Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostelík sv.Jana Nepomuckého - Kostely, kterými šla historie

25. 6. 2007

,,Obnovený kostel.“

 

 

Obrazek

 

 

 

,,Krásný dřevěný kostelík sv. Jana Nepomuckého nalezneme v údolí pod jesenickým sedlem Skřítek, ve vesničce Klepáčov. Spolu s kostely v nedaleké Žárové, v Maršíkově či v Suché Rudné patří k architektonickým klenotům Jesenicka. Z německé osady Kleppell, zmiňované už v roce 1594, do dnešních dob mnoho nezůstalo. V roce 1677 tady živořilo pětatřicet stálých obyvatel -osmnáct sedláků a sedmnáct domkařů -, kteří měli 319 měřic polí. V roce 1783 si zdejší lidé postavili kostelík, či spíše soukromou kapli. Klášter ve Velehradu, majitel zdejšího panství, věnoval dříví. Obec poskytla dělníky, kteří kostel postavili v rámci robotní povinnosti jen pomocí seker a pil. V roce 1930 bylo z 256 obyvatel 255 Němců a z nich 253 katolíků. Po druhé světové válce kostel chátral a v osmdesátých letech byl hlavně v interiéru zcela zdevastován. V této fázi objekt koupila Česká pojišťovna a finančně podpořila jeho záchranu prováděnou od roku 1983 společně s vlastivědným muzeem v Šumperku. Základní práce skončily v roce 1991. Zpočátku se uvažovalo o vzniku výstavní síně dřevěných plastik z Jesenicka. Po celkovém dokončení v roce 1997 byl ale kostel 4. 10. 1997 opět vysvěcen. Okolní chalupy nyní slouží převážně turistům a v zimě je tu ráj lyžařů."

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

 

 

,,Kostely Jihlavy, kterými šla historie.“

Obrazek

Kašna a kostel sv.Ignáce na Masarykově náměstí

 

Obrazek

Kostel sv.Jana Křtitele na Jánském vršku

Obrazek

Kašna a kostel sv.Ignáce na Masarykově náměstí

 

 

 

 

,,V okolí náměstí najdeme několik kostelů. Většina z nich má gotický základ. Patřily mezi vrcholné stavby své doby a mnohokrát se zapsaly do historie města i Čech. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v areálu minoritského kláštera byl svědkem slavné bitky, při níž Jihlavané vyhnali z města hordy lapků, kteří město přepadli. Výjev z bitky je zvěčněn na fresce v kněžišti kláštera. Kostel Povýšení sv. Kříže při dominikánském klášteru byl naopak dějištěm svatby Václava a Anežky, dětí Přemysla II. Otakara, s dětmi Rudolfa Habsburského Jitkou a Rudolfem. Po husitských válkách se tu konala jednání o Basilejských kompaktátech. Nejznámějším kostelem je bezesporu gotický kostel sv. Jakuba Většího, jehož stavba byla zahájena už před rokem 1250 a dodnes tvoří zdaleka viditelnou dominantu staré Jihlavy. Je nápadný svými dvěma čtyřhrannými, nestejně vysokými věžemi (63 a 54 m). Slavný zvon Zuzana, vážící 71 centů, získal jméno podle jihlavské lazebnice Zuzany Spiesserové, která z části financovala jeho zhotovení. Dokonce prý při odlévání vhodila do žhavé hmoty své zlaté šperky.“

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

Zde se Vám představují tyto památky

- kostely Jihlavy

 

 

 

 

 

 

,,Minoritský kostel

Nanebevzetí Panny Marie.“

 

Obrazek

 

 

 

,,Přestože je z ulice viditelná barokní fasáda, uvnitř se ukrývá jedna z nejstarších jihlavských staveb. Trojlodní bazilika s krátkou příčnou lodí a dlouhým kněžištěm byla postavena krátce po roce 1250 pod silným vlivem rakouských cisterciáckých staveb. Z nejstaršího období jsou obvodové zdi, klenby lodí a tři páry hmotných arkád. Technickou zvláštností je věž z poloviny 14. stol., která nemá vlastní základy a stojí nad křížením lodí.“

 

 

 

,,Uvnitř kostela jsou zachovány zbytky raně gotické nástěnné výzdoby, pozdně gotické jsou tři plastiky světic, z počátku 15. stol. pochází freska "Přepadení Jihlavy" zachycující skutečnou událost, která se významně zapsala do dějin města. Od poslední třetiny 18. století byl chrám známým centrem instrumentální a vokální tvorby. V roce 1784 získal kostel statut kostela farního, kterým je dodnes. Kostel je nezvykle orientován k jihu, k Assisi - rodišti sv. Františka.“

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,Kostel Povýšení sv.Kříže.“

 

Obrazek

 

 

 

,,Dominikánský kostel, sestávající z halového trojlodí s dlouhým presbytářem, byl založen roku 1247 a budován pod vlivem francouzské gotiky. Ve 13. století byly dokončeny obvodové zdi, vstupní portál a triumfální oblouk. Zaklenutí kostela se uskutečnilo až v 80. letech 14. století pod vlivem stavební hutě Petra Parléře. Svědčí o tom bohatě profilované pilíře a plaménkové kružby oken. Po požárech v 16. století byl kostel opravován v renesančním duchu.“

 

 

 

,,V roce 1871 byl kostel zrušen, předán armádě a ta ho jako kasárna a skladiště používala až do roku 1947. Tehdy provedené stavební úpravy zcela zničily unikátní prostor - na úrovni triumfálního oblouku byla vyzděna příčka, postupně snesena raně gotická klenba a zazděna raně gotická okna. Dnes slouží kostel Československé církvi husitské a jeho výzdoba je velmi prostá. Kromě obvyklého chrámového vybavení je jediným cenným artefaktem Pieta - pískovcová socha Jana Štursy.“

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Kostel sv.Jakuba Většího.“

Obrazek

 

 

 

,,Jeho věže jsou zdaleka viditelnou dominantou města. Jedná se o trojlodní halový kostel s dlouhým presbytářem a dvěma věžemi v průčelí. Stavba kostela byla zahájena před polovinou 13. století. V květnu 1257 byl kostel vysvěcen a zároveň sem byla přenesena fara. Počátkem 14. století byla postavena severní - strážní - věž , vysoká 63 m, která slouží dnes jako věž vyhlídková. Přibližně o sto let později byla postavena věž jižní - zvonová. Postupně byla snížena na 54 metrů, protože se začala vyklánět od své osy. Do ní byl v roce 1563 zavěšen zvon, tradičně nazývaný "Zuzana". Je to druhý největší zvon na Moravě (po Olomouci) - je vysoký 1,82 m a váží 7086 kg.“

Obrazek

 

 

 

,,Kostel je pokladnicí uměleckých předmětů. Unikátní Pieta pochází z 2. pol. 14. století, překrásná socha sv. Kateřiny patří do okruhu krásných českých madon. Pozdně gotické plastiky sv. Jakuba a Boha otce jsou připisovány jihlavské řezbářské dílně. Tepaná zlacená renesanční křtitelnice byla zhotovena norimberským zlatníkem Hansem Hirtem v roce 1599. Obrazy, sochy a fresková výzdoba kaple pocházejí z doby baroka. Do obvodových zdí kostela je vsazeno několik náhrobních kamenů pocházejících ze zrušeného hřbitova.“

 

 

 

,,Vyhlídková věž kostela sv.Jakuba.“

Obrazek

 

 

 

,,Stavba severní věže (63 m), která sloužila městu jako strážní, byla dokončena počátkem 14. století. Měla jehlancovou střechu a na průčelí figurální malbu. V roce 1561 je v historických pramenech doložena činnost věžníka a jeho dvou pomocníků - ti troubili hodiny, fanfárami vítali vzácné hosty a hlídali město před ohněm a nepřáteli. Poslední věžník opustil věž v roce 1924, kdy byla funkce věžníka zrušena. Věž byla pro veřejnost zpřístupněna v červnu 1991 v rámci oslav 555. výročí přijetí basilejských kompaktát. Ochoz je ve výšce 40 m (556 m n.m.) a nabízí pohled do širokého okolí."

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

,,Kostel sv.Jana Křtitele.“

 

Obrazek

 

 

 

,,Patří k nejstarším dochovaným kamenným stavbám na Českomoravské vrchovině. Byl postaven krátce před rokem 1200, což dokládá nález románských základů presbytáře. Kostelík byl centrem původní trhové vsi, která po založení města na protějším břehu řeky postupně ztratila svůj význam. V druhé polovině 13. století získal kostelík raně gotickou podobu, část kostela tehdy měla pravděpodobně světské využití. Husitské války kostel velmi poškodily, v závěru 15. století bylo vybudováno nové kněžiště se síťovou klenbou. Z tehdejšího mobiliáře se zachovala pouze křtitelnice a almužní sloupek. Další zásadní přestavba na počátku 17. století byla vedena v renesančním duchu - zdi lodi byly zvýšeny a ukončeny klenbou s lunetami. Dnešní podoba kostela je výsledkem barokní přestavby z konce 18. století. U západního vchodu je obraz spícího horníka, připomínající zašlou slávu jihlavského dolování stříbra. Na svátek patrona kostela se zde konávají mše česko-německého usmíření.“

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Kostel sv.Ignáce z Loyoly.“

 

Obrazek

 

 

 

,,Jednolodní kostel se třemi páry bočních kaplí a plochým závěrem je typickou raně barokní stavbou. Bývalý kostel jezuitského řádu byl postaven v letech 1683-89 italským stavitelem Jacopo Braschou. Rozměrnou nástropní fresku namaloval v roce 1717 Karel Töpper, zajímavý ilusivní oltář je dílem Adama Lauterera, Josefa Kramolina a Františka Moldingera. Působivou atmosféru interiéru podtrhuje štuková výzdoba J. B. Brantaniho a P. A. Karroffeho. Pýchou kostela jsou dvě unikátní gotické plastiky - Pieta z konce 14. století, řazená do kruhu krásných českých madon a tzv. Přemyslovský kříž - socha Ukřižovaného z poloviny 14. století. Barokní vyřezávaná kazatelna je dílem Tobiáše Süssmayera z roku 1771. Dobrá akustika chrámového prostoru a kvalitní varhany umožňují pořádání oblíbených koncertů duchovní hudby.“

Obrazek

 

 

 

,,Ke kostelu přiléhá rozlehlá budova jezuitské koleje vystavěné v letech 1699-1713 J. Braschou a T. Schopperem. Z nádvoří za kostelem je přístupná knihovna a katakomby. Jezuitské gymnázium vystavěné T. Schopperem v letech 1720-27 zakončilo budování jezuitského komplexu.“

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Kostel sv.Pavla.“

 

Obrazek

 

 

 

,,Evangelický kostel byl postaven v letech 1875-78 v novogotickém slohu, podle návrhu A. Netsche. Byl nazván na počest proslulého protestantského kazatele Pavla Sperata, který působil v Jihlavě počátkem 20.let 16. století. Pod jeho vlivem se značná část obyvatel přiklonila k protestantství.“

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář