idealismus a snaha o spravedlnost a nápravu světa je může zavést do různých sekt i teroristických skupin.

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO