Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co jsou to CDT disky ? - Neznámá síla Afgánských hor

17. 9. 2010

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

Obrazek

 

,,Co jsou to CDT disky ?"

 

,,CDT disky - se rozumí soubor 12 kusů, fyzicky existujících, stříbrně-kovových,současným DVD diskům podobným, nosíčů dat nazývaných CLOISTER-DORA-TEURA PLATE LIBRARIES, zkráceně CDT disky ( knihovny )."

 

,,Těchto 12 disků obsahuje zašifrované holografické záznamy a data a byly vyrobeny na planetě Sirius B z nám dnes neznámého materiálu. Tyto disky byly vyrobeny taranskými Kněžími UR a Maharaji - modrými lidmi ze Síria, rasami tzv. ,,linií Svatého Grálu"tzv. Rady Azurline - kolektivně známými jako ,,Azurité" nebo ,,Eieyané." Disky byly v období 246 000 př.n.l. předány jako dar pozemské Urtitské kultuře, k ocenění jejich přičlenění se k mírové smlouvě známé jako Smaragdová úmluva."

 

,,Disky obsahují všechny vědomosti o našem vesmíru, civilizacích v něm působících a historii všech evolučních událostí od doby vzniku našeho vesmíru před 950 miliardami let. Obsahují rovněž zcenáře možného vývoje dalších událostí. Nejhodnotnějšími informacemi pro naši současnost jsou informace ohledně Mechanismu tvoření zakladatelských ras, Fyzicky univerzalního jednotného pole a Zákony Jednoty - vnitřního Krista a posvátné spirituální vědy a techniky ,,Vzestupu skrze Merkaba těla."

 

,,Disky rovněž obsahují kompletní historii našeho kosmického, potažmo pozemského dramatu ve vztahu ke Smaragdově úmluvě, v rámci které se lidstvo planety Země stalo aktivním účastníkem velkolepého kosmického dění, které se právě v naši současné době blíží k jednomu ze svých veledůležitých okamžiků či rozuzlení."

 

,,V souvislosti se začleněním lidstva do Smaragdové úmluvy byly do CDT disku uloženy i pokročilé vědomosti a technologie jako : Mistrovské chrámové techniky ( Technika obsluhy a provozu planetárních, galaktických  a univerzálních hvězdných bran ), Bio-regenerace matrice DNA a Katara terapie morfogenetické matrice individuality. Tyto mistrovské technologie byly lidem ( andělským lidským kulturám ) předány za účelem, napomoci lidstvu v rehabilitaci a naplnění jeho ,,tvůrčího pověření" coby Strážců a ochránců Univerzálního chrámového komplexu našeho vesmíru. CDT disky tak mají sloužit a slouží lidstvu coby skutečná a nesfalšovaná knihovna dat a faktů ohledně lidské evoluce a role nejen na Zemi v podobě fyzicky nezničitelných nosičů pravdivých dat a informací o pozemském dramatu a údělu lidské rasy."

 

,,Urtitská lidská civilizace, které byly disky darovány, poprvé přeložila obsah těchto disků do psané knižní podoby souborně známé jako tzv. Maharata texty.Tyto texty obsahovaly přes 500 tisíc stran ručně psaného, zhuštěného písma obsaženého v 590 svazcích v tzv.primárním jazyce. Zakladatelské rasy kočko-lvích lidí (Feline-hominid ) v tzv. Anuhazi jazyce. Později byly přepisovány do dalších podob a jazyků."

 

,,V období 208 216 př.n.l. v tzv. Chrámových válkách došlo k jednomu z kataklysmat Země a zničení Urtitské lidské kultury s tím výsledkem, že do nesprávných rukou se dostaly mj. i dva CDT disky a všech dvanáct tzv. Pečetních štítů. Ostatních deset CDT disků bylo Azurity zachráněno a odvezeno do bezpečí na Sírius B. Pod pojmem ,,nesprávné ruce" si nyní představme tzv. Padlé andělské legie a další entity. Zkráceně a souhrně je nazýváme - Soupeři."

 

,,Těchto 12 malých CDT disků tvoří spolu se zmíněnými 12 tzv.velkými Pečetními štíty klíčové artefakty, které umožňují otevřít tzv. 12 Primárních hvězdných bran tzv.Univerzálního chrámového komplexu našeho vesmíru - přesněji 15-ti dimenzionálního Časového matrixu."

 

,,CDT disky jsou aktivátory pro tyto Pečetní štíty. Tyto artefakty byly svěřeny do opatrování Urtitské kultuře na planetě Zemi, kde byly artefakty i ukryty. Tím byla Země začleněna do společenství národů, tzv. Strážců Univerzálního chrámového komplexu a Urtité tak byli začleněni do tehdy nově zformulované Smaragdové úmluvy. Kdyby se všechny tyto artefakty dostaly do rukou Soupeřů, bylo by velmi pravděpodobné, že by je tyto ruce použily k ovládnutí 12.Hvězdné brány Univerzálního chrámového komplexu, čímž by znemožnili kontakt a tedy i ochranu civilizací z 12-ti nižších dimenzí, svými mateřskými a otcovskými Zakladatelskými inteligencemi bytujícími v13.-15. dimenzi. Tím by tyto nesprávné ruce dostaly tyto civilizace do svého ( trvalého ) područí a otroctví, o což jim samozřejmě i jde. A to by se vážně nemělo stát. No a o tom je ta dnešní, kosmická šachová partie, která právě vstupuje do své koncovky, známé jako ARMAGEDON."

 

,,Od dob kataklyzma v roce 208 216 př.n.l. byly znalosti z CDT disků v cyklických obdobích předávány lidstvu prostřednictvím tří autorizovaných mluvčích - překladatelů, nicméně vždy se podařilo toto čisté vědění Soupeřům překroutit a zmanipulovat do podoby závadějících a manipulativních náboženských či ateistických dogmat. Toto mj. vysvětluje i společné podhoubí všech dnes známých pozemských náboženství a ateismu od východu po západ."

 

,,V období 22 340 př.n.l., v Atlanské době vešel ve známost zejména 3.mluvčí CDT disků, který byl Azurity pověřen přinést lidstvu kýžené vědomosti. Jednalo se o Atlanťana ( Nibiruánsko-Anunnackého původu ) znamého pod jménem Thovt. Ten publikoval své překlady z CDT disků v podobě tzv. Smaragdových desek. Klíčovým v jeho misi se však stala jeho zrada, kdy se přidal na stranu Soupeřů, vydal jim své vědomosti a pomluvil Kněžstvo Atlantidy, od kterého získal své pověření. Tato skutečnost nakonec vyústila v konečnou zkázu a zánik Atlanského ostrova v roce 9 558 př.n.l.. V období následujícím po Finálním zániku Atlantídy a po ztrátě sofistikovaných technologických prostředků ( krystalové volné energie ), zavládl v pozemských poměrech chaos a involuce liské civilizace ( jakoby doba kamenná ), přičemž další dějství tohoto dramatu pokračovalo v rámci strategie Soupeřů, které jsou popisované jako tkz. Atlanská konspirace, přičemž důsledky této klíčové zrady přetrvávají a ovlivňují lidstvo až do dnešních dnů."

 

,,V období 2 040 př.n.l. došlo k dalšímu pokusu o zpřístupnění vědomostí z CDT disků lidstvu a to prostřednictvím zasvěcence jménem Enoch, který tehdy byl v pozici druhého překladatele. Enoch své překlady zrealizoval ve třech svazcích z historie : Book of Amenti, The Angelic Rosters a Book of the Dragon, ale i tento pokus byl nakonec Soupeři elimitován pozemskou vládnoucí línií jejich služebníků Noe-Abraham-Mojžíš. I další pokus realizovaný prostřednictvím faraona Achnatona nedopadl dobře a celou situaci pouze zkomplikoval."

 

,,V Kristově době úspěšně přinesli toto vědění lidstvu tito tří mluvčí : 1.mluvčí - Jan Křtitel ( John the Baptist ), 2.mluvčí - Ježíš Kristus ( Jeshua Sananda Melchizedek ) a 3.mluvčí - Marie ( Miriam )."

 

,,Jan Křtitel v důsledku své předčasné smrti překlady nedokončil, Ježíš Kristus vytvořil šest knih a Marie tři knihy. Knihy Enocha, Ježíše a Marie tak dohromady tvoří 12 z 15 tzv. chybějících knih bible, což byly původní a originální části učení linie Essenského bratrstva, kteří patřili mezi tzv. 12 kristovských andělských linií Grálu. Toto originální učení bylo definitívně zfalšováno a překrouceno do podoby náboženského křesťanského dogmatu na Nicejském koncilu v roce 325 n.l. a to samozřejmě ze strany Římské církve, která již v té době byla zcela pod kontrolou Soupeřů. Šachová partie pokračovala dál a ani Král Artuš a jeho Rytíři kulatého stolu nebyli zcela úspěšní ve zvrácení celkové situace."

 

,,Kataři na jihu Francie ( další kultura/kmen z 12-linií Grálu ), kteří měli v držení výše uvedené původní knihy, byli Římskou církví v roce 1 224 n.l. exkomunikováni, pronásledováni a nakonec i krutě zlikvidováni. Nicméně originální artefakty, které měli v držení, včetně jdnoho z 12-ti Pečetních štítů stihli včas ukrýt a jsou dnes k dispozici současným překladatelům CDT disků. Středověký mýtický koncept hledání o dobytí svatého Grálu Templářskými rytíři tak vyjadřuje reálnou snahu Soupeřů o ovládnutí Planetárního chrámového komplexu-komplexu 12-ti pozemských Hvězdných bran, které původně byly v držení 12-ti lidskými Maji kulturami Grálu."

 

,,V období 1600 n.l. Azurité získali zpět první z chybějících CDT disků a v listopadu 1999 n.l. pak Azurité získali i poslední z chybějících CDT disků - nazývaný ,,Tabulky Svědectví" rasy Templářských rytířů a to z rukou Svobodozednářské rodiny, která tento disk držela ve své moci od Atlanských dob."

 

,,Ve dvanáctém století se do celé situace zamíchala další významná skupina Soupeřů, která poměrně zásadně ovlivnila celý dějepisný průběh tohoto století - tzv. Zeta Rigeliánci alias Šediváci. Působí tak v globální šachové partii."

 

,,DOVÍDÁME SE TAK - že od dob 208 216 př.n.l. byly všechny cyklické překlady předmětného vědění předávány lidstvu (Kněžími UR Azuritské rasy ) s jedním klíčovým záměrem - připravit postupne decimovanější a decimovanější lidstvo na další přirozené a cyklicky přicházející ( v astronomickém smyslu ) období tzv. Hvězdný aktivační cyklus, ( Stelar Activations Cycle ) zkráceně SAC. Jde o to, že další tento přirozený cyklus - od doby zhavarovaného cyklu v období 208 216 př.n.l. - jak konec konců věděli všichni zasvěcenci od dob Atlantidy, probíhá již v naši současnosti a to v létech 2000 - 2022 - je skutečně koncovkou, ve které není lhostejné, v jakém stavu se lidstvo bude nacházet ! Vždy šlo o to, napomoci lidstvu v tom, aby si bylo schopno udržet určitou minimální vibrační či morální úroveň, neboť to je jednou z důležitých proměn v koncovce celé partie. Soupeřům jde samozřejmě o opak. Čím morálně a hodnotově ( frekvenčně ), pokleslejší lidstvo, tím větší výhoda je na jejich straně."

 

,,A pokračujeme dále s otázkou, co se má v tomto takto významném období odehrát. V první řadě jde o to, že na pořadu dne je oprava ( z předchozích válek ) poškozeného Planetárního chrámovho komplexu a Planetárního štítu Země. A při této opravě je velmi důležitá mírová spolupráce lidstva ze zainteresovanými, mimozemskými národy Strážců - tzv. Guardian Alliance. Spolu s tím je klíčová i ochrana morfogenetického pole kristovského lidstva - tzv. Sféry Amenti před tím, aby ji pod s voji kontrolu nezískali Soupeři. Kontrola nad touto sférou Amenti je tedy klíčovým bodem určujícím vývoj soudobých a nejbližších následujících událostí. Za tím účelem mj. probíhá aktuální úsilí o předání předmětných vědomostí současnému lidstvu a to prostřednictvím soudobých tří překladatelů - mluvčích, z nichž 1.mluvčí - Ashayana Deane, je autorkou anglických překladů Maharata Textů a tím i výchozí předlohy - tedy Pramenů pro tento materiál. Její překlady byly pro širokou veřejnost zpřístupněny v polovině roku 1999. Jde mj. i o to, aby lidstvo bylo připraveno na zamýšlené setkání se s mimozemšťany, příslušníky národu Strážců, jejichž přítomnost na Zemi v období SAC 2000-2022 se zřejmě stane nevyhnutelná. Jde v tom o to, že pokud by to nebyli oni, kdo vstoupí do veřejného kontaktu s lidstvem, budou to Soupeři, kteří o to rovněž usilují a rádi by tak sehráli svůj starý a osvědčený manipulatívní part - prohlásit se vracející se, odvěké lidské bohy a z této nadřazené pozice jmenovat elity, které by lidem v jejich zájmu vládly."

 

,,Pokud se podaří ochránit Zemi před kataklyzmatickými změnami v období postupujícího SAC, lze v období 2009-2012 očekávat událost v křesťanství prorokovanou jako tzv. druhý příchod Krista, kdy by se na Zemi měl opětovně inkarnovat Ježíš Kristus - 2.mluvčí z období počátku našeho letopočtu ( muž z rasy ze Síria, rasy Azuritů ). Tento jeho příchod by zahájil období mírových kontaktů s mimozemskými rasami Strážců a přípravu na kontrolované otevření Síní Amenti - komplexu pozemských Hvězdných portálů, které by se mělo odehrát v prosinci roku 2012. Druzí dva mluvčí z kristových dob Jan Křtitel a Marie již jsou rovněž v současnosti na Zemi inkarnováni a společně se současnými mluvčími spolupracují na kompletních překladech prvních dvou disků a jejich publikování pro širokou veřejnost."

 

,,Pokud současné období SAC 200-2022 proběhne bez kataklyzmatických změn, lze posléze očekávat, že nastane prorokovaný Nový zlatý věk lidstva, věk jednoty, lásky, svobody, světla a evolučního vzestupu domů na domovskou planetu Tara do D5 a případně i výše a nastane tak věk, který již nebude destruktívně podrýván zákeřnými snahami Soupeřů o nadvládu nad lidstvem. Opačným polem této alternetivy pak je svět, který by se odvíjel v režií toho, co si dnes představujeme pod pojmem - kontrolovaná čipová společnost a Nový, jednotný, globalizovaný světový řád (NWO/OWO), o kterém tak trefně a nenáhodně psal Orwel ve svém románu 1984."

 

,,Přejme si a udělejme každý něco pro to, aby se tak nestalo. Soupeřům by totiž vůbec nevadilo, kdyby na cestě k této alternativě zahubili většinu lidstva. Oni moc dobře vědí, že fyzická smrt lidí v této pozemské D3 dimenzi, při uzavření vzestupné/unikové cesty, není pro ně ztrátou. Zmanipulovaným mechanismem reinkarnace si totiž zařídili, aby se jim,,ovečky" posléze, z uzavřené D4 astrální dimenze, opět na pastvu do D3" cyklicky vracely."

 

Obrazek

 

,,Cítila jsem, že je mou povinností Vám zde předat přepsaná slova, která Vám jistě přinesou osvětlení v určitých nezodpovězených otázkách po mnoha staletí ! Vaše uvědomění tak přispěje k Vašemu celkovému pohledu na situace, které se nyní odehrávají a dějí na Zemi. I Vy sami se můžete pokusit o vstřícnost a pomoc všemu a všem. Vše dobré je ku pomoci vzestupu naši Země a vše špatné pomáhá Soupeřům. Zamyslete se prosím, a čiňte a konejte jen dobro, jak veřejně tak i v myšlenkách - Ludmilka."

 

,,Se svolením autora vypsáno z knihy Tajemství Amenti 1 aneb O čem to všechno je." Ashayana Deane v podání Petra Penguina.

Ludmilka

Napsal Alladin

Děkuji autorovi za zveřejnění pravdivých informací. Je jich na ostatních stránkách zaměřených na spiritualitu bohužel poskrovnu.
Přeji hezký den!

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

,,Neznámá síla afghánských hor“

 

Obrazek

,,Existuje hodně náznaků, že právě Afghánistán je zdrojem okultního poznání. Podle badatele M. Kuczyňského se tam mohlo nacházet duchovní centrum tisíciletí, ovlivňující rozvoj lidstva. Ernest Scott v knize "Národ tajemství" uvádí, že místem zasvěcení slavného Gurdjeva byl vlastně Afghánistán. Gurdjev se v roce 1898 vydal do Bokary, města na Hedvábné stezce, a po dvanácti dnech jízdy na koni se dostal do skrytého horského kláštera, který nazval Bratrstvím sarmung, a tam se učil. Jak píše velká znalkyně Tibetu, Alexandra Davidová - Neelová, slavná Šambala, která je podle Tibeťanů "sídlem duchovního řádu lidstva", se nacházela v blízkosti Balkhu, starodávného města známého jako Matka měst. Leželo na hranici s Uzbekistánem a zničily ho Čingischánovy hordy. Podle dávné afghánské tradice byl Balkh kdysi známý jako Shams-i-Bala, "Zdvižená plachta", což může být perským výrazem pro Šambalu.“

 

,,Zde mělo být jedno ze zemských center, odkud neviditelná bratrstva, vyšší, nadlidské úrovně, pracují na zvýšení úrovně lidstva. Po podmanění muslimy se skutečně stalo město důležitým vědeckým a mystickým centrem. Působili tam velcí spisovatelé a astronomové, narodil se tam nejslavnější lékař středověku Avicena a odtud pocházejí i slavní tančící derviši. V blízkém Hindúkuši působili súfijští mistři. Mnohé legendy a pověsti vyjadřují víru v tajemnou sílu, která se v kritických chvílích historie projeví v této krajině a nečekaně změní k lepšímu běh událostí. Kláštery Strážců tradice a s nimi i afghánské kmeny přežily díky této síle všechna utrpení.“

 

,,Tunely do záhadného města“

,,Francouzský okultista Alexandr Saint Yves ď Alveydre, který žil v 19. století, psal i o existenci jiného podzemního království, Agarthy, které bylo přístupné jen pečlivě vybraným lidem. Toto centrum zasvěcení mělo vést dvanáct osvícených bytostí a král světa, který "řídí celý život planety diskrétně a nepozorovaně. Markýz se o něm dověděl zřejmě od vyslance Agarthy, afghánkého kněze Hadži Scharifa. Kniha už byla vytištěna, zůstal jen jeden exemplář. Markýz vysvětloval, že to musel udělat po návštěvě tajemného člověka z Východu, který mu vyjádřil hněv nad nesprávným použitím informací, které od něj získal. Na Agarthu vzpomínají i dávné pověsti a legendy o podzemních městech v Afghánistánu a pod Hindúkušem. Některé kmeny tvrdí, že Agarthu vytvořila starodávná civilizace ještě před potopou. Město je spojeno tunely se vzdálenými částmi světa.“

 

,,Taktika přežití“

,,Tajemství podzemního panství a jeho starodávné poznání hlídají Strážci tradice, kteří dokáží zachovat svoje dědictví i v těch nejtěžších dobách. Používají techniku vyzkoušenou během nájezdů Čingischána. Dělí se na tři skupiny - jedni emigrují do klidnější země, jiní předstírají spolupráci s přicházejícím režimem, ostatní se skrývají mezi lidmi v náležitém přestrojení. Totéž se děje i v posledních desetiletích. Zasvěcenci mizí z Afghánistánu a jiných zemí Východu a zdá se, že centrum jejich práce se přesouvá do Ameriky. Možná že právě ona se stane epicentrem nové fáze evoluce lidstva, kterou Strážci připravují (otázkou je, zda jde o Ameriku Severní, nebo Jižní).“

 

Obrazek

,,V posvátných chodbách“

,,Ještě nedávno se tohle všechno zdálo nereálné, jako z pohádky. Ale ze dne na den afghánské podzemí ožilo. Kuczyňský vzpomíná na doktora R.Schmiedera, který se zabývá výzkumem mořského dna. Během nedávné výpravy do Pacifiku měl v týmu potápěče, který se jako výsadkář zúčastnil afghánské války, přesněji útoku na tunely. Schmiederovi vyprávěl, že krátký film v televizi, výhradně z jednoho tunelu, nic neříká o tom, co se dělo ve skutečnosti. Na veřejnosti se objevily pouze lakonické zmínky a pár zpráviček v médiích, potom se všechno utišilo. Proč ?“

 

"V jedné z dolin," vyprávěl výsadkář Schmiederovi, "jsme našli přírodní jeskyni, v které byl v hloubce vchod do chodby vyhloubené lidmi. Jak jsme se posouvali po chodníku směřujícím dolů, po několika metrech jsme si uvědomili, že stěny a stropy jsou pokryty krápníkovou vrstvou, jejíž tloušťka společně s půlmetrovými stalaktity ukazuje, že tunel musel mít přes tisíc roků. Dostali jsme se k rozvětvení a dvě odnože tunelu se po sto metrech znovu rozdělily a ty ještě jednou. Museli jsme se vrátit, další prohlídka si vyžadovala speciální přípravu a větší množství lidí. Tehdy jeden z vojáků objevil přechod ke skalnímu balkonu, který visel nad černou prázdnotou nějaké gigantické komory. Naše baterky ji neosvítily, slyšeli jsme pouze ozvěnu a kapání vody. Kameny, které jsme hodili, padaly do propasti hluboké několik desítek metrů. Na jejím okraji se nacházel silný prsten z kovu, zasazený do skály, a kamenný sloupek s brázdičkami jakoby vydřenými od řetězů...“

 

Obrazek

,,Vrátili jsme se do tábora a čekali dva dny na nástroje a zařízení, lana a reflektory. Místo toho přišel důstojník ze štábu společně se starým afgháncem v civilu. Znali naši zprávu, ale vyptávali se na další podrobnosti. Několik hodin po jejich odchodu přišel rozkaz přerušit akci v pod zemí. O měsíc později, už na letišti, kde jsme čekali na odlet do vlasti, jsem se od lidí z jiných jednotek dozvěděl, že vedení všude zastavilo jeskynní akce. Hovořilo se o tom, že jeskyně mají pro místní lidi kultovní význam a jejich narušení by mohlo obrátit kmeny proti Američanům..."

 

,,Vyprávění výsadkáře příliš neznamená, ale pokud si jej dáme dohromady s vyprávěním, legendami a pověstmi o Agartě a Šambale, najednou dostane jiný význam. Všechno však poukazuje na to, že v této oblasti nás čeká ještě hodně překvapení.“

 

,,Hledání Šambaly“

,,Legendy o Agartě okouzlily a zcela pohltily významného mystika Nicholase Konstantina Roericha. Již v jeho mladém srdci plála touha objevovat neznámé.“

 

,,V roce 1932 navrhl expedici, která měla prozkoumat Indii, Mongolsko a Tibet.“

 

,,Legenda o Agartě upoutala jeho pozornost již po několika týdnech výpravy, po cestě si stručně zapisoval své hypotézy o podzemním království a poznámky později publikoval ve zprávě o výpravě, nazvané Altajský Himalaj: Cestovní deník (Altai Himalaya: A Travel Diary, 1930)“

 

Mimo jiné zde píše :

"Legenda kolující ve Střední Asii vypráví o tajemném národu žijícím v podzemí - v říši Agartha. Připomeňme na tomto místě ruskou legendu o záhadném národu Čudů, který utekl do podzemí před pronásledováním silami zla. O tomto utajovaném místě také hovoří legenda o podzemní říši Kitege. Mnoho pramenů hovoří o životě v podzemí v oblasti Lhasy, a další o dalajlamově paláci v Potále, kde existují tajemné skryté místnosti."

 

,,V Lamajuru se setkal s burjatským lamou, který mu přes značnou zdrženlivost prozradil, že se v centru Agarthy nachází velké město nazývané Šambhala a k tomuto zakázanému místu že vede několik cest skrze podzemní chodby. Ty jsou ale místy tak úzké, že se jimi lze jen stěží protáhnout.“

 

,,Roerich do deníku poznamenal, že mu Tibeťané vyprávěli, že jim Dalajlama při útěku v roce 1904 vysvětlil, že se nacházejí u posvátných hranic Šambhaly.“

 

,,Ca-rinpočhe dal Roerichovi v roce 1928 odpovědi na nejpalčivější otázky. Řekl mu: "Lamo, víme o velikosti Šambhaly a víme, že tato říše existuje. Ale také víme o existenci pozemské Šambhaly. Její obyvatelé jsou nespočetní, a pro lidstvo jsou zde připraveny velkolepé věci a nepoznané síly. Na povrchu působí mnoho pomocníků a poslů Šambaly, kteří chrání vstupy. V Turfanu a Turkestánu jsou jeskyně s dlouhými chodbami a těmi čas od času lidé ze Šambhaly vstupují do našeho světa a zde se setkávají s pozemskými pomocníky. Mnozí se pokoušeli proniknout až k Šambhale, ač nebyli pozváni. Někteří zmizeli navždy. Jen málokteří dosáhli posvátného místa, když se jejich karma naplnila.“

Obrazek

,,Ústí chodeb je podle mnohých odborníků, včetně amerického přírodovědce Carla Huniho, který strávil několik let v oblasti Mato Grossa, hlídáno divokými Indiány Murcego (Netopýřími Indiány). Ve své knize "Záhadné tunely a podzemní města Jižní Ameriky" (1960) píše :

 

,,Vchod do jeskyní je střežen Netopýřími Indiány, tmavými lidmi malého vzrůstu, oplývajících velikou fyzickou silou. I když vám dovolí vejít do jeskyní, hlídají své tajemství velmi obezřetně a nemusí vám již dovolit odejít. Netopýří Indiáni žijí v jeskyních a jen v noci vycházejí do okolí džungle. Tento podzemní národ žije ve své vlastní velmi početné komunitě. Jeskyně se nacházejí i v Asii a zmiňují se o nich mnozí cestovatelé, kteří pobývali v Tibetu. Ale pokud vím, tak největší jsou v Brazílii a existují na třech různých úrovních.“

 

Matrix 2012

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN