Jdi na obsah Jdi na menu
 


BRUGGY - Basilika sv.krve

17. 3. 2012

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Bazilika sv.Krve se nachází na náměstí Burg."

Vítáme vás v Bazilice svaté krve, je to zároveň svaté místo i muzeum. Ročně sem přichází jeden až jeden a půl miliónu návštěvníků," řekl nám na uvítanou rektor bratrstva Svaté krve, pan Bruneel.

Samotná bazilika, kde je schránka s relikvií Svaté krve po většinu roku uložena, má dvě patra.

Kaple sv. Bazila je jediný románský kostel v západních Flandrech. Postavil ji v první polovině 12. století Derrick, hrabě alsaský (1128 – 1168). Kaple má dvě postranní a jednu hlavní loď uzavřenou polokruhovou apsidou. V pravé lodi se nachází polychromovaná socha sedící Madony s dítětem z počátku 14. století. V tympanonu lze nalézt zobrazení křtu sv. Bazila. Pozoruhodné jsou dvě dřevěné sochy představující Ježíše na chladném kameni a Pietu. Jsou velmi ceněné a každý rok jsou neseny v procesí Svaté krve.

V kapli nalevo od kůru (z r. 1504) se nachází relikvie sv. Bazila a Karla Dobrotivého, hraběte flanderského, který byl úkladně zavražděn.

Dolní kaple nyní podepírá horní kapli, původně vystavěnou také v románském stylu, ta ale později prošla mnoha úpravami. Titul baziliky byl propůjčen oběma kaplím v r. 1923.

Monumentální renesanční schodiště, jež vede do horní kaple, vzniklo r. 1533. Jeho sochám byly předlohou kresby Lancelota Blondeela. Pozlacené bronzové stochy představují arcivévodkyni Isabelu, Marii Burgundskou, Derricka a Filipa Alsaského; v medailonech je to arcivévoda Albert a Maxmilián Rakouský, Margareta z Yorku a Sybila z Anjou, manželka Derricka a matka Filipa Alsaského.

Současná budova pochází z 19. století, neboť ta původní byla zničena během francouzské okupace.

Gotická horní kaple byla postavena na konci 15. století a pouze oblouky, jimiž se vchází do boční kaple Svatého kříže, připomínají původní románskou kapli. Barevná okna na kůru pocházejí z r. 1845 a představují panovníky, jež vládli hrabství flanderskému (od Filipa Smělého 1342 – 1404, až po Marii Terezii, 1717 – 1780).

Po obou stranách hlavního oltáře najdeme atributy baziliky: tintinnabulum - zvoneček, a conopeum - slunečník ze žlutého a červeného hedvábí. Kazatelnu ve tvaru zeměkoule vytvořil Henry Pulinckx r. 1728; její tvar má původ v evangelickém "jdi do celého světa a šiř evangelium".

Rozměrná nástěnná malba za oltářem vznikla r. 1905. V její horní části vidíme Mystérium Kříže a Krista zalitého krví. V pozadí jsou města: Betlém, kde se Kristus narodil, a Jeruzalém, kde zemřel.

Freska umístěná níže zobrazuje převoz relikvie do Brugg: vlevo je Thierry Alsaský, jak přijímá relikvii od patriarchy a krále jeruzalémského; vpravo hraběnka Sybilla a Thierry, jak v kleče předává relikvii kaplanovi.

Oltář dnes používaný pro Svátost oltářní je vyzdoben alabastrovým reliéfem z počátku 17. století; zobrazuje Poslední večeři Páně. Na dubové oltářní mříži - rovněž ze 17. století - jsou čtyři vyřezávané medailony svatých.

Bílý mramorový oltář v kapli Svatého kříže je barokní a r. 1751 ho sestavil Laurent Delvaux. Napravo od něj je malba zobrazující Snímání z kříže (Jacob van Oost).

Všechny předměty vystavené v tomto malém muzeu se vážou k bohaté historii kaple nebo relikvie.

RELIKVIE

Malá stříbrná koruna (15. stol.) snad patřila Marii Burgundské. Dále se tu nacházejí výjevy ze života sv. Barbory (kolem 1480), triptych Pohřeb Krista (1519); druhý triptych ze začátku 16. století představuje Krista nesoucího kříž, Přibíjení na kříž a Zmrtvýchvstání.

Opravdovým zdejším pokladem je schránka Svaté krve z roku 1617. Její autor, John Crabbe, použil pro její výrobu 30 kg zlata a stříbra a přes 100 drahých kamenů. Pozlacené sochy v její horní části zobrazují Krista Spasitele, Pannu Marii, sv. Donáta a sv. Bazila. Jen jednou za rok v den Nanebevstoupení je schránka s relikvií nesena v procesí za přítomnosti opatů a prelátů.

,,Jedinečné místo našich předků se dochovalo pro uvědomění si krás a vzácné historie."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO