Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatý kámen s kostelem Panny Marie Sněžné

12. 1. 2007

 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

 

 

,,Svatý Kámen - Poutní kostel Panny Marie Sněžné.“

Poutní místo dostalo název Svatý Kámen ( Heiligen Stein ) podle legendy, vzniklé někdy kolem roku 1500: „…i zjevila se pastýřům nad kamenem Matka Boží, obklopena božskou září a zpívajícími anděly a toto božské zjevení způsobilo puknutí balvanu na dvě části, které se od té doby od sebe vzdalují. Až bude prostor mezi nimi tak velký, že jím projede vůz se senem, nastane v ten ráz konec světa.“ Údajně se v roce 1650 dalo mezerou projít, dnešní stav udává vzdálenost u země necelý metr. Takže konec světa hned tak nebude…

Krátce po zjevení v roce 1502 získal pozemek u kamene výměnou od Rožmberků řád klarisek z Českého Krumlova.

K místu se váže i další pověst. Roku 1634 porazil zedník Šimon Stepinger strom, rostoucí poblíž posvátného kamene, aby měl dřevo na otop. Když však doma dřívím zatopil, přiblížila se jeho tříletá dcerka k ohni tak neopatrně, že se na ní vzňal oděv. Zoufalý otec těžce popáleného dítěte si dělal výčitky, že porazil strom na posvátném místě a svého činu hluboce litoval. Vroucně vzýval Pannu Marii Těšitelku zarmoucených, aby zachránila jeho dítě. Motlitba byla vyslyšena a dcerka se brzy uzdravila. Zpráva o této události se rychle rozšířila a lidé začali hojně navštěvovat podivuhodný kámen, kde prosili Pannu Marii o pomoc v nejrůznějších záležitostech. Místo s rozvaleným balvanem se stalo velmi častým cílem zbožných poutníků a prosebníků.

Pověsti o podivuhodném kamenu způsobily, že roku 1653 abatyše Kristina Pöperlová  nechala nad posvátným balvanem postavit jednoduchou kapli. Brzy však českokrumlovské klarisky započaly stavbu velkého poutního kostela, zasvěceného Panně Marii Sněžné (německý název: Maria Schnee beim Stein). Na financování stavebních prací se podílela i kněžna Anna Marie Braniborská z Eggenberku. Stavba kostela se protáhla až do první poloviny 18. století, kdy bylo dokončeno západní průčelí s věží. Současně s budováním kostela byla zahájena i výstavba malého kláštera, přiléhajícího k východní straně chrámu. Kaple nad posvátným pramenem byla vystavěna v roce 1709. Poutní místo získalo postupně mnoho příznivců, kteří kostelu věnovali množství finančních i věcných darů. Roku 1778 se tak do chrámu dostaly i ostatky svaté panny a mučednice Konkordie, umístěné v ozdobné skleněné rakvi. Později však byly odvezeny do farního kostela v Bavorově.

Do života poutního místa negativně zasáhly reformy císaře Josefa II., jež vedly roku 1782 ke zrušení kláštera klarisek v Českém Krumlově, jemuž Svatý Kámen patřil. Poutní kostel byl v této souvislosti několik let uzavřen a až později obnovena opět duchovní správa, vykonávaná cisterciáky z Vyššího Brodu. Od roku 1801 patřilo patronátní právo na kostel Schwarzenberkům, kteří získali majetek po zrušeném klášteře klarisek.

V roce 1949 došlo k uzavření poutního místa a k jeho celkové devastaci Pohraniční stráží. Barokní mobiliář z 18. století se nedochoval, neboť byl zcela rozkraden a zničen. V 70. letech XX.století byly zlikvidovány i budovy kláštera. Vyrabovaný a zpustošený kostel se dlouhé roky nacházel v hraničním pásmu, tedy v zemi nikoho…

Teprve po roce 1989 se přikročilo za podpory Rakouska a Německa k rozsáhlé rekonstrukci poutního kostela a kaplí, završené slavnostním vysvěcením všech objektů v roce 1993.

,,Dnes na Svatém kameni najdete krásný kostel Panny Marie Sněžné s levou trojboční kaplí, která je skoro celá vyplněna rozestoupeným posvátným balvanem. Nedaleko západní strany kostela je šestiboká barokní kaplička postavená nad pramenem léčivé vody.“   

,,Ke Svatému Kameni se dostanete autem silnicí České Budějovice – Linec, kde odbočíte před Dolním Dvořištěm směr Rychnov nad Malší. V Rychnově před kostelem odbočíte vpravo na Svatý Kámen, který je asi 1,5 km daleko. Pěšky či na kole se dostanete na poutní místo z Dolního Dvořiště po červené značce - jsou to asi čtyři kilometry. Poutní kostel se nalézá na mírném návrší, s přístupovou cestou vroubenou šesti kapličkami.“     Ludmilka

 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář