Jdi na obsah Jdi na menu
 


ABSOLONOVÉ z LEDSKÉ

23. 6. 2009

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

,,ABSOLONOVÉ Z LEDSKÉ“

 Obrazek

Letecký snímek obce Velká Ledská

,,Byli starou českou vladyckou rodinou, která pocházela z východních Čech.“

 

Obrazek

 „Jejich erb se honosil dvěma rohy, které jsou symbolem nejen síly, ale i plodnosti a vyskytují se na znacích většinou v páru. V průběhu heraldického vývoje se rohy zprvu z krátké podoby na znacích protáhly a ze špice rozevřely do jakéhosi trychtýře. Ve znaku Absoloných z Ledské a jejich příbuzných Chorynských z Ledské jsou ještě ozdobeny račími klepety.“

 

,,Jejich prvotním sídlem byla tvrz Ledská, severně od Kostela nad Orlicí ve východních Čechách. Připomínají se v první polovině patnáctého století a jméno jednoho z prvních potomků – Absolón – nakonec v rodu natolik zdomácnělo, že se ,,všichni potom až do vymření Absolony jmenovali.

 

Obrazek

 

 

,,Za předka rodu Absolonové z Ledské je považován jistý Jan Kuchynka, který se uvádí v souvislosti s tvrzí již v 15.století. Synové či vnukové zmíněného Absolona vlastnili poblíž Vysokého Mýta tzv. šosovací zboží ( tj.podléhající dani ), o které však brzy přišli. Jako majitel Ledské je uváděn Jan starší z Ledské v první polovině 16.století. Absolonové z Ledské zakoupili majetek i u Rychnova nad Kněžnou např. Ježkovice, který později opět prodali. Absolon je uváděn jako vlastník Ledské – dnes obec Velká Ledská – v roce 1565, ale jeho potomek prodal Ledskou své příbuzné Mariáně. Na počátku následujícího století rod vymírá.“

Obrazek 

 

Obec Ježkovice

,,Jako poslední příslušník tohoto východočeského vladyckého rodu se uvádí Mikuláš Absolon z Ledské, který zdědil veškerý majetek po svém synovci Janovi, jenže zemřel bezdětný. A protože byl poslední svého rodu, jak se historikové domnívají, přepustil část majetku druhé Janově ženě Johance z Radče a zbývající díl – Hoděčín a Ledskou – v roce 1612 prodal.“

Obrazek

Trvz a později zámek Hoděčín

 

 

 

,,Absolonové z Ledské  byli příbuzní z vladyky Hostovskými z Vlčnova, s panským rodem z Častolovic, s radeckými z Radče a dalšími rody z východních Čech. Na rozdíl od svých pravděpodobných příbuzných, hraběcího rodu Choryňských z Ledské, se do historie nijak výrazně nezapsali.“

( Vypsáno z Lexikonu České šlechty )

Obrazek

Plastika Krista na kříži ve Velké Ledské

 

Obrazek

 ,,Severoseverovýchodně od obce Velká Ledská se nachází pozůstatek opevnění na ostrožně vybíhající z masivu kopce Hradiště na jihozápad. Ostrožna je mimo severovýchodní šíje ohraničena strmými srázy. Z téměř rovné plochy orientované severovýchod-jihozápad vybíhá ostrožnovitý výběžek na severozápad, také součást opevněné plochy. Hradište pochází pravděpodobně ze střední doby bronzové, pozdní fáze kultury lužické a místo snad bylo využito i v raném středověku. Vstup na plochu vede úzkou šíjí ohraničenou na severozápadě a jihovýchodě strmým srázem. Šíji přetínají dva valy, které dosahují výšky až 1,5m. V nedávné době však byly značně poškozeny těžkou lesní technikou. V jižní části valy zcela brutálně přeťala cesta a valy v těch místech zcela zplanýrovala. Dokonce byl prostor mezi valy používán jako cesta pro těžké stroje."

 

 

 

Obrazek

 

Dodatek :

,,Bedřich Absolon byl ženat s Mariannou z Kralovic, která po manželově smrti přenechala roku 1585 statky svým dětem. Nejstarší syn Jan seděl na Uhřínovicích, ale po roce 1590 je prodal a usadil se v Solnici, Mikuláš získal Ledskou a Hoděčín a další syn Albrecht vlastnil Dobřínov u Rychnova, který v roce 1588 prodal Kryštofovi Betenglovi z Neuenperka a zcela zchudl. Ze dvou dcer Bedřichových se Kateřina provdala za Mikuláše Talacka z Ještětic, jemuž přinesla věnem Lično a Eliška byla provdána za Václava Hostovského z Vlčnova. Také Mikuláš Absolon, podobně jako bratři, odprodával svůj majetek, nejspíše pro špatné hospodaření. V roce 1608 prodal Hoděčín a v roce 1612 Ledskou Oppersdorfům, kteří ji připojili k častolovicko-týnišťskému panství. Zanechal jedinou dceru Dorotu (+ 1639), provdanou za Jindřicha Bukovského z Hustiřan. Jí se tento starožitný rod z Rychnovska vytrácí."

( Vypsáno z Genealogie a Heraldiky )

 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA