Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bavorově a kostel sv.Gotharda a Nejsvětější trojice ve Slaném

12. 1. 2007

 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

 

,,Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bavorově.“

Obrazek

 

 

 ,,Nejcennější památkou Bavorova je kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Byl vystaven bratry Rožmberky v letech 1380 na místě původního menšího kostela založeného Bavory. Listinou z roku 1384 ustanovili Rožmberkové při novém kostele pět kaplanství a důchody kněžím, učitelům a špitálu. Veškerá vnitřní výzdoba pochází z doby po požáru kostela roku 1649. V kostele je celkem devět oltářů. Na hlavním oltáři je obraz Nanebevzetí Panny Marie a čtyři velké sochy - sv. Řehoře, sv. Ambrože, sv. Augustina a sv. Jeronýma. V kapli Božího hrobu v malém kostelíčku ( bývalé sakristii ) je oltář sv. Floriána, na památku velkých požárů Bavorova a modely starých bavorovských domků. Nahoře na témže oltáři je socha sv. Rocha s rakvemi u nohou, to na památku moru v Bavorově, řádícího roku 1680. Kamenná křtitelnice nese letopočet 1679."

,,Kostel má dvě věže. Ta nižší s cimbuřím se jmenuje Rožmberská. Zda je původní či shořela při požáru kostela v roce 1472, kdy se na ní i zvony rozlily, není známo. Na této věži je ciferník bývalého orloje s ukázkou německého vrubového písma "Kerbschiftu"( z XV. století ). Vyšší věž - Nová - byla vystavěna roku 1604 a je vysoká 54 metrů. Původně byla v barokním slohu až o dvě poschodí vyšší s cibulovitou bání. Nynější podobu dostala po požáru v září 1867, kdy byly zničeny i zvony. K zavěšení a vysvěcení nových zvonů Marie, Jana Nepomuka, Adolfa a Idy došlo 1. prosince 1869. V letech 1905 až 1908 byl kostel regotizován podle plánů Josefa Mockera, vnitřní úprava byla provedena M. Boháčem v roce 1938."

Obrazek

 ,,Zvláštností bavorovského kostela je spojovací chodba, vedoucí z děkanství do kostela. Roku 1334 Rožmberkové kostelu přidělili dvůr, aby zde mohla být zřízena fara. Můžeme se domnívat, že dnešní stavení je to původní - nasvědčují tomu vysypávané zdi. Poslední oprava fary byla v roce 1868, roku 1957 byla opravena uvnitř, v roce 1970 zvenčí."

,,V kostele, v kapli Anděla Strážce, jsou vezděny náhrobní kameny z let 1580 až 1775. Nejvíce kamenů je pod zpěváckým chorem, kde nejstarší z nich je označen prostým křížem a podle znalců je starší než sám kostel."

,,Svatá Konkordie - přímluvkyně proti vlažnosti ve víře, její svátek je slaven 13.srpna."

,,Druhou zvláštností bavorovského kostela je oltář, jehož součástí je skleněná rakev a v ní oděné kompletní kosterní ostatky křesťanské mučednice svaté panny Konkordie."

Obrazek

„Svatá Konkordie, mučednice prvních dob křesťanských, umučena za vlády římského césara Valeriana pro lásku k Ježíši Kristu. Její ostatky byly pochovány v Římě na tzv. poli Veranově. Po krátké době přeneseny od křesťanů do římských katakomb k ostatním mučedníkům. Dne 10.března 1778 byly její ostatky z katakomb vyzdviženy a po přezkoumání pravosti k nám do Čech k veřejnému uctění převezeny…“ – tolik z informace na stěně u oltáře.

,,Kdo byla Konkordie ? Po krátké době náboženského smíru nařídil římský císař Valerian roku 257 nové persekuce křesťanů. Byly zakázány veškeré křesťanské bohoslužby a pronásledování bylo zaměřené především proti vůdčím osobnostem, které byly veřejně popravovány. Jednou z obětí masakrování křesťanů byla i Konkordie. "

 ,,Někdy v roce 1778 byly její ostatky z hrobu na hřbitově svatého Vavřince ( Řím ) vyzvednuty a věnovány klariskám v Českém Krumlově. Avšak 10.září 1778 byly z jejich kláštera přeneseny do minoritního kostela a uloženy na oltář svatého Františka. Poslední abatyše Nepomuka Pfeiferová je věnovala poutnímu kostelu Svatý Kámen. Již 12. září v procesí přeneseny přes Přídolí a Rychnov nad Malší do poutního kostela Maria Schnee. Po zrušení kostela roku 1951 byla rakev se svatou Konkordií přenesena do Českých Budějovic a dána na provizorní oltář do katedrály. V roce 1969 odvezl ostatky do Bavorova páter František Hobizal ( 1933 – 2001; prozaik, autor historických prací, teologických prací a románů ze Šumavy )."

 Obrazek 

 ,,Nyní je svatá Konkordie vystavena v prosklené rakvi v jednom z postranních oltářů a můžete se sami přesvědčit, že se jedná o unikátní zachované kompletní ostatky, které lze spatřit jen ojediněle.“     Ludmilka

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,Kostel sv. Gotharda ve Slaném“

 

 Obrazek

,,Ve 30.letech 12. století přešla velká část osady do vlastnictví benediktinského kláštera na Ostrově u Davle. V té době byl ve Slaném postaven malý raně středověký jednolodní kostel sv. Gotharda. Jeho základy překryl presbytář dnešního pozdně gotického kostela téhož zasvěcení. V jádře románská bazilika byla definitivně přestavěna po roce 1450 a dokončena byla v roce 1520. V této době bylo částečně na starších základech zaklenuto dnešní trojlodí, postaven presbytář a sakristie. Presbytář je sklenut síťovou klenbou, vyzdobenou na počátku 16. století malbami žehnajícího Krista, evangelistů a andělů s nástroji Kristova umučení. Při této příležitosti byla na svorník klenby v presbytáři umístěna hlava Krista z doby před rokem 1450. Přestože byl kostel radikálně obnovován v letech 1874 a 1890 architektem Rudolfem Štechem, dochoval se v něm původní pozdně gotický dřevěný krov a v západním portálu pozdně gotické dveře z počátku 16. století."

Obrazek

 

,,Poloha chrámu na strategicky nevýhodném místě nad bažinou vedla k tomu, že tento okraj města musel být chráněn opevněním. Tvořila jej mohutná Pražská brána, vodní příkop, z něhož je doposud zachována vodní nádrž - tzv. Brod, a Červená bašta. Další městské brány - Lounská a Velvarská - byly méně výstavné, zatímco od západu vedla do města jen fortna pro pěsí."

  

 

 ,,Kostel Nejsvětější trojice ve Slaném“

Obrazek

 ,,Kostel Nejsvětější trojice - původně protestantský, postavený v letech 1581-1602 na místě jednoho z městských popravišť zvané Golgata, byl roku 1623 zpustošen. V letech 1655 - 1662 k němu byl přistaven klášter, kostel byl obnoven a roku 1657 byla uvnitř postavena Loretánská kaple. Dnes je sídlem řádu Bosých karmelitánů, kteří se po 200 letech vrátili zpět do naší země a sídlí mimo Slaného ještě v Praze."

 

 Obrazek

,,Na hlavním oltáři dominuje obraz Nejsvětější Trojice, který tvoří celek s varhanami nad ním. Jedná se o velice ojedinělé řešení."     Ludmilka

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Trochu do mlýna

(Vladimír, 3. 9. 2008 8:33)

Zdravím!
Ludmilko, slánský kostel sv. Gotharda má také největší zvon celého Slánska! Má skoro 5 tun váhy a je dodnes zvoněn ručně! Má nádherný hlas, je ze začátku 16. století a ten jeho hlas je krásnější než hlas u poměrně stejně velikého zvonu sv. Václava na svatovítské katedrále v Praze!
Vladimír
www.sweb.cz/vojtech.ludmila