Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práce Vesmírných bratrů na planetě Zemi

4. 4. 2010

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 

,,Práce Vesmírných bratrů na planetě Zemi"

 

Obrazek

 Jaké povahy je duchovní mise Vesmírných bratrů? Budou například učiteli?

V jistém smyslu učiteli jsou. Předali prostřednictvím Adamského značný soubor učení, obzvláště Mistr z Venuše v Adamského knize Uvnitř vesmírné lodi. Učení tohoto Mistra je blízké učení Maitréjovu. Je o vztahu člověka k člověku a člověka k tomu, čemu říkáme Bůh, duchovní podstatě všech bytostí napříč vesmírem. Je to učení, ale oni s ním nevystupují na tribunu, nerozdávají letáky a nepíší knihy; takovýto druh učení to není.

Vesmírní bratři jsou zainteresováni na zesilování magnetického obalu naší planety na hutně fyzikální úrovni. V budoucnosti bude existovat věda, kterou Maitréja nazývá nauka o světle. Všechny naše energetické potřeby budou naplněny díky energii, kterou obdržíme přímo ze slunce. Tato energie ve spojení s magnetickou energií Země, kterou nyní Vesmírní bratři ukládají do fyzické roviny, je základem nové vědy.

Vesmírní bratři vědí, že určité tvary mají určité energetické kvality. V budoucnu budou ve městech zásobárny energie různých tvarů k různým našim potřebám. Tyto energie budeme moci „stáhnout" a regulovat dle jejich funkce.

Nakonec my sami dobudeme vesmír. Je to jen otázka času než budeme moci pomocí myšlenky stavět vesmírné lodě, které vzlétnou a prozkoumají galaxii.

 Je zde na Zemi kromě Adamského nějaké další učení Vesmírných bratrů?

Je to podobné jako s New Age. Je to minové pole a vy si musíte skrze něj velmi opatrně vybírat cestu. Máme zde autentické učení jako to od Adamského, ale je zde také obrovské množství klamu a iluzí.

 Jaký význam mají podzemní základny Vesmírných bratrů na naší planetě? Co se tam v nich děje?

Vydrancovali jsme tuto planetu jak jen se dalo. Veškerá pevnina, vzduch, řeky a oceány jsou znečištěny. Vesmírné lodi sestupují do hlubin oceánů a neutralizují znečištění do té míry, do jaké je jim to povoleno. Uskladnili jsme jaderný odpad do Atlantiku a Pacifiku a Vesmírní bratři dělají, co jen mohou, aby zbavili účinnosti tyto strašné zdroje toxického odpadu, takže mají hodně, co dělat. Je to trvalý proces. Mají zařízení, která umí neutralizovat nejhorší elementy znečištění, zejména vysokoúrovňové jaderné záření. Ve své pomoci jsou ovšem omezeni zákonem karmy.

Jsou Vesmírní bratři nějak zapojeni do léčitelství? Hrají nějakou roli v transmisní meditaci nebo jsou s ní nějak spojeni?

Jestli léčí? Ne, sami o sobě ne. Nejsou ani přímo zapojeni do transmisní meditace, ale přenášejí kosmické a planetární energie k naší Hierarchii, která je pak rozvádí prostřednictvím transmisních meditačních skupin.

Oni se nevměšují do našeho života. Přichází pomoci. To, do čeho jsou zapojeni, je záchranná mise. Zachraňují planetu Zemi a zachraňují lidstvo od hrozného pustošení, které si způsobujeme jaderným zářením a vším tím drancováním země, lesů atd. Je to z jejich strany spíše planetární mise nežli vměšování se do našich pracovních postupů.

Obrazek

Dojde po Dni deklarace k většímu sblížení a spolupráci s Vesmírnými bratry?

Ano.

 Budou nás Vesmírní bratři učit umění žití?

Ano, ale nepřímo. Mají nám hodně co říci o umění žití, obzvláště Bohu podobní emisaři z Venuše. Venuše je alter ego, druhé já, planety Země a je ve svém posledním cyklu. Bytosti na Venuši jsou mimořádně vyvinuté. Sanát Kumára, Pán světa zde na Zemi, pochází právě z Venuše.

Mají nás hodně co naučit, ale máme zde přece svou vlastní duchovní Hierarchii - Maitréju a Mistry. Nemyslím si, že je to otázka volby mezi tím a oním souborem učení. Přijdete na to, že to vše si je velmi podobné. Těžké je pouze - tak nám to alespoň připadá - učení naplnit.

Budou nakonec Vesmírní bratři vystupovat veřejně ve vztahu k lidstvu, tak jako Mistři?

Odpověď musí znít „ne", ale je to podmíněné ne. Nechtějí zaujmout místo naší Hierarchie. Cokoli v budoucnu udělají, aby pomohli Zemi, bude uděláno zpoza scény, že ukáží, co by se mohlo udělat. Pokud to bude nezbytné, budou aktivními zprostředkovateli nové technologie, kterou mají a kterou pomáhají realizovat na Zemi. To nastane, až přijde pravý čas, až přijmeme určité principy, zejména naprosté odstranění válek.

Mají svou roli, ale nepřevezmou místo naší Hierarchie. Jsou příliš zdvořilí, příliš si vědomi skrytých zásad a toho, jak žít ve vztahu k jiným lidem, než aby narušili naši svobodnou vůli a převzali její místo. Budou mít roli rádce planety Země. Přicházejí pomáhat, tak je to.

Proč Vesmírní bratři pomáhají nám, místo aby se zaměřili na vlastní planetu?

Jsou vědomými členy společenství, jímž je konfederace planet naší planetární soustavy. Pracují nejen pro svou planetu nebo pro jakoukoli jinou, pracují na růstu a zdokonalování soustavy jako celku. Tato soustava je projeveným tělem Slunečního logu. Pokud jim práce ukládá pomoci Zemi, pak Zemi pomáhají. Prostě to dělají. Kdyby to byla jiná planeta, dělali by totéž.

Kolik Vesmírných bratrů mezi námi v současnosti žije? Jak se projevují? Narodí se do rodiny jako dítě nebo přijdou už jako dospělí?

Mám informaci, že je jich okolo dvou tisíc. Jsou po celém světě v mnoha zemích. Někteří navštíví naši Zemi jako dočasnou základnu na několik hodin nebo dní, na týden či dva. Jiní nastoupí dlouhotrvající pobyt a přichází různými způsoby. Mohou přijít jako naprosto dospělí jedinci, ale mohou se také inkarnovat do rodiny a vyrůstat jako děti.

Jaký důvod mají lidé z jiných planet inkarnovat se u nás?

Když jsou v pozemském fyzickém těle, mohou svou práci v určitém časovém období provádět efektivněji a inteligentněji, než by to mohli dělat, kdyby pouze dočasně snížili vibrace svých vlastních těl.

Je několik způsobů, jak k tomu dochází. Mohou se stát „jako" pozemšťany a na Zemi „spadnout", jak se tomu někdy říká, tj. mohou provést duchovní pád z vyššího do nižšího stavu. Mohou spadnout z Venuše nebo Marsu nebo jiné planety na Zemi a usídlit se zde jako obyčejný člověk.

Takto to provedlo mnoho lidí, obvykle to byli pokročilí lidé jako Leonardo da Vinci, Shakespeare, Bach a Beethoven. Z moderní doby jmenujme Marii Callas. Různí lidé této úrovně se inkarnují na Zemi, „spadnou" na ni, stanou se jakoby pozemšťany a potom prochází procesem evoluce.

Jak bych rozpoznala Vesmírného bratra, kdybych nějakého uviděl nebo potkal?

Nejspíš byste jej vůbec nepoznal, pokud on sám by se nechtěl dát poznat vám, nebo pokud by nechtěl, abyste jej poznala vy. Pokud by to byl utajený pracovník Vesmírných bratrů, jevil by se vám pouze jako obyčejný člověk. Nedokázala byste rozlišit, jestli je nebo není z jiné planety.

 Objevují se Vesmírní bratři v majavirúpě? Tvoří si ji sami?

Ne. Vezmou si tělo z této planety a narodí se jako obyčejní lidé. Tedy, pokud zde jsou na dlouho. Pokud jsou zde jen na krátkou dobu, sníží své vibrace do takové míry, že ta potom odpovídá víceméně naší vibrační úrovni. A zdají se být běžnými lidmi. Ale to je jen dočasné. Pokud jsou zde na dlouhý čas, inkarnují se do světa a pracují v tichosti, stranou.

Jestliže Vesmírní bratři žijí na éterické rovině, jak to udělají, že se projeví na fyzické rovině tak, abychom je my mohli vidět?

Je to dočasná záležitost. Když někdo z vesmíru přijde na Zemi a chce se nechat vidět, sníží vibrace svého éterického těla tak, aby se nám stal viditelným. Stejně se to dělá s vesmírnými loděmi. Tyto dopravní prostředky jsou z étericfké fyzické hmoty a pokud nemáte éterické vidění, jsou pro vás neviditelné. Ale vidí je stovky a tisíce lidí po celém světě, když jejich posádka sníží vibrační stupeň svého vozidla.

 Jak můžeme Vesmírné bratry kontaktovat?

My je můžeme kontaktovat? Ne. Oni kontaktují nás. My je kontaktovat nemůžeme. Oni znají ty, na které se mohou spolehnout, kteří jim dokáží pomoci s prací, do které jsou zainteresováni a kterou je třeba udělat, kteří se umí odevzdat a pracovat jako oni sami.

Obrazek

Nebylo by užitečné mít nějakou skupinovou invokaci, která by mohla vyvolat pozorování Vesmírných bratrů? Existuje nějaký způsob, jak se sladit nebo místo, na které se zaměřit, když se snažíme kontaktovat Vesmírné bratry? Jak nejlépe je vyzvat, aby se zjevili? Máme použít Maitréjovu ruku? Máme se zaměřit do ádžna čakry či někde jinde?

Iluze, nic než iluze a mámení! Mantra, která by vyvolala Vesmírné bratry? A co s nimi budete dělat, až je vyvoláte? Zamáváte jim, nebo jim nabídnete koláčky? Jedno každé slovo z tohoto dotazu je mámení. Zapomeňte na to. Není vaší starostí plavit se z místa na místo ve vesmírném talíři. Vaším úkolem je dávat na vědomost, že Maitréja, Kristus, Světový učitel přichází spolu s Hierarchií Mistrů. To je úkol, který jste si uložili. Ne se vzrušovat představami projížděk vesmírnými loděmi nebo marnit čas Vesmírných lidí tím, že vám budou věnovat pozornost. Jak byste chtěli nastoupit do vesmírného plavidla? Jste z pevné hmoty a oni ne. Jak byste to asi udělali?

 Je nějaký způsob, jak bychom mohli přispět jejich práci? Dá se s nimi nějak spolupracovat?

Můžete přispět jejich práci, když o nich dáte vědět, když si o nich a jejich práci utvoříte pravdivý obraz. Když je budete prezentovat jako lidi, kteří opravdu existují, ve vesmírných lodích, které jsou také reálné. Když uvedete, že to jsou naprosto neškodné a mírumilovné bytosti, které přicházejí pouze pomáhat. Tím uděláte pro lidstvo mnoho.

Naše duše se stotisícekrát inkarnuje. Tímto způsobem se vyvíjíme od člověka zvířecího až k mistrovství a skončíme tak výuku ve škole zvané Země. Nemusíte o tom takto smýšlet, ale zkušenost Země je zkušeností vzdávání se potřeby vtělování, produchovňování planety. Toto je hutně fyzická planeta a my jsme v tělech z pevné hmoty, takže je pro nás nesnadné představit si opravdovou povahu lidstva. Nejsme vůbec z pevné hmoty, vyjma jednoho úhlu pohledu. Jsme světlo. Ale toto světlo nabírá na naší planetě formu hutně fyzického, astrálního a mentálního těla.

Jak se vyvíjíme prostřednictvím pěti zasvěcení, přitahujeme v každé inkarnaci víc a více energie z duše do těla. Znamená to, že přitahujeme subatomickou látku, což je světlo, do těla a tělo se postupně mění. Prvním zasvěcením se osvěcování těla započne. Zasvěcenec druhého stupně přitahuje již do těla určité světlo. Zasvěcenec třetího stupně více. Třetí zasvěcení se nazývá Proměna a tělo se stává průzračným nosičem duše. Zasvěcenec čtvrtého stupně přitahuje světla ještě víc a páté zasvěcení je možné tehdy, když je tělo dokonale přeměněno a přestavěno. A to je Vzkříšení, zmrtvýchvstání; všichni Mistři jsou vzkříšenými bytostmi.

Člověk se stává poprvé opravdu božským až po třetím zasvěcení a je potom oddán práci ve službě světu. Takoví lidé jsou tvořiví způsobem, jaký před dosažením třetího zasvěcení nebyl možný, jakkoli mohli být tvořiví již jako zasvěcenci prvního či druhého stupně.

Jak překonat tendenci největších médií opomíjet příběhy s Vesmírnými bratry?

No to zjevně nedokážete. Čas a události samy to zařídí. Vy pouze musíte přicházet s informacemi o Maitréjovi, o zviditelnění Duchovní hierarchie a o roli, jakou Vesmírní bratři hrají při této mimořádné události.

Proč je právě nyní důležité uvolňovat informace o Vesmírných bratrech? Proč nastal „čas odhalení" právě teď?

Nastal proto, že dosud se o jejich existenci relativně mnoho nevědělo a byla popírána vládami i médii. Činnost Vesmírných bratrů stále zesiluje. Nejnovějším projevem je „hvězda", zvěstovatel Maitréjova objevení se na veřejnosti. Když máme vysvětlit „hvězdu", nelze obejít fakt, že je to vesmírná loď a až se budou Maitréji ptát při jeho veřejném vystoupení na UFO, otevřeně přizná jejich existenci.

Mluvit o tom stále a dokola. Psát do novin, psát do televize i rádia. Mluvit s místními novináři a novinami. Dostat to do místních novin a odtud se to pak dostane do těch hlavních.

Je třeba zároveň poukazovat na skutečnost existence Vesmírných bratrů, tedy až se stane obecně známým, že to nejsou ve skutečnosti „hvězdy", protože hvězdy jsou nám milióny mil vzdáleny a tyto „hvězdám podobné světelné zdroje" jsou v naší atmosféře. Takže, co to tedy je? Jsou to opravdu vesmírné lodě a přišly k nám z jiných planet, aby započaly svou práci a staly se hlasateli Maitréjova příchodu - stejně jako tomu bylo před 2 tisíci lety při narození Ježíše, kdy byla poslána vesmírná loď, aby vedla tři Mistry do Betléma. Je to opakování téže události, pouze s tím rozdílem, že dnes nejde pouze o tři moudré muže, nýbrž musí se o tom dozvědět celé lidstvo.

Zdroj - prichod.cz

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW