Jdi na obsah Jdi na menu
 


V jihlavských katakombách se nachází místo zvané světelná chodba - Legendy přinášejí informace

13. 10. 2009

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 ,,Vaše Země a země Česká je zemí zaslíbenou"

Obrazek

 

,,V jihlavských katakombách se nachází

místo zvané - světelná chodba"

Obrazek

,,Jihlava, krásné město. Vaše země a země Česká je zemí zaslíbenou. Vaše země, země Česká je přirozené lůno, mísa. Překrásná energetická mísa. Vaše země, země Česká je zemí na které se nachází nejvíce světelných bran ze všech zemí na světě. Tak malé místo, tak malý prostor a tak velký duch onoho místa. Tak malý národ a tak bohatý na duši a na srdci. Kéž by tento národ prozřel. Kéž by tento národ byl schopen odemknout zámky svého srdce a uvolnit nahromaděnou energii zkušeností, požehnání. Kéž by tento národ uměl hladit a léčit. Kéž by tento národ uměl předávat. Jste strážci, jste Druidové světelných bran.“

Obrazek

,,Na území českém a moravském se nachází 48 světelných bran. Tyto brány jsou uspořádány v tetrahedrálním, tetrahedrickém kontextu. Pochopíte-li mistérium tetrahedrické sítě, budete přesně schopni lokalizovat všech 48 světelných bran. Těchto 48 světelných bran jsou portály, brány. Těchto 48 světelných bran vede do úžasné podzemní sítě labyrintů, vaší matky Země.“ ,,Existují uzly, existují body křížení těchto žil, těchto světelných tepen. A v těchto bodech, v těchto křížících se bodech prostupujete a procházíte do jiných světů. Země Česká je bránou 48 světů. Každý svět v sobě nese 12 energií. Vynásobíte-li číslo 48 dvanácti, dostanete výslednici energetických vibrací, které tvoří parametr duchovního těla vaší Země.“

Obrazek

,,Vaše Země je pak samostatným zrcadlem, který odráží a přenáší tyto energie do světelného prostředí vaší planety. Vaše planeta je světlo, duchovní sluníčko, tak jako každý život je světlo, duchovní sluníčko. Sedmnáctá z těchto bran je branou, která se nachází v srdci města Jihlavy. Tato brána vede do nitra Země. V hloubce osmdesáti metrů se kříží s hlavni žilou, která prochází střední Evropou. Na tomto místě dochází k světelné rezonanci a k průniku do jiného světa. Tento svět byl znám vašim otcům, vašim keltským prapředkům jako Kryon. Je to svět, který se nachází v deváté dimenzi vaší sluneční soustavy, a tento svět je zároveň světelným avatarem, který ve své éterické podstatě bude mocně ovlivňovat transformaci vaší planety k její transmutaci do nového bytí. Proto sedmnáctá světelná brána v kontextu 48 bran vaší země je branou jednou z nejdůležitějších. Polaritním dvojníkem této brány je brána, která prochází prostorem Velkého Blaníku. Tato brána v hloubce sto patnácti metrů se kříží s důležitou světelnou žilou, žilou která prochází střední Evropou směrem od východu na západ. Tato brána je průchod do světa, mocného duchovního světla, světa Tyrpan.“

Obrazek

,,Tento svět v tomto označení byl znám vašim předkům, Druidům, Keltům, zasvěcencům. Tento svět se nachází v jedenácté dimenzi chrámu Stvořitele, v těle vaší Sluneční soustavy. Tento svět bude světem, se kterým se fyzicky matka Země spojí po té, až projde duchovní transformací. Tento svět je mužské polarity. Vaše matka je ženské polarity a z tohoto spojení vzejde světelné miminko, nový život. Nový, zvláštní duchovní útvar, který bude hvězdou nového věku, a který bude světelným duchovním majákem této části vesmíru.“

Obrazek

,,Mnohé lze říci o světelných branách a portálech, vše je zapsáno a vše bude patřičně předáno. Vstupujte mocnými proudy, velkými skupinami do procesu očisty těchto kanálů, jejich harmonizace, iniciace a propojování. Jste strážci těchto světelných portálů. Toto dědictví si nesete z generace na generaci."