Jdi na obsah Jdi na menu
 


Citáty O štěstí

29. 10. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

Obrazek

Až kvůli štěstí projdeš celý svět, zjistíš, že stálo před tvými dveřmi.

Africké přísloví

 

Učinit někoho šťastným znamená sám si štěstí zasloužit.

Jean-Jacques Rousseau

 

Touhou všech, kdo jsou opravdu šťastní je, aby byli šťastní i ostatní.

Ludwig Marcuse

 

Štěstí je důsledkem moudrosti.

Rainer Maria Rilke

 

Člověk se nemůže více přiblížit bohům, než když učiní svého bližního šťastným.

Cicero

 

Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat ?

 Robert Walser

 

Ke štěstí potřebujeme tři věci : být hloupý, být sobecký a mít dobré zdraví. Ale pokud nám schází to první, vše je ztraceno !

Gustave Flaubert

 

Štěstí můžeme lidem přinášet jen láskou. Je třeba chápat jejich povahy a ochotně vyhovět jejich zájmům a touhám, aniž bychom je chtěli ovládnout nebo se dočkat vděku.

Bertrand Russell

 

Štěstí znamená nacházet radost v radosti ostatních.

George Bernanos

 

Tvou první povinností je učinit šťastným sám sebe. Budeš-li šťastný, učiníš šťastnými i ostatní.

Ludwig Feuerbach

 

Štěstí moderního člověka : prohlížet si výklady a nakupovat všechno, co si může dovolit, ať už v hotovosti, či na splátky.

Erich Fromm

 

Štěstí je ohrazeno zdí ctnosti.

Ludwig Börne

 

Kdyby se člověk spokojil s tím, že je šťastný, bylo by to jednoduché. Ale on chce být stále šťastnější než ostatní, což téměř nikdy nelze. My totiž ty ostatní pokládáme za šťastnější, než ve skutečnosti jsou.

Charles-Louis de Montesquieu

 

Chtěl bych být šťastný, abych mohl činit šťastnými ostatní. Štěstí musí mít hosty.

Christian Morgenstern

 

Dlouhá období štěstí se často v mžiku rozplynou, jako když bouřka utne letní vedro.

Luc de Clapiers de Vauvenargues

 

Nikdy si nepřej příliš velké štěstí ! Nebesa by ti je mohla udělit.

Čínské přísloví

 

Štěstí dosažené neštěstím bližního je nepřípustné.

Michel Del Castillo

 

Ke štěstí vedou ctnostné činy.

Sv. Tomáš Akvinský

 

Nikdy nejsme ani tak šťastní, ani tak nešťastní, jak si myslíme.

François de la Rochefoucauld

 

Začneš-li skákat radostí, dávej si pozor, aby ti zatím někdo nesebral půdu pod nohama.

Stanislaw Jerzy Lec

 

Nepros Boha, aby tě učinil šťastným, ale užitečným. Štěstí se dostaví potom. Margaret Mitchellová

 

Kdyby si štěstí mělo stavět dům, největší místností by byla čekárna.

Jules Renard

 

Štěstí je jako ozvěna : přichází, když darujeme sami sebe.

Phil Bosmans

 

Štěstí nemusíme hledat. Jestliže máme lásku k ostatním, bude nám dáno. Je to Boží dar.

Matka Tereza z Kalkaty

 

Šťastné je jen srdce, které miluje.

J. W. Goethe

 

Nemůžeme žádat jablka od pomerančovníku a štěstí od života.

 Henrik Ibsen

 

Štěstí je odměnou ctnosti – tou je ctnost sama.

Baruch Spinoza

 

Štěstí se neměří podle délky, ale podle míry.

Carl Sandburg

 

Můžeš být stále šťastný, pokud dokážeš stále jít po cestě ctností.

Marcus Aurelius

 

Štěstí a pravda kráčejí bok po boku. Proto nelze nazývat šťastným toho, kdo se nachází mimo pravdu.

Seneca

 

Pravé štěstí spočívá v dokonalosti mého ducha, totiž v umírněnosti, spravedlnosti, svobodě, lásce, laskavosti, poznání Boha, podporování jeho úmyslů a odevzdanosti do jeho svaté vůle.

Moses Mendelssohn

 

Pro každou bytost obdařenou rozumovými schopnostmi je největším štěstím poznání Boha.

sv. Tomáš Akvinský

 

Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat.

 Mahátma Gándhí

 

Měl by se stydět, kdo je šťastný sám.

Albert Camus

 

Štěstí se musí stejně jako zlato získávat z hlušiny každodenní práce.

 Merle Shain

 

Největším pozemským štěstím je vzpomínka na dobré skutky.

Cicero

 

“Odříkání” je kouzelné slůvko, které vyvolá veškeré štěstí.  

Ludwig Börne

 

Šťastný člověk nikdy neprovede nic špatného.

 Aristotelés

 

Pohled na šťastného člověka uklidňuje. Skutečnost, že jsme jej šťastným učinili my, oblažuje.

Theodor G. Hippel

 

Šťastný život je totéž, co poctivý život.

Bertrand Russell

 

Lidská osoba je od samého početí předurčena k věčné blaženosti.

Katechismus katolické církve

 

Kdo hledá štěstí na tomto světě, je jako dítě cucající si prst : v ústech má jen sliny, ne mléko.

Indické přísloví

 

Není většího štěstí než být milován Bohem jako bratrem.

Jean-Baptiste-Henri Lacordaire

 

Aby byl člověk šťastný, musí udržovat dva úzké vztahy : jeden, vertikální, s Bohem a druhý, horizontální, s bližním.

Fulton J. Sheen

 

Štěstí je nejmenší časovou jednotkou lidského života.

Gerhard Uhlenbruck

 

Není pravé štěstí bez Boha.

 Italské přísloví

 

Kdybychom přestali chtít být šťastni za každou cenu, hned by nám bylo docela dobře.

Edith Whartonová

 

Kdo důvěřuje našemu Pánu, dosáhne opravdového štěstí.

Giovanni Pascoli

 

Šťastný budu, až nesvazován žádnými překážkami naleznu radost v jediné Pravdě, v níž má všechno svůj pravý smysl.

 sv. Augustin

 

Každé pozemské štěstí, které nás nepřivádí blíž k Bohu, je neštěstí.

Anonym

 

Opravdové štěstí je jen plodem ctnosti a odměnou za ni.

Antonio Rosmini

 

Člověk byl Bohem stvořen ke štěstí přesahujícímu pozemskou bídu.

Druhý vatikánský koncil

 

Budu vaším Bohem a vy budete mým lidem; a půjdete stále cestou, kterou vám ukážu, abyste byli šťastni.

Jeremiáš, Starý zákon

 

Existuje radost neznámá bezbožným lidem, kterou ty, Pane, uděluješ těm, kdo ti ochotně slouží. Tou radostí, která činí náš život šťastným, jsi ty sám.

Sv. Augustin

 

Bůh nás chraň před příliš velkým štěstím !

Holandské přísloví

 

Kdybychom věděli, jak moc nás Bůh miluje, umřeli bychom štěstím.

Sv. Jan Maria Vianney

 

Bůh nepřestává volat každého člověka a hledat ho, protože chce, aby žil a našel štěstí.

Katechismus katolické církve

 

Bůh stvořil všechny lidi k tomu, aby byli šťastní.

Epiktétos

 

Nejneslýchanější věcí je, že Bůh, který lidi nepotřebuje, nechce být šťastný bez nás.

Johannes B. Brantschen

 

Člověk potřebuje aspoň tolik neštěstí jako štěstí.

Mario Soldati

 

Šťastný je člověk, který nalezl Boha a slouží mu.

Blaise Pascal

 

Největší štěstí je, když nejsme nešťastní.

Čuang-c‘

 

Všechna náboženství a všechny církve mají takovou cenu, do jaké míry vychovávají lidi ke štěstí.

Carl Hilty

 

S Bohem můžeme být šťastni již na tomto světě. Ale to znamená nalézt štěstí v tom, že budeme milovat, jako on miluje nás, sloužit, jako on slouží nám, odpouštět, jako on odpouští nám, a přijímat se, jako nás přijímá on.

Primo Mazzolari

 

Štěstí je životní postoj. Tento pocit se rodí pokaždé, když se dobrovolně něčeho zřekneme.

Kurt Guggenheim

 

Na zemi není jiného štěstí než tiše a poctivě vykonávat své povolání, mít bázeň před Bohem a vyhýbat se v životě všemu, co porušuje řád.

 Johann H. Pestalozzi

 

Pro ctnostného člověka je štěstí a neštěstí jako pravice a levice: požívá obě.

 Sv. Kateřina Sienská

 

Dobrý člověk cítí, že každou hodinu štěstí musí nebesům vynahradit tvrdou a nezištnou prací pro dobro někoho jiného.

G. B. Shaw

 

Štěstí dává víra.

Ernst Hohenemser

 

Štěstí bývá většinou nahluchlé.

Publilius Syrus

 

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti.

Diogénes ze Sinópy

 

 Blázen, kdo hledá štěstí daleko od Boha.

sv. Jan Bosko

 

Každý by měl hledat své štěstí, z něhož nevyhnutelně vzejde štěstí celé společnosti.

J. W. Goethe

 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000