Jdi na obsah Jdi na menu
 


BAVOROVÉ ze STRAKONIC

11. 1. 2007

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 

,,BAVOROVÉ ze STRAKONIC“

 

,,Je jméno starého českého rodu, velmi mocného a bohatého, ale bohužel s krátkou historií. Jeho počátky sahají až do 12. století a asi k němu patří i další vladycké větve a to například z Chlumu, Drahonic, Křemže, Nečtin, Pořešína, Tmáně a jiných."

 

Obrazek

,,Jednoduchý erb se střelou ve štítu byl často různě barevně provedený."

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

,,Mezi předky se uvádí jistý Bavor, který daroval litomyšlskému klášteru - Ivanovice, a snad byl otcem Bavora I., který založil moc svého rodu."

Bavor II. ( asi 1220 – 1279 ) měl za manželku Anežku, nemanželskou dceru krále Přemysla II. Otakara a rozšířil strakonické panství.

Bavor III.vlastnil Bavorov, Prácheň, Horažďovice. Zemřel bez dětí, takže Bavor IV. Byl syn jeho bratra Mikuláše."

 ,,Ve 14. století Bavorové darují svůj majetek králi a rozdávají klášterům, ale především chudnou a nakonec úplně mizejí."

,,Bavor I. Byl v roce 1253 purkrabím na Zvíkově a až do roku 1260 nejvyšším komorníkem Království českého. Král Přemysl II. Otakar mu tím, že provdal svou dceru Anežku za jeho syna, projevil velkou přízeň, protože tak byl rod Bavorů nepřímo spojen s královskou dynastií."

 ,,Z toho mála, co zbylo kdysi z velkého bohatství, nashromážděného předchozími generacemi, přešlo v majetku Blatné na pány z Rožmitálu, kteří byli potomci prvních Bavorů po přeslici." 

 ,,Bavorové byli spojeni s Rožmberky, Lichtenburky, Šternberky a dalšími českými rody."

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

,,Městečko Bavorov"

Obrazek

,,Zakladatelé Bavorova, slavný rod Bavorů ze Strakonic, náleželi k nejvýznamnější středověké české šlechtě. Podoba a význam bavorovského hradu reputaci Bavorů ani zdaleka neodpovídá a třeba ve srovnání se skvělou rezidencí rodu ve Strakonicích působí až chudým dojmem. Z hradu se navíc do dnešní doby nic nedochovalo a jeho areál překryla novověká městská zástavba, takže návštěvníkovi Bavorova prohlídku tohoto místa příliš doporučit nelze. Udělá lépe, když se zastaví u místního kostela Nanebevzetí Panny Marie."

,,Hrad Bavorov stával na nevysoké ostrožně jihovýchodně od bavorovského náměstí. Jeho podobu nelze bez podpovrchového průzkumu rekonstruovat; je pouze možné se domnívat, že oblý tvar novověké zástavby hradiska vychází ze starších půdorysných dispozic." 

 ,,O městečku Bavorovu se můžete dočíst na mých stránkách pod názvem - Městečka s pozastavením."     Ludmilka

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

Obrazek

Zřícenina hradu Prácheň

,,Původně na zalesněném ostrohu stávalo slovanské hradiště a nejpozději od 11. století knížecí správní hrad, po kterém byl nazván celý kraj - Prácheňsko. Hrad byl ve druhé polovině 13. století opuštěn a na začátku 14. století (1315) na jeho pozůstatcích Bavor III. ze Strakonic začal stavět nový gotický hrad. Protože však veškeré správní funkce v kraji přešly na blízké Horažďovice, nenabyl již hrad bývalého významu a v polovině 16. století zanikl. Dodnes se dochovaly pouze základy obvodových zdí."

 POZNÁMKA : ,,Z Práchně, podobně jako z řady dalších historicky významných míst Čech, byl použit kámen jako jeden ze základních kamenů při stavbě Národního divadla v Praze."

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,Horažďovický zámek" 

Obrazek

 ,,Horažďovický hrad, třebaže ve vlastnictví významných šlechtických rodů, se postupem doby přizpůsoboval vývoji a situaci ve městě a nakonec se pozvolna změnil na zámek."
  
Současnost : náznak zámeckých interiérů a muzeum s několika samostanými expozicemi.

,,Zámek v Horažďovicích, jak jej dnes známe, stojí na místě, kde kdysi stávala gotická tvrz. Tu zde založili Bavorové ze Strakonic, první majitelé Horažďovic, ve 13. století. Hlavní sídlo Bavorů bylo ovšem v nedalekých Strakonicích a tak zde nechali vystavět jen menší objekt strategického významu. Tento rod se také zasloužil o to, že roku 1292 byly Horažďovice krále Václavem II. povýšeny na město. Z původní tvrze se dochovalo pouze sklepení vytesané do skály a zbytky okrouhlé věže. Obojí je však běžnému návštěvníku nepřístupné."

,,Do roku 1404 - Bavorové ze Strakonic - v roce 1307 při obléhání města zde zemřel král Rudolf Habsburský."

Obrazek

Vypsáno z Lexikonu České šlechty a denního tisku

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB