Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klášterní sídlo GLENDALOUGH a legenda o svatém KEVINOVI - Klášter v BEURONU

21. 2. 2015

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Klášterní sídlo GLENDALOUGH

Glendalough je sídlo kláštera, který v šestém století založil svatý Kevin. Kevin se narodil u Rathdrumu koncem pátého století a dožil se sto dvaceti let. Byl učedníkem svatého Patrika z Cornwalu, jenž mu předal své znalosti Písma svatého i nadšení pro ně. Kevin pak studoval dál u svého strýce, svatého Eugenia, který se měl později stát biskupem z Ardstraw.

Mladý Kevin byl zřejmě pohledný mladý muž, a tak si získal náklonnost a přízeň krásné dívky jménem Kathleen. Podle příběhu za ním jednou přišla do lesa, a když si Kevin její přítomnost uvědomil, vrhl se na lože z kopřiv. Potom jich nabral plnou hrst a zmrskal jimi i dívku. Bolest „ohně“ z kopřiv „uhasila oheň v nitru“ a Kathleen se kála za své hříchy.

Kevin se uchýlil do divočiny v glendaloughském údolí a žil zde mnoho let sám vysoce asketickým životem v jeskyni. Časem se kolem něj shromáždila skupina svatých mužů, kteří ho přiměli založit klášter, z něhož se dochovaly trosky hojně navštěvované turisty i poutníky. Kevinova sláva se rychle šířila, a tak za ním chodilo mnoho učenců i učedníků. Z Glendalough se tak stala slavná škola posvátného učení a noviciát, kde se duchovenstvo učilo ctnosti a sebezapření. Patrně nejslavnějším žákem v Glendalough byl svatý Laurince O´Toole, pozdější arcibiskup z Dublinu. Je považován za slavného učence, biskupa, vlastence a světce, jenž se na této škole naučil ctnosti. Když se ujal úřadu arcibiskupa, o každém církevním půstu odcházel z města a trávil celé postní období v jeskyni nad jezerem, kde předtím žil tak dlouho sám Kevin.

Dnešní trosky Glendalough jsou úchvatným a zároveň klidným výjevem. Na pozemku původního klášterního prostoru stojí velký kostel, katedrála vybudovaná patrně ještě za života svatého Kevina, kruhová věž vysoká přes třicet metrů, budova zvaná Kuchyně svatého Kevina ( jeho soukromé oratorium a cela na spaní) a kostel Požehnané Panny Marie, k níž Kevin stejně jako mnoho jiných irských světců choval velkou oddanost.

Asi po dvaceti minutách pěší chůze lesem dojdete ke dvěma jezírkům, podle nichž se celý kraj jmenuje ( Glendalough znamená údolí dvou jezer). Nedaleko nich je Caher, kamenná kruhová stavba vedle prostého kříže, odkud je výhled na horní jezero, hory a lesy, kde se nacházejí kříže, chrámy a jeskyně svatého Kevina.

svaty-kevin-men.jpg

 

Legenda o sv. Kevinovi

,,Krátký příběh ze života irského světce Kevina (498-618), patrona Dublinu, kterak důvěrný vztah člověka s Bohem způsobuje důvěrný vztah člověka s ostatními tvory."

,, Kevin se s Bohem nejlépe dohovořil v sa­motě rákosové chýše. Tam slyšel Boha předivně mluvit ke svému užaslému mlčení. Bůh mluvil stále více a Kevin by chtěl Boha už tak obejmout, aby mu nikdy neodešel. Rozpřahoval své ruce tak široko, jako by chtěl zachytit všechna tajemná slova Boží. Jednou, když tak dlouho hle­dal Boží srdce svýma rozepjatýma rukama, usedla do jeho dlaní otevřených nebi k podarování kosice a snesla do nich svá vajíčka. A Kevin stále hledal Boži hlubiny a stále potřeboval rozepjatých rukou k nabírání krůpějí Boži lás­ky. Povšimnul si sice kosice ve své dlani, ale řekl si, že když chce sám, aby ho Bůh nevypudil z hnízda své­ho Srdce, že ani on nesmí zklamat důvěřujícího kosa, který mu sladce hvízdal, jako by chtěl do kosí řeči přeložit, že Bůh je nesmírně dobrý."

,,Kevin se modlil a kos zpíval a hřál vejce, až vyvedl a vychoval mladé. Kos odletěl a Kevin se vrátil do světa. Ale jako se jeho ruce staly poklidným kosím hnízdem, jeho srdce se stalo útočištěm všem lidským písklatům, která u něho hledala útočiště.".

,,Šťastný je ten, kdo dovede být bezpečným hnízdem duší, útočištěm bratřím, jemuž se dá věřit, v němž je možné klid­ně a bez obavy spočinout, kde je možno složit svou tíhu, otázky i touhy. Kevin se ztratil v Bohu a proto byl blízký všem a stal se hnízdem i kosů. Čím více se ztratíš v Hlubině bezpečnosti, tím více budou mít k tobě druzí důvěru. Čím méně totiž bude v tobě tebe, tím spíše ti druzí mohou svěřit sebe."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Arciopatství svatého Martina v Beuronu

Klášter Beuron od severozápadu

 Benediktinské arciopatstvíněmeckém městečku Beuron ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Benediktini převzali komplex barokních staveb opatství. Klášterní kostel je trojlodní bazilika s bohatými štukaturami z let 1694–1704. Beuronští umělci ponechali původní interiér s výjimkou své výzdoby středního pole mezi barokními sloupy hlavního oltáře. Dále vymalovali lunetové štíty v předsíni a nad vchody kostela. Jednotu architektury a výzdoby dosáhli v nové kapli Božího milosrdenství a v kryptě pod ní, kde jsou pohřbeni beuronští opati. Rodinná hrobka Haderů před kostelem byla inspirována stavebním typem byzantsko-románské rotundy.

Wikipedie

Zadejte:

https://www.youtube.com/watch?v=fv7uFDoRVGk

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO