Jdi na obsah Jdi na menu
 


5 KNIH:Thovt od Kerstin Simone - Klášter VYSOKI DEČANI - Dárek od mimozemšťanů - Bytost z kosmu - Záhadný objekt Želví krunýř

10. 9. 2013

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Thovt projekt lidstvo - Kerstin Simoné

,,Thovt, egyptský bůh moudrosti, praotec magie, astrologie a univerzálních umění, je opředen mnoha tajemstvími. Kerstin Simoné tlumočí ve svých knihách jeho jasná poselství. Thovt mluví o mimozemských aktivitách ve vesmíru, o jeho složení a o změnách, které se nyní odehrávají. Láskyplně a důrazně se věnuje i našemu každodennímu životu a odhaluje pravdy a moudrost, které byly v minulosti výsadou jen přísně tajných učení. Naší úlohou je převzít zodpovědnost za sebe, za svůj život i za život našich dětí. Síla myšlenky je nejmocnější energií v Universu — a tento potenciál nosí každá lidská bytost ve svém nitru. Našeho božského dědictví však nevyužíváme, neboť jsme „zajati“ v labyrintu falešných pravd, názorů a realit, které cíleně vytvářejí „opravdově mocní“ na Zemi proto, aby nás zde udrželi v nevědomém a otrockém stavu. Skutečná změna a duchovní vývoj se mohou rozvinout pouze z jediného místa — z našich srdcí. Smrt, jíž se většina lidí tolik obává, je rovněž iluzorní. Informace o smrti je uložena v našich buňkách jen od jistých dob, kdy došlo k manipulaci a následné degeneraci lidské DNA. Člověk je nesmrtelný tvor; jeho tělesná schránka je schopna žít stovky let. Stárnutí a očekávání smrti těla je pouze manipulovaná informace vložená do našich buněk. Toto „naprogramování“ však můžeme změnit. Kniha zprostředkovává dávné okultní učení přenesené jedním z největších učitelů lidstva do dnešních dob a oděno do nového šatu — je to kvantová fyzika s návodem, jak odkrýt své dřímající schopnosti a božskost imanentní všem lidem."

Thovt - brány Atlantidy - Kerstin Simoné

,,Bájná Atlantida – země, již většina z nás nosí v hlubinách svého nitra a která čeká na to, aby ji lidstvo probudilo. Ve druhém díle svých poselství Thovt připomíná, že většina z nás jsou někdejšími obyvateli Atlantidy. Podle něj jsme zde v této době proto, abychom společně se Zemí dokončili dílo vzestupu. Prostřednictvím Kerstin Simoné předává Thovt dnešním zájemcům o dávná tajná učení metody, jak se vysvobodit ze zažitých vzorců společenského chování a jak si vytvořit opravdový vztah k sobě i ke svému okolí. Nezanedbatelnou součástí tohoto procesu je vyvážení vlastních vnitřních disharmonií a vyléčení fyzického těla. Thovt seznamuje čtenáře s atlantským Chrámem uzdravení, jehož léčivé frekvence si na sobě může každý vyzkoušet, a díky nimž může rovněž uvést v soulad své tělesné funkce. Při čtení tohoto textu se před vámi odemknou iniciační chrámy minulých dob. Spatříte a procítíte průběh zasvěcení tehdejších adeptů tajných nauk. Dozvíte se, co jsou doopravdy Síně Amenti; kdy a jak je do nich možné vstoupit; jak s vesmírnými zákony zacházejí vědomí lidé, ba jakým způsobem je ve svůj prospěch můžete využívat i vy. Tato kniha „se dostane“ mnohým čtenářům pod kůži; vzbuzuje pozitivní, ale v prvních okamžicích možná i nepříjemné pocity z hlubokého poznání. Pro čtenáře je nenucenou výzvou, aby ve svém srdci a duchu opětovně i radostně rozžehli plamen Atlantidy a prošli branami do dalších dimenzí."

Thovt na každý den - Kerstin Simoné

,,V této knize předává Thovt opravdové klenoty žitého poznání a moudrosti. Jsou přizpůsobeny dynamickým procesům odehrávající se nyní na Zemi. Podmanivým způsobem plným lásky, jednoduchosti a srozumitelnosti zde učí efektivním cvičením, která zvyšují vibrace a umožňují stát se opravdovým mistrem materie. Objasňuje rovněž energetické centrum v člověku – centrální nebo krystalickou čakru –, a poskytuje i návod, jak jej může každý v sobě okamžitě aktivovat a procítit. Tato praktická kniha je symfonií tvořivých možností a potenciálu člověka. S lehkostí a jednoduše vám ukáže, jak se otevřít novým úhlům pohledů, jak se mentálně přesměrovat nebo jak přizpůsobit vibrace svého těla novým frekvencím Země."

Thovt - Chrám moudrosti - Kerstin Simoné

,,Pro práci s kartami Chrám moudrosti není třeba zvláštní přípravy. Každý by však měl být do jisté míry seznámen s Thovtovým učením, aby pochopil jednotlivé pokyny. Pro tazatele má každá vytažená karta hluboký smysl. V prvním okamžiku nemusí mít odpověď k otázce žádný zřejmý vztah, ale objasňuje důležitou oblast vašeho bytí, jež s otázkou přímo souvisí. Všímejte si svých pocitů a myšlenek. Možná že vás naplní silná intuice. V každém případě zůstaňte otevření a nechejte kartu na sebe působit, neboť má pro vás význam."

,,Sada se skládá ze 7x7 (49) karet, jež odpovídají sedmi důležitým zkušenostním stupňům. Každých sedm karet se věnuje jedné oblasti: zasvěcení, zdrojům, mistrovství, stínům, energiím, poznání a procesu uzdravení. Každá z nich rozklíčovává důležitou sféru lidského života a zjevuje cestu uzdravení i pokroku. Každé kartě propůjčil Thovt odpovídající energetickou frekvenci."

„Chtěl bych vás upozornit na to, že budoucnost se vždy utváří podle kvality příčin, jež jste zadali, a tím pádem ji lze měnit. Každý má moc určovat a utvářet svoji budoucnost. Při kladení otázek se vám vždy ukáže aktuální cesta. Řešení či výklad budoucnosti vždy odpovídají vašim současným vibracím."
,,Změníte-li své myšlení a jednání, změní se i daná situace. Buďte tedy otevření a spíše proste o vedení a kroky potřebné pro dosažení vašeho cíle.“

S hlubokou láskou Thovt

Thovt symfonie stvoření - Kerstin Simoné

KNIHA + CD

,,Tato intenzivní Thovtova frekvenční meditace umožňuje pocítit, že MY, Prvotní zdroj, vesmír a Země jsme JEDNÍM. Pomůže reaktivovat světelné tělo a srdeční centrum, naši křišťálovou čakru – a naladí ji na frekvenci nové éry lidstva. Nástroje k této změně máme v sobě. Toto cvičení je prohlubuje a umožňuje zcela nový stupeň vědomého vnímání."

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,V klášteru Visoki Dečani se nachází freska s kosmickými loděmi"

Klášter Visoki Dečani

 ,,Největší středověký chrám na Balkáně. V jižním Srbsku, dnes v Kosovu, poblíž městečka Péči, stojí jedinečný klenot středověké architektury, ortodoxní klášter Visoki Dečani. Vystavěl jej jeden z nejmocnějších srbských králů Stevan Dečanski v roce 1350. Architektonická krása kláštera je doplněna uměleckou krásou nástěnných maleb, díla neznámého autora."

Manastirea Visoki Decani - Serbia

 ,,Když turecká vojska pronikla na balkánský poloostrov a ujařmila území dříve samostatného srbského státu, byly i četné kulturní památky, mezi nimi i středověké kláštery zničeny, nebo přeměněny na mešity. Klášter Visoki Dečani zůstal naštěstí ušetřen této zkázy zásluhou statečného škipetárského kmene muslimského vyznání, který po staletí chránil křesťanský chrám, obětujíc přitom nejednou i životy svých členů."

 ,,Vedle starých fresek ve Visoki Dečani vzbuzuje zvláštní zájem freska, pojmenovaná „Dečanské ukřižováni. Na této fresce jsou dva detaily, jež uvádí historiky do rozpaků. Jsou tam namalována dvě létající tělesa, podobná kosmickým lodím. Obě tělesa měla - jak se dříve věřilo - představovat Slunce a Měsíc, ale vůbec se nepodobají tomu, jak byla tato nebeská tělesa obecně a obvykle zpodobňována."

 ,,Obě tělesa letí ve vesmíru za sebou nad zemským obzorem. Cestující nebo „kosmonauti" v těchto létajících tělesech zaujímají takovou polohu, jako by trpěli vysokým tlakem následkem obrovské rychlosti. Létající lodě, v nichž letí tito nezvyklí středověcí kosmonauti, mají aerodynamický tvar a jakési antény."

 ,,Pod těmito podivnými letícími tělesy je namalována ústřední postava – Ježíše Krista. Je také umístěn v nějakém tělese, které se podobá přistávající raketě. Pod postavou Krista jsou dva další lidé, kteří upírají svůj pohled na letící lodě. První a čtvrtý ze skupiny andělů je obrácen k obloze."

,,Ihned po vzniku a rozvoji kosmonautiky upoutala nástěnná malba v dečanském klášteře zájem historiků i amatérských badatelů. Snažili se v klášterních archívech zjistit jméno neznámého malíře, jakož i pohnutky, které jej přiměly k malování létajících těles v podobě kosmických raket. Neměli však úspěch."

Narthex ceiling, Visoki Decani Monastery, Serbia, XIV Century

,,Žádný ze žijících klášterních mnichů nevěděl, kdo je autorem fresky. Vědci zašli i k blízkým Škipetárům, jejichž předkové po staletí hlídali a chránili klášter před nájezdy tureckých dobyvatelů, ale ani u nich se nic kloudného nedozvěděli. Zkoušeli to i v jiných srbských klášterech zbudovaných potomky Stevana Dečanského. Doufali, že tam najdou aspoň nějaké záznamy vztahující se k pověstné fresce v dečanském klášteře, anebo aspoň malby s obdobným námětem. Avšak v žádném z těchto srbských klášterů neobjevili ani přibližně podobnou kompozici."

 ,,Záhada podivných „kosmických těles" a „kosmonautů" v dečanském klášteře stále trvá. Není to ovšem jediné zpodobnění podivných létajících těles ze středověku nebo i na starších dílech."

 

Klášter VISOKI DEČANI - jedinečný klenot středověké architektury

Spirit

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,Dárek od mimozemšťanů"

,,V červenci 1983 jsem se dozvěděl, že asi pět kilometrů od mého rodiště provádějí archeologové z Prahy a Hradce Králové vykopávky v jednom zdejším místě, kterému se říká Na tabulkách. Již ve 30. letech 20. stoletízde bylo objeveno pohřebiště kultury lužicko-srbské z doby 6000 let př. Kristem.Všude jinde je krajina a terén mírně či více kopcovitý, ale zde je na ploše asi 600 x 800 metrů úplná rovina, jako uměle vyrobené letiště nebo přistávací plocha. A právě zde byly nalezeny pazourky, které byly doslova přetaveny vysokým žárem ve sklovitou tvrdou hmotu. Jenomže „co" nebo „kdo" přetavil pazourky z křemene ve skelnou hmotu tak vysokým žárem -asi 1 674°C?"

,,Již Erich von Dänikenpíše v jedné své knize, že před 8 000 lety se uskutečnila další návštěva mimozemských bytostí na Zemi, aby zde primitivním lidem vylepšilasvými technologickými postupy jejich nástroje. „Na tabulkách" u Kostelce nad Orlicí byly také nalezeny i zelené polodrahokamy - vltavíny. Däniken se také zmiňuje o vltavínech, že to je odpad shořelého paliva z raketových motorů mimozemských korábů. Něco jako když u nás spálíme uhlí, vznikne odpad - škvára. Tedy vytvořil jsem si teorii, že před 8 000 lety zde chtěli přistáBohové –mimozemšťané.Primitivní lidé, kteří zde kdysi žili, dostali strašlivý strach, ale mimozemšťané jim telepaticky do mozku vnukli myšlenku, aby se nebáli a začai pracovat. A to tím způsobem, že plochu v těchto místech obdělají. Když bylo požadované dílo hotovo, mimozemšťané se snesli z nebes na rovnou tabulovitou plochu a přistáli. Z trysek šlehal oheň o několika tisících stupních. Návštěvníci „za odměnu" lidem vylepšili pazourky - ohněm z trysek je přetavili ve sklovitou tvrdou hmotu, se kterou se po tomto zásahu dala řezat kůže, maso ulovené zvěře a jiné potřebné věci. Ty pazourky jsou ostré jako skalpel! Když je po dešti, tak se blýskají a jsou úplně hladké."

,,Je zajímavé, že v České republice se nacházejí pouze dvě takováto místa s přetavenými pazourky, a to zde a potom v podhůří Beskyd. Jinak všude jinde jsou pazourky obyčejné."

Jaroslav Š. - Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Bytost z kosmu"

,,Ráda bych se vámi podělila o zážitek z roku 1996, na který do smrti nezapomenu. Bylo to těsně před půlnocí 19. prosince, v ložnici bylo světlo jako ve dne, vedle postele stála postava a já cítila, že na mě někdo kouká. Ale nechtělo se mi otevírat oči. Ptám se: „To jsi ty Vlasto“? Ale žádná odpověď nepřišla. Proto jsem otevřela oči a vidím, že u postele stojí nějaká nevelká postava. Měla stříbrošedý obleček. Mandlové oči měla sice přivřené, ale vyzařovala z nich nepřístupnost. Když jsem se na posteli posadila, abych toho ducha viděla lépe, byl jakoby překvapen. A najednou byl pryč. Jak dlouho u mě v pokoji byl, nevím."

,,Když přijela o Vánocích vnučka z Prahy, která je ve školním věku, vše jsme jí vyprávěla. Podívala se na mou ruku a říká: „Vzal si vzorek kůže, na levé ruce mezi zápěstím a loktem. A také vzorek vlasů.“ Bála jsme se, že si může ten mimozemšťan vytvořit mého dvojníka. Vnučka, která má jasnovidecké schopnosti, tvrdila, že už nepřijde a že to nebylo poprvé. Ona sama má na ruce nepěknou jizvu. Přitom nikdy neměla žádný úraz. A nikdo jí ruku nešil. Říkala, že si pro ni přijdou ještě možná několikrát. Kdo to nezažil, nic neví. Bytosti jsou na vysoké inteligenční úrovni, mohly by vyléčit všechny pozemské nemoci. Ale jestli někomu pomohou, budou to jen děti."

Jenka z Mohelnice - Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Záhadný objekt Želví krunýř"

,,Rád bych se zmínil o příhodě, která se mi stala před více než třiceti lety. Toho dne jsem se večer vracel na kole domů z odpolední směny. Když jsem byl již asi 1,5 kilometru za Doudlebami, ocitl jsem se na silnici mezi poli úplně sám. Pojednou začal foukat silný a ledový vítr. Byl tak mrazivý, že jsem musel slézt z kola a jít proti větru pěšky. Nebe bylo jasné, plné hvězd, a tu jsem si pojednou všiml, že na západě asi 50 metrů nad horizontem je dlouhý pás mraků. Vítr foukal právě tam odtud. Když jsem ušel dalších asi sto metrů, všiml jsem si podivné létající věci. Vznášela se pomalu nahoru a dolů těsně pod pásem mračen v úhlu asi 60 stupňů. Vypadala jako želví krunýř. Za chvíli vidím, i když byla tma a čas ukazoval půl jedenácté v noci, jak se z toho tělesa vysouvá jakási anténa nebo dlouhý drát. Asi za dvě minuty se na konci antény objevil další „želví krunýř“. Objekt byl ale mnohem menší! Z velkého tělesa vyšlehl oranžový paprsek, který se na konci zaklikatil. V ten moment zhasla všechna pouliční světla v Kostelci nad Orlicí, asi 2,5 km ode mě. Ale za pár vteřin se zase všechna rozsvítila! Celé to monstrum potom vlétlo pod úhlem 60 stupňů do pásu mraků a zmizelo v nich. Okamžitě přestal foukat vítr! Za moment se pás mračen rozehnal a začalo pomalu sněžit. Byla to podivně rychlá změna počasí. Já nasedl na kolo a tryskem uháněl domů."

,,Po cestě jsem zaslechl v dáli ze sousední obce kejhání domácích hus. Bylo to tedy spíše vřeštění. Ty husy reagovaly na neznámé těleso!"

,,Když jsem dojel domů, všichni už spali. Byl jsem dost rozrušen z té příhody, ale asi za hodinu jsem usnul. Za necelý rok a půl nato jsem četl v časopise, že jedna mladá dvojice spatřila v Kalifornii záhadné těleso ve tvaru želvího krunýře. I z něho ze strany vylezlo cosi kovového, jako anténa, a na konci se objevil další želví krunýř, ale menší. Na tom velkém krunýři spatřili malé bytosti s helmami na hlavách. Na helmách probleskovaly modré světelné paprsky. To samé jsem viděl i já, ale jelikož byla tma a těleso bylo ode mě vzdálené asi pět kilometrů, žádné bytosti jsem neviděl. Ti mladí lidé v Kalifornii pozorovali ono záhadné těleso ve dne."

,,S několika mými kolegy - badateli jsme prozkoumávali záhadné vytesané kameny a u Třebíče jsme našli i několik opracovaných balvanů. Nejpozoruhodnější však byl kámen ve tvaru želvy, skrytý v borovém háji. Kde nalezli dávní tvůrci inspiraci?"

Jaroslav Švarc - Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO