Jdi na obsah Jdi na menu
 


CIKÁNI z ČERMNÉ

7. 6. 2007

 

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

 

,,CIKÁNI Z ČERMNÉ"

Obrazek

 

 ,,První zmínky o tomto rodu máme z roku 1478, kdy jeden z jeho členů zastával funkci purkmistra v Hostinném a tato se pak dědila po několik generací. Cikánové jistě obývali Hostinné již dříve, ale od zmiňovaného roku jsou známi jako erbovní měšťané, hlásící se k víře podobojí. Užívali mluvícího znaku /erbovního znamení/ a to v červeném štítu snědou hlavu vousatého muže /cikána/ se stříbrnými náušnicemi. Později měli tuto heraldickou figuru i v klenotu."

 ,,Roku 1602 byl císařem Rudolfem II. Cikánům tento znak potvrzen spolu s povýšením do vladyckého stavu pro bratry Jana a Martina. Zatímco Jan byl městským rychtářem v Jaroměři, byl Martin rychtářem hradeckým a posléze královédvorským. V královédvorském archivu se zachovalo několik listin, upomínajících na tuto význačnou postavu pobělohorské doby v místních dějinách. V roce 1626 měl Martin Cikán z Čermné podat císařské komisi v Praze zprávu o skutečném počtu katolíků ve Dvoře Králové, ale protože se k tomu zprvu neměl a později počty katolíků a nekatolíků utajoval a zkresloval, vydala se téhož roku do Dvora komise v čele s Heřmanem Černínem z Chudenic. Martin se však komisi omluvil pro těžkou chorobu a vyhnul se tak nepříjemným výslechům. K jeho cti ale uveďme, že královédvorský rychtář zřejmě byl skutečně těžce churav, neboť následujícího roku 1627 skonal."

 

Obrazek

Erb rodu Puteani

 ,,Také jeho syn Václav st. Cikán z Čermné zastával rychtářský úřad a jako takový si v roce 1639 stěžoval písemně císaři na špatné poměry ve městě a na třídenní plundrování švédským vojskem. Václav byl osobním přítelem popraveného stavovského direktora Valentina Kochana z Prachové a jeho smrt jím silně otřásla. Proto již vedl svoje děti, poučen vývojem doby, v duchu přísně katolickém. Jeho syn Václav Vilém i vnuk František Albrecht věrně sloužili habsburskému domu a získali za to inkolát s povýšením a polepšením znaku a to jmenovitě František Albrecht dne 29.11.1684. Polepšení spočívalo ve čtvrcení štítu, kde v 1. a 4. poli byl znak původní, ve 2. a 3. poli zlatém pak černá korunovaná orlice s červenou zbrojí a rozmnožení klenotů na dva. 1. klenot nesl snědou hlavu cikána, 2. klenot nesl černou orlici jako ve štítu. Přikryvadla byla červeno-stříbrná a černo-zlatá."

 ,,Cikánové z Čermné získali ještě jako měšťané majetek v Hostinném a to kromě domu na rynku také několik zahrad za městem a později i statek Čermnou mezi Hostinným a Pilníkovem, po němž se psali. V osmé generaci ale vymírá panská větev v potomcích Václava st., kdežto potomci jaroměřského rychtáře Jana /+1618/ snad žijících podnes, postupně klesli zpět do měšťanského stavu, až v důsledku podnikání na svůj šlechtický původ zapoměli zcela."

Obrazek

,,Památku na jedny z majitelů obce, Cikány, lze nalézt uvnitř dnešního kostela v podobě náhrobku se dvěma figurkami a znakem rodu Cikánů z Čermné."     Ludmilka

Vypsáno z Lexikonu České šlechty a denního tisku

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC