Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostelík sv.Václava v Čermné - Farní kostel sv.Václava ve Štáblovicích

7. 6. 2007

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

 

,,Kostelík sv.Václava v Čermné.“

Obrazek

 

 

 

 

 

,,Kostelík sv.Václava v Čermné byl vystavěn roku 1384. Na začátku 16. století se v okolí Hostinného rozšířilo luteránské náboženství a také kostel v Čermné obhospodařovala v letech 1542 – 1623 evangelická církev. Majitel panství Hostinné Jiřík z Valdštejna, sám luterán, vypudil z Hostinného katolické faráře a nahradil je luteránskými. Podle ústního podání starousedlíků se zdejší kostel dříve nazýval modlitebnou. Po bitvě na Bílé Hoře a následném období rekatolizace se kostel zase stal římskokatolickým.“

 

 

 

,,Původní starý kostelík i se zvonicí přetrval 529 let. Byl vystavěn z hrubých polních kamenů spojovaných maltou z hlíny. Střecha byla příkrá, šindelová s malou zvoničkou, ve které byl jediný menší zvon umíráček. Na polední zdi kostela byly sluneční hodiny. Ostatní tři zvony byly zavěšeny v prkenné, šindelem kryté a zvukovými otvory opatřené zvonici, která stála asi 10m od kostelního vchodu. Hřbitov okolo kostela byl obehnán zdí z hrubých kamenů. V roce 1861 byl již kostelík ve špatném stavu, také zeď okolo hřbitova byla větším dílem zničena. V roce 1863 se sice uskutečnila oprava kostela a hřbitovní zdi byly opraveny, ale v roce 1910 kostelík dosloužil a byl prohlášen za nevyhovující stavebním a bezpečnostním předpisům. Bohoslužby se proto konaly na faře. Fara byla vystavěna roku 1860 stavitelem  Fr. Siedlerem z Javorníka. Do roku 1860 patřila Čermná pod hostinskou farnost. Křtiny a svatby se konaly v Hostinném, pohřby na místním hřbitově.“

 

 

 

,,Roku 1913 byl kostelík, pamatující věky, rozbořen a stavební místo urovnáno. Nový kostel byl dostavěn v roce 1915, stavba byla zadána civilnímu geometru Ottu Friedlerovi z Hostinného.  Staré kostelní zvony byly v roce 1915 zrekvírovány k válečným účelům a roztaveny na dělovinu. Hodiny na věži byly instalovány koncem ledna roku 1916 hodinářem Bokem z Hostinného za 1673 korun.“

 

 

Obrazek

Erb Cikánů z Čermné

 

 

 

 

 

,,Památku na jedny z majitelů obce, Cikány, lze nalézt uvnitř dnešního kostela v podobě náhrobku se dvěma figurkami a znakem rodu Cikánů z Čermné.“

 

( Šlechtický rod ,,Cikánů z Čermné"naleznete popsán pod tématem Šlechta - hlavně česká )

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Farní kostel sv.Vavřince ve Štáblovicích."

 

Obrazek

 

 

 

Byl postaven na současném místě na náklady lenního pána Kašpara Rotrmberka z Ketře a vysvěcen v roce 1603, jak tom svědčí dosud dochovaný nápis s erby na věži kostelní : "Léta 1603 já Kašpar Rotmberk z Ketře na Štáblovicích dal jsem tento kostel s pomocí Boží na svůj náklad vystavěti ke cti a chvále Spasitele." Z této doby se dosud dochovalo 6 náhrobních pískovcových desek.

 

 

 

 

Původní kostel byl 12 m dlouhý, 6 m široký a místo v něm bylo pro 320 osob. Presbytář byl klenutý, loď měla deskový strop, pavlač dřevěný a na něm varhany. V lodi byly tři oltáře, hlavní sv. Vavřince, boční Bolestné Matky Boží a Spasitele. Pod lodí byla krypta. Podle dokumentu, který byl nalezen ve věži kostela v roce 1994, usuzujeme, že kostel byl v roce 1755 opravován.

 

Obrazek

 

 

 

Kostel časem nevyhovoval a tak v roce 1854 se začalo se stavbou nového kostela. Stavba byla dokončena v roce 1855. Je vystavěn z cihel, dílem z kamene, strop palachový, dlažba kamenná, střecha břidlicí kryta, věž však zůstala původní z roku 1603. Je 23 m dlouhý, 8.86 m široký, kromě síně pod věži, která je 5.50 m dlouhá a 3.77 m široká. Kostel má 7 velikých okem, na epištolní straně 3 a evangelní straně 4. Hlavní oltář sv. Vavřince, boční oltáře sv. Salvatora a sv. Anny, křtitelnice, křížová cesta, 25 kostelních lavic, kazatelna, vzadu lodě 2 zpovědnice. Vchody do chrámu jsou tři, hlavní, pod věží, boční na straně polední a přes sakristii, čtvrtý vchod na kůr a věž je zvenku.

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář