Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stromy - vzácné stromy

18. 1. 2007

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

,,STROMY“

Obrazek

,,Duchovní, mystické, bioenergetické a symbolické aspekty stromů.“

 

,,Příroda, dar universální inteligence, tvořená lesy a stromy, pokrývá naší planetu, řečenou modrá, zeleným pláštěm. Strom je jedním z nejbohatších a nejrozšířenějších symbolu života, je spojením země s člověkem. Existuje v mnoha podobách. Jak rozdílná je maličká bonsai a obrovská sekvoj v Kalifornii, skutečný lesní obr."

,,Magie lesa vždy na člověka působí a vždy

 působila svým velikým kouzlem. Bible připomíná celou sbírku slavných stromů, jako je plačící dub, pistácii ze Sichemu - Samárie, Debořinu palmu, tamaryšek Bethsabée, dub Mambré."

,,Všechny stromy mluví k našim smyslům a srdci, a učí nás. Zmiňme se o několika významných stromech. Mandlovník

 je ceněn především kvůli mandli, mystickému symbolu esencionálního skrytého pramene a pokladu, pravdy, která je skryta. Dovoluje každému, aby objevil skrytý poklad, a aby se jím nasytil. Mandle symbolizuje Krista, protože jeho přirozenost je božská a je skryta.“

 

,,Posvátné duby“

Obrazek

 ,,Dub, svatý strom v mnoha starých tradicích, strom blesku, strom Diův, symbolizuje sílu, moc, solidaritu, vysokou úroveň jak materielní, tak i spirituální. Tento strom, uctívaný Kelty, znázorňuje dokonale Strom, stejně jako osu Země. Je privilegovaným nástrojem komunikace mezi nebem a Zemí. Žalud, plod dubu, připomíná symboliku vejce: hojnost, prosperita, plodnost. V duchovním smyslu symbolizuje moc ducha a ctnost živící pravdu.

Tato pravda přichází ze dvou pramenů : z přírody a zjevení.“

,,Řekové věštili ( mimo desítek jiných metod ) ze šumění listí a z pohybu větví posvátných dubů, že to jsou mluvící stromy.“

 

,,Od pradávných dob býval dub symbolem síly a králem lesních

 stromů, proto jsou listy a žaludy dodnes odznakem lesníků. Býval to strom posvátný a u Slovanů i Germánů byl zasvěcen nejvyšším bohům.
 Dlouhověkost dubů byla obdivována, což se projevovalo i ve starých bájích, pověstech a lidových písních.“

,,Duby jsou velice léčivé stromy a pomáhaly živit lidstvo v dobách hladomorů. Žaludy obsahují nejen výživné složky, ale i bioflavonoidy, které zvyšují kvalitu masa a zdraví prasat, které se jimi živí. Jejich svalovina pak obsahuje nejen flavonoidy, ale, vedle tuků nasycených, také polynenasycené.“

 

Obrazek 

,,Pro svoje silné vibrace byl dub uctíván už od doby předhistorické. Stačilo se o něj opřít, aby člověk do sebe načerpal jeho silnou energii. Magické rituály se

 proto obvykle konaly pod starými duby a tančívaly pod nimi
 čarodějnice. Náboženské modly se vyřezávaly z dubového dřeva.“
 

,,Na jednom etruském zrcadle vidíme spodobnění tří bohů se jmény Tinia, Urka a Apulu. Podle Růžičkovy teorie jde o významná etruská božstva."

 

,,Nejmocnější je Tinia v podobě kvetoucího jinocha, protože vévodí oběma vedlejším postavám. V levé ruce třímá žezlo se znamením hromu a v pravé berlu – odznaky nejvyššího božstva. Jeho hlava je ozdobena věncem z dubového listí, což je důležité si zapamatovat, poněvadž s dubem a věncem z jeho listí se ve slovanském bájesloví setkáváme dosti často. Dub byl opravduposvátným stromem starých Slovanů, lípa přichází mnohem později.“ 

                         A.   Česal

,,Dub patřil v tradicích předků k nejposvátnějším a nejrespektovanějším stromům. Však mnohdy vyroste ve velikána až čtyřicet metrů vysokého."

,,Duby byly uctívány pro svou dlouhověkost, odolnost a mnohostranný užitek. Ve starém Řecku patřil dub do hájemství samotného boha Dia, nejinak tomu bylo i u ostatních národů. Slované zasvěcovali duby hromovládci Perunovi, Germáni Thorovi. U Keltů byl ztotožňován s vládou pána bouře Taranise."

,,Dub má zvláštní schopnost vábit k sobě blesky, při bouři je lépe se mu vyhnout. Kdysi se do rakví nebožtíkům vkládaly dubové ratolesti, prý proto, aby duše zemřelých snáze putovaly na věčnost a nebloudily. Na hrob se pokládaly dubové větvičky pro změnu proto, aby byly ostatky chráněny před vandaly i zlými démony. Houževnaté dubové dřevo se používalo na výdřevu krypt a hrobek, k výrobě rakví, nábytku, uměleckých předmětů."

,,Léčivé účinky dubů jsou známy po tisíciletí, strom se zdárně využíval i v magii. Z dubových větví se pořizovaly kouzelné hůlky, talismany, žaludy se nosily ve váčku. Chránily majitele, bystřily rozum, dodávaly mu zdraví a jasnozřivost. Dub se dostal do mnoha pohádek i pověstí."

,,U Dobříše ve středních Čechách stával strom pamatující Jana Žižku. Vyhledávali ho lidé v tísni, vládl prý kouzelnou mocí. V jeho kmeni se schovávali nespravedlivě pronásledovaní, ale také trestal podvodníky či zloděje. Legendy praví, že pohané duby rituálně obcházeli, aby si doplnili energii a vyléčili neduhy. Dodnes využíváme léčivé čaje a koupele z dubové kůry. Dědictví předků stále žije."

 

,,Tis, posvátný strom“

 

Obrazek

,,V Anglii byl za pohanských dob tis posvátným stromem, u něj se konaly náboženské obřady. Staré tisy nacházíme v blízkosti dnešních kostelů, které byly většinou stavěny na místech pohanských posvátných hájů a rituálních míst."

 

,,Ještě i papež podepsal Magnu chartu ( zákoník platný poprvé po celé zemi ) pod tisem. Stáří, nejstarších anglických tisů bylo koncem dvacátého století odhadnuto na 600 - 1200 let.“

,,Pověsti o černém bezu“

Obrazek 

,,O černém bezu existuje bezpočet pověstí a mýtů a má tedy svoji historii. Uctívání této rostliny má většinou náboženské kořeny. Podivuhodné síly rostliny, které člověk nejdříve pozoroval u zvířat, byly spojovány s mystickými vlastnostmi."

 

,,A tak stromy a keře se také staly sídlem dobrých a zlých duchů; víly a skřítci si pak v přírodě dávali tajemné schůzky a dostaveníčka právě pod černým bezem.“

 

,,Jedna dánská pověst říká, že ve stromě černého bezu bydlela jedna matka, která krutě pronásledovala každého, kdo se odvážil utrhnout ze stromu, co jen jednu větvičku."

 

,,I staří Germáni uctívali černý bez. "Holda" v germánské mytologii označovala "Matku Boží". V době pohanství byl tedy černý bez přiřazen severské bohyni plodnosti a lásky Freyeji, kterou germáni uctívali například také jako Bohyni domácnosti. A ze jména Holda vznikl bez pochyb také název "Holunder", což v německém jazyce označuje černý bez.“

 

,,S Bohyní Holdou je také spojena "Paní Holle", pohádková bytost. Ve známých pohádkách bratří Grymmů protřepávala tato paní své postele a tak na zemi posílala sníh. "Paní Holle" bydlela také ve stromě černého bezu a byla považována za symbol píle, domácnosti a čistoty.“

 

,,Ve středověku byl černý bez dáván do souvislosti s čaroději a čarodějnicemi. Pověsti vyprávějí, že v nábytku ze dřeva z černého bezu byli ukryti čarodějové a ti pak v domě, kde byl nábytek umístěn, strašili.“

 

,,V Irsku a Španělsku se černý bez většinou spojoval s ďáblem a byl také považován za ďábelský strom. Legendy vyprávějí, že koště, na kterém čarodějnice létaly, bylo vyrobeno právě z bezového dřeva.“

 

,,Černý bez symbolizoval také velmi často smrt a umírání. Tacitus napsal, že v Římě se na výrobu rakví používalo bezmála jen bezové dřevo. Kristův kříž byl také ze dřeva černého bezu a Jidáš si pro svou smrt vybral strom černého bezu.“

 

,,V Jižním Německu měl kočí svůj bič vyroben z bezového dřeva, aby se mu neplašily koně.“

 

,,Smrt není v žádných jiných kulturách a náboženstvích tak spojována se strachem a úzkostí jako je tomu v naší křesťanské době. Tato symbolika je platná především proto, že rostlina má "moc" uzdravovat a tím v Kristově pojetí je možná naděje na znovuzrození." Hanspeter Hemgesberg

 

Obrazek

 ,,Z hlediska magie, psychologie a umění feng-shuej může být černý bez "ochranným stromem", který roste v blízkosti domu a "zachytává" negativní vlivy. I s bezem si člověk může vytvořit přátelský vztah, vnitřně a jinak s ním komunikovat, může dokonce dojít k určitému svázání. Takový ochranný nebo osobní strom citlivě ošetřujeme, neprovádíme příliš radikální řez - při řezu se snažíme zachovat charakter a půvab rostliny, kterou můžeme vést jako keř nebo strom. Takovou rostlinu není výhodné odstraňovat ani s úmrtím svázané osoby, protože nám může zprostředkovávat zástupné impulzy, určité náhradní emocionální spojení s milovanou osobou. Běžné ovocné dřeviny zpravidla v pozdějším věku nejsou tak zdravé, aby mohly bez rušivých vlivů na člověka plnit tuto pietní roli.“

 

,,Mnohé národy vyráběly z bezového dřeva různé magické hůlky. Dle jednoho magického předpisu je třeba hůl uříznout na podzim, tři dny před novoluním, o půlnoci. Duši je třeba vypálit a nahradit měděným prutem. Konečná délka magické hole je většinou délkou vlastníkovy paže s nataženými prsty.“

stromy

 

 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS