Jdi na obsah Jdi na menu
 


Máyové - strážci času a Svět i vesmír je úplně jiný

22. 2. 2010

WWWWWWWWWWWWWWWWW
 

,,Mayové - strážci času“

 Obrazek 

,,Pamatujte si, že Strážci času vedou váš vesmír po určité dráze a dokáží se pohybovat bariérami času. Vytvářejí ve vašem vesmíru části a úseky, které umožňují vesmír spojovat. Energie se pohybují z jednoho úseku do druhého a určité díly zůstávají odděleny - to je čas, jak ho znáte. Pamatujte si, že energie se vyskytuje ve všech věcech a vy jste součástí Prvotního stvořitele. Prvotní stvořitel je na cestě oddělení, takže může dojít k jeho většímu pochopeni. Tak Strážci času udržují vesmír naživu tím, že jej nechávají oddělený.“

 

 

,,Mayové se sami nazývali Strážci dne. My jim říkáme Strážci času. Jsou samozřejmě spojeni s Plejádským systémem, jsou mistry ve vstupování a vycházení z časových událostí. Také dokáží skvěle vytvářet časové zámky - zahrazují věci překážkami, aby události mohly být přímo před vámi a vy jste je vzhledem k časovým zámkům neviděli. Časové zámky zabraňují vašemu Vědomí vnímat souběžný čas.“

 

Obrazek

 

Kalendář

,,Mayové položili, pokud jde o čas, základy pro události, které se mají přihodit dnes. Egypťané učinili jiné průkopnické skutky, Inkové a Indiáni zase další. Každá civilizace sehrála svou úlohu při vytváření událostí souvisejících s časovými zániky, které jsou nyní ve vašem úseku času připraveny k otevření. Atlantida je další civilizací, která položila síť informací pro současný časový rámec. Pamatujte si, že všechno probíhá, a civilizace nikdy nekončí. Myslíte si, ze Atlantida byla zničena a už neexistuje, takže musí být v minulosti. To je jedna verze reality. Ve skutečnosti existuje atlantská civilizace, která nebyla nikdy zničena - atlantská civilizace, která vyřešila vlastní dilemata, našla řešení a nepotřebovala ukončit svou existenci z důvodu nesprávného používání energie. Podobně některé verze vašeho světa najdou řešení a přestěhují se do Zlatého věku, zatímco jiné verze budou zničeny.“

 

 

,,Tak může existovat Atlantida nebo jakákoli jiná civilizace v budoucnosti. Civilizace existují dál - mimo časové omezení. Tak si atlantská verze budoucnosti, která našla vlastní řešení, přeje pomáhat atlantské energii minulosti, protože je to tatáž energie a je vlastní reinkarnační verzí. Cílem návratu do minulosti je léčit, vytvářet celek a učit správnému používání energie. Civilizace ve svých verzích celkem úspěšné se vždy vracejí - pokud tomu tak chcete říkat - aby pomohly těm svým verzím, které neměly stejné příležitosti nebo nenašly řešení. Úspěšná civilizace může být chápána jako vědomé kolektivní chápání účelu a účinku na velkou síť existence.“

 Obrazek

 ,,Strážci času, kteří řídí události, jsou jako Světelné koule s paprsky cestující do mnoha různých realit a směrů. Mayští Strážci času uměli na Zemi zakotvit údaje, které dávaly smysl budoucím generacím, protože byly multidimenzionální. Mohli cestovat časem zpět, kupředu a stranou a jejich civilizace byla založena na cestování v čase. Po celém Mexiku o tom zanechali stopy. Jejich nyní se stalo smysluplnější, protože jejich cílem bylo pěstovat určité nyní, které by blahodárně působilo na jiná nyní. Mayové chtěli vytvořit paradigma, popis toho, co se stane, cykly, jimiž Země prochází, a cykly času založené na kosmických branách. Zemské cykly se Sluncem, Měsícem a planetami ve vašem solárním systému mají významný účinek na vaše fyzické elektromagnetické tělo. Mayové pochopili, že Země je zapojena do většího systému rotace než jen do slunečního systému. Ten systém rotace byl založen na různých numerických děleních. Mayové vytvořili a definovali čas ve vašem systému na základě svých znalostí, že jste součástí mnohem větších cyklů.“

 

 

,,Bylo mnoho verzí Mayů - mnoho různých skupin Strážců času, které přicházely v různých okamžicích, aby pracovaly a hrály si s trojrozměrným časem. Mayové se rozhodně neobjevili poprvé v časovém období, v němž podle vás žili. Byli na Zemi mnohokrát předtím, před mnoha tisíci let. Mohou se pohybovat k závěru vesmíru stejně snadno jako k jeho začátku. Jejich úkolem je zajišťovat, aby všechny úseky vesmíru fungovaly a ke kolapsu došlo v pravý čas, aby nenastal předčasně. Vnímejte své spojení s mayskými Strážci času a otevírejte se klíčům, které pro vaše objevy připravili.“

  Obrazek

,,Časové zámky kolem realit fungují stejným způsobem jako mechanizmy, které ve vašem domě zajišťují zapínání a vypínání osvětlení. Elektromagneticky má Vědomí pulsaci nabízející indikaci jeho přítomnosti, ať je kdekoli. Vědomí je ve všech věcech a podle toho, jak je svázáno, vydává jedinečný, rozlišující signál.“

 

 

,,Jsou tací, kteří vědí, jak časově uzamknout Vědomí pro jiné Vědomí. Mění modulující frekvenci určité existence, takže když ji druzí sledují a pátrají, kde nebo jak se určité energie zkombinovaly a svázaly, nenajdou je. Vložili časové zámky na brány Země a protože vlastnili koridory času, nemohli příchozí z kosmu Zemi najít. Vymazali Světlo její existence, nastavili odlišné elektromagnetické spektrum, neškodné spektrum maskující druh Vědomí, které má Země, aby ji nebylo možné najít. Země byla ukryta - dána do karantény.“

 

 

,,Cílem Mayů bylo odhalit tuto planetu a založit zde paradigma pro budoucnost. Různé civilizace udržovaly brány energie kolektivního Vědomí otevřené. Energie, které podporují nebo udržují jiné typy realit, mohou být v omezených případech přilákány na planetu. Ale civilizace musí být připraveny a vycvičeny, aby uměly zakotvit sloup Světla. Je-li Světlo, jsou i informace.“

 

 

,,Mayská civilizace byla jednou z takových civilizací. Dnes k nim patří civilizace na Bali. Tyto kultury existují v enklávách po celém světě. Mohou to být komunity uvnitř států nebo oblastí měst, kde je velká harmonie, spolupráce, reciprocita podpory a kreativita. Mayové byli pokusem, který měl ovlivnit budoucnost a osídlit planetu ležící velmi dlouhou dobu v temnu. Mayové znali své poslání, věděli, kdy budou muset odejít. Podobně Tibeťané předvídali invazi do své země, před příchodem Číňanů ukryli mnoho nejdůležitějších dokumentů a artefaktů a dali se do zdánlivě obrovského ničení.“

  Obrazek

,,Vzhledem k tomu, že Mayové byli Strážci času, mohli se evakuovat ze Země, Vědomi si toho, že jejich úkol byl splněn. To je jedno z největších tajemství Mayů - znali datum a čas.“

 

 

,,Kalendář Mayů přesně ukazuje cykly nebes a pekel. Mayové znali den svého odchodu a připravovali se na závěr. Bráno z jejich hlediska, byli dopraveni do jiné fyzické dimenze. Ve skutečnosti Mayové ještě ve velké míře existují, vzkvétají. Mayové věděli, že jednoho dne jejich čas zde skončí a budou muset opustit planetu. A věděli také, že jejich znalosti a klíče jednou objeví Světelná rodina - vy. Tvrdíme, že někteří lidé tyto klíče již objevili. Mayové znali všechny souvislosti svého poslání a proč sem přišli zasazovat klíče pro budoucnost, která je nyní.“

 

 

,,Klíče Vědomí se pohybují časovými zámky Mayů, Strážců času, kteří otevírají mnohé zámky na celé planetě.“

 www.volny.cz

 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW


,,Svět i vesmír je úplně jiný, než si myslíme a nebo dovedeme představit !“

 Obrazek 

,,Téma, o kterém bylo a stále se píše snad statisíce stran. Spekulace, dohady, podvrhy, ale i fakta, filmy, fotografie, různé dokumenty až na vládní úrovni a hlavně důkazy, které nás zajímají asi nejvíce. Bohužel informace jsou tak obsáhlé, že na prostudování by ván nestačil jeden život. Je na vás, co z toho si vyberete. Stále, mě z nepochopitelných důvodů, i když ve spojení s Illumináty pochopitelných důvodů vadí, že se pořád něco tají a mlží. Stále se vynořují otázky „Jsme ve vesmíru sami ?“

 

 

,,Otázka je dávno zodpovězena a nemá smysl vymýšlet nebo hledat nějaké odpovědi. Sám rozum říká, pokud nejsme naivní, nejsme hloupí a máme aspoň základní astronomické znalosti, že jen v naší galaxii musí být několik milionů podobných inteligencí jako je naše. A to je jen naše galaxie a co zbývající vesmír ? Ba naopak, vše nasvědčuje tomu a jsou na to důkazy, že jsou mimozemské inteligence, které ve vesmíru existují mnohem déle než my lidé a mají mnohem větší náskok ve všech směrech mnoha milionů ne-li déle našich pozemských let.“

 

 

,,Jsou důkazy o tom, že nás navštěvují na této zemi už hodně dlouho a mnohdy i do dění a vývoje lidstva zasahovali a zasahují. Jsou ovšem mezi nimi i takové inteligence, které se nás snaží ovládnou. A protože došlo prostřednictví Illuminátů ke zradě, jsou tu, ať chceme nebo nechceme, lítají si tu v talířích, koulích či jiných vzdušných plavidlech, unáší lidi a zvěř, provádí genetické a jiné pokusy, budují si tu podzemní města a tunely propojené po celém světě, množí se tu. Až nastane čas podle dohody s Illumináty, provedou jednorázovou invazi na tuto zem a je konec svobody a všeho co jsme vybudovali, staneme se pouhými otročícími loutkami.“

  Obrazek

,,Myslíte si, mám bujnou fantazii, že moc koukám na filmy science fiction. Neříkám, že se nepodívám. Jenže to, co je v těch filmech, je jenom náznak, varování, před skutečností a realitou, která se stala, která je a nebo bude. Pravda je daleko tvrdší a krutější, než si myslíte. Pokud budete pozorně sledovat některé www stránky, dojde vám, že díky zradě Illuminátů a vládě USA je možná pozdě, a těžko budeme hledat záchranu. Pokud se budeme bránit invazi některých agresivních mimozemských inteligencí a vznikne z toho válka, a já si osobně myslím, že není vyhnutí, rozvine se do strašné galaktické války, která tu už jednou byla. Klíčem k vítězství dobra a zla je právě planeta země a my lidé. Pokud prohraje, prohraje celý vesmír. A my zatím prohráváme vlastní zradou.“

 

 

,,Někteří z vás namítnou, že nejsou jen ti zlí, dračí, kteří nás chtějí zotročit, že jsou i takové inteligence, která nám chtějí pomoci v tomto boji. Možná proto vznikla i organizace SETI. Jedni z nich jsou i ti, kteří v minulosti opustili tuto zemi. Jsou mezi nimi i replikanti, kteří samozřejmě někomu slouží. Já osobně bych byl v takových úsudcích opatrný. Možná to tak může vypadat, že jsou hodní. Jenže pokud začnete podrobně zkoumat, kdo, kteří a odkud jsou, můžete dojít k závěru, že to mohou být zrovna jedni z těch, kteří byly dračí existencí zotročeni a slouží jejich zájmům. Zatím se v tom moc nevyznáme a proto je třeba opatrnosti.“

 

 

,,Je tu ještě jedna věc, velmi důležitá. Pokud prostudujete a pochopíte princip při studiu tajných zbraní ovládajících naši mysl, dojde vám, že podobné zbraně určitě mají i tyto mimozemské civilizace, to zaprvé. Za další, nejsou daleko před námi jen v technologiích, ale i v duchovních otázkách a používání vlastních tělesných energiích. Například, velice dobře ovládají telepatii.“

  Obrazek

,,Telepatie je princip univerzální komunikační techniky, kterou lze se domluvit s kteroukoliv bytostí ve vesmíru, byť se jedná o vyšší bytost podobnou člověku, duchovní bytost nebo samotné druhy všech zvířat. Lze vysílat jakoukoliv představu nebo myšlenku a bez překážky funguje všude, na každou vzdálenost a za každých okolností. Je honě lidí, kteří telepatii ovládají, ale je to malé množství v poměru k celému lidstvu. Pomocí telepatie můžeme nejen komunikovat, ale i vsugerovat jakoukoliv myšlenku, a vůbec nevíte, že jde o cizí zásah do vašeho myšlení. Na tomto principu jsou vymyšlené tajné zbraně v podobě syntetické telepatie a věřte, že to perfektně funguje. Jedinou obranou pro lidstvo, aspoň částečnou je, naučit se ovládat telepatii a s tím spojené energie. V tom je ale zásadní potíž, lidé se většinou nechtějí vzdát vnitřních osobních tajemství, hlavně ti se špatný a zvráceným myšlením a tím brzdí duchovní vývoj celého lidstva.“

 

 

,,V identifikaci UFO jsou zmatky a rozpory, určitě vyvolané úmyslně nebo z neznalostí. Je to zaviněno tím, že náhodní svědci a laici nejsou schopni rozpoznat, o jaké technologie se jedná a vůbec neberou v úvahu, že by se mohlo jednat o pozemskou technologii, třeba tajnou vojenskou. Musíme vzít v úvahu fakt, že tu na zemi se vyskytuje dvojí technologie, pozemská a vesmírná mimozemská. V dávné historii lidstva to bylo stejné. Existovaly tu pozemské technologie, které byly použity k odletu na jiné planety do jiných slunečních soustav, a zrovna tak se objevolaly i technologie mimozemské.“

  Obrazek

,,Jako příklad pozemské technologie létajících disků můžeme uvést konstrukce vyvíjené nacistickým německem už před druhou světovou válkou. Během velice krátké doby několika let došlo k obrovskému vývoji v této technologii, od vrtulových až po antigravitační, které byly schopny za velice krátkou dobu doletět třeba na Mars. Po válce pokračovali ve vývoji těchto technik USA i Rusko. Za pomocí i mimozemských poznatku vyvinuly a postavily stroje, které neuvidíte ani ve filmech science fiction. I když se píše ve vědeckých kruzích a médiích něco jiného, berte to jako fakt. Jedná se přece především o přísně tajné technologie. Nevěříte ? To, že nacisti tyto technogie vymýšleli a stavěly je fakt, i když se to popírá a tají. Ale nebyli jediní. Během II. Světové války v USA Nikola Tesla zkonstruoval a vymyslel elektrický a s antigravitačním pohonem létající talíř. Ale v USA nebyl jediný, možná jeden s prvních. Hned po válce v padesátých letech se začalo objevovat mnoho, postupně desítky vynálezů s vynikajícími antigravitačními pohony, dosahujících zajímavých efektů, vlastností a obrovských rychlostí. Samozřejmě pod kontrolou armády, vlády, CIA a taky NASA. Stálo to i mnoho životů. Protože žádný kontrolní systém není dokonalý, dají se tyto skutečnosti ověřit. Existuje mnoho svědků, i dodnes žijících kostruktérů, existují patentové listiny, které si můžete najít a vše si ověřit. Mimochodem, když už jsme u těch patentů a vynálezů, víte že existují patenty třeba na skutečnou teleportaci osob ? Ano, tak to je a mnoho dalších věcí, ale jsou tajné ( patenty můžete najít a prostudovat ). Proto tolik zmatků a nejasností. Bohužel, i když se jedná z našeho pohledu o fantastické a převratné technologie v kterých jsou použity a zakomponované malé části technologie mimozemské, přesto není nijak převratná ve srovnání s tou mimozemskou. Na to, abychom mohli s nimi soupeřit zatím nemáme, natož abychom s nimi začali válku !“

 

,,Svět i vesmír je úplně jiný, než si myslíme a nebo dovedeme představit !“

 www.matrix-2012.cz

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW