Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostely sv.PETRA a PAVLA

28. 3. 2021

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kostel sv.Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí

Turistická atraktivita (kostel) zdroj: Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí

Foto - wikipedie

Kostel sv. Petra a Pavla je po zámku největší hradeckou turistickou zajímavostí. Nachází se na vrcholu kopce nedaleko zámecké brány. Kostel pochází z 16.stol. a nechal ho vystavět majitel hradeckého panství Kašpar Pruskovský. Tomu jsou věnované dva epitafy – na levé straně předsíně kostela a na vnější severní straně kostela. Dne 29. června 1594, na svátek patronů sv. Petra a Pavla, sloužil první mši farář Tomáš Kancer. Vysvěcen byl v roce 1597 olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským. Věž kostela sahá do výšky 37 metrů a jsou v ní umístěny 3 zvony. Kostelní zvony jsou nejstarší na Opavsku. Zvon „Petr“ váží 952 kg, měří 84 cm a spodní šířka je 107 cm. Zvon „Pavel“ váží 560 kg, měří 72 cm a spodní šířka je 92 cm. První varhany zhotovil a uvedl do provozu v r. 1770 varhanář Schwarz z Libavé, v roce 1846 na ně při primici knížete Roberta Lichnovského hrál Ferenc Liszt. Současné varhany pocházejí z roku 1911 a jsou dílem věhlasné firmy Rieger a synové z Krnova.

Kostel sv.Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí - zadejte:

https://www.youtube.com/watch?v=hc-q7krZvzQ

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kostel sv.Petra a Pavla v Albrechticích u Českého Těšína

Kostel sv. Petra a Pavla

Foto - wikipedie

Tento kostelík byl vystavěn v roce 1766 místo předchozího, také dřevěného, který byl poničen častými povodněmi. Nově postavený dřevěný kostel v Albrechticích z roku 1766 byl zasvěcen svatému Petrovi a Pavlovi. Délka lodi je 17 metrů a šířka 8,5 metru, věž je dřevěná a je 18 m vysoká s kopulí z pozinkovaného plechu, na špici s železným krížem, vysokým 1,8 m. Na lodi je ještě malá věž s křížkem a zvonem - umíráčkem, pokrytá plechem. Šindelová krytina na střeše nahradila v roce 1970 dřívější dehtovou lepenku. Šindel je loupaný, 0,5 m dlouhý a bylo použito cca 90 000 kusů. V roce 1900 byly pořízeny nové varhany jako náhrada starých. Za 1. světové války byly v roce 1916 dva zvony tohoto kostela zabrány pro válečné účely a to zvon vážící 243 kg s plochořezbou svatého Petra a Pavla a vážící 34 kg s nápisem „Johann Steiber in Neutitschein 1815“. V kostele zůstal jen jeden zvon, zhotovený v Bialej v Polsku od firmy Schwabe.

Od 23.6.1966 do 20.10.1967 se prováděla generální oprava památkového barokního kostelíka. Základy do hloubky 90 cm byly postavené nové. Práce se prováděly postupně po obvodu. Nakonec byl obvod kolem zdi vydlážděn kulmskou břidlicí, dovezenou z lomu v Břidličné. V roce 1970 byla provedena také oprava střechy tohoto kostela. Starý barokní kostel stále ješte slouží svému účelu, i když už jen dvakrát do roka -  o Všech svatých a v Den zádušní.

www.drevenekostely.cz

Kostel sv.Petra a Pavla v Albrechticích u Českého Těšína- zadejte:

https://www.youtube.com/watch?v=aCqdu98HqWo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kostel sv.Petra a Pavla v Tištíně okres Prostějov

Uprostřed městečka na malém návrší stojí barokní kostel sv.Petra a Pavla je z l.1710-19 za faráře Matěje Josefa Božka, rodáka z Příbora. Vyniká bohatou výzdobou interiéru. Je to jednolodní stavba s bočními kaplemi a věží. Stavba samotná je asi mnohem staršího data. U chrámu stojí kaple sv.Josefa z l.1712-19.

Foto - wikipedie

KNIHA:

Podrobně zapracovaná publikace o bohatě barokně vyzdobeném kostele v městyse Tištín. Kniha popisuje i historii a vývoj tohoto sakrálního místa do konce 17. století.

Kostel svatých Petra a Pavla v Tištíně obálka knihy

Kostel sv. Petra a Pavla v Tištíně - zadejte:

https://www.youtube.com/watch?v=ASbXy6f00Zc

Zaposlouchejte se jak znějí kostelní varhany RIEGER v Tištíně - zadejte:

https://www.youtube.com/watch?v=XA7UXoLLYMg

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kostel svatého Petra a Pavla v Bernarticích v okrese Jeseník

Bernartice-kostel-1.JPG

Foto - wikipedie

První písemné prameny zmiňují kostel v Bernarticích v roce 1335. Jeho vznik lze řadit k obdobným kostelům, které vznikaly v období druhé poloviny 13. století, kam ji řadí i některé stavební prvky jako je vstupní portál, románsko-gotické jádro stavby atd. Vizitační zprávy z roku 1638 popisují krásnou figurální výzdobu stěn a zprávy z roku 1651 a 1666 uvádějí, že byl v kostele vymalován dřevěný strop obrazy dvanácti apoštolů a měl krásné sochy a obrazy. V roce 1711 byla ke kostelu přistavěna věž. V roce 1871 byla přistavěna kaple svaté Hedviky, strženy malé přístavky a upravena okna. Přestavbu vedl javornický stavitel Josef Schwarzer (1833–1899).

Krásná slova a hudba doprovázejí stavbu kostela a také interiér - zadejte:

https://www.youtube.com/watch?v=uWrC0BMwH1I

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kostel svatého Petra a Pavla v Miroslavi v okrese Znojmo

pohled od severozápadu

Foto - wikipedie

Kostel v Miroslavi je poprvé zmiňován roku 1244. Románský chrám byl pravděpodobně zasvěcený pouze svatému Petrovi. Současný kostel nechal postavit loucký klášter jako majitel miroslavského panství. Stavba kostela probíhala v letech 1722–1729 podle návrhu neznámého architekta.

Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s odsazeným, trojboce ukončeným kněžištěm. Fasády lodi jsou členěny plochými lizénami, mezi nimi se nacházejí tři obloukově zakončená okna lemovaná kamennými šambránami. K severní straně kněžiště přiléhá obdélná předsíň, k jižní straně je připojena sakristie s oratoří. K západnímu průčelí lodi přiléhá věž hranolového půdorysu s hlavním vchodem do kostela. Ten je lemován portálem s kamennou kartuší obsahující znak louckého kláštera. Přístup na věž je pomocí válcového točitého schodiště mezi severní stranou věže a západní stěnou lodi. Zvonicové patro věže je prolomeno půlkruhově zaklenutými okny a zakončeno plechovou helmicí. Zvonice nese čtyři zvony, jeden z roku 1479 ulitý mistrem Jiřím z Brna, ostatní tři byly ulity roku 1947 Rudolfem Janouškem v České u Brna.

Loď, kněžiště i sakristie kostela jsou zaklenuty valenou klenbou s výsečemi, předsíň a oratoř mají plochý strop. Prostor lodi a kněžiště odděluje vítězný oblouk. V západní části lodě stojí hudební kruchta, nesená valenou klenbou s výsečemi.

Zařízení kostela je převážně původní. Hlavní oltář nese obraz Loučení svatého Petra a Pavla, přemalovaný roku 1850.

Foto - wikipedie

V kostele v Miroslavi jsou připomenuty Hody z roku 2012 - zadejte:

https://www.youtube.com/watch?v=20Nmr5x6aJk

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kostel svatého Petra a Pavla v Bobrové, okres Žďár nad Sázavou

Kostel svatého Petra a Pavla v Bobrové

Foto - wikipedie

Projekt stavební akce kostela se datuje k roku 1714, vysvěcení kostela poté proběhlo 5. října 1722 za účasti olomouckého světícího biskupa Františka Julia hraběte Braida. Je ale pravděpodobné, že stavba byla hotova už během tří let a svěcení proběhlo dodatečně později. Roku 1778 byla na severní straně přistavěna kaple Svatého hrobu. Na místě pravděpodobné dřevěné kruchty byla roku 1814 přistavěna nová hudební kruchta. Původně středověký kostel byl přestavěný barokně v 18. století pravděpodobně Janem Blažejem Santinim-Aichelem.

Výklad o tomto kostelu v Bobrové byl proveden v roce 2014 - zadejte:

https://www.youtube.com/watch?v=QGpajKdhsKM

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kostel svatého Petra a Pavla v Trnavě u Třebíče

Trnava sts peter and paul church.jpg

Foto - wikipedie

Kostel začal být stavěn kolem roku 1620, kdy katolický kněz je jako nekatolíky přestal oddávat kněz farnosti v Rudíkově. Posléze stavbu kostela převzali čeští bratři, po dostavění byl kostel zasvěcen Nejsvětější trojici. V době třicetileté války došlo ke zboření kostela a v roce 1665 začala stavba nového chrámu, ten byl pak již zasvěcen svatým Petrovi a Pavlovi. V roce 1896 byl postaven hlavní oltář se třemi obrazy, hlavní obraz je s tematikou Petra a Pavla, původně byl namalován již v roce 1803 a v roce 1828 byl přemalován. Dalšími obrazy jsou obraz sv. Vendelína a sv. Isidora. V roce 1890 varhanář z Třebíče postavil v kostele varhany, kdy ty v roce 1916 byly zničeny a jejich píšťaly z cínu byly vojenskou správou zabaveny – varhany pak byly rekonstruovány v roce 1955.

V roce 1942 byly dva zvony z věže sebrány na válečné účely, zůstaly jen další dva menší z let 1927 a 1609. V roce 1970 pak byl pořízen další zvon. Poslední rekonstrukce kostela proběhla až v roce 1998.

Pohled na kostel i dovnitř kostela je velmi pěkný - zadejte:

https://www.youtube.com/watch?v=2IIdID12QN0

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Trnava sts peter and paul church.jpg

Trnava sts peter and paul church.jpg