Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nedostavěný gotický klášterní chrám v Panenském Týnci

16. 1. 2007

 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

,,Nedostavěný gotický klášterní chrám v 

Panenském Týnci“

Obrazek

 

 ,,Nedostavěný gotický klášterní chrám, jehož torzo se řadí svou uměleckou hodnotou k nejdokonalejším památkám české gotiky. Chrám v Panenském Týnci začal budovat Jaroslava Plichta ze Žerotína, majitel hradu sousední obci. Proč měl tak na svou dobu monumentální chrám stát právě v místech, kde jej můžeme dnes navštívit ?“

Obrazek

  ,,Jako první z rodu Žerotínů je doložen Jan z Žerotína, který byl zřejmě zakladatelem a v letech 1230 až 1253 stavitelem Žerotínského hradu. Podívejme se, co historie hovoří o vzniku kláštera. Syn či vnuk Jana z Žirotína jménem Habart  pojal za manželku Škonku (také Scholastika), dceru Zdeslava za Šternberka. Tato Škonka nemohla mít děti, ale podařilo se jí uzdravit; ve prospěch jejího zdraví totiž zasáhla Anežka Česká ( svatořečená Anežka Česká) . Jako symbol díků  Habart založil, stavěl a bohatstvím obdaroval klášter na místě dnešního Panenského Týnce klášter. Do něj pak přivedl jeptišky z kláštera sv. Anežky v Praze. V husitských dobách jeptišky uprchly do Prahy (1420) a klášter byl pak husity rozbořen ale páni z Žerotína jej obnovili. Jeptišky se sem pak vrátily a žily v klášteře až do roku 1640. Po zrušení jejich řádu za císaře Josefa II. byl Panenský Týnec prodán ve prospěch náboženského fondu."

Obrazek

 ,,Jaroslav Plichta ze Žerotína byl členem družiny českého krále Jana Lucemburského. Patřil ve své době k nejproslulejším českým rytířům, což ho ale bohužel stálo život - padl roku 1322 v bitvě u Mühldorfu. S pánem ze Žerotína zahynul nejen celý jeho rod ( majetek zdědil rod Lobkowiců ), ale i projekt chrámu - monumentální stavba zůstala rozestavěna dodnes. Nejedná se tedy o trosky již hotové stavby, ale skutečně o dílo teprve rozestavěné - a samozřejmě poškozené staletími eroze i lidské nenechavosti." 

Obrazek

 ,,Chrám měl být původně třílodní. V současnosti lze volně navštívit jednadvacet  metrů dlouhé, devět metrů široké a přes dvacet vysoké kněžiště. Ucelená část tedy není chrámová loď, ale jen výběžek s kněžištěm; vlastní trojlodní prostor měl být v místě, kde je  zachovaný vstupní portál směrem od obce. Z třílodní části tedy zbyla pouze jižní zeď s tímto portálem, část západní zdi a základy zdí ostatních. Zastřešení lodí mělo původně spočívat na čtyřech pilířích; z nich tři byly bohužel zbořeny a na čtvrtém částečně spočívá zvonice; ta však k původnímu chrámu nepatří - byla postavena o mnoho let později."  ,,Okolí chrámu je pečlivě parkově upraveno. Trávníky posekané a všude klid a pořádek. Zdi jsou bohužel z větší části obklopeny vzrostlými stromy, takže celkový pohled není možné vyfotografovat - snad v zimě nebo odněkud z dálky, pokud možno shora." 

Obrazek

 Pozitivní zóna uvnitř chrámu z pohledu psychotroniky :

 ,,Psychotronik naměřil v prostorách chrámu pozitivní zónu číslo 8, tedy nejsilnější, uzdravující. Stavitel chrámu Jaroslav Plichta z Žerotína byl podle měření na 80% dobrým člověkem a byl duchovně na velmi vysoké úrovni (90%), byl to silně vnímavý člověk, který silnou kladnou energii v tomto místě cítil."

 ,,Pozitivní zóna v Panenském Týnci svým tvarem připomíná kříž. Měřením siderickým kyvadélkem bylo zjištěno, že duše pana Plichty z Žerotína lpí na této stavbě dodnes a dokáže na 75% odradit kohokoliv, kdo by chtěl na místě chrámu postavit cokoliv jiného. Jakákoliv jiná stavba by totiž účinky této pozitivní zóny snižovala."

 ,,Chrám stojí v Panenském Týnci na velmi silné pozitivní zóně, která má schopnost odstraňovat depresivní stavy, přinášet optimismus, dobrou náladu, elán a radost ze života. Pobyt na tomto místě je doporučován zejména lidem trpícím maniodepresemi, nedostatkem sebevědomí, lidem přecitlivělým, se sklony k sebevraždě. Energie vyzařující z tohoto místa posiluje obranyschopnost organismu. Dlouhodobější pobyt nebo časté návštěvy - posezení v trávě uprostřed chrámu, jsou doporučovány lidem po mozkové obrně, mozkové mrtvici a po veškerých úrazech hlavy. Na tomto místě je vhodné posedět v pohodlné pozici, položit ruce na kolena nebo do klína dlaněmi vzhůru a zpívat si nebo mručet."

Obrazek

  ,,Místa síly poznáte snadno - nelze je v trávníku přehlédnout.“     Ludmilka

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář