Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slova O štěstí

29. 10. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

blushSLOVA O ŠTĚSTÍblush

cute-hi5-02.jpg

Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.

Mahátma Gándhí

 

Jen málokdo se dokáže těšit z přítomného štěstí.

 Emanuel Wertheimer

 

Pravé štěstí je v tom, že po něm netoužíme, neboť spočívá právě v tom, že jsme svobodní.

Epiktétos

 

Štěstí, ta ostrá radost, jež otřese srdce, jakási křeč duše…

Carlo Cassola

 

Tajemstvím štěstí je konat svou povinnost, snažíce se přitom nalézt v ní své potěšení.

 Yves Congar

 

Štěstí je z devíti desetin jen nadějí na štěstí.

Wilhelm Liebknecht

 

K udržení se na vrcholku štěstí je třeba nadlidského úsilí.

Luc de Clapiers de Vauvenargues

 

Štěstí je vycházet sám se sebou.

Luis Buňuel

 

Štěstí je pro člověka nebezpečnější než neštěstí. Neštěstí jej totiž udržuje v bdělosti, zatímco štěstí jej činí lhostejným.

Charles-Louis de Montesquieu

 

Čím jsi šťastnější, tím více se vystavuješ neštěstí.

Andrzej Bonarski

 

Štěstí i neštěstí přicházejí pro naše dobro.

Arthur Schopenhauer

 

Jen v Bohu člověk nalezne pravdu a štěstí, jež neustále hledá.

Katechismus katolické církve

 

Naše materialistická společnost se musí znovu učit, bolestně učit, co je to štěstí. Carl Hilty

 

Svobodně přijaté neštěstí se stává štěstím.

 Hermann Hesse

 

Kdo se dokáže radovat, má ohromné bohatství.

G. B. Shaw

 

Málokdy víme, co je to štěstí, ale většinou víme, co bylo neštěstí.

Françoise Saganová

 

Štěstí i neštěstí většinou přicházejí tam, kde je obou víc než dost.

Baltasar Gracián

 

Lidský život se snadno změní, a proto se přespříliš netěš ze štěstí a příliš netruchli v neštěstí.

Delfská moudrost

 

Když jste šťastni, pamatujte na zla, která zasluhujete.

Sírachovec, Starý zákon

 

Štěstí se v životě skládá z mnoha malých neštěstí, která se ti nepřihodila.

Paul Hörbiger

 

Štěstím nazýváme krátký časový úsek mezi dvěma neštěstími.

John Selden

 

Velké štěstí je pro každého člověka zkouškou ohněm.

Jean Paul

 

Šťastní lidé mají jednu vadu, které se nikdy nezbaví: věří, že nešťastní lidé jsou takoví svou vlastní vinou.

Edmond-Pierre Beauchêne

 

Žádné štěstí nevyroste tak vysoko, aby na ně nedosáhlo nějaké neštěstí.

Jeremy Taylor

 

Se štěstím je to jako se zdravím : nedává-li o sobě vědět, je zde.

 Ivan S. Turgeněv

 

Kdo je milován a dokáže milovat, je nejšťastnějším člověkem na světě.

Matka Tereza z Kalkaty

 

Člověk se cítí méně nešťastný, když není nešťastný sám.

Voltaire

 

Šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém chudém domově, beze strachu, bez závisti, bez předstírání, bez ambicí. Joachim du Bellay

 

I štěstí bolí, protože když je máme, víme, že pomine.

Emanuel Bodman

 

Nic není příliš malé pro tak malého tvora, jakým je člověk. Právě zkoumáním maličkostí dosahujeme velkého umění mít co nejméně neštěstí a co nejvíce štěstí.

James Boswell

 

Největším štěstím pro lidskou společnost je mír.

Lev N. Tolstoj

 

Štěstí je především mimořádný soulad zažívacího ústrojí.

Anatolij V. Lunačarskij

 

Je třeba se smát, ještě než budeme šťastni, pokud nechceme umřít, aniž bychom se kdy zasmáli.

Jean de la Bruyère

 

Potěšení se může zakládat na iluzi, ale štěstí vyrůstá z pravdy.

Nicolas de Chamfort

 

Největším štěstím je jít spát poté, co jsem se podíval do zrcadla a nemusel si plivnout do tváře.

Claudio Sperelli

 

Štěstí je mít čisté svědomí.

 Aanonym

 

Štěstí spočívá spíše v celkové dispozici ducha a srdce než v množství krátkých šťastných chvil.

Charles-Louis de Montesquieu

 

Štěstí je ve své podstatě něco magického.

Hermann Hesse

 

Štěstí je povoláním člověka.

Jean-Baptiste-Henri Lacordaire

 

Ne radost, ne potěšení, ne žerty a rozjaření kumpáni činí člověka šťastným. Často i duše trpící bolestí nacházejí štěstí ve vytrvalosti a stálosti.

Cicero

 

Křesťanské náboženství slibuje štěstí duše i těla.

Sv. Tomáš Akvinský

 

Štěstí není ani zde, ani jinde. Nauč se ho zříkat, a náhle před tebou vykvete. Theodor Fontane

 

Existují určité skryté vlastnosti vedoucí ke štěstí, jakési “nevím co”, které si člověk v sobě nese a neumí je pojmenovat.

Francis Bacon

 

Lidé nemají na světě jinou povinnost než radovat se.

 Paul Claudel

 

Štěstí většinou nebývá dar, ale půjčka.

Albrecht Goes

 

Důležitější než štěstí je pro člověka vědomí a víra, že kdesi existuje dokonalé štěstí pro všechny a pro každého.

Fjodor M. Dostojevskij

 

Největším možným štěstím na tomto světě je, jestliže člověk může klidně žít a s jistotou upírat naději v lepší budoucnost.

Giacomo Leopardi

 

Štěstí přichází a odchází jako nečekaný host. Má svůj zákon a svou oběžnou dráhu a na člověka se neohlíží.

Victor Hugo

 

Nikdy jsem neviděl naprosto šťastného někoho, koho bohové štědře zahrnuli svými dary.

Friedrich Schiller

 

Ustavičné soužití se štěstím oslepuje i nejmoudřejšího člověka.

 Mahábhárata

 

Krásná krajina, krásný den, krásná kniha… Co jiného si přeješ, abys byl šťastný ? Slunce života září v našem nitru.

Joseph Unger

 

Všichni se ženou za štěstím, a nikdy je nedostihnou, protože štěstí běží za nimi. Bertolt Brecht

 

Kdo své štěstí příliš zakládá na rozumu, nakonec o ně přijde.

Nicolas de Chamfort

 

Ke stavebním kamenům štěstí patří vyrovnanost, odpočinek a pokoj.

Josef Pieper

 

Než se člověk vydá hledat štěstí, měl by se zeptat, zda je někdo neztratil.

Zarko Petan

 

Štěstí, jdeme za tebou i po ostří nože… Našim očím se jevíš jako záblesky světla, našim nohám jako praskající led. Proto ať se tě raději ani nedotýká ten, kdo tě opravdu miluje.

Eugenio Montale

 

Život nás učí, že šťastni můžeme být jen za cenu nějaké nevědomosti.

Anatole France

 

Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech.

Arthur Schopenhauer

 

Jíst obyčejná jídla, pít jen vodu, místo na polštář uléhat na vlastní paži – i tak lze být šťastný. Bohatství a pocty získané nečestně jsou pro mne jako mraky plující po obloze.

 Konfúcius

 

Šťastný je ten, kdo je zdravý, říkávají nemocní. Ale když se vyléčí, přestanou štěstí spatřovat ve zdraví.

Pierre Nicole

 

Své štěstí zvětšuje ten, kdo se o něj dělí.

Phil Bosmans

 

Je správné myslet i na štěstí ostatních, ale to nejlepší, co můžeme pro ostatní udělat, je být šťastni sami.

Alain-Fournier

 

Štěstím pro člověka není dosáhnout vlastnictví nějaké věci, ale postoupit celou svou bytost tomu, co je větší než on.

Rabíndranáth Thákur

 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000