Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příchod kříže - Nový tvarový zářič - Již dávno před křesťany - Jidášovo evangelium - Stopy v minulosti - Magie krajiny

8. 3. 2009

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Kamenný kříž na křižovatce

,,Příchod kříže“

 

,,Asi před dvěma tisíci lety zaznamenal svět epochální událost. Narodil se Ježíš, Syn boží. Nikdo netušil, snad jen on a jeho učedníci, že se stává zakladatelem jednoho z nejvlivnějších náboženství světa, které má dnes mnoho podob a mnoho variant ( však jsme se také o jednu z nich zasloužili i my Češi s mistrem Janem v čele ). Pro věřící a koneckonců i pro bezvěrce je křesťanství něčím běžným, něčím, co bereme jako normální součást našeho života. Poodhrneme-li však závoj víry a křesťanských obřadů, narazíme na skutečnosti, které nás nemohou nechat chladnými…“

 

,,Nový tvarový zářič“

Obrazek

 

 ,,Stejně jako křesťanství nás dnes nepřekvapí ani kříž zdobící kostelní věž či visící nad oltářem, kříž coby památník padlých ve válce. Symbol smíru, bolesti a vykoupení. Pro nás je kříž skutečně symbolem víry, lásky a naděje – a to i přesto, že je nástrojem Kristova utrpení. A přitom nechybělo moc a místo kříže by se na vás z vrcholku kostela dívala třeba taková ryba. Kříž totiž jako symbol křesťanství je znám až z poměrně pozdní doby, první křesťané, jak dokládají fresky z římských katakomb, uctívali Krista symbolicky jako rybu. Ryba byla i jejich poznávacím znamením. Sami si říkali ,,rybičky“. Proč vlastně ? Vždyť i sami apoštolové jsou nazýváni ,,rybáři lidí“. Šimon, později Petr, je povoláním rybář. Evangelia jsou plná zázraků, v nichž hraje ryba nějakou úlohu. Řecké slovo Ichtys, znamenající rybu, symbolizuje Krista, je to slovo, které je tvořeno počátečními písmeny slov věty Ježíš Kristus, Syn boží, Spasitel. Jenže místo ryby tu máme kříž. Proč ?“

Edušův kříž

 ,,Existuje totiž jeden druh magie, která se nazývá tvarová a vychází z předpokladu, že každý tvar vysílá určitou energii. Nebo ještě lépe – tvaruje energii, která je všude okolo nás a je všeprostupující. Velice silným tvarovým zářičem je třeba kříž ANCH – a náš starý dobrý známý kříž křesťanský. Ne, že by kříž takový nebyl známý dříve – jeho stopy nalézáme již od pravěkých dob – ale teprve křesťanství vztyčilo kříž k nebi, a tím začalo s energetickými poli manipulovat, podobně jako stavitelé megalitů, ovšem mnohem razantněji. Co to znamenalo pro normální lidi ?“

 ,,Podvědomé vnímání slabých a silných energetických polí je nám dáno, jejich působení na lidský organismus je sice individuální, ale komplexní, zlepšuje nebo zhoršuje náš fyzický i psychický stav, a tím pádem naše zdraví, náladu, výkonnost. Svět tvarů je v neustálém kontaktu s našim organismem. Zdá se však, že má i další zajímavé vlastnosti. Na scéně dějin se tak objevil nový magický prostředek, který na celá staletí ovlivnil magickou rovnováhu či nerovnováhu.“

 ,,Již dávno před křesťany“

 ,,S křesťanskou epochou tedy přichází i do Čech zcela nová etapa dějin – doba kříže. Jeho stín dopadá i na celou českou zem. Posvátné kameny, tvořící celou energetickou síť, jsou vyvráceny, na jejich místo je postavena kaple, kostel či chrám. Je zvláštní, že Češi křesťanství přijímají jako věc, o které už dávno vědí. Jak je to možné ?“

Kříže u Lesní Hluboké

,,V prostoru Čech existovali ode dávna zasvěcenci, z velkou pravděpodobností navazující na dávné druidské tradice, kterří měli hluboké ezoterní znalosti. Křesťanství ve své ryzí a politicko-mocensky nezkreslené podobě, pro tyto zasvěcence - kněze - bylo pouhou obměnou toho, co už dávno znali."

 ,,Stejná situace nastala na mnoha místech světa a to například v Irsku s nepřerušenými keltskými tradicemi. Asi nejmarkatněji se to projevilo v Americe. Katoličti kněží se setkávali u tamních Indiánů s legendami a náboženským učením tak podobným křesťanství, že z toho měli doslova šok."

 ,,Asi stošedesát kilometrů od Paříže se nachází město Chartres. jeho dominantou je překrásná gotická katedrála. V architektuře této katedrály jsou údajně zašifrována mnohá okultní tajemství, mimo jiné i odpověď na otázku, kde se skrývá archa úmluvy. Pod podlahou katedrály je krypta nachazející se na místě posvátné jeskyně, kterou v dávných časech opatrovali druidové. Zde byla uctívána plastika z hruškového dřeva zčernalá věkem. Soška představovala ženu s dítětem a nesla latinský nápis Panna, která porodí dítě. Tato soška však vznikla dávno předtím, než se do těchto končin dostává křesťanství ! Zdejší druidové tedy předem věděli, že vznikne nová víra, a dokonce znali i jeden z jejich základních symbolů ..."

 

Obrazek

Gotická katedrála CHARTRES

 ,,Kříž přichází do Čech"

 ,,V Čechám tomu bylo zřejmě podobně. Rada zasvěcených neboli stařešinové, už o křesťanství ví a jsou tu známky, že síla kříže je skutečně mocná. Rada zasvěcených se přidává k ,,paktu kříže" a víme dokonce, i kdy se ono osudové rozhodnutí událo - koncem léta 844. Čtrnáct lechů-zasvěcenců sedšlo v kruhu a rokovalo o tomto podstatném kroku, který nadobro změní osudy všech obyvatel i tvář krajiny. Probírají se nejrůznější aspekty nového náboženského proudu, všechna pro a proti. Nakonec většina souhlasila a jeli do Řezna přijmout křest z rukou pasovského byiskupa. Vědí totiž, co se všechno ve stínu kříže skrývá. Mnohem více než nová filozofie, nové rituály, nové symboly. Pod slupkou víry určené pro lid je totiž koncipován jeden z nejambicioznějších magických projektů lidstva, nové pojetí něčeho, co se kdysi člověk pokusil uskutečnit v daleké Babylonii..."

 ,,Kříž, kříž a zase kříž“

 

Obrazek,,Podívejme se, co vlastně pokřesťanštění země znamená. To, že obyvatelstvo příjme křest, je jen počátek celého procesu. Pak přicházejí na řadu posvátné háje, které misionáři nové víry nemilosrdně likvidují a jejich obyvatelé z jiných světů vyhánějí rituály i svým tvarovým zářičem – křížem. A kříže se začínají objevovat všude : tam, kde byly menhiry, stojí kříže, případně se do menhirů dodatečně vytesají či přistaví. Na místech starých svatyň se budují kostely či kláštery, na nichž se vypínají kříže. Na místě neštěstí také kříž. Hřbitovy, to jsou celé řady křížů. Posvátné kopce obkružované dávnými zasvěcovacími cestami zdobí kalvárie  znázorňující Kristové utrpení, v němž hraje rozhodující roli kříž …“

Festival Rajbas

 ,,Kříže jsou tedy výkonnými tvarovými zářiči, ovlivňujícími všeprostupující energetické pole. Tato,, inovovaná energetická síť“ má vlastnost ovlivnit své okolí. Kříže ,,vysílají“ nejen horizontálně, ale i vertikálně ! Podívejte se na původní půdorysy kostelů románských i gotických. Kříž, kříž a zase kříž …“

Kříž - po renovaci

 ,,Popud musel dát bezesporu někdo ze zasvěcených nositelů znalostí starých mysterií a na začátku stáli skuteční okultní odborníci. A co mělo být jejich cílem ? Nic jiného než ochrana a nesmrtelnost …“    Ludmilka

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

,,Jidášovo evangelium"

Obrazek

,,Uvažování o roli Jidáše v posledních hodinách pozemského života Ježíše ponecháme teologům a biblickým badatelům. Nelze budovat nové teorie, pokud texty Jidášových evangelií nebudou porovnány s desítkami jiných apokryfických spisů, a to již z toho důvodu, že v nalezených papírech schází téměř 70 procent textů. Texty Jidášových evangélií musely být známy duchovním, kteří je v roce 325 na setkání v Niceji označili za podvrh a odmítli spolu z mnoha jinými evangelii, uznanými za apokryfy."

Zůstala pouze čtyři evangelia :

Matouše, Marka, Lukáše a Jana.

,,Zveřejněné evangelium Jidáše je sotva třicetiprocentní fragment textu, který byl kdysi všeobecně znám a na mnoho století byly nalezeny v jedné jeskyni v egyptské poušti El-Minia zbytky koptských papyrů. Z rukou egyptských pastýřů putovaly do rukou obchodníků se starožitnostmi, kteří hledali kupce, jenž by za ně nabídl, co nejvíce peněz. To trvalo do roku 2000. Před šesti lety koupila od egyptského obchodníka z Káhiry papyry Frieda Tchacos, majitelka muzea umění v Curychu, a dala je k renovaci společnosti v Basileji, kterou založil advokát Maria-Jean Roberty. Zajistil konzervování a vydání evangelia v několika současných jazycích. Neučinil to pochopitelně z čisté lásky k historii křesťanské civilizace, ale za autorská práva k publikování."

Spirit

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

,,CO NÁS LIDI TÁHNE K ZÁJMU O MINULOST ?"

,,Stopy, které nacházíme v minulosti“

 

Obrazek

,,Co nás lidi táhne k zájmu o minulost ? Jaká je to síla, která nás nutí rozkopávat staré hroby s práchnivými kostmi ? Proč se šarlatová nit tradice krvavých obřadů, jejíž zrod leží kdesi za oponou dávných věků, táhne tisíciletími prakticky až do dneška ? Proč to vzrušení při veřejných popravách ? Proč upalování čarodějnic ? Proč jatka řady nesmyslných válek ?Víme, či aspoň tušíme, jaké síly tím přivádíme na náš svět ?“

,,Podle stop, které nacházíme v historii, s mrazením v zádech zjišťujeme podivný úkaz – jako by cosi, co číhalo kdesi hluboko pod povrchem se teď uvolnilo a neúprosně mířilo k nám. Ten proces trvá už celá tisíciletí, aniž bychom si toho byli vědomi. Je načase, abychom se pokusili identifikovat, co ono tajemné ,,cosi“ je, kde se skrývá a jakým se podřizuje zákonům. A jaký je pravděpodobný cíl tajemné hry, kterou s námi hraje. Možná se nám podaří zahlédnout stín pravdy, možná skončíme v prachu slepé cesty. Toto pátrání je však bezesporu v zájmu nás všech…“

,,Ještě před nedávnem ( a mnozí z nás určitě ještě dodnes ) jsme se smáli ,,hlouposti“ našich předků, kteří v každém stromu, v každé studánce, v každé skále viděli ,,duchy“, ,,přírodní bytosti“, ,,démony“, ,,skřítky“, konali ,,Nesmyslné“ obřady, vyhýbali se ,,prokletým“ místům. Jenže v posledních létech se ukazuje, že řada těchto ,,nesmyslů“ a ,,pověr“ má racionální jádro, jehož kořeny můžeme hledat daleko, daleko v minulosti…"

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Paní Krajina - zamyslete se prosím !"

 

 Obrazek

 

,,Jak se postupem času dozvídáme o krajině čím dál víc, zjišťujeme, že se jedná o složitý komplex jevů, který detailně nedokáže nikdo popsat.“

 ,,Poměrně nehluboko pod našima nohama proudí nepředstavitelné masy roztavených hornin ve stoupavých a klesavých proudech, jejichž energie prostupuje vzhůru, větví se, víří, takže na samém povrchu vytváří neviditelnou energetickou síť tvořenou různými ,,anomáliemi“ a ,,zónami.“ Do tohoto systému dodává další obrovská kvanta energie Slunce, Měsíc přispívá svým gravitačním vlivem … Tento ,,generátor“ pak roztáčí další koloběh látek, v němž se proplétá v nepředstavitelné složitosti voda, desítky prvků i statisíce komplikovanějších sloučenin. To vše pokrývá živoucí povlak organismů, které se pevně drží, pohybují se, jsou smýkány, kamsi odnášeny, navíc se navzájem konzumují a rozmnožují vlastní rod. Je to úkaz nad kterým zůstáváme stát v ohromení - jedno zapadá do druhého, druhé do pátého, jedenáctého a tisícího …“

 

 ,,Pokud si dokážeme v duchu představit dění okolo sebe v geologických měřítkách, čeká nás další překvapení : krajina se chová skutečně jako živý organismus ! Její části nejen umírají, ale i se rodí a vyvíjejí. Energetické toky se mění, mění se ,,hlas“, či ,,tón“, kterým k nám krajina mluví. Čím víc o ni víme, tím víc se blížíme představám našich ,,hloupých“ předků. Tady přestává jít o neživý ,,objekt zkoumání.“ Stojíme před energeticky a biologicky složitou bytostí, která jako by měla do jisté míry svoji vlastní vůli, svoje vlastní pravidla, svůj vlastní jazyk. Ti , kteří chápou, se před ní sklánějí v hluboké úctě a my ostatní rychle ztrácíme jistotu, zda ji dokážeme ,,přemoci“ nebo s ní ,,svést vítězný boj.“

 

 ,,Spíš začínáme mít nutkavý pocit, že by nebylo od věci, položit někde nějakou tu obětinu, aby se na nás Paní Krajina nakonec nerozzlobila a nepotrestala nás. Tuhle otázku řešili i naší prapředci, vyzbrojeni několika primitivními nástroji a mozkem, o němž stále ještě nemáme to nejlepší mínění. Jak se dokázali s krajinou ,,domluvit“ ?“

 ,,Magie Krajiny“
  Obrazek

 

,,Člověk musel chtě nechtě krajinu poznat, sžít se s ní. Nezbylo mu než poznávat zákonitosti, kterými se krajina řídí. Pokud to nedokázal – zemřel. Nenašel vodu, nenašel vhodné suroviny pro své nástroje a zbraně, nedokázal si postavit přístřešek na zimu, nezískal potravu pro sebe a své děti.“

 

 ,,Nepotřeboval kalendář, sama příroda krajiny mu řekla, jaké je období, co musí udělat. Proč ? Protože dokázal naslouchat hlasu krajiny, který už nikdo s ,,civilizovaných“ lidí neslyší.“

 

 ,,Jejich ,,báchorky“ o duších předků, které chodí radit buď jim samotným, nebo alespoň jejich šamanům, se nám zdají směšné. Ale proč a jakým způsobem dokázali předávat zprávy na obrovské vzdálenosti bez použití materiálního média ? My takovým jevům říkáme ,,telepatie“ a raději se tváříme, že neexistují.“

 

 ,,Zrovna tak jsme se popadali smíchy za břicho, když jsme slyšeli o tom, že se dům kdysi dávno stavěl v místě, kam si lehla kráva, a postel se umístila tam, kde si lehl pes. Jenže pak se objevil termín ,,geopatogenní zóna“ a první hrozivé statistiky : V některých místech, která se z hlediska plánu zástavby zdála být stejně dobrá jako ostatní, existují doslova byty smrti. Zhoubné nádorové bujení, alergie, nervové poruchy. Krajina není jenom hračka k našemu potěšení …“

 

 ,,Odtud už není daleko k chápání krajiny jako Mocné Paní. Abychom byli přesní – k racionálnímu chápání tohoto významu. V lidském nevědomí,které proskakuje na povrch sny, pohádkami a bájemi, existuje již dávno v podobě archetypu  bohyně Matky země, Velké matky, Ištar,, či jak byla v kterém koutu světa nazývána.“

  Obrazek

 

  ,,Každopádně to byla Paní a stále je, kterou je potřeba respektovat i dnes ! A to především znamená naslouchat jejímu hlasu. Jak ? Tu metodu objevili lidé z nejrůznějších konců světa nezávislé na sobě. ,,Metodika naslouchání“ je totiž až zarážejícím způsobem stejná po celé zeměkouli. A proto ji říkejme pro zjednodušení ,,šamanská cesta." Ludmilka

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM