Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zámecký kostel ZJEVENÍ PÁNĚ ve SMIŘICÍCH

28. 12. 2010

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

ZÁMECKÝ KOSTEL „ZJEVENÍ PÁNĚ“ VE SMIŘICÍCH

kaple.jpg

 ,,Kaple - Základní kámen byl položen roku 1699. Stavba však byla roku 1700 přerušena tragickou smrtí tehdejších majitelů panství, mladého šlechtického páru Jana Josefa a Marie Violanty ze Šternberku. Na smiřickém panství tak osiřela jejich tehdy roční dcera Marie Terezie Violanta. Zásluhou jejího poručníka, prastrýce Václava Vojtěcha ze Šternberku bylo ve stavbě kostela téměř po roce opět pokračováno. Roku 1711 se v kostele už křtilo.“

 

10.jpg

POHLED DO LODI K HLAVNÍMU OLTÁŘI

,,Ke kostelu přiléhá čtyřboká věž vysoká 49 metrů. Byla dostavěna v roce 1705, na vrcholku je ozdobena osmicípou hvězdou. Ve věži je zavěšen zvon Egidius (sv. Jiljí) o hmotnosti 1400 kg, který byl ulit kutnohorským zvonařem Jakubem Ptáčkem v roce 1519. Vedle kostela je umístěno sousoší sv. Jana Nepomuckého z doby kolem roku 1730, které původně stálo v prostoru před zámkem. Vysochal ho pravděpodobně některý z žáků Matyáše Brauna.“

100.jpg 

OLTÁŘ SV. JANA NEPOMUCKÉHO S OBRAZEM OD C.C.CARLONEHO Z ROKU 1724, ŠTUKOVÉ PLASTIKY SV. VÁCLAVA A SV. VOJTĚCHA ( SV. PROKOPA  )

,,Co se týká autorství stavby, je přisuzováno Kryštofu Dienzenhoferovi (1655-1722) anebo Janu Blažeji Santinimu (1677-1723). Nejde spolehlivě určit, neboť ve stavbě jsou prvky typické pro oba stavitele a stavební plány a písemnosti ke stavbě se nedochovaly, zřejmě byly zničeny při některém požáru, kterým Smiřice od té doby několikrát podlehly. V každém případě je kostel ceněn jako stavebně velmi hodnotná barokní stavba. U tohoto kostela se jedná o závažný článek při formování vrcholného (dynamického) baroka. Poměrně krátká doba jeho výstavby přinesla ojedinělý, kompaktní, slohově jednotný interiér.“

 

1000.jpg

FRESKOVÁ VÝZDOBA KLENBY PŘEDSTAVUJÍCÍ PROROKY A SIBYLY OD J. J. STEINDFELSE

12.jpg

 

 13.jpg

DETAILY FRESKOVÉ VÝZDOBY KLENBY

14.jpg

OLTÁŘ SV. BLAŽEJE S OVÁLNÝM OBRAZEM PETRA BRANDLA ,,SV. BLAŽEJ ŽEHNAJÍCÍ KLEČÍCÍ DÍVCE"

OLTÁŘNÍ OBRAZ PETRA BRANDLA

,,KLANĚNÍ TŘÍ KRÁLŮ"

obraz.jpg 

,,Jeden z nejkrásnějších Brandlových obrazů vznikl v roce 1727 na zakázku Marie Terezie Violanty hraběnky ze Šternberka. Ta malíře za jeho obraz odměnila honorářem ve výši 1700 zlatých, což mu pomohlo splatit část dluhů. Brandl za to hraběnku na obraze vymaloval - alespoň tak to praví legenda, kterou si můžete vyslechnout od průvodců při návštěvě kaple.“

16.jpg

 SKUPINA BOHA OTCE V TYMPANONU HLAVNÍHO OLTÁŘE A FRESKA BŮH OTEC A STVOŘENÍ SVĚTA NA KLENBĚ KNĚŽIŠTĚ


111.jpg

POSTRANNÍ OLTÁŘ RŮŽENCOVÉHO BRATRSTVA


WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW