Jdi na obsah Jdi na menu
 


KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky (video) a Nejbližší BUDOUCNOST a mimozemské RASY

15. 5. 2011

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOST A MIMOZEMSKÉ RASY“

pch.jpg

Petr Chobot odpovídá na otázky japonského spisovatele a publicisty Asakawy.

,,V jakém stadiu je nebezpečí světové války, o kterém jsme hovořili minule? Vyvíjí se to dobrým směrem nebo špatným směrem?“

 ,,Riziko rozsáhlejšího válečného konfliktu jsem začal vnímat asi před rokem během svého pobytu v silových zónách v Peru. Během své poslední - nedávné návštěvy těchto zón jsem se snažil během napojení na zdroj z vyšších dimenzí získat co nejvíce aktuálních informací, týkajících se tohoto problému. Informace, které jsem získal, lze považovat za značně povzbudivé. Pozitivní síly udělaly zřejmě vše, co mohly, k odvrácení tohoto konfliktu. Velice krizový byl tento měsíc - listopad. Zdá se, že z nejhoršího jsme venku. Pokud do konce roku nevznikne nějaký větší konflikt na Blízkém východě, nejbližší dva roky budou poměrně klidné. Známá bulharská jasnovidka Vanga, kterou jsem osobně znal, předpověděla na tyto roky rozsáhlý válečný konflikt. Ale proroctví jsou zde proto, aby se nesplňovala - jde o kosmická varování, která nám umožní uskutečnit korekce. Podobá se to situaci v devadesátých letech, kdy také pozitivní síly, které hlídají a podporují tuto planetu, „zkorigovaly“ její vývoj. Na tuto dobu známý americký věštec Edgar Cayce předpovídal rozsáhlou přírodní katastrofu, způsobenou výbuchy sopek. A tato hrozba byla také odstraněna. Z vyšších dimenzí mi bylo v silových zónách v Peru sděleno, že mocný oblak negativní energie, který visel nad Blízkým východem, byl roztrhán a značně oslaben - a to jak vlivem změn v kolektivních lidských mentálních a emocionálních polích, tak i díky záměrným zásahům z kosmu. Úplně vyhráno ale ještě není – do dvou let budeme čelit válečné hrozbě opět – a ohniskem konfliktu bude v tomto případě Čína, respektive její Čínské moře.“

,,Momentálně se zhoršují vztahy Japonska s Čínou a Ruskem, má to nějakou souvislost se světovou válkou? Co můžeme dělat pro odvrácení války?“

 ,,Zhoršující se vztahy mezi Čínou a okolními zeměmi mají skutečně přímou souvislost s možným vypuknutím rozsáhlejšího válečného konfliktu asi za dva roky. Bytosti z vyšších dimenzí upozorňují, že tato hrozba je velmi vážná a že bychom měli udělat maximum proto, aby k tomuto konfliktu nedošlo. Konflikt vypukne, pokud dojde k podstatným změnám ve vztazích mezi USA a Čínou. V první fázi by šlo pouze o jakousi  „studenou válku“ ve formě hospodářského embarga – jakousi obchodní válku. Průmysl ve Spojených státech – ať už výroba automobilů, nebo výroba počítačové techniky a produkce Silicon Valley budou ohroženy záměrným embargem Číny na vývoz určitých klíčových nerostů. Amerika se bude snažit si tento vývoz vynutit, následně dojde v Jihočínském moři k nějaké vojenské blokádě a Čína zaútočí pomocí nového sofistikovaného vojenského systému ze svých ponorek na americké námořní lodě. Doporučuji v tomto směru Japoncům, aby zůstali v průběhu tohoto konfliktu neutrální a nepodlehli vlivu Ameriky. Pokud se tak stane, konflikt by byl už ve svém počátku značně utlumen a Japonsko by sehrálo roli velkého mírotvorce a v podstatě zachránce celé oblasti. Věřím, že i tato hrozba bude nakonec kosmickými silami dobra anulována. Ale samozřejmě – jisté to není. Musíme k tomu především přispět my. Kosmické bytosti nám nesmí svoji pomoc nebo verzi naší budoucnosti nijak vnucovat. Mám v plánu navštívit v nejbližší době Čínu – konkrétně její nejsilnější silová místa – a umístit zde harmonizující zářiče – především speciální, mocně vyzařující křišťály pocházející z brazilských náhorních plateau. Tyto křišťály budou napojené na celosvětovou sítˇ meditujících a na mimozemské energetické zdroje a budou periodicky – především během úplňků – aktivizovány. Energetickým středem Číny je oblast Xi-an, kde se nachází nejvyšší pyramida, která vůbec stojí na této planetě. Je vyšší než Cheopsova. Číňané existenci této stavby úporně zatajují. V této oblasti se nachází 16 dalších obrovských pyramid. Chystám  se umístit na vrchol každé z těch pyramid jeden zářič – a takto ovlivnit vibrační pole celé Číny, věřím, že toto pole může být zharmonizováno a jeho vibrace zrychleny dříve, než bude pozdě. Pokud se podaří Čínu transformovat, budoucnost celé planety Země bude daleko, daleko lepší. Pokud bude v Číně vzrůstat společenské napětí, mohou vrstvy, které nyní v Číně vládnou, chtít toto napětí eliminovat tím, že vytvoří hrozbu „vnějšího nepřítele“. A to může být pro další vývoj celé planety velmi nebezpečné.“

,,Mluví se o možnosti povstání mas, stávkách v Číně. Je ta pravděpodobnost vysoká?“

 ,,Společenské napětí v Číně je zjevné už dnes. Pokud toto napětí ještě více zesílí, bude vládnoucí vrstva čínské společnosti chtít použít osvědčenou metodu vytvoření „vnější“ hrozby, která by čínskou veřejnost opět sjednotila. K tomu nesmí dojít. Považuji za velmi důležité, abychom v dalších měsících posílali na čínské území co nejvíce pozitivní energie, energie Světla a Lásky. Musíme toto území celé doslova zahalit do zlatého, životadárného světla. To velmi sníží riziko takovéhoto negativního vývoje. Agrese vzniká v lidech nekontrolovanými energetickými procesy v dolních třech energetických centrech. Tím, že vysíláme na určité území energii Lásky, aktivizuje u lidí na tomto území jejich srdeční centrum a tito lidé už nemohou být tak snadno manipulováni a zneužiti. Velmi pozitivní výsledky přinesly např. dálkové meditace, během kterých byla takto posílána pozitivní energie na území Pákistánu v době, kdy hrozilo, že se zde vlády – a tím i jaderných hlavic – zmocní fanatický Taliban. Lidská mysl má obrovskou sílu, a pokud se spojíme a vytvoříme společný záměr, tato síla se tím zmnohonásobí a může snadno měnit podobu našeho světa a našich dějin.“

 ,,Prvního září se v moři u Okinawy objevil vír. Co je smyslem toho víru?“

 ,,Vír u Okinawy souvisí s vysokou energetickou aktivitou v této oblasti. Na dně moře se v této oblasti nacházejí speciální kamenné bloky, které sem byly umístěny vysoce rozvinutou dávnou civilizací a které spojují nejen ostrovy Okinawy a Japonsko se sítí dalších energetických center. Vibrace japonských ostrovů se zvedají a v dalších letech se budou zvedat ještě výrazněji. Souvisí to s celkovou transformací planety Země, během které Japonsko sehraje významnou roli. Je pravděpodobné, že úkazů, jako je tento vír, bude v okolí Japonska přibývat. Japonsko by se mělo stát v dalších letech jedním z území, kde bude v lidském myšlení prosazen nový model člověka a světa, který bude zahrnovat také mimozemské vlivy a naši podstatu – nesmrtelnou duši.“

 ,,Říká se, že únik ropy v Mexickém zálivu byl umělého původu, je to možné?“

 ,,Ano, skutečně mohu potvrdit, že k explozi ropného vrtu v Mexickém zálivu nedošlo pouze „shodou náhod“. Na Zemi bohužel operují síly, které se snaží všemi prostředky zabránit lidstvu ve zvyšování jeho vibrací. Tyto síly jsou posedlé mocí nad lidstvem a jeho kontrolou. Až lidé zvýší svoje vibrace, nebude možné je kontrolovat. Nebude možné lidi řídit ani pomocí psychotronických zbraní, jako jsou například torzionové generátory. Ovlivňování lidstva je několikastupňové, domnívám se, že takové lidské skupiny, které se snaží zamezit zvyšování vibrací lidstva, jsou napojené na negativní mimozemské rasy, respektive nízkovibrační formy života z jiných dimenzí. Ke zvýšení vibrací ovšem potřebujeme mít čistou přírodu. Pokud bude příroda kontaminovaná, vibrace se podstatně nezvýší a my „promeškáme“ velmi významné období našich dějin. A právě o tohle manipulujícím silám jde. Na Zemi jsou skupinky, které zde fungují skrytě již celá desetiletí, a veřejnost o nich nemá ani tušení. Nemluvím teď  o „iluminátech“ a podobných společenstvech, ty jsou jen pouhou špičkou ledovce a nebo jen maskou. Jsem si jist, že tyto skupiny, které jsou technologicky mnohem dál než zbytek lidstva, se nacházejí  v kontaktu s něčím zlověstným, s něčím, co nepochází z této planety. Snaží se udržet na planetě Zemi atmosféru strachu a snaží se Zemi kontaminovat. Tyto síly dobře ví, že Země je živý systém a pokud budou narušena moře, atmosféra a povrch kontinentů, Země nám neumožní další vývoj a nedojde k evolučnímu skoku lidstva. Katastrofa v Mexickém zálivu byla v tomto případě velmi vydařeným projektem těchto „ničemných“ skupin. Vytvořila na planetě atmosféru strachu a výrazně snížila vibrace Severní Ameriky. Obrovská plocha moře byla zcela otrávena a zbavena života a stala se „rezervoárem negativních vibrací“. Do moře vyteklo nejméně dvěstěkrát více nafty, než bylo oficielně uvedeno. Poté byla k „likvidaci“ této nafty použita tekutina, která ještě více kontaminovala životní prostředí. Bylo to podobné, jako byste člověku, který vypil jed, podali ještě silnější jed, aby byl zachráněn. Naštěstí existují velmi silné obranné mechanismy planety Země a jsou zde i mocné pozitivní mimozemské vlivy. JENOM díky těmto vlivům byla nakonec katastrofa v Mexickém zálivu zvládnuta. Na veřejnost se dostaly zprávy, že oblasti, zamořené naftou, se v moři nepochopitelným způsobem zmenšují. A že obrovská oblaka nafty, vznášející se v moři, kamsi mizí. Nic nemůže zmizet jen tak – zasáhly zde jednoznačně pozitivní síly, které se snaží o to, aby nám nebyla vzata velká dějinná šance. Je to podobné, jako když do sebe UFO lodě  na Sibiři nasávaly oblaka stroncia a zbavovaly rozsáhlá území vysoké radioaktivity, poté co zde byla provedena řada pokusných nukleárních explozí. „Ničemné skupiny“ jsou podřízeny bytostem, kterým amazonští šamani říkají „depredadores“, neboli dravci. Tyto bytosti se živí energií našeho strachu a utrpení už po celé tisíce let. Pokud se naše vibrace zvednou, tyto bytosti ztratí svůj nejoblíbenější zdroj potravy – ztratí planetu Zemi. K úmyslnému narušení ropných vrtů nedošlo pouze v Mexickém zálivu – stejně špatná je situace např. u západoafrických břehů v nigerijských vodách, pouze se to utajuje. A nijak dobrá není ani situace v Rudém moři a na mnoha dalších místech této planety. Katostrofa v Mexickém zálivu nebyla osamocenou akcí, ani nešlo o náhodu. Tato záměrná akce byla součástí globální ničemné strategie. Tato strategie zahrnuje také rozsáhlou kontaminaci Aljašky, Sibiře a Amazonie, k níž v posledních letech dochází. Zde všude naftové koncerny, vesměs ovládané ničemnými skupinami rychle a systematicky nahrazují poslední panenskou přírodu „zónami smrti“, které vysílají do pole planety i do biopole každého z nás na dálku ty nejhorší vibrace. Jde o to, že čistá panenská příroda může sloužit jako mocný akumulátor pozitivní energie vysílané planetě Zemi – něco jako odrazová plocha, která reflektuje tuto energii do nás. Stejně jako jsou poslední pralesy záměrně kontaminovány naftou, je atmosféra i povrch kontinentů záměrně kontaminován těžkými kovy, rozprašovanými z letadel. Toto vše se skutečně děje, ať už se to může zdát veřejnosti třeba i neuvěřitelné. Čím dříve se to veřejnost dozví, tím dříve bude možné proti původcům těchto skrytých zločinů zakročit.“

 ,,Existují zprávy, že vlivem úniku ropy se zastavilo proudění mořského proudu v Mexickém zálivu a došlo ke zpomalení Golfského proudu, který směřuje k severozápadní Evropě. Víš k tomu něco bližšího?“

 ,,Mořská prouděni v Mexickém zálivu byla po katastrofě, ke které došlo po úniku ropy, zcela změněna. Golfský proud je skutečně nyní zpomalený, a to se může výrazně projevit ve změně klimatu v Evropě. Golfský proud se ovšem kvůli různým negativním změnám na planetě Zemi zpomaluje a slábne už několik let. Země je velmi citlivý živý systém. Nelze se domnívat, že když např. vypálíme deštný prales a nebo v moři necháme explodovat atomovou pumu, nedojde ke změnám v mořských proudech. Když vrazíte člověku do nohy jehlu, projeví se to v celém těle. Celé tělo to pocítí. Pokud se bude Golfský proud dále zpomalovat, stanou se do několika let některé oblasti Evropy prakticky neobyvatelné. V Anglii budou dosahovat zimní teploty mínus třiceti stupňů, Holandsko doslova zmrzne, změní se v tundru, vystavenou ledovému větru. Myslím si, že daleko větším nebezpečím než katostrofa v Mexickém zálivu je ale v tomto směru zneužívání klimatických a atmosférických zbraní, které je v plném proudu. Tyto zbraně dnes běžně používají USA, Rusko, Čína, a dokonce i některé další země. I používání těchto zbraní je součástí „ničemného plánu“, který má vést ke zpomalení vibrací lidstva a planety Země. Přičemž většina vojenských expertů, kteří za těmito experimenty stojí, o tom vůbec nemusí vědět. Planeta Země nám vytváří ideální podmínky k životu, například Evropa byla dlouho chráněna teplým Golfským proudem, díky kterému mohly i v severních šířkách, např. na pobřeží Anglie vyrůstat palmy. Nenarušená příroda nás chrání, vyživuje nás a dává nám prostředky k neomezenému růstu a evoluci. Pokud je planeta jako živá bytost destabilizována, tato ochranná funkce se ztrácí a my se stáváme na své vlastní planetě těžko přežívajícími cizinci.“

 ,,V Japonsku existuje legenda o dracích (rodu dračích králů/bohů), kteří stvořili a řídili svět.  Ten malý kluk s mimosmyslovým vnímáním, o kterém jsem Ti vyprávěl posledně při psaní knihy, tvrdí, že „reptiliáni“ jsou jedním z druhu Rodu dračích králů. Viděl jsi, prosím Tě, někde ve vesmíru bytosti s dračí podobou?“

 ,,Legendy o dracích mají původ v interakcích lidské rasy s reptiloidními mimozemskými formami života. Během dálkového pátračství jsem měl možnost monitorovat mnohokrát aktivity různých typů a skupin těchto bytostí. Během šamanských obřadů v Amazonii jsem zažil i přímou komunikaci se zástupci reptiloidních ras. Inteligentní plazí bytosti jsou v Amazonii velmi ctěny a jsou také považovány za architekty vesmíru a „pěstitele lidstva“. Nicméně pochopit strategie reptiloidů vyžaduje delší zkušenost dálkového pátračství a mimosmyslového vnímání těchto bytostí. Existují reptiloidní rasy, které se nepovažují za mimozemské, protože pocházejí přímo z  planety Země – byly na Zemi nasazeny před desítkami milionů let před námi, podobně jako byla na Zemi později nasazena naše lidská rasa. Kromě nich existují stovky reptiliánských ras, z nichž některé pro nás důležité pocházejí z Betelgeuze a Orionu. Tyto bytosti žijí, jak v námi viditelném fyzickém spektru vesmíru, tak i na planetách s nižší hustotou, přechodných planetách existujících mezi stupněm třetí a čtvrté hustoty - jako je například systém planet kolem Siria B, nejpokročilejší z nich fungují z větší části na úrovni čtvrté prostorové hustoty, což je stav bytí, který připomíná „hustší astrální svět“. Zajímavý je vztah lidí k reptiloidům: někteří šamani je považují za spojence lidí, za strážce vesmíru a božské tvory, jiní je považují za hrozbu lidstvu. Stejný rozpor panuje mezi profesionálními armádními dálkovými pátrači, kteří dnes mimozemské aktivity monitorují. Je zjevné, že existuje řada různorodých skupin reptiloidů, které se liší svým přístupem k lidstvu. Lze říci , že jsou skupiny pozitivních ještěřích bytostí a skupiny, které se projevují spíše arogantně a někdy až překvapivě bezcitně, pokud jde o vztah k pozemšťanům. Příkladem vstřícné reptiloidní rasy může být skupina Xhumz z pouštních planet v systému Betelgeuze. Tyto bytosti nejsou vlastně čistokrevní plazi, jde o velmi úspěšné hybridy, vzniklé spojením genetického materiálu reptiloidů a humanoidů lidského typu. Jsou vyšší než lidé, jejich oči jsou zářivě modré a mají šikmou zorničku, podobně jako oči koček nebo gekonů. Tyto bytosti ovládají materializaci a dematerializaci svých těl. Dokážou silou své vůle rozředit hmotu svého těla tak, že fakticky zmizí z běžného časoprostoru. Měl jsem možnost monitorovat na dálku činnost této rasy hybridů, kteří si říkají Xhumz a domnívám se, že nepředstavují pro lidstvo žádné nebezpečí. Tyto bytosti byly jednou z prvních mimozemských ras v novodobé historii, která se relativně otevřeně setkala s vysokými zástupci lidské rasy. Stalo se to již v roce 1954 na jedné z amerických vojenských základen. Tato událost je zapsána v informačním poli Země a kterýkoliv senzitivně nadaný člověk, pokud se napojí na toto pole, si ji z něj může stáhnout do své mysli. Informační pole Země představuje pravdivý zápis veškeré lidské historie. Zápisy zde obsažené se nedají nijak zfalšovat. V únoru roku 1954 přistály v poušti v USA čtyři nejméně stometrové mimozemské lodě, jak doutníkovitého tak diskovitého tvaru, z nich vyšly přes dva metry vysoké bytosti Xhumz a setkaly se s vysokými armádními představiteli a s americkým prezidentem Eisenhowerem. Tyto bytosti tehdy nabídly zástupcům lidstva velkou mezihvězdnou pomoc. Nabídly lidstvu duchovní převýchovu a požádaly představitele americké vlády, aby o jejich přítomnosti informovali americkou veřejnost a celé lidstvo. V této souvislosti chci říct, že všechny mimozemské rasy a skupiny mají problém kontaktovat současné lidstvo, protože tento svět je stále rozdělen na mnoho menších i větších celků, které navzájem nemusejí vůbec spolupracovat. Mimozemské rasy, které situaci na Zemi vyhodnotily, se rozhodly v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech nakonec jako zástupce lidstva, se kterými mohou navázat kontakt s nejmenšími problémy, kontaktovat vládu Spojených států. Tehdejší americký prezident Eisenhower a vysocí armádní představitelé USA tuto mezihvězdnou pomoc odmítli s tím, že lidstvo není na kontakt s mimozemšťany připravené. Ve skutečnosti se tito „vysocí představitelé lidstva“ báli požadavku civilizace Xhumz, který zněl: okamžitě odstranit všechny jaderné zbraně. Přitom tyto bytosti nabízely skutečně mnoho – chtěly lidem předat veškeré své technologie a především pak své duchovní znalosti, naučit lidi mimosmyslově vnímat, vyléčit prakticky jakoukoliv chorobu atd.. Tyto bytosti byly ochotné poskytnout lidem technologie pro získávání volné energie z vakua, antigravitační pohon a technologie rozbíjení časoprostoru a vytváření časoprostorových tunelů, což by lidstvu umožnilo překonávat mezihvězdné vzdálenosti. Pokud ovšem poskytne nějaká civilizace jiné rase takovéto technologie, bere na sebe zodpovědnost za rizika s tím spojená. Jelikož se tyto bytosti obávaly, že lidé použijí tyto technologie proti sobě navzájem, kladly si jako podmínku možnost vzdělávání lidstva a poskytnutí mu informací o spirituální podstatě vesmíru. Vojensko průmyslový komplex USA a jeho čelní představitelé následně navázali kontakt s představiteli jiné mimozemské skupiny - s reptiliány z dvojhvězdy Síria a pak s dalšími mimozemskými skupinami z oblasti Orionu. Byly to vesměs skupiny, které na lidstvo pohlížely jako na svoji kořist. Tyto skupiny stály za vytvořením tak zvaného Hluboce skrytého průmyslu a tak zvané Mezinárodní korporativní rady, čímž rozdělily lidstvo na nepatrné množství „vyvolených“, ovládajících techniku teleportace a kontrolu mysli – a na zcela neinformovanou většinu, která mohla být bezostyšně manipulována. Orionští reptiloidi usilují o mentální kontrolu celého lidstva a o zpomalení jeho vývoje. Tyto bytosti dokázaly proniknout do všech sfér lidské aktivity na Zemi a protože díky svým technologiím i svým psychickým schopnostem dokážou krátkodobě měnit také svou tělesnou podobu, mohou dokonce předstírat, že jsou lidmi. Orionští reptiliáni ovládají v současné době rasu bytostí, jimž my říkáme Malí šedí. Kromě toho vytvořili různé syntetické typy bytostí, výkonné bioroboty a různé typy hybridů. Reptiloidní rasy jsou všeobecně posedlé genetickými experimenty a manipulací s živou hmotou na planetách, což pokud vnitřně touží po spojení s absolutním vědomím – s nejvyšší božskou inteligencí, vesmír nesmírně obohacuje.  Pokud se ovšem tyto bytosti od Absolutna vzdalují a stávají se posedlé vlastní oddělenou existencí, stávají se jejich experimenty „noční můrou vesmíru“. Reptiloidní, neboli dračí bytosti jsou velmi silné, mají v zásadě mnohem rozvinutější nervovou soustavu než humanoidi lidského typu. Mnohé jejich rasy disponují dvěma – a i více na sobě nezávisle fungujícími mozky. Jsou to mistři hluboké meditace a práce se silou kundalini ve svých tělech. Reptiloidi, kteří se „vymkli kontrole“ Centrálního kosmického rozumu, se stávají postrachem všech obyvatel vesmíru – jsou bez přehánění velmi obávanou živou formou. Existuje určité odvěké napětí mezi dračími bytostmi – sauroidy neboli reptiliány a humanoidy lidského typu. Když se napojíte na kosmickou informační databanku, na energetickou knihovnu vesmíru, která obsahuje veškeré události, k nimž ve vesmíru došlo, zjistíte, že reptiliáni byli vytvořeni prastarou rasou Mistrů Genetiků ve stejné době, kdy byli vytvořeni první lidští humanoidi. Mistři Genetici pak těmito dvěma základními původními typy inteligentních bytostí oseli tisíce vhodných planet v nejrůznějších solárních systémech. Předpokládalo se, že k prvním kontaktům mezi oběma těmito biologickými typy dojde až poté, co bude na obou stranách uskutečněn nejen dostačující technický, ale také morální a etický rozvoj. Bohužel – celý tento projekt se vymkl kontrole. Reptiliáni se dostali na planety lidských humanoidů daleko dříve, než se očekávalo a mnohé skupiny těchto bytostí začaly považovat lidské humanoidy za podřadnou rasu, vhodnou k „využívání“. Zároveň se ovšem reptiloidi lidských humanoidů bojí, protože je považují za svého kosmického evolučního konkurenta a obávají se rozšíření bytostí lidského typu v kosmickém prostoru. Nepředstavujme si reptiloidy jako pozemského dinosaura – fyziologie reptiloidů je velmi odlišná od fyziologie pozemských živočichů. Jejich krev tvoří viskózní zelená kapalina a jejich nervový systém je vysoce vyspělý. Mnohé z těchto bytostí se už dávno neživí fyzickou stravou, což ovšem v mnoha případech neznamená, že přestaly být predátory. Mohou se živit psychickou energií, například energií strachu a bolesti, která je pro ně stejně hmotná jako pro nás fyzická potrava. Ve skutečnosti jsou i někteří lidští jedinci schopni tímto způsobem získávat potravu, říká se tomu energetický vampýrismus. Takto by v budoucnu mohlo potravu získávat i lidstvo. Být vampýr je snadné. Lze si velmi dobře představit, že kdyby jeho vývoj byl zmanipulován a vydalo by se takovouto evoluční cestou – mohlo by se někdy také ve vzdálené budoucnosti stát rasou „požíračů cizí životní energie“. V současné době existuje obrovské napětí mezi některými frakcemi reptiloidů, například mezi tak zvaným impériem Orionu – a skupinami mimozemštanů jak humanoidních, tak reptiloidních nebo hybridních, co se týče postoje k lidstvu. Rozdíly mezi mimozemšťany nespočívají v jejich vzhledu, ale v jejich evoluční orientaci, kdy se tyto bytosti buďto přibližují centrálnímu absolutnímu vědomí, nebo se od něj separují a vzdalují. V současné době je zde silná snaha ze strany orionských reptiloidů vytvořit novou rasu genetických hybridů, přičemž používají lidskou DNA a kombinují ji s DNA „šedých“. Tímto způsobem mají vzniknout milióny nových tělesných schránek, do nichž se může polokolektivní vědomí reptiliánů inkarnovat. Nervová síť reptiloidních těl je nekompatibilní s frekvencemi geomagnetického pole a ve svých původních tělech zde reptiliáni nemohou příliš dlouho vydržet. Reptiliáni jsou ve své posedlosti šířením se a ovládáním připraveni „kolonizovat a pohltit“ pozemský astrál, tedy oblast, kam odcházíme po fyzické smrti a kde setrváváme mezi jednotlivými inkarnacemi. Slibují si od kombinace svých těl s lidskou DNA to, že jim tyto genetické experimenty přístup do světa lidských duší usnadní. Vliv DNA ovšem z naší hrubohmotné 3 D sféry sahá maximálně do sféry čtvrté a částečně páté hustoty, světy šesté hustoty – což jsou vyspělé astrální úrovně, jsou na DNA zcela nezávislé. Naší evoluční šancí je postupně se dostat do sféry šesté prostorové hustoty. Je to oblast „andělů“ – velmi pokročilých bytostí Světla, jejichž vibrace jsou tak rychlé, že jsou schopné vyřadit z provozu jakokoliv manipulativní technologii nebo systém zbraní. Než se dopracujeme k tomuto evolučnímu stupni, měli bychom se co nejvíce přimknout k mimozemským skupinám z Tau Ceti, z Plejád a Zeta Reticuli. Můžeme důvěřovat také humanidním civilizacím ze souhvězdí Lyry, Andromedy a bytostem obývajícím kvazihmotné světy v systému hvězdy Arcturus. Všechny tyto bytosti zůstaly na straně absolutna a pokud se na ně napojíte, okamžitě pocítíte jejich obrovskou moudrost a přátelský postoj. Mnohé z těchto mimozemským ras už fakticky překonaly hmotnou úroveň existence a hmotná těla používají pouze pro pohyb v nízkovibračním prostředí světů podobných našemu. Jsou zde i další skupiny – třeba Antaresané, které jednoduše sledují náš vývoj a nechtějí do něj zasahovat. V současné době stojí před lidstvem obrovská výzva – začít kooperovat s rasami, které mohou naši evoluci urychlit a mohou nám poskytnout skutečně důležité poznatky o podstatě bytí a života. Zároveň musíme odmítnout „spolupráci“ s rasami, které s lidstvem bezostyšně manipulují a otevřeně i skrytě brzdí jeho vývoj.“

 ,,Bavili jsme se o Shambale v Tádžikistánu, ale jsou také nějaké podobné podmořské základny?“

 ,,Oblast nazývaná místními obyvateli Shambala, kterou jsem měl možnost před lety navštívit, je dle mého mínění jemnohmotná energetická základna bytostí z oblasti Alcyone, lyranské civilizace a bytostí z Arcturusu. Říkám tomuto typu základen bublinovité, protože vznikají zvláštním „nafouknutím a zředěním“ časoprostoru ve vhodných lokalitách. Všechny tyto základny využívají přirozenou energetickou sítˇ planety Země a pokud vím, jsou lokalizované  v jejích uzlových bodech. Mohu pomocí dálkového pátračství lokalizovat celou řadu takovýchto základen rozmístěných v oceánu podél pobřeží Chile a Peru a jsou zde další podobné základny na mnoha místech v Andách. Samozřejmě takovéto kvazihmotné základny existují tam, kde jsou pro to vhodné podmínky, a i v jiných částech planety, a to i v Evropě nebo Japonsku. Není jich zde v současné době tolik jako v Jižní Americe. Tyto základny mohou být vytvořeny na kratší i delší dobu a mohou i ve výjimečných případech existovat kontinuálně i celá staletí. Když mimosmyslově vnímáte, „prozradí“ se tyto základny tím, že do nich směřují mocné proudy energie z kosmu a také z nitra samotné planety Země. Tyto jemnohmotné základny obývají vesměs bytosti, které se vyvinuly v „multidimenzní tvory“ a jsou schopné operovat v rozsahu mezi třetí až pátou, případně až šestou prostorovou hustotou. To znamená, že jejich těla nejsou tak jednoznačně hmotná jako naše a tyto bytosti mohou dle potřeby proměňovat jejich vibrace a přizpůsobovat je okolnímu prostředí. V jednu chvíli mohou být hmotné a v další chvíli rozředí své tělo natolik, že se stanou čistě „astrálními“ tvory. Tyto bytosti se nevyhýbají technologiím a hojně je využívají, ale daleko více spoléhají na kultivaci svých vlastních vnitřních sil. Neustále rozvíjejí svoji mysl a své schopnosti. Částí své osobnosti jsou prakticky permanentně v kontaktu s absolutním vědomím. Stav jejich mysli lze připodobnit ke stavům, kterých se snaží dosáhnout na této planetě například ti nejpokročilejší mistři zenu. Současně jsou to ovšem bytosti nesmírně přátelské a ve všech ohledech velmi „živé“. Nesnaží se „zničit své osobnosti“, aby se mohli přiblížit k Absolutnu nebo s ním splynout, ale naopak paralelně, zatímco část jejich vědomí s Absolutnem splývá v jedno, každá z nich maximálně zušlechťuje a rozvíjí svoji osobnost. Myslím, že v tomto směru mohou tyto bytosti značně poopravit některé naše zcestné spirituální postoje, díky kterým jako lidstvo už stovky let eticky a morálně očividně stagnujeme.“

 ,,Na planetě Zemi se nacházejí i zcela hmotné mimozemské základny – ty patří v současné době bohužel především rasám, které se k lidstvu nestaví nijak přátelsky. Řada těchto základen vznikla v posledních desetiletích jako výsledek přímé spolupráce těchto mimozemských ras se stínovým vojenským hospodářským komplexem. Cítím, že řada představitelů tohoto stínového aparátu si přitom uvědomuje, že „věci zašly už příliš daleko“ a bude se snažit během několika dalších let o existenci těchto základen  informovat veřejnost. Dálkovým pátračstvím mohu zjistit polohu těchto základen velmi snadno, nedoporučuji ale nezkušeným dálkovým pátračům, ani astrálním cestovatelům tato místa navštěvovat, protože vaše přítomnost bude okamžitě zjištěna. Tyto základny jsou perfektně střežené nejen na fyzické úrovni, ale také na úrovni astrální. Tyto základny sestávají vesměs z celé řady tak zvaných úrovní, přičemž pouze do některých mají přístup lidští zaměstnanci. Jiné úrovně jsou obývané pouze mimozemšťany. Nechvalně známá je například základna, která se nachází v oblasti Dulce na území USA. Pokud se vám podaří sem dostat a proniknout sofistikovaným systémem kontroly, spatříte zde něco, co ve vás vyvolá pocit největšího odporu a hrůzy. Nedobrovolně jsou zde drženy tisíce lidských bytostí, včetně dětí a jsou podrobovány nelidským - a to doslova - experimentům. Nebo se jednoduše stávají zdrojem potravy. Na této základně „pracují“ orionští reptiliáni – což jsou opravdu zlé, egoistické a krajně bezohledné bytosti. Díky „dohodám“ s představiteli stínového vojensko- průmyslového komplexu unášejí „Malí šedí“, ovládaní reptiloidy už desítky let, lidské bytosti a používají je jednak ke genetickým pokusům a jednak jako zdroj životní energie. Během dálkového pátračství jsem nejednou spatřil zvláštní „schránky“, do nichž tyto bytosti dokážou přenést a ve vysoce zahuštěné podobě skladovat lidskou životní energii. Je to energie, k jejímž výronům z lidské aury dochází v momentech, kdy jsou lidské bytosti vystavené nějakým ničivým vlivům. Nejsmutnější ovšem na celé věci je, že jsou to právě lidé, ti z nich, kteří zradili lidskou rasu, kteří těmto bytostem v jejich záměrech vycházejí vstříc a pomáhají. Část těchto lidí, kteří se nechali zmanipulovat, se dnes snaží o těchto věcech promluvit, ale mnozí z nich jsou odstraněni dříve, než může jakékoliv jejich svědectví proniknout na veřejnost. Jiným pak vyhovuje příslušnost ke stínové elitě, protože mimozemské bytosti jim na oplátku dovolují používat lékařskou techniku schopnou vyléčit libovolné onemocnění a omlazovat lidský organismus. Nemluvě o tom, že šéfové těchto elit mají zcela neomezený přístup k penězům. Tyto neviditelné elity v podstatě samy řídí chod celého bankovního systému na Zemi. Navíc disponují velmi rozvinutou technikou technické kontroly vědomí. Na základně v Dulce a i na jiných takovýchto základnách vytvářejí malí šedí a reptiloidi neustále nové a nové pokusné typy hybridů. Podobné základny jsou i ve Střední a Jižní Americe. Občas z těchto základen některé hybridně vytvořené organismy uniknou – stává se to výjimečně, ale občas se to stane. Například před nedávnou dobou v Mexiku odchycený a usmrcený tvor „mimozemského“ původu byl ve skutečnosti jedním z takovýchto hybridů. Šlo o tvora, který vypadal přibližně jako kříženec mezi lidskou bytostí a leguánem – ovšem se zvláštní stavbou těla i buněk. Na základnách jako je Dulce se běžně používá teleportační technika a může se stát, že hybrid, disponující telepatickými schopnostmi a vysokou inteligencí, nějakým způsobem díky teleportační technice ze základny unikne. Když jsem se nalaďoval na fotografii tohoto tvora z Mexika, zjistil jsem, že jeho náhlé objevení se v Mexiku má právě tento důvod. Tento zjevně inteligentní tvor byl bohužel mexickými vesničany usmrcen. Kdyby k tomu nedošlo, mohl by nám podat svědectví, která by námi patrně zcela otřásla – svědectví, která současné lidstvo nutně potřebuje. Krátce poté došlo k úniku podobného tvora z jedné základny, kde jsou rutinně vyráběni hybridi. Šlo o genetického křížence mezi lidskou bytostí a tuleněm. Tento tvor se objevil na panamském pobřeží, kde se pokoušel komunikovat s lidmi a žádal je o pomoc. Bohužel byl zcela nemilosrdně ukamenován skupinou výrostků. Existují i jeho kvalitní fotografie pořízené po jeho zavraždění. Záměrem reptiloidů a šedých je vytvářet takové rasy, které by bylo možné po celá staletí nebo i tisíciletí snadno kontrolovat a beztrestně zneužívat jako zdroj životní energie. Pokud by se jim podařilo vyrobit rasu, která by mohla v tomto směru nahradit lidské bytosti, neváhali by ani na chvíli, lidskou rasu by vyhubili a nahradili by ji takovýmto vhodným typem hybrida. Je smutné, že v současné době na Zemi prakticky neexistují hmotné základny mimozemšťanů, kteří by byli lidstvu nakloněni. Přitom zde podobné základny ještě v sedmdesátých letech minulého století existovaly. Jedna z nich se nacházela v mongolské poušti Gobi a byla zničena atomovým bombardováním během společné vojenské akce Ruska a Číny. Mluvil jsem s očitými svědky tohoto bombardování, během kterého nikdo nechránil civilní obyvatelstvo v této oblasti a na které nikdo nepovažoval nutné upozornit samotnou mongolskou vládu. Další hmotná základna byla vybudována v padesátých letech lyranskými humanoidy na dně Jaderského moře u italských břehů. Tato přátelská mimozemská skupina v této oblasti vybudovala pod vodou během dalších dvaceti let obrovskou podzemní infrastrukturu. Vznikla celá síť mimozemských základen po celém pobřeží Jaderského moře. Tito mimozemšťané nabízeli lidem všestrannou pomoc a asistenci během duchovního vývoje. Existuje řada svědectví o působení této mimozemské skupiny – řada lidských kontaktérů s Lyrany byla násilně umlčena tajnými službami. Lyrané se snažili stýkat se s lidmi a učit je rozvoji mimosmyslových a léčitelských schopností. Koncem sedmdesátých let byly všechny lyranské základny v Jaderském moři napadeny orionskými reptiliány. Základny byly rozmetány doslova na prach za použití vysoce výkonných elektromagnetických zbraní a během tohoto překvapivého útoku byla většina Lyranů zabita. Zbylí se museli rychle stáhnout ze Země. Po těchto dvou incidentech, ke kterým skutečně – ať se nám to může zdát jakkoliv neuvěřitelné – na Zemi došlo, rozhodla andromédská rada, sdružující všechny mimozemšťany, které můžeme považovat za „pozitivní“, že na Zemi nebudou vytvářeny základny jakékoli její členské civilizace až do doby, kdy se zde nezlepší podmínky. Výjimkou jsou základny „bublinového typu“, které nejsou součástí běžné fyzické reality. K Japonsku nejbližší základna, na které aktivně působí reptiliáni a šedí společně s lidskými kolaboranty, se nachází v oblasti Pine Gap na Novém Zélandu. Podobné základny jsou také v Austrálii. Jsou další místa na této planetě, kde v podzemí pracují dnem i nocí obrovské vysoce výkonné důlní stroje, razící další chodby a vytvářející prostor pro nové a nové základny. Některé z těchto základen se nacházejí přímo pod velkými lidskými městskými aglomeracemi - například pod Denverem nebo Moskvou. Jen na nás záleží, zda zastavíme ve všech ohledech nezákonné aktivity neviditelného vojensko hospodářského komplexu, který tuto skrytou mimozemskou invazi podporuje. Ne všichni šedí mimozemšťané jsou pro lidstvo nebezpeční. Některé skupiny šedých se v poslední době snaží vymanit zpod nadvlády reptiloidů a budou mít zřejmě tendenci hledat u lidstva pomoc – ovšem pokud lidstvo během následujících let zvedne své vibrace. Pokud se tak stane, budou muset všechny frakce reptiloidů, malých šedých i vysokých šedých, s lidmi chtě nechtě jednat jako s rovnými. Tyto mimozemské skupiny se ovšem právem obávají, že budou ze Země vykázány, a proto se snaží všemi prostředky lidstvo zdegenerovat a jeho vývoj zpomalit nebo úplně zastavit. Podporují na Zemi náboženství jako perfektní antievoluční programy a snaží se ze zákulisí pomocí finančních manipulací vytvářet na Zemi situace ohrožení a napětí, včetně rozpoutávání válečných konfliktů. Nicméně náš vnitřní potenciál je obrovský a členové andromedské rady předpokládají, že nad orionskými reptiliány „zvítězíme“ – protože podobný vývoj se již v minulosti uskutečnil na několika Zemi podobných planetách. Řešení je v nás – nikoli ve hvězdách kolem nás. Pokud díky meditačním cvičením dostatečně rozvineme své srdeční centrum, staneme se doslova přes noc bytostmi, které nebude moci žádný reptiloid nebo „šedý mimozemštan“ ohrozit. Lidstvo ovšem v současnosti nutně potřebuje otevřít oči. Většina lidí podvědomě tuší, že se Zemí „něco není v pořádku“, ale protože drtivá většina současných lidí ještě nedisponuje rozvinutým mimosmyslovým vnímáním, lidstvo neví, jakému nepříteli vlastně musí čelit. Napřed musíme o nepříteli vědět, teprve poté ho můžeme porazit.“

 ,,Je možné spatřit 3D lidským okem hvězdu/planetu, na které žijí vysoko-vibrační bytosti v oblasti Plejád nebo Síria? Nebo je to tak, že hvězda je viditelná, ale bytosti z vyšších dimenzí, které ji obývají, pouhým okem spatřit nelze?“

 ,,Vesmír je nesmírně složitý a vícevrstevný živý organismus. Začněme Plejádami. Na úrovni, která odpovídá naší současné vibraci, vnímáme Plejády jako hvězdokupu, která sestává z přibližně 1500 hvězd. Plejády jsou hvězdný útvar, který se nachází poměrně blízko od planety Země, přibližně nějakých 400 světelných roků. Plejády jsou velice mladý hvězdný systém a před nějakými 50 milióny lety ještě hvězdy v Plejádách neexistovaly. Na fyzické úrovni jde o velice dynamický hvězdný útvar, který sestává z obřích hvězd a tak zvaných hnědých trpaliků - maličkých hvězd, ne větších než je náš Jupiter. Některé z hvězd v Plejádách vyzařují silné rentgenové záření. Prostor mezi těmito hvězdami je naplněn mračny horkých prachových částic. Na fyzické úrovni neexistuje v oblasti Plejád nic, co by připomínalo planety typu Země. To neznamená, že tento velice mladý hvězdný systém není naplněn životem. Když opustíte biologické tělo a pohybujete se jako duše otevřeným vesmírem, můžete se přibližovat k obřím hvězdám, z nichž daleko do prostoru tryskají proudy žhavé plazmy, nebo z nichž vychází silné rentgenové záření a nic se vám nestane. Zkušené duše dokonce zjišťují , že mohou takováto silně dynamická místa ve vesmíru využít jako zvláštní zdroje energie. Mnohokrát jsem se pohyboval skrze Plejády, protože tato hvězdokupa je jako nejjasnější hvězdný útvar na obloze považována amazonskými šamany za něco mimořádného. Jsou zde obrovské hvězdy – mnohem větší než Slunce, které vydávají spíše namodralou záři. Kolem těchto hvězd jsem mohl vnímat složité jemnohmotné systémy, skládající se z mnoha vibračních vrstev. Staly se domovem bytostí, které opustily prostředí terrestrických planet hmotného typu a přestaly být vázány na život spočívající na uhlíkové bázi. Takovéto jemnohmotné systémy existují kolem megahvězdy Alcyone, Pleyone, Maya, Electra nebo Atlas. V této oblasti existují také jakási „výcviková střediska“ pro duše, které se zde učí tvořit své vlastní první hvězdy a planety. Plejády jsou pokusné území, kde přibližně v prostoru širokém 12 parseců se jemnohmotné bytosti intenzivně učí pracovat s primární hmotou a regulovat kosmické energetické procesy. Přicházejí sem mimo jiné i duše z pozemského astrálu během meziinkarnačních period. Teď nemluvím o všech duších – dostanou se sem jen ty, které v zemském astrále obývají mezi inkarnacemi nejvyšší vibrační vrstvy. Plejády jsou z hlediska vzdáleností, jak je chápou jemnohmotní tvorové, takřka součástí planety Země. Vzdálenost 400 parseců překoná duše stejně snadno jako chodec na Zemi vzdálenost několika desítek metrů. V oblasti Plejád byla vybudována řada učebních center, ve kterých duše rozvíjejí své schopnosti. Na hmotné úrovni se zde v žádném případě s organickým životem nesetkáte – rentgenové hvězdy, kterých je zde spousta, by spolehlivě zabily vše živé, i kdyby zde nějaké planety podobné Zemi byly. Ty zde ovšem vůbec nejsou, protože planety potřebují ke svému vzniku nejméně několik miliard let, a my si musíme uvědomit, že ještě v době dinosaurů žádné Plejády neexistovaly. Na Plejádách se hrají různé „kosmické hry“ – duše zde mezi sebou soutěží ve vytváření zárodečných planet, nebo si navzájem „kradou“ hvězdný materiál tak, že ovlivňují trajektorie hvězd, kdy si hvězdy navzájem odsávají svoji energii. Přitom některé hvězdy svoji hmotu znásobí a jiné zaniknou, nebo se mění v kolabující trpaslíky. Duše takové hry nesmírně baví, protože se takto dostávají do těsného kontaktu s nejtěžším stavebním materiálem ve vesmíru – s fyzickou hmotou. A veškeré manipulace s fyzickou hmotou - včetně našich zrození, jsou pro každou duši velká výzva. Plejády jsou tedy domovem bytostí, které existují ovšem na úrovni páté a šesté prostorové hustoty. Je to významné středisko výměny informací, které navštěvují bytosti ze vzdálených galaxií a také bytosti, které neobývají hmotný vesmír a jejich existence není vázána na stelární a planetární stanoviště. Energie, přicházející z Plejád, mohou sehrát významnou roli během nacházejícho vzestupu vibrací lidstva. Když po vymístění z těla plujete k Plejádám, cítíte odtud podporu a hřejivé teplo. Plejády jsou velmi krásné – připomínají shluk zářících klenotů zahalených do modrých reflexních mlhovin. Když se na ně během meditace nalaďujete, získáváte velkou sílu a zvyšujete vibrace. Sídlí zde bytosti, které nám mohou skutečně pomoci. Těmto bytostem můžeme říkat mimozemšťané nebo andělé nebo dobré duše. Mezi těmito kategoriemi neexistují žádné pevné hranice."

 ,,A teď k Siriu."

 ,,Na hmotné úrovni je Sírius zvláštní dvojhvězda tvořená obrovským Síriem A a maličkou hvězdou Sírius B, která je bílým trpaslíkem a není o moc větší než lecjaká planeta. Tento bílý trpaslík krouží kolem Síria A, přičemž doba obletu trvá padesát let. Sírius je vibračně daleko hutnější a těžší hvězdný systém než Plejády. Pokud jsou Plejády spojeny spíše s našimi vyššími energetickými centry, jako je srdeční centrum nebo třetí oko, je dvojhvězda Sírius propojena na dálku především s našimi třemi spodními energetickými centry. Kolem Síria A existuje sofistikovaný kvazihmotný energetický plášť, který obývají bytosti, žijící ve stavu čtvrté prostorové hustoty. Pokud bychom se s těmito bytostmi setkali, je pravděpodobné, že by se nám ukázaly v podobě plazů. Ve skutečnosti řada těchto bytostí existuje pouze ve formě inteligentních energetických polí. Bytosti ze Síria jsou značně vyspělé, ale kontakt s nimi nemusí být právě jednoduchý, protože jsou zvyklé hrát dominantní roli a mají sklon používat sílu. Jde o velmi staré bytosti, které jsou mistry v ovlivňování života na planetách. Jsou posedlé kontrolou organického života a experimenty s ním. Zároveň vnímají organický život jako druh kosmického akumulátoru, přes který mohou získávat určité druhy pro ně stravitelné energie. Mně osobně Síriané velice připomínají indické „duchovní“ guruy. Mohou vám do jisté míry pomoci, pokud nejste ochotní pracovat na sobě sami, ale nechávají si za to velmi dobře energeticky zaplatit. Dokážou kontrolovat vaše tři spodní energetická centra, a tím ve vás vyvolat pocit, že jsou „pány zázraků“. Snaží se vás na sebe fixovat, protože potřebují vaši energii. Snaží se učinit vás na sobě závislými. Ve skutečnosti jsou to značně omezené bytosti, které nedůvěřují absolutnímu vědomí, a proto žijí v permanetním strachu a jsou posedlé touhou manipulovat jinými. Kolem Síria B lze vnímat několik kvazihmotných planet, které jsou takřka hmotné – nacházejí se ve stavu přibližně tři a půlté prostorové hustoty. Jsou to experimentální planety, navrhované a vyráběné jemnohmotnými inteligencemi ze Síria A. Viděl jsem na těchto planetách unylou přírodu, která připomíná naše bažiny a pouště. Některé z nich jsou čistě vodními světy. Inteligence ze Síria A zde pěstují různé tvory, do jejichž genetického materiálu neustále zasahují a experimentují s nimi. Žijí zde bytosti podobné obojživelníkům, plazům a hmyzu – některé jsou nadané inteligencí srovnatelnou s lidskou. Hmotně se pohybovat po těchto planetách je obtížné – museli byste si „zhmotnit“ tělo odpovídající hustoty a s odpovídajícím dýchacím ústrojím, nebo byste se sem museli jednoduše inkarnovat. Ideální je prozkoumávat tyto planety v jemnohmotném těle. Pokud máte dostatečně aktivní srdeční čakru, projdete snadno neviditelnými ochrannými silovými poli Síria a můžetete si tyto „laboratoře“ prohlédnout.“

 ,,Záře je energie z vesmíru? Nebo jde o energii pocházející ze Země?“

 ,,Energetický paprsek je proud kosmické energie, která se soustřeďuje do určitého místa v Zemi. Toto místo funguje jako energetický vír, který do sebe energii z kosmu v určitých periodách vtahuje, pak ji v sobě akumuluje a opět ji v určitých periodách ze sebe vystřeluje do energetické sítě planety Země. Takovýchto míst je na Zemi více a hrají důležitou úlohu – spojují Zemi s vibračně vyššími světy a s vesmírem a zvyšují zemské vibrace. Určitě bych doporučoval v daném místě meditovat a především během východu slunce zde vědomě vtahovat energii do energetických center – především do třetího oka a solaru. Může to zvýšit naše vibrace, což se může projevit i rychlým zlepšením naší fyzické kondice.“

 ,,Čím se liší stav OOBE, kterého člověk dosáhne při meditaci a pohybuje se při něm na astrále, a stav „transformace“, kdy dojde k dematerializaci fyzického těla?“

 ,,Když srovnám tyto dva stavy na základě své vlastní i všeobecné zkušenosti s nimi, mohu mezi nimi najít mnoho podstatných shod, ale také mezi nimi zjišťuji velký rozdíl.“

 ,,Za prvé – naučit se opouštět fyzické tělo metodou astrálního cestování je poměrně snadné a podle mě je schopen se to naučit při troše trpělivosti každý. Naproti tomu dematerializace fyzického těla je veliká vzácnost a dochází k ní zatím velice výjimečně. Já osobně od raného dětství takřka denně opouštím vědomě svoji fyzickou schránku. Ovšem stav rozplynutí se fyzické hmoty svého těla jsem za celý svůj život zažil pouze několikrát – během určitého výjimečného období a za zcela výjimečných podmínek. Když prožíváte stav hmotného rozplynutí, nemusíte si v tu chvíli vůbec uvědomovat, že k něčemu tak zásadnímu došlo a můžete se domnívat, že právě pouze astrálně cestujete. Způsob pohybu prostorem je přitom velice podobný. Rozdíl se projeví, když chcete nějakým způsobem působit na fyzickou realitu. Jako astrální cestovatel to máte v tomto směru velice těžké – musíte vynaložit obrovské úsilí na to, abyste fyzickou hmotu ovlivnili. Několikrát se mi po opuštění fyzického těla podařilo pohnout nějakým předmětem, ale vždy to vyžadovalo velké úsilí. Když se vaše tělo rozplyne, jste schopni ho v jiném místě opět zhmotnit. Můžete v tomto místě zcela hmotně působit a mohou vás přitom vidět i jiní lidé. Mám za sebou takovouto zkušenost. Zprvu jsem svůj stav po rozplynutí fyzického těla vnímal jako běžnou astrální projekci a vlastně jen díky svědkům, kteří se nacházeli v místě, kde se mé tělo zpětně zhmotnilo, i v místě, kde se rozplynulo, jsem získal důkaz o tom, že nešlo o pouhou astrální projekci. Myslím, že naučit se vědomě se vytělesňovat je naším současným evolučním úkolem, zatímce naučit se „odhmotňovat“ své fyzické tělo je evolučním úkolem naší budoucnosti. Jisté je, že disponujeme mechanismem, pomocí kterého dokážeme biologickou hmotu svých těl během zlomku sekundy doslova rozmělnit na subkvantové částice a pak nějakým způsobem „vtáhnout“ do své duše, do svého Já. Domnívám se, že tento mechanismus spočívá v prudké změně v činnosti naších tří spodních energetických center - centra v břiše, pánvi a kostrči. Musíme si uvědomit, že naše fyzické tělo je ve skutečnosti jen řídký oblak sestávající z kvant energie – a kdybychom tato kvanta energie všechna stáhli do jednoho místa, vešla by se pohodlně na špičku špendlíku. V jistých situacích dochází ke spuštění tohoto mechanismu samovolně. Spouštěcím mechanismem může být například silný strach. Z Evropy jsou známy případy takovýchto spontánních dematerializací, kdy se člověk změnil ve shluk vznášejícho se průsvitného vědomí, z doby druhé světové války. Například někteří Židé – v situaci, kdy byli obklíčeni ve svých domech, zažili tyto stavy. Jejich pronásledovatelé pečlivě prohledali místnost, aniž je mohli spatřit, protože oni se v této místnosti vznášeli jako neviditelní pozorovatelé, kteří „ze strachu“ dematerializovali svá těla. Pokud se nám v budoucnu podaří vědomě tento mechanismus dematerializace ovládnout, bude to znamenat, že jsme dosáhli toho největšího vítězství nad fyzickou hmotou. Budeme moci být hmotní dle potřeby – pouze tehdy, když budeme chtít. Je zřejmé, že mnoho mimozemských ras již dosáhlo tohoto stupně.“

  ,,Máš nějaký konkrétní vzkaz, něco, co bys rád sdělil Japoncům ?“

 ,,Rád bych vzkázal lidem, aby se v současné době pokud možno soustředili na vědomou akumulaci čisté energie z vesmíru a na vysílání této energie do míst, která jsou nyní nestabilizovaná a napadená temnými programy. Japonsko je v současné době zásobeno obrovským množstvím čisté, zářivé energie z vyšších kosmických zdrojů. Je potřeba, aby co nejvíce lidí akumulovalo tuto energii a vysílalo ji do prostoru kolem Japonska - v těchto dnech a týdnech pak především na korejský polostrov a do prostoru Číny. Japonsko se může stát doslova záchranou pro celou tuto část planety. Lidská mysl má obrovskou sílu a pokud je správně nasměrována, dokáže změnit vše negativní v pozitivní. V současné době se síly, které se snaží zmařit šanci na vibrační vzestup lidstva, budou soustřeďovat na mozky a vědomí těch nejslabších lidských jedinců a skrze ně se budou snažit na poslední chvíli rozpoutat války a vytvářet emocionální napětí a atmosféru strachu. Tím, že vyšleme na korejský polostrov proudy láskyplné energie, zabráníme eskalaci konfliktu, který je zde uměle rozdmýcháván jen proto, aby v této části planety klesly vibrace. Nelze dopustit jakýkoliv vojenský střet v tomto regionu, s ním spojenou kontaminaci moře a možné použití biologických a nukleárních zbraní. Právě o toto se dnes síly, které chtějí zbrzdit vibrační vzestup lidstva, ze všech sil snaží. Během tohoto měsíce je možné planetu ještě destabilizovat, protože na časové ose existují vhodná „okna“, skrze která mohou do lidského vývoje vstupovat agresivní negativní síly z nízkovibračních světů. Temný energetický mrak na Blízkém východě byl úsilím sil Světla rozbit, a proto tuto oblast nelze použít jako vhodný spouštěč rozsáhlejšího konfliktu. Proto se negativní síly přesunuly do oblasti jihovýchodní Asie a zde – skrze působení na vybrané jedince – se snaží vyeskalovat napětí. Tyto síly potřebují „vhodné lidské antény“, aby mohly své záměry uskutečnit. Představme si, že obalujeme vládní i vojenské představitele Číny, Jižní a Severní Koreje vrstvou zářivého zlatobílého světla, která odráží negativní jemnohmotné vlivy. Vše ovšem dobře dopadne – jsme velmi silné bytosti a propojíme-li se vnitřně s Absolutnem a s vyššími světy, není zde nic, co bychom nedokázali překonat.“

 Poznámka - Rozhovor se konal ještě před útokem KLDR na území Jižní Koreje.

 www.petr-chobot.cz

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo