Jdi na obsah Jdi na menu
 


O štěstí ...pokračování...

29. 10. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Obrazek

O ŠTĚSTÍ - pokračování

 Štěstí je jako krásné počasí: nedá se objednat, nedá se ovlivnit naším přáním. Ale když přijde, přijde nečekaně – jako slunce po dubnové přeháňce.

Harold Nicholson

 

Není způsobu, jak dodat štěstí srdci, z něhož žádné štěstí nevychází.

Arturo Graf

 

Kdo chce být šťastný, musí za to zaplatit. Cenou za naše štěstí je darovat sebe sama, nic víc a nic míň.

Phil Bosmans

 

Opravdová láska nehledá své štěstí, nýbrž – zapomínajíc na sebe – všeho se chce zříci, všechno darovat a v tom nalézt své štěstí.

Augustin Wibbelt

 

Když nám štěstí přichází vstříc, nikdy nemá šaty, v nichž jsme je očekávali. Amiel-Lapeyreová

 

Štěstí je láska, nic jiného. Kdo může milovat, je šťastný.

Hermann Hesse

 

Největším štěstím v životě je jistota, že jsme milováni takoví, jací jsme, ba naopak – nehledě na to, jací jsme !

Victor Hugo

 

Když je dům jako průzračný, přijdou na oslavu i hvězdy !

Hugo von Hofmannsthal

 

Nejnešťastnější jsou lidé, kteří se sami v sobě nudí.

Josef Čapek

 

Štěstí je parfém : když jej rozdáváš ostatním, navoní i tebe.

Ralph Waldo Emerson

 

Člověk je stvořen pro radost a radost existuje pro člověka.

Sv. František Saleský

 

Dokázat se cítit šťastni, i když šťastni nejsme – to je opravdové štěstí.

Marie Ebner-Eschenbachová

 

Štěstí je v nitru člověka, nikoli mimo něj. Proto nezávisí na tom, co máme, ale na tom, jací jsme.

Henry Van Dyke

 

Šťastný chce být každý člověk. I ten, který se nakonec oběsí.

Blaise Pascal

 

Tajemství štěstí nespočívá v tom, že stále děláme to, co chceme, ale v tom, že stále chceme to, co děláme.

Lev. N. Tolstoj

 

Trpět pro milovaného člověka je v lidském řádu určitou formou štěstí. François Mauriac

 

Jako včelka, která sedne na kvítek a zas se zvedne, když se šťávy zasytí. Štěstí totiž – celkem vzato – bývá právě v maličkosti.

Trilussa

 

Štěstí je jako motýl : když se ho snažíš dohonit, nikdy ho nechytíš, ale když si klidně sedneš, může se posadit přímo na tebe.

Nathaniel Hawthorne

 

Co je štěstí ? Talíř polévky, místo na spaní a žádné bolesti. Není to samo o sobě dost ?

Theodor Fontane

 

Štěstí je, jak dobře vím, určitý způsob, ne věc, je to talent, ne předmět. Hermann Hesse

 

Štěstí je křehká rovnováha mezi tím, co jsme, a tím, co máme.

Anonym

 

Tajemství štěstí spočívá v tom, že hodně žádáme od sebe a málo od ostatních. Albert Guinon

 

Není lepšího zkrášlujícího prostředku, než je štěstí.

Marguerite Blessingtonová

 

Chceš-li být trochu šťastný a mít na zemi kousek nebe, musíš se smířit s tím, že tvůj život je takový, jaký je.

Phil Bosmans

 

Ne každý dokáže štěstí unést.

Aristotelés

 

Je snazší si štěstí představovat, než je mít.

Jacinto Benavente y Martinez

 

Štěstí je jako svatost : nelze ji popřít.

Raymond Radiguet

 

Není správné spotřebovávat více štěstí, než kolik ho přinášíme.

Glenn Close

 

Nejlepší způsob, jak si nechat štěstí proklouznout mezi prsty, je hledat ho.

Paul Claudel

 

Člověk je hlavním strůjcem svého štěstí i své bolesti.

Arthur Elchinger

 

Štěstí přijde teprve tehdy, když mu neklademe žádné podmínky.

Arthur Rubinstein

 

Je velké štěstí moci žít tak, abychom nikomu nekřivdili a nikdo nekřivdil nám.

Francesco Guicciardini

 

Nezajímá mě štěstí všech lidí, ale každého člověka.

Boris Vian

 

Štěstí nedosáhneme lopotnou snahou. Přichází totiž nečekaně za tím, kdo chce činit šťastnými druhé.

Fulton J. Sheen

 

Mladí hledají štěstí v neočekávaných věcech, zatímco staří ve svých zvycích. Paul Courty

 

Štěstí je podivuhodné zboží : čím více dáte, tím více vám zůstane.

Blaise Pascal

 

Štěstí nás může obdařit jen tím, v co doufáme a co milujeme, neboť je ovládáno právě nadějí a láskou.

Friedrich Bouterweck

 

Není jiného způsobu, jak být šťastní, než žít pro druhé.

Lev. N. Tolstoj

 

Abych mohl být šťastný, museli by nejdříve být šťastní všichni kolem mne. Gerhart Hauptmann

 

Tou nejlepší vděčností je štěstí, které se mění v “děkuji”.

Gotthold Ephraim Lessing

 

Blaženost nám dává účast na božské přirozenosti a na věčném životě; přesahuje lidský rozum i pouhé lidské síly. Je plodem nezaslouženého Božího daru.

Katechismus katolické církve.

 

Štěstí se vkrádá dveřmi, které jsme zapomněli zavřít.

John Barrymore

 

Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme.

Sv. Jan Zlatoústý

 

Šťastný člověk, který nalezl moudrost.

Přísloví, Starý zákon

 

Toužit po štěstí není nic jiného, než toužit po naplnění vůle.

Sv. Tomáš Akvinský

 

Jestliže budeme v každém ze svých bratří činnou láskou poznávat a milovat Krista, probudíme ve všech lidech živou naději…, aby nakonec byli přijati do nejvyššího pokoje a štěstí.

Druhý vatikánský koncil

 

Štěstí nezávisí na vůli smrtelníků. Udělit je může jen Bůh.

Pindaros

 

Není horší cesty za štěstím než hýření ve “vybrané společnosti”, neboť tím se jen snažíme změnit svou existenci ve sled veselí, požitků a potěšení, v němž se nevyhneme zklamání.

Arthur Schopenhauer

 

Štěstí není ani mimo nás, ani v nás – je v Bohu.

Blaise Pascal

 

Kdo chce recept na štěstí, podobá se tomu, kdo chce recept na skládání básní. Ludwig Marcuse

 

Člověk nepotřebuje ke štěstí ani bohatství, ani slávu: k potěše těla stačí jen to nezbytné málo, k potěše ducha láska k literatuře bez literárních ambic a k potěše svědomí stačí plnění povinností.

Jean-Baptiste-Henri Lacordaire

 

Opravdové štěstí spočívá v radosti hledané v tobě, Pane – jen v této, a žádné jiné.

Sv. Augustin

 

Štěstí není nic jiného než radost sdílená s někým jiným.

Jean Dolent

 

Pravé štěstí není ani v bohatství nebo v blahobytu, ani v lidské slávě nebo moci, ani v žádné lidské činnosti, jakkoli může být užitečná, jako věda, technika, umění, ani v žádném tvoru, nýbrž pouze v Bohu, prameni veškerého dobra a veškeré lásky. Katechismus katolické církve

 

Štěstí nikdy nepřichází v podobě peněžní poukázky nebo účtu v bance.

 Phil Bosmans

 

Štěstí nezáleží na vnějších okolnostech, ale na způsobu, jímž se k nim stavíme. Lev N. Tolstoj

 

Každé naše štěstí vyrůstá z nezměrného utrpení – z kříže.

Hans Urs von Balthasar

 

Bez lásky není štěstí.

Josef Pieper

 

Díky bohatství se člověk může stát movitějším než někdo jiný, ale ne šťastnějším.

Eurípidés

 

Štěstí je mozaika složená z mnoha malých nenápadných radostí.

Daniel Spitzer

 

Myslím, že dokonalé štěstí může poznat člověk jen tehdy, když poznal největší bolest.

Liz Taylorová

 

Součástí každé hluboké radosti je pocit vděčnosti.

Marie Ebner-Eschenbachová

 

Naučte se smát svým starostem, a nikdy vám nebude chybět důvod pořádně se zasmát.

Lyn Karol

 

Dokonalé štěstí je návyk ke ctnosti.

Aristotelés

 

Radost se zakládá na pokojné důvěře, že dobro stejně nakonec zvítězí.

Helen Kellerová

 

I když je štěstí oprávněné, je pokaždé privilegiem.

Etienne Thiaudière

 

Naše štěstí netkví ve velikosti našich činů, ale ve velikosti naší lásky.

Johannes Tauler

 

Záře radosti předané ostatním se pokaždé vrací ke svému zdroji.

Zenta Maurina Raudiveová

 

Rodinné radosti jsou pro člověka těmi nejcennějšími a radost, kterou mají rodiče ze svých dětí, je nejsvětější na světě.

Johann H. Pestalozzi

 

Opravdový přítel nám víc dopomáhá ke štěstí než tisíc nepřátel k neštěstí.

Marie Ebner-Eschenbachová

 

Štěstí je jako stín, který nás všude provází, aniž bychom o něm věděli. Je to jakási ozvěna odpovídající na to, co darujeme.

Anonym

 

Štěstí vůbec není v úspěchu, majetku nebo lásce. Je utkané ze šťastných chvil, v nichž se srdce na něco nebo na někoho usmívá.

Julia Vozněsenskaja

 

Veškeré lidské neštěstí vyplývá z jediné příčiny: že lidé nedokážou zůstat tam, kde jsou doma.

Blaise Pascal

 

Jedné zimní noci jsem náhle zjistil, že se velmi ochladilo. Otevřu okno a vidím, jak tmou tančí velké sněhové vločky a zem je pokryta deseticentimetrovou bílou přikrývkou. Není tohle štěstí ?

Ťin Šeng-tchan

 

Největší tragédií není ztratit život, ale štěstí.

Henry de Montherlant

 

Jestliže chceš pochopit slovo štěstí, musíš je chápat jako první cenu, ne jako cíl.

Antoine de Saint-Exupéry

 

Štěstím může někdy být i chvíle ticha.

Roland Leonhardt

 

Štěstí je věc duchovní, nikoli tělesná. Rodí se z oběti, nikoli z požitku, z lásky, nikoli z rozkoše.

Jean-Baptiste-Henri Lacordaire

 

Štěstí je schopnost milovat.

 Zenta Maurina Raudiveová

 

Žádnou jinou povinnost nezanedbáváme tolik jako povinnost být šťastní. Robert L. Stevenson

 

Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme.

Seneca

 

Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.

J. A. Komenský

 

Člověka činí šťastným jeho srdce, ne jeho zásluhy.

Friedrich Hebbel

 

Štěstí prožíváme, když je rozdáváme.

François Coppée

 

Štěstí je dar, vzácný jako motýl uprostřed zimy.

Edith Whartonová

 

To málo štěstí, jež nám je dáno okusit na zemi, spočívá v nejistotě, že jsme vykonali co možná nejvíce dobra a co možná nejméně zla.

Ugo Foscolo

 

Tajemstvím štěstí je něco obdivovat, a zároveň po tom netoužit.

Francis H. Bradley

 

Nikdy nesešel ze své cesty. To je skoro definice pozemského štěstí.

Egon Friedell

 

Nic z toho, co tvoří štěstí, nemůže být nedokonalé.

Aristotelés

 

Opravdu šťastný je jen ten, kdo na sebe bere rizika lásky.

Roger Schutz

 

Největší částí lidského štěstí je touha.

Ludwig Börne

 

Život drží v jedné ruce zlatou korunu štěstí a v druhé trnovou korunu utrpení. Těm, v nichž má zalíbení, vkládá na hlavu obě dvě.

Ellen Keyová

 

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO