Jdi na obsah Jdi na menu
 


IVERSKÝ klášter - SOFIJSKÝ chrám - Novogradský Kreml DĚTINEC - Rusko

24. 4. 2010

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

,,Úžasné stavby, které nám stále připomínají historii."

IVERSKÝ klášter

 Obrazek

,,Iverský klášter, který je známý také jako Valdajský Iverský Svatojezerní Bohorodičský mužský klášter se nachází na jednom z ostrovů Valdajského jezera v Rusku. Jezero bylo u příležitosti založení kláštera v roce 1654 nazváno Svatým. Iverský klášter byl založen v 17. století Patriarchou Nikonomem. Postavil jej k obrazu Iverského kláštera na Athosu aby vyjadřoval myšlenku kontinuity ruského duchovního dědictví s byzantskou kulturou. Iverský klášter se ve své době stal bohatým a známým střediskem duchovního osvícení a jedním z mála středisek knihtisku v Rusku. Současně byl i centrem rozvoje řemesel.“

 

,,V okolí se nachází například Novgorodský Kreml Dětinec zhruba 133 km, Muzeum dřevěné architektury Vitoslavlici zhruba 131 km, Sofijský chrám zhruba 133 km.“

 

SOFIJSKÝ chrám

 

 Obrazek

Sofijský chrám byl postaven v létech 1045 - 1050

 

,,Sofijský chrám ve městě Velký Novgorod je jednou z nejpozoruhodnějších památek ruské architektury. Nachází se v areálu Novgorodského Kremlu, který je známý pod názvem Dětinec."

 

 

Obrazek

,,Sofijský chrám měl pro život středověkého Novgorodu velký význam. Sofijský chrám postavil syn Jaroslava Moudrého, novgorodský kníže Vladimír, v letech 1045 - 1050. Ve třicátých letech 12. století se "Sofie" stala symbolem samostatnosti a autonomie Novgorodu."

 

 

Obrazek

Zvony před zvonicí Sofijského chrámu

,,Monumentální Sofijský chrám má pět kupolí, které byly pokryty olověnými pláty. Pouze prostřední kupole byla už v 15. století pokryta pozlacenou mědí.“

Obrazek

Dveře Sofijského chrámu

 

NOVOGRADSKÝ kreml DĚTINEC

 

 Obrazek

 

,,Novgorodský Kreml Dětinec začal budovat roku 1044 kníže Jaroslav. Jejím cílem byla ochrana Novgorodu a staré obchodní cesty mezi střední Asií a severní Evropou. Novgorodský Kreml Dětinec leží na břehu řeky Volhy v Rusku, na místě původní dřevěné tvrzi."

 

Obrazek

Věže a kostel ochrany

 

,,Archeologické výzkumy odkryly část původní dřevěné hradby pod kamenou hradbou. Dřevěná břevna nebyla svazována. Současně s pevností Novgorodský Kreml Dětinec vznikl i kamenný Sofijský chrám a tento celek se stal historickým centrem současného Velkého Novgorodu. Historické centrum je zařazeno na Seznam památek kulturního dědictví UNESCO."

 

Obrazek

  Detail Památníku tisíce let Ruska

,,V průběhu dějin byl Novgorodský Kreml Dětinec přestavován a rozšiřován až do dnešní impozantní podoby. Hradby mají délku cca 1,5 km a zpevňuje je 9 věží z původních 12. Vnitřní plocha Kremlu je více jak 12 hektarů."

Obrazek

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW