Jdi na obsah Jdi na menu
 


WACHAU je perlou DOLNÍHO RAKOUSKA

4. 8. 2009

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

,,WACHAU je perlou DOLNÍHO RAKOUSKA"

Obrazek

,,Jako jedna z nejstarších kulturních oblastí Rakouska byla Wachau vyhlášena za chráněnou územní oblast již v roce 1955 a v roce 1994 získala Evropský statut ochrany přírody. V prosinci 2000 byla vybrána jako kulturní dědictví UNESCO. Tím byla oceněna kulturní oblast, osídlená člověkem již mnohá tisíciletí, který zde žije v harmonii s přírodou a je s ní zcela zvláštním půvabným způsobem propojen."

Obrazek

„Wachau je vynikající příklad horami obklopené krajiny na břehu řeky, v které se zachovala svědectví jejího dlouhého historického vývoje v podivuhodně vysoké míře.“ Tolik uvedla organizace UNESCO ve svém zdůvodnění. Mimo jiné vyzdvihla krajinu s jejími působivými vizuálními vlastnostmi a viditelným nepřetržitým a organickým vývojem od prehistorických dob."

Obrazek

,,Wachau je opravdu všeumělecké dílo. Křivolaké údolí řeky, nejprve zářez, potom stále více se rozšiřující. Příkré skály se střídají s lužními lesy. Na březích a svazích sluncem hýčkané terasy vinic, založené a udržované díky namáhavé práci. Mezitím ovocné zahrady a malebné obce, impozantní kláštery, hrady a zříceniny. Nádherné pohledy a vyhlídky, lákající hosty z celého světa."

Obrazek

  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 KLÁŠTER MELK

 

Obrazek

,,Nádherný barokní klášter benediktinů v působivém místě. Světově známé jsou – státní knihovna a mramorový sál s freskami Paula Trogera. Pozoruhodné jsou mimoto klášterní kostel s kupolí a klášterní muzeum s multimediálně zpracovanými informacemi. Klášterní park vybudovaný v roce 1750 jako barokní komplex, byl v roce 1822 osázen do podoby anglického krajinného parku a v roce 1995 renovován. S rajskou zahrádkou, domácí zahradou s léčivými a vonnými bylinami a kořením, barokním zahradním pavilonem, historickou vodní nádrží a ohništěm. Z ‚mluvících kamenů' vyprávějí děti příběh stvoření."

  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

ZÁMEK ARTSTETTEN

 

Obrazek

,,Bílý zámek se sedmi charakteristickými cibulovými věžemi, dříve letní rezidence císařské rodiny. Zde našli místo svého posledního odpočinku následník trůnu arcivévoda Franz Ferdinand a Sophie vévodkyně von Hohenberg. Více se dozvíte v muzeu arcivévody Franze Ferdinanda. V rozsáhlém parku naleznete impozantní staré stromy jako buky červenolisté a Lawsonův cypřišek."

  ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

,,MĚSTO KULTURY KREMS"

 

Obrazek

,,KREMS patří k nejstarším městům Rakouska. Živé maloměsto se starým městem, hodným návštěvy a vysoce aktivní kulturní scénou. Místem setkání zájemců o kulturu je KUNSTMEILE KREMS (umělecká hala, muzeum karikatury). Na mezinárodní úrovni sjednocuje zúčastněné kulturní instituce s vysoce kvalitní gastronomickou nabídkou. Pamětihodností je i MĚSTSKÉ MUZEUM VÍNA a Svět vinařských zážitků WEIN.SINN vinařů z Krems."

,,Odtud pochází Kremžská hořčice."

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

BAZILIKA MARIA TAFERL

 

Obrazek

,,Významný poutní kostel. Impozantní je klenotnice a mechanické jesličky, umělecké dílo s více než 300 figurkami. Uvnitř fascinuje barokní výzdoba ve zlatě a stříbře. Prohlídka klenotnice je možná po předchozím ohlášení. Do 350. jubilea v roce 2010 bude bazilika postupně zrenovována."

 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

KAPITULNÍ KOSTEL DÜRNSTEIN

 

Obrazek

,,Osídlen od roku 1410 augustiniány, v 15. století přebudován do gotické klášterní podoby, o 300 let později barokizován. Proslulost: Modrobílá věž klášterního kostela, která byla obnovena ve své původní barevné podobě. Cennými reliéfy Utrpení Krista. Unikát: Volně otočné svatostánky hlavního oltáře, se 44 scénami ze života Krista."

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KLÁŠTER GÖTTWEIG

 

Obrazek

,,Barokní benediktinský klášter, díky své fantastické poloze zvaný též „Rakouské Montecassino“. Impozantní: Monumentální císařské schodiště, fresky Paula Trogera, klášterní kostel a muzeum v císařském traktu. Na úpatí hory Göttweig: 125 let staré mamutí stromy a jiné exotické dřeviny. Lesní naučná stezka k arboretu s více než 50 druhy stromů a raritami z celého světa."

 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ZŘÍCENINA AGGSTEIN

Obrazek

Kdysi příslovečný hrad loupeživých rytířů rodu Kuenringerů, dnes zajímavé, vzrušující panorama s působivou atmosféru. Na „Růžové zahrádce“, skalním výběžku o šířce 4 m a délce 10 m vysazoval podle pověsti Scheck vom Wald (15. st.) své zajatce.

,,Posuďte sami, že Wachau je dobrý tip na výlet nebo dovolenou."  Ludmilka

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW