Jdi na obsah Jdi na menu
 


BENEDOVÉ z NEČTIN - Každý šlechtický rod má svá znamení

3. 7. 2011

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BENEDOVÉ z NEČTIN

,,Je původně vladycký rod, později povýšený do stavu panského. Pocházejí z Nečtin, vsi nedaleko města Manětína. O tomto městu se můžete dočíst na těchto stránkách pod tématem - Městečka s pozastavením."

is.jpg

,,Měli v erbu kosmo položenou střelu, podobně jako Bavorové ze Strakonic, s nimiž měli stejný původ. Střela byla ve znaku více českých rodů v několika podobách, stejně tak se měnilo barevné provedení, které u nich dostalo tvářnost modrého štítu se zlatým pruhem."

Zámek Dolní Břežany

zámek Dolní Břežany

,,Jako první je uváděn už koncem 12.století Předota z Nečtína., jiní členové drželi panství na mnoha místech země. Dalším zakladatelem rodu byl vladyka Beneda z Nečtin, který vlastnil v polovině 15.století Břežany a Křivosoudov, a tak potomci převzali jeho příjmení a začali se psát Benedové z Nečtin.“

,,Vnuk Petr byl zemským hejtmanem a měl šest synů. Další Benedové z Nečtin byli v královských službách jako krajští hejtmané, hradní purkrabí, ale v řadách šlechty se neprosadili ani majetkem, ani postavením.“

,,Sloužili ve vojsku a poslední svobodný pán Antonín Beneda z Nečtína umírá v roce 1808 v Praze jako penzionovaný nadporučík.“

,,Rodina byla tradičně katolická, a tak po porážce na Bílé hoře neutrpěla. Do bojů na straně stavů se zapojil jediný Jindřich Beneda a proto musel emigrovat, i když není jisté, zda se po čase opět nevrátil a nepřešel na katolickou víru.“

,,Příbuzenskými svazky byli Benedové z Nečtin spojeni s Dvořeckými z Olbramovic a dalšími rody, které však nebyly natolik významné, aby byli jejich příslušníci připomínáni.“

6565_300.jpg

,,Příchod husitské revoluce přinesl hradu Křivosoudov další majetkové změny. Nejdříve byl majetek zastaven Benedovi z Nečtin, který se r. 1424 psal také z Křivosoudova a roku 1436 získal hrad i s příslušenstvím od císaře Zikmunda Mikuláše Trčky z Lípy a Lipnice."

,,Benedovi potomci pak převzali jeho jméno a začali se nazývat Benedové z Nečtin. V dobách stavovských bouří zůstávají Benedové věrni Habsburkům. I přes tento svůj postoj se v budoucích letech již žádný člen rodu nedokáže prosadit do vyšších funkcí a celý rod pak vymírá v roce 1808.

 Lexikon české šlechty

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Každý šlechtický rod má obvykle svá konkrétní, často velmi osobitá znamení, která ohlašují smrt někoho z rodiny.

Tak třeba „…bílého vrabce viděti…“ znamená pro zemany Strojetické, že dotyčný pozorovatel musí zemřít.

To Příchovickým zase stačilo, když znenadání uslyšeli „lovčí troubení, štěkot psů a divoké řičení koní“ - a už se někdo z nich chystá do rakve.

Na hradě Rábí zase mají stařičkou černou skříň, která „když se začne otřásati“, je jasné, že tu záhy zemře někdo z rodu Dlouhoveských, ale také Častolarů nebo Chanovských – podle toho, kdo hrad právě vlastní.

To Černínové zase před smrtí slýchají podivný zvuk, „jako by někdo přesypával písek“.

Lobkowicům ohlašuje smrt „cinknutí neviditelného zvonku“ a Kolowratům se zase začne „potit náhrobní kámen“ v kostele.

Spirit

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo