Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malé BENÁTKY mezi RÝNEM a VOGÉZAMI

17. 2. 2016

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Malé Benátky mezi Rýnem a Vogézami

,,Alsaský Colmar se výrazně liší od severněji položeného Štrasburku. Oproti pulsujícímu ruchu stotisícového střediska tohoto východofrancouzského regionu působí jako malá oáza klidu. Avšak obě sídla navzájem pojí úchvatná monumentalita gotických chrámů i pestrá průčelí hrázděných stavení obklopených vodními kanály."

Úchvatná katedrála

,,Štrasburk i Colmar se rozprostírají uvnitř široce rozevřeného údolí bájného Rýna. Na východě jej ohraničuje temná zeleň německého Schwarzwaldu a ze západu strmá hradba větrných Vogéz. Úrodná rovina kolem mohutné řeky se vyznačuje přívětivě mírným podnebím. Takovým, že se tady úspěšně pěstuje voňavý tabák."

,,Dlouhé generace připadala Alsasku nevděčná role sousedského jablka sváru - střídavě o něj soupeřila Francie a Německo. Není divu, takřka vždy se jednalo o bohaté území. A bohatství se přirozeně přetavilo do tváře tamních měst, městeček i vesnic. Včetně Colmaru. Spleť těsných bočních uliček vroubených bezvadně udržovanými měšťanskými domy vyvrhne příchozí na náměstí Place de la Cathédrale, kde ční k nebesům ladná silueta středověkého kostela svatého Martina. Ačkoli název náměstí intuitivně naznačuje existenci katedrály, opak je pravdou. Colmar se nikdy nestal sídlem biskupa. Ovšem colmarská svatyně bílého posla zimy se svojí velikostí i krásou může směle měřit s mnoha proslulejšími katedrálami. A právě odtud pramení matoucí jméno přilehlého náměstí. I chybné, nicméně zažité, označení kostela."

,,Architektura svatomartinského chrámu skutečně vyrazí dech. Zvláště, když sluneční paprsky pozdního odpoledne zalijí kostelní loď oranžovou září. Tehdy zšeřelý interiér roztančí odlesky barev okenních vitráží."

Romantické kanály a výtvarný unikát

,,Čáp bílý představuje symbol Alsaska. Všemožné variace tohoto půvabného zástupce ptactva tvoří ústřední náplň sortimentu každého zdejšího obchodu se suvenýry. Čápa si také obvykle spojujeme s přítomností rybníků, nádrží či bažin. A jestliže zdivo colmarského chrámu navodilo asociaci ohně, tak ostatním částem městského centra dominuje voda. Ihned vedle kostela se ohlásí zčásti překlenutým korytem městské strouhy. O něco níže po pak proudu přinese překvapení v podobě rázovité čtvrti Petite Venise. Česky Malé Benátky. Název plně vystihuje tamní atmosféru."

http://www.rossita-travel.com/shared/images/misc/small-cities/17%20Colmar%20FR.jpg

,,Po hladině říčky Lauch obohacené přívodem z umělého kanálu se sunou výletní loďky, obytná zástavba leckdy vyrůstá přímo z temné vody. Drobná pestrá stavení původně obývalo společenství loďařů, drobných obchodníků s rybami a dalších řemeslníků, kterým byly vyhrazeny poměrně nedůstojné prostoty těsně u hradeb. Dnes Petite Venise představuje vynikající adresu plnou stylových lokálů. Opačný pól historického jádra se nese ve znamení výtvarného umění. Stačí vstoupit do muzea Musée Unterlinden. Tam je vystaveno unikátní dílo duchovního charakteru a drahocenný klenot světového malířství - Isenheimský oltář."

Metropole vína

,,Kousek za periferiemi Colmaru začíná dlouhý vinorodý pás, který vyplňuje předsunuté pahorky a příkré stráně na úpatí Vogéz. Zdejší bílá vína se stala synonymem vrcholné kvality. A to u všech vrstev milovníků tohoto ušlechtilého nápoje - běžnými konzumenty počínaje a profesionálními mistry-sommeliéry konče. Ceny za láhev vynikajícího moku jsou nastaveny velice příznivě a ani průměrného našince nezruinují. K nejvíce oblíbeným patří starodávný Riquewihr."

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO