Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zachraňme stromy !

5. 7. 2010

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

 

,,TRVÁNÍ" 

,,Valoun v prudké řece,

který se přece nepohne.

Poslední list na stromě,

který přece neodletí."

 

Obrazek

,,Co udělat, když se někdo chystá pokácet živý strom ?“

 

 ,,Zachraňme stromy !“

,,Ve většině případů musí ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydat povolení příslušný orgán ochrany přírody, což je v zásadě obecní (městský) úřad (jinak je tomu ve vojenských újezdech, národních parcích a některých chráněných krajinných oblastech). O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku nebo jeho nájemce se souhlasem vlastníka.“

 

 

,,Úřad může vydat povolení ke kácení pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Vždy musí zkoumat, zda zájem vlastníka strom pokácet převažuje nad veřejným zájmem na ochraně stromu. Kácení na místě staveb lze navíc povolit nejdříve ve fázi územního rozhodnutí. Každé povolení musí úřad zdůvodnit.“

 

 

 Fishing Simulator 2 Sea Dream

,,Řízení o povolení ke kácení dřevin se mohou na základě § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, účastnit občanská sdružení, pokud splní podmínky v tomto zákoně uvedené. Podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) se řízení mohou účastnit také další dotčené osoby, zejména vlastníci nemovitostí v blízkosti místa, kde se má kácet. Úřady ale tyto lidi neobesílají – jediným dobře informovaným účastníkem tak často bývá pouze občanské sdružení.“

 

 

,,Vydané povolení, jakož i podklady pro jeho vydání (například dendrologický posudek), si můžete na úřadě vyžádat na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.“

 

 

,,Pokud si nejste jisti odborným zdůvodněním kácení a chcete získat nezávislý posudek, obraťte se na specializovanou firmu nebo na státní Agenturu ochrany přírody a krajiny (Nuselská 39, Praha 4, tel. 241 082 219, nebo napište e-mail).“

 

 

Obrazek

,,Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada !“

Ludmilka

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD