Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostel sv.Martina v Onšově a Dřevěný barokní kostelík a Farní kostel v Albrechticích

22. 4. 2008

 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

 

,,Kostel sv.Martina v Onšově.“

Obrazek

 

,,Farní kostel v Onšově má své počátky v roce 1256. Tehdy pán na Onšově - Markvart z Onšova - postavil ve slohu románském dnešní loď kostela a s ní románskou věž s jasnými pevnostními prvky ( malá střílnová okénka ). Při opravách omítky se našly fragmenty kamenných ostění oken. O století později, tedy ve druhé polovině čtrnáctého století, byl ke stávající lodi přistavěn goticky klenutý presbytář a sakristie, rovněž původně klenutá.“

 

,,Při větších opravách, které proběhly v letech 1699 a 1761, byla prolomena zbarokizována okna v lodi a přistavěna asi o jednu třetinu věž s horními okny. Ve čtyřicátých letech dvacátého století byla pak všechna okna osazena barevnými vitrážemi. Poslední větší oprava byla provedena v roce 1948.“

 

,,Ze zařízení kostela je nejstarší velký zvon Marie, na kterém uvádí nápis, že jej "ke cti Panny Marie ulil roku 1493 mistr Ptáček na Horách Kutných". Zápis ve farní kronice uvádí, že ze stejné doby byl i zvon "umíráček", který však propadl rekvizici v první světové válce, stejně jako zvon "poledník" zasvěcený sv. Jakubu a sv. Danielovi vážící 303 kg a pocházející z roku 1747. Třetí ze zrekvírovaných zvonů vážil 55 kg a nesl jméno Václav. V meziválečném období byly pořízeny dva menší zvony a ve druhé světové válce bohužel opět zrekvírovány. Dne 4. listopadu 1962 byly pořízeny a zavěšeny dva nové zvony vyrobené v podniku Kovolit z České u Brna. Jeden nese název "Sv. Vojtěch" a druhý, "umíráček", nápis "V kříži je spása".

 

Obrazek

,,Bohatě vyřezávané chórové lavice a vyřezávaná Golgota pocházejí z roku 1699. Cínová křtitelnice byla darována zdejšímu kostelu rytířem Hraběšínským z Hraběšína pravděpodobně roku 1582. Oltáře pocházejí z poloviny 19. století, oltářní obrazy na hlavním oltáři namaloval v téže době plzeňský malíř I. Herzog. Obraz "Svatý Martin" je originál. Obraz "Proměnění Páně" je kopie obrazu slavného italského mistra, jehož originál se nachází v Kroměříži. Původní dva obrazy jsou uloženy. Varhany daroval zdejšímu kostelu jako patron v polovině 19. století pražský arcibiskup kardinál Schwarzenberg. Nejmladší ze zařízení jsou "jesličky" zakoupené u Chrámového družstva v Pelhřimově ve 40. letech 20. století.“

 

,,Po husitských válkách v Onšově farnost zanikla, po třicetileté válce sem dojížděli premonstrátští kněží z Vojslavic a Senožat. Farnost byla v Onšově obnovena až roku 1856. Budova fary pochází z roku 1815. Matriky jsou v onšovské farnosti vedeny od roku 1680. Přilehlý hřbitov naposledy byl rozšířen v letech 1937 – 1938.“

 Obrazek

 Souhrn celkově :

 ,,Na kopci Hůrka (nebo Hůra) nad Onšovem stál kostel z 10. století. Tento první, tehdy dřevěný kostel, dal postavit kolem roku 980 vévoda zlický Slavník. Za tři roky potom byl kostel vysvěcen druhým pražským biskupem sv. Vojtěchem. V roce 1392 roku byl v Červené Řečici na letním pobytu se svým představeným arcibiskupem Janem z Jenštejna vikář Kapituly pražské doktor Svatého písma Jan z Pomuku, neboli Jan Nepomucký, a o pouti v Onšově kázal. Rytíř Protivoj Čeče z Onšova v letech 1261-1267 kostel rozšířil. Za husitských válek však tento kostel lehl popelem, znovu byl nově postaven roku 1693, zařízen a zasvěcen Proměnění Páně, v roce 1785 zrušen a roku 1818 zbořen. Částečně se zachovaly pouze náhrobní kameny ( s erby rodu Lukaveckých z Lukavce¨) z konce 16. století, které jsou nyní vsazeny do zdi současného kostela sv. Martina."

 

 

,,Dosud je možno spatřit na kopci křížek s tabulkou informující o existenci kostela letech 980-1818. Nedaleko křížku leží náhrobní kámen s erbem a s nečitelným nápisem, snad ,,Léta páně 1618 dne 5.měsíce srpna skonal život svůj v Pánu narozený a statečný rytíř pan Jan Nejstarší Lukavecký z Lukavce panovník na Onšově."

    ( Z Onšovských stránek )

 

 

 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

 

 

,,Dřevěný barokní kostelík a Farní kostel svatých Apoštolů Petra a Pavla v Albrechticích.“

 

 

,,Dřevěný barokní kostelík."

 

,,Současný dřevěný barokní kostelík, stojící na hřbitově, patří k několika málo dřeveným stavbám tohoto druhu, které se na Těšínsku zachovaly. Tento kostelík byl vystaven v roce 1766 z mohutných dubových klád, obložených jedlovými fošnami, se šindelovou střechou, stojící v areálu hřbitova. V současné době je chráněnou památkou lidové architektury.

Byl postaven místo předchozího, také dřevěného, který byl poničen častými povodněmi. O tom předchozím kostele fryštátský děkan Chalik napsal v roce 1679, že byl pěkně postavený (mundo fabricata). V tomtéž roce zničila povodeň i polovinu přilehlého hřbitova. Byl zasvěcen archandělu Michaelovi. Mše sv. se tady sloužily každou třetí neděli a Jitřní na Hod Boží vánoční. Ve věži se nacházely dva zvony. Pánem vesnice byl tehdy maršál těšínského knížectví, Jan Bedřich de Larisch. Tento původní kostel byl pak natolik zničen povodněmi a vlhkem, že musel ustoupit novému, postavenému na místě starého v roce 1766.“

,,Farní kostel svatých Apoštolů Petra a Pavla.“

 

,,Nově postavený dřevěný kostel v Albrechticích z roku 1766 byl zasvěcen Apoštolům svatému Petrovi a Pavlovi. Délka lodi je 17 metrů a šířka 8,5 metru, věž je dřevená a je 18m vysoká s kopulí z pozinkovaného plechu, na špici s železným křížem, vysokým 1,8m. Na lodi je ještě malá věž s křížkem a s zvonem - umíráčkem, pokrytá plechem. Šindelová krytina na střeše nahradila v roce 1970 dřívější dehtovou lepenku. Šindel je loupaný, 0,5 m dlouhý a bylo použito cca 90 000 kusů. V roce 1890 byl rozšířen hřbitov a byl na něm postaven nový dřevěný kříž. V roce 1900 byly pořízeny nové varhany jako náhrada starých. Za 1. světové války byly v roce 1916 dva zvony tohoto kostela zabrány pro válečné účely a to zvon vážící 243 kg s plochořezbou svatého Petra a Pavla a vážící 34 kg s nápisem „Johann Steiber in Neutitschein 1815“. V kostele zůstal jen jeden zvon, zhotovený v Bialej v Polsku od firmy Schwabe.

Od 23.6.1966 do 20.10.1967 se prováděla generální oprava památkového barokního kostelíka. Základy do hloubky 90 cm byly postavené nové. Práce se prováděly postupně po obvodu. Nakonec byl obvod kolem zdi vydlážděn kulmskou břidlicí, dovezenou z lomu v Břidličné. V roce 1970 byla provedena také oprava střechy tohoto kostela. Starý barokní kostel stále ještě slouží svému účelu, i když už jenom 2x v roce o Všech svatých a v Den zádušní.“

 

Obrazek

 

,,Podnětem ke stavbě prostornějšího kostela byl zvyšující se počet obyvatel v obci, když se ve starém kostele museli tísnit. Nový kostel se začal stavět v roce 1935. Rolníci začali vozit štěrk a ostatní kopali základy. Lidé pracovali s nadšením, na stavbu chodili pomáhat i evangelíci. V roce 1938 byl kostel slavnostně vysvěcen kardinálem Dr. A.Bertramem.“

 

,,Nový kostel svatých Apoštolů Petra a Pavla je jednolodní s rozměry 37 x 12 m. Věž má půdorys 3,5x3,5 m a je 60 metrů vysoká. Věžní kříž má výšku 6 m.

Hlavní oltář je sestaven ze čtyřmetrového kříže a dvou reliéfu, na pravé straně je to Poslední večeře a na levé Pozdvihování. Svatostánek je ze dřeva. Oltář byl pořízen v roce 1947. V roce 1968 byly pořízeny dvoumanuálové varhany se 40-ti rejstříky, pocházející z rozbořeného kostela sv. Jindřicha v Karviné – Solci. Před montáží ve zdejším kostele byly opraveny v továrně na varhany v Krnově."

Obrazek

,,V kostele se nachází 34 dubových lavic 3,4 m dlouhých a další 4 lavice jsou umístěny na kůru. Věžní čtyřciferníkové hodiny byly pořízeny v roce 1950. Byl zhotoveny v Třineckých železárnách.“

,,Ve věži byly umístěny 4 zvony : Barbora - byla ocelová a vážila 499 kg, Ondřej - 240 kg je rovněž ocelový, stejně jako Izidor o váze 120 kg. Nejmenší zvon byl ze zvonoviny a vážil 30 kg. V roce 1966 bylo provedena úprava zvonění na motorický pohon. V roce 1971 byly před průčelí kostela umístěny zrestaurované bílé mramorové sochy z carrarského mramoru, vlevo Krista ukřižovaného a vpravo Panny Marie Lourdské.“

Obrazek

 

,,V roce1993 bylo svěcení nových zvonů, které byly odlité v dílně paní Ditrichové v Brodku u Přerova. Největší zvon má hmotnost 855 kg a je naladěn na fis1, druhý zvon má hmotnost 491 kg, tón A1, a třetí zvon váží 360 kg, tón H1. Původní zvony byly demontovány.“

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář