Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mise krále Artuše a Rytířů kulatého stolu

18. 11. 2011

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

,,Mise Krále Artuše a Rytířů Kulatého stolu“

  is.jpg

,,V roce 559 n.l. se na britských ostrovech ( tedy tam, kde byla uschována Schránka úmluvy ) se narodil další zasvěcenec kristovské linie Grálu – Druidů, známý jako KRÁL ARTUŠ ( Arkturus ) a s ním skupina známá jako RYTÍŘI KULATÉHO STOLU.“

  pp.jpg

,,Hlavními cíli jejich mise bylo jednak za prvé : získat zpět z rukou Soupeřů, chybějící energetický nástroj Schránky úmluvy – Berli a za druhé : dosáhnout ,,odpojení“ planety Země z reverzního napojení na planetu Nibiru skrze energetickou síť NDCG Soupeřů. Tedy v podstatě se jednalo o snahu dokončit misi Jana Křtitele a Jesheua-12.“

,,Příběh plnění první úlohy vešel později ve známost jakožto mytologický příběh kolem ústřední rekvizity – meče EXCALIBUR, kterým byla myšlena ona Berle / vertikální kompozice ) ze Schránky úmluvy.“

,,Podstata druhé úlohy jejich mise se váže k tajemství Kulatého stolu, jehož kruhový tvar symbolizuje energetické Planetární pole a energetické Pečetní disky.“

  ll.jpg

,,Pokud se týká prvního úkolu, podařilo se Králi Artušovi, za přispění ( rozpolcené, indigo typ 3 osobnosti ) MERLINA ( který se ovšem později přidal na stranu Soupeřů ), získat zpět energetická nástroj – Berli a vrátit ho do Schránky úmluvy ( jakož i jeden Pečetní disk/klíč ) a tyto následně přemístit na nové, vysoce utajované místo, na kterém jsou umístěná dodnes.“

,,Druhý úkol se však bohužel nepodařilo splnit ani Rytířům Kulatého stolu a tak pozemský planetární systém zůstal i nadále připojen skrze NDCG ( s centrem ve Stonehengi ) k reverzně, kódující/rotující planetě Nibiru ( na místo k správně kódujícímu Slunci ).“

,,V každém případě tím, že se podařilo zkompletovat a ochránit Schránku úmluvy se zabránilo Soupeřům v eskalaci zavádění jejich katolického/NWO celosvětového řádu ( katolického universalismu ) a dobytí nadvlády nad komplexem pozemských hvězdných bran.“

,,Snahy o dobytí SVATÉHO GRÁLU to však samozřejmě neukončilo a ty tak v rámci Atlantské konspirace pokračovaly dalším významným dějstvím, kterým byly středověké křižácké výpravy, které vyústily zejména válkou proti kristovské kultuře Katarů – Albigenským.“ 

,,Pojďme si jen ve stručnosti říci ještě minimum klíčových podrobností k příběhu Krále Artuše.“ 

,,608 n.l. – Schránka úmluvy byla úspěšně přemístěna a uschována na nové místo a záměry Soupeřů na její získání tak nevyšly. Aniž bychom si nyní podrobně rozepisovali celý průběh mise Krále Artuše a Rytířů Kulatého stolu, je namístě si pro orientaci ve vše obklopujících manipulacích alespoň uvést skutečné postavení dalších dvou hlavních postav tohoto rovněž záměrně silně dezinterpretovaného příběhu.“

,,GUINEVERA – Arturova žena byla kristovská keltská zasvěcenkyně, nebyla ve skutečnosti zamilována do Lancelota a samozřejmě jako taková nebyla Artušovi nikdy nevěrná a jejich misi nikdy nezradila.“ 

,,Tím, kdo byl do Lancelota zamilován a celou misi zkomplikoval byla její sestra SELEANE. LANCELOT – Artušův první rytíř – jim ale ve skutečnosti nebyl, neboť se jednalo o cílevědomě instruovaného nepřátelského agenta ( Templáře Annu–Melchizedeka ), vyslaného Soupeři, aby Artušovu misi sabotoval.“ 

,,Tolik jen jako další základní kamínek k dalšímu vlastnímu přemýšlení o světě, ve kterém žijeme."  Ludmilka.

K věci
Mise krále Artuše a Rytířů kulatého stolu

Napsal Alladin

19. 7. 2013 22:24

,,Ahoj, film byl točen záměrně jako legenda o válečníkovi, s realitou onoho období to nemá společného téměř nic. Vše probíhalo poněkud jinak a reálie této zápletky odpovídají výše uvedenému textu Ludmilky. Citovala autora "Tajemství Amenti". A ten coby kristovský zasvěcenec velmi dobře věděl o čem píše a co píše...jinak jen pro doplnění-excalibur nebyl meč, byla to hůl, jež patřila k nástrojům sloužícím k ovládání planetárních energetických struktur. Ty padly do nepovolaných rukou a jako již kdysi v dávnověku hrozilo nebezpečí jejich zneužití proti lidským bytostem. Tato mise byla pokračováním mise Jesheuy a jeho týmu, chcete-li Ježíše. Jinak příběh Bible je zmanipulovaný a tak, jak je prezentován nepravdivý. Žádný avatar "kristova období "nebyl ukřižován ani jinak popraven. Na Golgotě zemřel muž jménem Arihabi, on ovšem nebyl avatarem. Co se týče nekristovského annunaki avatara jménem Jeshewua(jak nenápadné), narozeného roku 7 př.n.l. jeho otcem nebyl Jehovah, ale nephilim Isaiah. Jeho matka i její manžel Josef arimatejský patřili k rodinám hyksoských templářů, tedy hybridní lidské rase naplňující zde protilidskou agendu padlých annunaki kolektivů. Jeshewua-9 sloužil jako genetický nosič hostitelského matrixu EOMC pro pozemské Hyksoské illuminátské Annunaki hybridní rasy. Zkrátka některé padlé kolektivy annunaků, jak už to mezi predátory bývá, soupeřily o nadvládu nad svým územím-planetou Nibiru. Kontrola Nibiru padla do rukou Drakoniánské agendy Marduk-Draminských a Nekromiton-Andromédských Annunaki legií roku 48 př.n.l. Sesazené a utlačované nibiruánské a plejádské Annunaki rasy z Galaktické federace
neochotně souhlasily s pozastavením jejich plánované Luciferiánské agendy dominia - Jediného světového řádu (NWO-OWO) a vstupem do Smaragdové úmluvy (návrat k zákonům jednoty - pod ochranu evolučních strážců tohoto vesmíru) jestliže jim Zakladatelé (prvotní rasy tohoto vesmíru-kristovské) pomohou se znovuzískáním Nibiru. Dohoda obsahovala také pokus o bioregenerační program „vykoupení“ EOMC pro Plejádsko-Nibiruánské pozemské linie Leviatánských hybridních illuminátských ras Hyksoských templářských rytířů. (Avatar 9 úrovně známý jako „Jeshewua-9) byl nekristovským D-11 avatarem padlých andělských kolektivů Jehoviánských Annu-Elohimů v dohodě o „vykoupení. V tomto období tedy hyksosští hybridi, pocházející z některých padlých annunaki frakcí plnily dohodu svých "rodičů" a nešly proti kristovské agendě evolučních strážců a jejich indigo týmů, proti misi Jesheuově. To se ovšem mezi lety 10-27 změnilo, když annunaki (jak je u nich obvyklé) po dohodě se soupeřícími frakcemi. Kdyby v mezi lety 10-27 n.l. nedošlo ke zradě Zakladatelů Plejádsko-Niboruánskými Annunaki a Galaktickou Federací, kdy tito vytvořili protidohodu s rasami Drakoniánských Annunaki a Nekromitonsko-Andromédských Nefilimů z Nibiru, byla by realita lidského rodu na této planetě o mnoho příznivější. Realita tohoto světa je o tak mnoho jiná, než je nám předkládáno, že lze říci, že prakticky vše, co je nám předkládáno odmalička coby neměnná pravda je jinak, naprosto jinak!"

 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA