Jdi na obsah Jdi na menu
 


z ADLARU - BECHYŇOVÉ z LAŽAN - BELCREDI

5. 1. 2007

 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

 

,,z ADLARU"

,,Je jméno českého rodu - naposledy v panském stavu - kde však neznáme jeho sídlo a ani nevíme, odkud pochází. Snad se jedná o Adlar či Adlary."

Obrazek

,,Nesporné ovšem je, že pánové z Adlaru měli ve stříbrném poli svého erbu černou orlici se zlatým měsícem a orel je německy Adler."

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

,,Hrad Točník"

Obrazek

,,Nejprve se objevuje na začátku 14.století jistý Plichta z Adlaru., uváděný v Přibíkově Kronice české, jenž se vyskytuje v okolí Žerotína, avšak na konci téhož století najdeme Adlary na Šumavě, kde mají statky okolo Strážova. Později drží statky v Čechách i na Moravě, např. Točník, Týřov aj. V 15.století se rozdělili na dvě větve : na Valkouny, kteří vlastnili Obořiště, Červený Hrádek, Zlonice, Tmáň, Stradonice aj., a na Osovské, kteří se tak nazývali podle  tvrze Osov na Podbrdsku a ti Danielem Osovským z Adlaru vymírají koncem 16.století."

 Obrazek

Zřícenina hradu Týřov

,,Původně hrad založen ve 13. století, v 16. století hrad zpustl a proměnil se ve zříceninu."

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¨

Upřesnění - ,,Ves Zlonice s kostelem a tvrzí je doložena od roku 1318. Další z rodu Bohuchval Valkoun z Adlaru nechal tvrz Skála přestavět počátkem 17. století na renesanční zámek. Roku 1705 byla ves Zlonice povýšena na městečko."

   Obrazek

Valkounové z Adlaru vlastnili Zlonice

 ,,Členové rodu stáli v husitských válkách na obou stranách. Pobývali v královských službách jako hejtmané, císařští radové a sudí. Stavební činností se zasloužili zejména o Zlonice, severně od Slaného, kde Bohuchval z Adlaru obnovil zlonickou tvrz a statek okolo roku 1601. Václav Jan Vojtěch zařídil pro Zlonice městská práva i pořádání trhů. Byl povýšen roku 1701 do panského stavu, avšak zároveň jim rod roku 1 722 vymírá."

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,Uvádí se, že pokrevně jsou jejich začátky spojeny se Žerotíny, sňatky byli spojeni s pány z Čachrova, Mitrovic, Říčan, s Valdštejny, Věžníky."

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,Mezi zajímavosti rodu patří událost, spojená s úmrtím Bohuchvala Bernarda Valkouna z Adlaru – jeho žena ho přežila pouze o tři dny, ale v hrobce ve zlonickém kostele přišla k vědomí, marně se však snažila dostat ven, a tak až dlouho poté byla prý její kostra nalezena sedící na nejhořejším stupni hrobky pod poklopem."

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,O městečku Zlonice se můžete dočíst na mých stránkách pod názvem - Městečka s pozastavením."      Ludmilka

 ----------------------------------------------------

 ,,BECHYŇOVÉ  z LAŽAN"

Obrazek

,,Původní erb měl na stříbrném štítě tři červené kapry, při druhém povýšení k nim jako štítonoši přibyli dva diví muži."

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,Pocházeli ze Slezska a v Čechách se usadili začátkem 15.století. Rod z panského stavu klesl do vladyckého a opět povýšil."

,,Jindřich Léfl z Lažan ( původně ze Seidlitz ) se při příchodu do Čech dobře uvedl u krále Václava IV. a stal se jeho oblíbencem. Jindřichovi synové Hynek a Jan později některé zděděné statky rozprodali a koncem 15.století se Bechyňové dělí na dvě hlavné větve, podle panství Bernartice a Pičín. Majetek se různě dělí mezi další členy rodu a spíše se vytrácí."

,,František Karel je povýšen v roce 1712 do panského stavu. Získal Liteň, v držení Bechyňových z Lažan je Rozsochatec, Třebešice, Vilímovice, Pavlov. Jindřich Léfl z Lažan koupil nejen Bechyni, kterou vyměnil za Náchod, ale i hrad Krakovec u Rakovníka, kde poskytl Janu Husovi na čas pobyt a kde Hus pobýval pod jeho ochranou až do odjezdu do Kostnice."

,,Dlouhou dobu hájil Jindřich královy zájmy jako vratislavský hejtman ve Slezsku. Zajímavé jsou náboženské poměry Jindřichovy. Nejprve byl příznivcem královým, později Husovým, ale nakonec bojoval na Zikmundově straně proti husitům ve známé bitvě na Vyšehradě v roce 1420. Utrpěl zde smrtelné zranění, ale u jeho úmrtního lože stál zase kališnický kněz."

 ,,Tehdy byli páni již také dosti vypočitaví - táhli s těmi, odkud vítr vál !"     Ludmilka

 ----------------------------------------------------

 ,,BELCREDI"

Obrazek

 ,,Je rod, který pochází z italské Lombardie, nejprve patricijský, u nás povýšen do hraběcího stavu a usedlý na Moravě od 18.století."

,,Antoine de Belcredi obdržel začátkem 18.století titul markýze v dědičných zemích rakousko-lombardských a jeho vnuk stejného jména byl povýšen Marií Terezií v roce 1769 do hraběcího stavu a za nedlouho poté byl zároveň přijat za obyvatele Království českého. Belcrediové získali panství Jimramov u Nového města na Moravě, kde přestavěli původní tvrz na zámek, dále vlastnili panství Lišeň a Vosenice."

 

,,Zámek Belcredi v Lišni"

 Obrazek

 ,,Na zámku se vystřídalo několik majitelů a objekt byl několikrát přestavěn přes renesanci, baroko až k dnešnímu klasicistnímu vzhledu. Významná šlechtická rodina Belcredi se na zámku usadila v roce 1819 a zámek vlastnila až do roku 1949. V této době byl zámek rodině Belcredi vyvlastněn a na zámku se vystřídalo několik uživatelů. Nábytek, zámecká knihovna a umělecké předměty byly odvezeny a zámek byl nešetrně a neodborně přebudován pro potřeby uživatelů. V roce 1992 byl zámek vrácen zpět původnímu majiteli a prochází rozsáhlou rekonstrukcí a opravami."

Obrazek

,,Vstup na první nádvoří je od Pohankovy ulice oddělen umělecky kovanou mříží a bránou. Toto nádvoří slouží jako parkoviště pro svatební hosty a návštěvníky zámecké vinárny, ve které je možné objednat si uspořádání svatební hostiny. Na průčelí zámku, který má novou fasádu, je latinský nápis ET a DOMINO factum est istud, což v překladu znamená "A od Pána učiněno jest toto". Nad nápisem se nachází erb rodiny Belcredi."

_____________

 

,,Zámek Jimramov"

Obrazek

 ,,V roce 1778 získal Jimramovské  panství rod Belcrediů, v jehož držení zůstal Jimramov až do roku 1948.“

,,Zámek leží u silnice z Jimramova směrem na nový Jimramov. Uvažuje se, že na jeho místě stála původně tvrz, ale ta stála nejspíš asi o 200 m dál, nad soutokem Svratky a Fryšávky. Zámek je od roku 1991 vrácen v restituci Belcrediům, po jeho konfiskaci po roce 1948 v něm byla škola, došlo tehdy také k několika úpravám a přizpůsobením, což zámek částečně poškodilo."

 Obrazek

,,Západní křídlo nakonec přistavěli Belcrediové, stejně tak upravili interiéry a fasádu.“

 Obrazek

 Hrobka rodu Belcrediù postavená r. 1869 v novogotickém slohu.

_______________________________

 ,,Egbert ( 1816 - 1894 ) patřil mezi vůdce konzervativní šlechty na Moravě a nejznámější osobou jeho rodu byl jeho mladší bratr Richard."

,,Po únoru 1948 většinou se odstěhovali do Rakouska. Hrabě Richard Mořic Karel pracoval ve Svobodné Evropě, Karel Michael se objevoval na obrazovce rakouské televize jako prognostik počasí, na Moravě zůstal Ludvík Hucho (1921 - 1981 ) a jsou zde i synové lékař - Mudr.Karel Belcredi ( internista v Brně na poliklinice Zahradníkové ) a archeolog - PhDr.Ludvík Belcredi (* 25. červen 1954 Brno ) je vedoucím Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně."

,,Richard Belcredi ( 1823 - 1902 ) prošel mnoha významnými funkcemi, od krajského hejtmana až k státnímu ministrovi, kterým se stal v roce 1865.  Zasedal v českém sněmu i říšské radě a usiloval o federealizaci Rakouska a samosprávu českých zemí."

 

 ,,Jeho koncepce narazila na odpor německých stran a po prohrané prusko-rakouské válce musel v roce 1867 odstoupit."     Ludmilka

  Vypsáno z Lexikonu České šlechty a denního tisku

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