Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kaplička a Kostel sv.Jana Nepomuckého a Kaple sv.Kříže

24. 8. 2007

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Ostrava - Římskokatolická

farnost Stará Bělá"

Obrazek,,Starobělskou farnost najdete jižně od Ostravy. Stará Bělá má zhruba 3 000 obyvatel. Pomalu se tato původně vesnice, proměňuje v Ostravské předměstí."

Obrazek

,,Jsme sice jen malincí ve vesmíru, ale přesto se u nás dějou věci."

Obrazek

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Kaplička sv.Jana Nepomuckého pod hřbitovem."

Obrazek

( Původní socha Jana Nepomuckého, jež bývala v kapličce. )

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Kdy byla postavena kaplička pod hřbitovem není známo. Ve Staré Bělé existuji jisté pověsti o jejím vzniku. Snad byla postavena za pana faráře P. Jiřího Abraháma Krsy, který do farnosti přišel v roce 1699 a zemřel zde v roce 1719. Byl pohřben v původním dřevěném kostele sv. Mikuláše. Jisté je, že kaplička byla postavena dříve než nynější starobělský kostel."

Obrazek

( Kaplička )

 ,,Rovněž není známo, kdo je autorem dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého, která byla po mnoho desetiletí umístěna v této kapličce. Socha byla několikrát restaurována a dnes jí chybí dva atributy světce, tj. svatozář s pěti hvězdami a palmový list ( znak mučedníků ) a je nyní uschována, proti krádeži."

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,Kaplička byla zásluhou Městského obvodu ve Staré Bělé opravena, ale zůstala pět let prázdná. Protože nadále trvá nebezpečí krádeže vzácné sochy a to v roce 1990 byla vykradena kaplička sv. Kříže u staré pošty - zmizely dvě vzácné sochy sv. Mikuláše a sv. Blažeje a obraz sv. Kříže malovaný na dřevěné desce - památky z původního kostela, a v roce 2002 byla vykradena kaple na Nové Bělé - zmizely sochy sv.Cyrila a Metoděje a socha Panny Marie a kapličku nelze účinně zabezpečit, bylo rozhodnuto, že socha bude nahrazena obrazem, který nemá nenahraditelnou hodnotu."

Obrazek

( Fotografie z požehnání nového obrazu 15. května 2003.)

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,Nový obraz je fotografií předmětné sochy. Socha sv. Jana Nepomuckého byla vyfotografována digitálním fotoaparátem, počítačově upravena, fotomontáži přidána svatozář a palmový list a také byl přidán nápis: "Sv. Jene Nepomucký, oroduj za nás!" Fotografie byla přenesena na speciální plátno. Takto vzniklý obraz byl dán do dřevěného rámu."

 ,,Obraz světce byl do kapličky zavěšen po slavnosti ( při které byl obraz požehnán ), která se uskutečnila u této kapličky v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého ve čtvrtek dne 15. května."

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

( Nynější obraz, jež je umístěn v kapličce )

Obrazek

,,Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás !"

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Kaple sv.Kříže"

Obrazek

Obrazek

( Socha Panny Marie a obě sochy věrozvěstců byly ukradeny )

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,Kostel sv.Jana Nepomuckého"

,,Obec Stará Bělá se poprvé připomíná v listině z roku 1272. První písemná zpráva o farnosti je z r.1506. Původní dřevěný kostelík sv. Mikuláše stával tam, kde je dnes hřbitov."

Obrazek

,,Nynější kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1776-1783. Jednolodní, pozdě barokní stavba s věží a sakristii byla vysvěcena 14. června 1801. Vnitřní výzdoba trvala mnoho dalších desetiletí. Přístavba mariánské kaple z r.1900 je přizpůsobena slohu kostela."

Obrazek

,,Na průčelí chrámu jsou sochy sv. Cyrila a Metoděje, uprostřed mezi nimi je znak olomoucké kapituly. Na vnější straně kněžiště stojí ve výklenku socha patrona kostela. V omítce sakristie jsou sluneční hodiny s nápisem : "Co hodina, to novina. Všechny zraňují - poslední usmrcuje."

,,Z věže vyzvánějí tři zvony, v malé vížce je zvonek - umíráček. Věžní hodiny ukazují čas od r. 1862. Původní šindelová krytina byla postupně zaměňována za jiné materiály - poslední pokrytí měděný plechem je z r. 1979. Při opravách se do věžní baně ukládaly dobové dokumenty."

