,,Dnes patří zvonařská dílna Marie Tomáškové-Dytrychové k největším v Evropě. Zvony, které v ní byly ulity, znějí doslova po celém světě. V Austrálii stejně jako v Japonsku, USA, Polsku, na Ukrajině a Slovensku. Zvláštní zakázkou dílny bylo ulití dvou zvonů jako hudebních nástrojů pro Vídeňské filharmoniky k uvedení Berliozovy Fantastické symfonie, se kterou filharmonici objeli svět."

,,Specialitou Marie Tomáškové-Dytrychové a vrcholem zvonařského umění vůbec je vytváření zvonkoher. "Jednotlivé zvony musejí být dokonale vyladěny podle zvolené melodie," vysvětluje zvonařka." 

,,Práce brodeckých zvonařů si váží i celebrity z politického a duchovního světa. Od papeže Jana Pavla II., kterému darovala zvon v roce 1990, obdržela Marie Tomášková-Dytrychová vyznamenání. Zvonařskou dílnu navštívil  i prezident Václav Klaus."

,,Historie zvonařství spadá podle křesťanských tradic až do pátého století našeho letopočtu. O velkých zvonech, které sloužily církevním účelům, jsou zmínky o století starší. Největší rozmach zaznamenává v naší zemi zvonařství v 15. století, kdy dostává zvon klasický hruškovitý tvar a vrcholí i snaha po jeho zdobnosti."

,,Naopak s počátkem 17. století přichází úpadek tohoto řemeslného odvětví, který přetrvává prakticky až do konce druhé světové války. Zvony během bitev často padly na výrobu zbraní. Po II. světové válce zůstalo v Čechách pouze třináct procent a na Moravě dokonce jen šest procent z původního počtu zvonů."