Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skutečnosti

15. 1. 2008

????????????????????????????????

Obrazek

,,SKUTEČNOSTI"

,,Všechno instinktivní se zakládá na vlastní podstatě věcí. Avšak skeptici všech dob nevěnovali této skutečnosti dostatečnou pozornost."     Eliphas Levi

,,My, lidé, žijeme během našeho pozemského bytí jen napůl -vlastní život duše začíná teprve se smrtí."     Rousseau

 ,,Nezemřu zcela - podstatná část mého já unikne hrobu." Horatius

,,Smrt není zkáza, která vše maří a ničí, nýbrž přechod - pouť a počátek jiného života. Všemu životi přísluší věčné bytí." Cicero

 ,,Smrtí jsme, obrazně řečeno jen přestoupili z jednoho bytí do jiného, totiž z tohoto světa na onen svět."      Schelling

 ,,Okamžik smrti je ten, kdy se duše odpojuje od ústřední síly, ale jen proto, aby opět vstoupila do nových vztahů, neboť je svou přirozeností nesmrtelná."    Goethe

 ,,Pán stvořil chudé a bohaté, aby jej od sebe rozlišil. Stvořil smrt a život, aby člověk viděl rozdíl mezi setbou a zpustošením. Stvořil muže a stvořil ženu, stvořil oheň a stvořil vodu, stvořil železo a dřevo, světlo a tmu, teplo a chlad, moře a zemi, jídlo a hlad, nápoj a žízeň : stvořil chůzi a kulhání, zrak a slepotu, sluch a hluchotu ... - to všechno, aby vyšla najevo všemohoucnost Páně, jenž vše dvojmo stvořil."                 Micha Josef Bin Gorion ,, Židovské pověsti," Frankfurt 1919

,,Člověk je podivuhodný výtvor přírody. Není v jeho silách pochopit, co je tělo, a ještě méně, co je duch, a nejméně, jak je duch spojem s tělem : to je vrchol těžkostí - a přece právě v tom je jeho podstata."     Pascal

,,Smrt je vlastně jen přestávkou pro osvěžení, stejně jako noční klid před příštím ránem života, kdy se s čerstvými silami a veselou myslí znovu chopíš svého nesplněného úkolu, abys krok za krokem dosáhl dokonalosti."     Kálidása

,,Fyzikální obraz světa není falešný tím, co tvrdí, nýbrž tím ,co zamlčuje."    C.F.Weizssacker

,,Hmota sama o sobě neexistuje, existuje jen oživující, neviditelný a nesmrtelný duch jako základ hmoty ... s tajuplným tvůrcem, kterého se nebojí nazvat Bohem." Max Planck

,,Vím, že univerzity přestaly být světlonoši. Lidé se už přesytili vědeckého odbornictví a raciolistického intelektualismu. Chtějí slyšet pravdu, jež by nebyla zužována, nybrž rozšiřována, ne zatemňována, nýbrž osvěcována, jež by po člověku nestékala jako voda, nýbrž zasáhla by jej až do morku kostí." C.G.Jung

,,Nejkrásnější a nejhlubší dojetí, které můžeme pocítit, je mystický prožitek. To on je rozsévačem veškeré pravdivé vědy. Komu je toto dojetí cizí, kdo se už dávno ničemu nedivil, kdo se už dlouho neocitl zmaten v hluboké úctě, ten jako by už nežil." Albert Einstein

Obrazek

?????????????????????????????????????????????