,,Interiéru chrámu vévodí barokní oltář, za ním je veliký obraz sv. Jana Nepomuckého s výjevem jeho mučednické smrti. Pod klenbou ve slunci je hebrejský nápis JAHVE - Bůh. Mezi vysokým sloupovím portálu s anděly jsou sochy sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Boční oltáře s malířskými a sochařskými díly pocházejí z 19. stol. Na pilířích chrámu byly v 30 a 40 letech 20. stol. umístěny sochy v novějším provedení - jsou to svatí : Prokop, Antonín, Anežka česká, Vojtěch, Jan Sarkander, Jan Bosko, František a Anna s Pannou Marií. Křtitelnice a kazatelna s vynikajícím pojetím zdobí kostel od r. 1822. Vzácné varhany prošly v r. 1993 nákladnou opravou. V chrámu s vynikající akustikou slouží při bohoslužbách a slavnostech po celý církevní rok. Pokoncilní úprava kněžiště byla v r.1976."

Obrazek

,,Čím je pro nás - náš kostel ?"

Mgr. Marie Matějová, zástupce ředitele ve Staré Bělé

 ,,Starobělský kostel mě upoutává odjakživa svou poetickou krásou. V každém ročním období má jinou kulisu - kaštany bez listí, s listím a květy, zasněžené, jako v oparu, v prudkém slunci... V proměnách roku se na něj dívám z humen, zpoza proskovického lesa. Je bezesporu dominantou obce a skvělým orientačním bodem v krajině. Když se rozezní jeho zvony, obejmou svým kovovým hlasem celou ves i okolí."

,,200 let už stojí starobělský kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. Jeho dlouhý život je úzce spojen s životem krajiny a lidí, kteří jej léta potřebují pro svůj duchovní život, i s těmi, kteří jej jen míjejí a také s těmi, co jej obdivují pro jeho pozdně barokní krásu."

,,Všechny pohledy na nejvzácnější historickou památku vnímají také naše kroky, slova, jednání. Jsme jejich vzory. Proto - když se rozezní kostelní zvony, často si přeji, aby jejich tóny přivolaly na nás zapomínané ctnosti - vzájemnou úctu člověka k člověku, úctu k historii rodného kraje, udržování čistých a upřímných vztahů v rodině, v obci, v krajině..."

Obrazek

"Stavění mostů"- to přece je a bude navěky poselstvím sv. Jana Nepomuckého."

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 P. Pavel Kupka, farář ve Staré Bělé

 Obrazek

,,Starobělský chrám nebýval svědkem velkých politických událostí, které by zásadně měnily dějiny našeho národa nebo alespoň kraje. V každém případě je však nepsanou náboženskou kronikou dvě stě let starou a vypovídá o osudech jednotlivých obyčejných lidí, kteří žili a zemřeli v této farnosti, kteří uvěřili v Boha a kteří se s Bohem v chrámu i mimo něj snažili žít."

,,Lze si jen přát, aby náš starobělský chrám sv. Jana Nepomuckého nezůstal pouze umělecky krásně zpracovanou stavbou, mající svou kulturní a historickou hodnotu, ale především chrámem Božím v pravém slova smyslu.

Kéž by se po dalších dvou stech letech kostel sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé otřásal v základech při nadšeném zpěvu: "Do domu Hospodinova s radostí půjdeme!" (Žalm 121, 1).

Obrazek

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

Erb - Stará Bělá

Obrazek

,,Přečtěte si prosím - jak probíhalo svěcení

Kostela sv.Jana Nepomuckého ve Staré Bělé."

Obrazek

( Novodobá fotografie )

,,V sobotu 13. června 1801 vyjelo ze starobělské farnosti biskupovi vstříc 188 jezdců na slavnostně vyzdobených koních. Ti se připojili k dalším 80 jezdcům, kteří tvořili biskupský doprovod. Společně pak provázeli kočár s biskupem po celou cestu z Moravské Ostravy až ke starobělskému kostelu. Návštěvě vyšel vstříc pan farář P. Steiner s pacifikálem za asistence kněžstva, 23 vojáků Kaunicova pluku, hudebníků i početně shromážděných věřících. Biskup, který vystoupil z kočáru ve slavnostním rouchu, byl přivítán a uveden do kostela, kde požehnal přítomným a udělil svátost křesťanské dospělosti 2215 (?) biřmovancům (tak uvedeno v kronice)."

Obrazek

( Jubileum - novodobá fotografie )

 ,,V neděli 14. Června 1801 světící biskup za asistence početného duchovenstva (20 kněží), představitelů světské vrchnosti i prostého lidu vysvětil starobělský kostel ke cti sv. Jana Nepomuckého a sv. Mikuláše, biskupa a vyznavače, jako spolupatrona. Během slavného obřadu byly do hlavního oltáře vloženy ostatky sv. Urbana, papeže, sv. Vitališe, opata, a sv. Korony (Koronaty), panny. Skříňku s ostatky zazdil do oltáře zedník František Janošek z Nové Bělé. Slavnost svěcení (konsekrace) byla zakončena společným chvalozpěvem přítomných "Te Deum". Po skončení slavnosti vyprovodil P. Steiner s množstvím farníků kočár s biskupem až na hranici farnosti. (Podle Sborníku k 200. výročí posvěcení kostela)."

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,BRATRSTVO ŽIVÉHO RŮŽENCE"

Už před lety jsem se dověděl od tehdejšího obecního kronikáře, odborného učitele Františka Dedka, že odjakživa naši písmáci a kronikáři uváděli, že prvním spolkem - úředně registrovaným - ve Staré Bělé byl SPOLEK VZÁJEMNNĚ SE PODPORUJÍCÍCH VOJENSKÝCH VETERÁNŮ. Obecně byl nazýván spolkem vojenských vysloužilců. Byl založen 24.4.1865. Spolek měl německé velení a byl oddán císaři – byl tedy prorakouský.

Prvním českým spolkem byla KATOLICKÁ OBČANSKÁ BESEDA, založená v roce 1869. O obou těchto spolcích můžeme číst v kronice Stará Bělá 1272-1918 na straně 438.

Před dvěma lety mi při rozhovoru připomněla jedna starší občanka, paní M.M., že nikde nenašla ani zmínku o nejstarším náboženském společenství BRATRSTVU ŽIVÉHO RŮŽENCE. Ukázala mi výstřižek z novin o jeho vzniku a rozšíření. Toto společenství vzniklo ve Francii v roce 1831. Během několika let se rozšířilo po celé Evropě a dostalo se i k nám - do Staré Bělé. Společenství existuje dodnes.

V čem je podstata tohoto náboženského společenství ? Již tehdy vládl světem spěch. Ne všichni věřící měli čas a možnost modlit se denně celý růženec. Proto tehdy - ve třicátých letech devatenáctého století - bylo rozděleno patnáct desátků mezi 15 osob, z nichž každá se denně modlila jen jeden desátek. Nevíme ale přesně, kdy byl ve Staré bělé spolek založen. Určitě však to bylo ve 30.letech devatenáctého století.

Počátkem dvacátého století, když pojmenovával starobělský farář P. Fabián Gregárek starobělské cesty a ulice, nazval jednu z nich DESÁTKOVA. Pojmenování prý dostala po rodině, která zde žila a po několik generací vedla BRATRSTVO ŽIVÉHO RŮŽENCE. Jak jsem již uvedl existuje dodnes - to je historie i skutečnost. Protože dříve odváděli sedláci „desátek“ z úrody církvi, je možné, že i tady je původ jména této uličky.

( J.Pch. )

Obrazek

,,Kde přišla Vertebrata k růženci a jak se modlila Pater noster."

 ( Pavla Loucká - Publikováno : Vesmír 74, 237, 1995/4 )

Obratlovci, Vertebrata - podkmen strunatců, jsou živočichové, u nichž osu kostry ( páteř ) tvoří obratle. Jsou to aktivně pohybliví, dvoustranně souměrní živočichové s dobře vyvinutou opornou stavbou, výbornými smyslovými orgány a vysokým stupněm koncentrace ústrojí řídících tělesné pochody a chování. Jsou rozšířeni po celém světě a přizpůsobeni k životu ve všech prostředích.

Dělí se na sedm tříd :

kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci.

Páteř ( columna vertebralis ) jako termín v anatomii vděčí za své jméno staročeskému názvu růžence - páteř ( hanácky páteřek ), který svým tvarem připomíná korálky navlečené na šňůrce. Pater noster znamená latinsky Otče náš a podle počátečního oslovení se jmenuje celá modlitba. Neustálým opakováním modlitby vznikl větší modlitební celek, růženec. Každý další Otčenáš se odpočítával na kuličkách z růžového dřeva. Název jedné modlitby se na čas stal i názvem celku. Dnes se mu říká růženec, ale ve staročeštině to byla páteř. A tak se slovo páteř stalo názvem pro vše, co navlečené korálky připomíná.

( Naše řeč 75, 162, 1992/3 )

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář