Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč narůstá počet inkarnací ?

18. 10. 2009

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Proč narůstá počet inkarnací ?“

 

Obrazek

 

,,Proč je tolik bytostí vtělených,

důsledek populace ?“

 

,,Protože to je druh nátlaku na uvolnění karmických vazeb v této přítomné realitě. Energie, která je omezena na tuto úroveň existence potřebuje být uvolněna tady, čili v inkarnačním procesu. Někdy to také přichází v doprovodu nevyrovnané vtělené duše: obsednutí, posedlost. Posedlost není jednoduchá věc: bytosti, které uvolňují nevědomě energii, ať už to dělají jakkoli, dokonce i posedlí lidé, pomáhají nevtěleným bytostem uvolnit zase jejich energie. Je to pěkná služba, ale hlavně bolestivá, v závislosti na mohutnosti energií.“

 

 

,,Psychologické sny: Když se vám zdá o nějaké situaci, která je opakováním dané situace ve fyzickém světě, opakujete si ji tak dlouho, dokud nepochopíte důvody a nepřidáte tuto zkušenost k vašemu duchovnímu růstu. Občas se nám zdá o věcech, které se nám mají v budoucnu stát. Je to hlavně díky duchovním průvodcům hluboce zapojeným do této činnosti.Tyto věci se učíme na nižších astrálních rovinách, jelikož to je jednodušší na zapamatování a může to být důležité v našem běžném životě. Průvodci berou energie z klamů z vyšší astrální roviny, která není tak svázána s časem a prostorem, do více přístupné astrální roviny, kde si můžeme tyto "vzorky" zapamatovat. Budoucnost se tak pro nás stává více přístupná ve formě vizí.“

 

 

,,Tyto vyspělejší říše nejsou vnímány jako normální sny, jsou více intenzivní v mnoha aspektech ( barvy, světlost, průzračnost ), že si z nich bereme s sebou mnoho dojmů a následně je popisujeme jako skutečné vize. Jako NDE (near death experience - zážitek blízkosti smrti ), které nebylo jenom snem, protože intenzita prožitku byla tak hluboká.“

Obrazek

 ,,Když cestujete skrze astrální brány, dokonce tunely v NDE, nebo dalšími mezidimenzionáními bránami do jiných dimenzí, můžete vnímat další bytosti, které mají tvar lidského těla, ale další vlastnosti, jako třeba světlo nebo intenzita barev, které jsou takové, jaké byste nikdy neviděli a už vůbec ne ve fyzickém světě. Například na éterické úrovni nám dávají dojmy, že mají tváře, někdy nemají těla vůbec, ale jejich tváře jsou v závoji světla. Tyto bytosti vědí, jaký vám mají dát dojem svého vzezření, který jste schopni si zapamatovat, když se vrátíte zpět do těla. Duchovní průvodci, kteří nás na takovýchto cestách doprovázejí vědí velmi dobře, jaký je nejsnazší způsob abyste si něco zapamatovali.“

 

 

,,Když mě moji duchovní průvodci vezmou z těla, můžu dosáhnout vyšších říší s jejich pomocí, kde se mohu učit. Nazývám to "Astrálně éterické účení". Odtamtud můžeme získávat dojmy z budoucnosti stejně dobře jako z minulost, akášické záznamy jsou nám plně přístupné. Akášická kniha je představa jak popsat cestování v prostoru a čase do míst událostně spjatých s historií země a vším kolem ní.“

 

 

Po tomto učení se jich často ptám, zdali mi mohou pomoci zapamatovat si tyto dojmy. Potom ke mně průvodci neustále hovoří aby mi pomohli si tyto myšlenky udržet a navádějí mě do nižších astrálních rovin. Pomalu vstoupíme do aury země a při vstupu do těla mi pomohou si vše zapamatovat.

 

 

Během tohoto procesu si zapamatuji jak kvality a představy Země vstoupily do mého vědomí. Čím více se přibližuji fyzickému světu, tím více začínám pociťovat jak mě do sebe uzavírá čas a prostor. Když vstoupím do svého těla, mám šok z toho, jak jsem omezen a ohraničen. Myslím, že tento šok je příčinou odmítnutí dojmů z vyšších říší.

Obrazek

 Styky a vlivy

Vtělené duše jsou hlavně ovlivňovány fyzickými dojmy, které jsou vnímány fyzickými smysly, vedle toho jsou také skryté vlivy, kterými jsme vedeni, ať už je vnímáme, nebo ne. Záleží to především na tom, jak moc jsme si těchto vlivů vědomi.

 

 

Vtělené duše, které nejsou schopné vnímat takové vlivy nejsou ztraceny, jen se rozhodli ignorovat nebo nějak odmítat tyto vjemy. Mají na to právo a ostatní by měli toto rozhodutí obyčejně respektovat. Není to žádný soud, pouze vnímání rozdílných vlivů.

 

 

Nižší astrál

Například mnoho fyzických vlivů z nejnižší astrální roviny, či nejbližší nefyzické rovině, nazývám psychologická rovina, jsou tu strachy, bolesti, hněvy, a jejich myšlenkové formy, jsou jako jejich tmavé stíny v pozadí.

 

 

Psychologie se snaží popsat tyto vlivy s různými úspěchy či neúspěchy. Je strašné tam být. Když jsem vědomě navštívil tuto rovinu, cítil jsem, že bych tu nechtěl strávit mnoho času. Chtěl jsem odejít, jak jen to bylo možné. Různorodé posedlosti přicházejí z této roviny, například: deprese přitahují bytosti, které jsou ve stejné situaci, nebo stejně jako pocit bolesti, který se s vámi spojí. "Nebudete sám s pocitem, že jste sám." Je to trochu ironická situace, protože se dva spolu potkají a podporují v sobě již tak bolestivou situaci, aby byla ještě horší. Často takové skupinky bytostí napadají inkarnované bytosti, aby s nimy sdíleli jejich osamění, žel a bolesti. Takové bytosti mohou být vnímány třetím okem, pokud je na to trénované. ( viz. Překlad třetího oka ).

 

 

Jen sama inkarnovaná bytost, která se cítí sama může uvolnit tento druh energie. Ale bytosti bez těla toto nemohou, takže inkarnovaná bytost pomáhá duchovi, nebo omezené bytosti uvolnit její osamocení také. Často je velmi těžké rozeznat tento proces. Potřebují pomoci od osoby, která je plně scelená s touto situací, plně uvědomělá a ochotná pomoci v této situaci.

 

 

Vyšší astrál

Ve vyšších rovinách jsou stále bytosti, které čekají na své fyzické tělo, nebo pomocníci, kteří nám občas pomáhají v určitých situacích. Jsou dobře v kontaktu s fyzickou rovinou, občas nás ovlivňují i v běžném životě.

 

 

Více osvobozené bytosti, které dokončili reinkarnační cyklus/ zkušenost, nebo přátelství, které jsme měli v našich minulých životech a z jiných planet, kde jsme byli inkarnování jsou stále v astrálu přítomny, ale jsou si dobře vědomi jejich vlastní situaci jsouce odděleni od božího záměru.

 

 

Ve vyšší a více jemnější astrální rovině jsou bytosti, které nám pomáhají s naším duchovním vzestupem. S jejich pomocí si uvědomujeme mnoho věcí v denním životě, zejména štěstí, které nás potkává. Podporují nás v uspořádání si našich snů v nižších astrálních rovinách. V našich snech nám vytvářejí základ pro dané situace z našeho denního života.

 

 

Mnoho duchovních průvodců nám pomáhá spojit se s vyššími říšemi. Například nám pomáhají v noci opustit tělo, pomáhají nám uvědomit si našeho éterického dvojníka během dne, když jsme v těle, ale hlavně nám pomáhají integrovat se do vyššího Já jejich přítomností v našich myšlenkách.

 

 

Éterická rovina

Aštar velení, Vesmírné bratrstvo, Bratrstvo velkého bílého světla a vyšší mistři jsou bytosti na éterické úrovni ( mentální úrovni, pozn. Překl ), mnoho z nás jsme tam také naším éterickým dvojníkem ( duchem jako prvním aspektem naší bytosti, mentální tělo, pozn. Překl. )

 

 

Přepadají nás jistě určité pocity, když čteme jména těchto uskupení, ale je to jen druh pojetí : Nazýváme tyto skupiny těmito názvy, jelikož v našem fyzickém světě je potřebujeme identifikovat, nazvat, abychom o nich mohli přemýšlet, či s nimy pracovat. Cítím se být velmi blízko Aštarovi ( dokonce i když nesouhlasím s mnoha sděleními přes channeling, které tvrdí, že jsou od velení aštaru )

 

 

Tak dalece, jak jen mohu vnímat, přijímáme vyšší energie z té za éterickou plání, abychom si je uspořádali na více éterický způsob, zejména na zemi a v jejím energickém poli pro pozvednutí se do vyšších dimenzí.

 

 

Osobně jsem vnímal éterické bytosti jako míčky energie s různými barvami, když mě moji průvodci vyzdvihli do éterické roviny. Je tam mnoho tunelů a záření? rozdílné skupiny bytostí jsou vázány na specifické energie, aby je zpřístupnili pro nižší tvory. Rozdílně nazvané skupiny jsou "skupiny", které jsou spojeny s určitou úlohou práce s energií. Některé jsou velmi dobře spjati se zemskou energií, ve fyzickém světě jsou spojeni s rostlinami nebo kameny.

 

 

Éterická přítomnost je vyšší část nás samých. Charakteristika vtělení jsou úvahy z této části našeho já. Čím více jsme spojeni s naším duchovním já, tím více si můžeme uvědomit smysl našeho života, úlohu, kterou jsme si vzali do tohoto fyzického světa, do našeho současného života.

 

 

Za fyzickým, astrální, éterickým světem jsou mnohem jemnější roviny, které jsem nezahrnul do tohoto krátkého pojednání.

Obrazek

Mezidimenzionální činnosti a výčet bytostí

Pokusím se vysvětlit několik činností pojmenovaných skupin bytostí, popis je založený na mém osobním pohledu a zkušenostech.

 

 

Skupiny a jejich výskyt není jeko u nás ( fyzických pozemšťanů ). Jsou to více méně skupiny energií.

 

 

Lidský druh:

Existuje mezi třetí a čtvrtou dimenzí, dokonce současný posun naší planety opouští dualitu a třetí dimenzi směřujíc k dimenzi čtvrté. Planetární posun nebo vzestup ( často popisován jako "velká sklizeň duší" ) je ukázána jako tečkovaný obdélník ze čtvrté do páté dimenzionální hustoty. Čtyřdimenzionální reality právě nastupují (1994) již několik let (1990-1992). Až 2015-2020, kdy čtvrtá dimenze/hustota plně pojme naší planetu. Některá proroctví tvrdí, že koncový posun do 5 dimenze nastane o 100-150 let později - což se stane velmi rychle v relativním měřítku, jelikož vnímání času v čtyřdimenzionální realitě se dost změní ( zrychlení času ). Mayský kalendář vám nabízí stejné změny.

 

 

( Poznámka překladatele : Sledujte svět kolem sebe, jelikož se to už děje. Přestup do 4té dimenze z materiálního pohledu nebudeme vůbec vnímat. To, co budeme pokládat za fyzický svět už moc fyzický nebude - ale lidský pohled ho stále tak bude chápat. Takže až si ve 2030 řeknete, co to bylo za nesmysly, že se nic nezměnilo, tak bohužel... vaše vnímání světa kolem vás bude stále fyzické, bude fyzické pro každého na této planetě.)

 

 

Zeťané ( The Zeta?s )

Pomáhají některým skupinám lidí spojit se s vyšší realitou. Spolu s mimozemskými kulturami jsou to častější návštěvníci tohoto světa v této realitě - na druhou stranu jsme to my, kteří sdílíme tyto ( třetí dimenze ) znalosti, které učíme ostatní. Sdílíme sjednocení emocionální a mentální, např. Zeťané, kterým chybí tato sjednocení ( integrace ).

 

 

Plejáďané

 

Se ukazují jako nižší mezidimenzionální mimozemská kultura, která koordinuje tyto mezidimenzionální cesty ostatním kulturám. Některé bytosti se ztotožnili v Plejáďanech nebo ostatních Bránách ( Orion, Sírius atd. ) aby vstoupili do trojdimenzionální reality, aby mohli opět vystoupit do čtvrté a následně páté dimenze jako takový druh služby boží.

 

 

Aštarovo velení

Je druh meziplanetární a mezidimenzionální smlouvy několika kultur - mnoho z nás tu sloužíme naším duchem, vyšší část našeho já ( jak popsáno nahoře ).

 

 

Některé bytosti jsou:

Aštar, Merku, Ezola, Alastar, Monka, Voltra, Avana, Ištar, Soltek, Kla-La, Vůdok, Haton, Korton, Sutko, Soka

ang.: Ashtar, Merku, Esola, Alastar, Monka, Voltra, Awaana, Ishtar, Soltec, Kla-La, Woodok, Hatonn, Kortron, Sutko, Sokka

 

 

Velcí mistři

jsou bytosti, kteří dokončili svůj vzestup již v minulosti na zemi, mnoho z nich je stále inkarnováno na zemi. Myslím, že tu založili mnoho duchovních skupin esoterických, newage, theosofických a škol, zejména ti, kteří byli spjati s určitým náboženstvím.

 

 

 

Někteří mistři jsou: Ježíš-Sananda (?), Lord Kuthumim, Lord Maitreya, El Morya, Gautama Budha, Confucius, St. Germain, Kwan Yin, Serapis Bei, Eliah Ezechiel, Nada. Bratrstvo světla bylo vytvořeno vyššími mistry.

 

 

Michaelova Legie

Je silná sjednocená skupina hvězdných, světelných rytířů, čestných a poctivých. Je blízko k archandělovi Michaelovi.

 

 

Metatronská legie

Není moc známé mezidimenzionální uskupení, které podporuje rozšíření vyšších ( vibrace ) energií do nižších. Jak je známo z rozličných zdrojů Metatron je tvůrce Elektronu - základ na změnu hustoty energie v mnoha realitách. Můžete se mrknout od J.J. Hurtakse na Klíče Enochovy, kde probírá několik stavů výrobního procesu v Metatronu.

 

 

Archandělové

Jsou dá se říct neosobní energie, které jsou velmi mocné, jejichž pojmenování a popis je nemožný. Je pouze možné pojmenovat je jako kvality: Michael, Gabriel, Rafael, Chamuel, Metatron, Zadkiel, Mikael, Melchzedek, Uriel, Jophiel.

 

 

Za osmou dimenzí jsou roviny, reality, které není možné popsat - Kristovo vědomí nebo Kršnovo vědomí. Ty mohou být popsány v metafyzických příbězích nebo např. v Upanišadách. Tyto království nemají omezení jaké známe, jelikož "nejsou oddělené od zdroje"

 

 

Mezidimenzionální cestování

 

Cestovat v prostoru znamená přemístit se z jednoho bodu do druhého, zde popíši cestování mezi dimenzemi. Všechny fyzicky manifestované "věci", bytosti mají svůj protějšek v astrální rovině, je to jako definovaná forma, totožná v obou úrovních. Pro cestování mezidimenzionálně, meziplanetárně potřebujeme znát do jaké úrovně času/prostoru ( jako hustoty) chceme cestovat, do jaké astrální roviny.

 

 

Když jsme poslali "vozík" na Venuši, cestovali jsme ve fyzické rovině, takže jsme zde nemohli najít život, protože fyzické zařízení detekuje pouze fyzické věci.

 

 

Cestovat fyzicky na Venuši můžem v raketě, která ponese naše fyzické tělo. Cestovat na venuši astrálně, bez nějaké "astrální rakety" je jednodušší ( dokonce i levnější ) a najdeme Venuši plnou života. Čím více jemnější astrální úrovně dosáhneme, tím více se uvolní vztah čas-prostor.

 

 

Světelné lodě ( Paprskové lodě - Beamships ) jsou schopny létat v různých dimenzích nebo astráních rovinách. Paprsek prozkoumá vztah času a prostoru okolo lodi , objektivně to bude vypadat, že se pohybuje, ale především to změní časoprostorový vztah. Čím vyšších rovin dosáhneme, tím se vesmírná loď stane více energickou.

 

 

Asi je těžké tuto analogii pochopit. Můžeme říct, že Země je vesmírná loď, všechny vtělené duše se napojují na druh smlouvy, kterou nazýváme "společnost" , vytvořenou masivním vědomím.

Obrazek

Cestování v prostoru implikuje cestování v čase

 

Zde na zemi hustota času a prostoru je silná, takže nemůžeme mezi nimy změnit vztah. Ale v astrálních sférách jsme toho schopni. Opuštění fyzické sféry: Fyzicko astrální nebo fyzicko éterický start vnímáme jako světelný tunel. Dokonce, když prožíváme spontánní opuštění těla ( spontánní! ), nebo dokonce NDE. Je to jen změna vnímání této hustoty.

 

 

Když dosáhneme éterické úrovně, můžeme jednoduše vstoupit do jakékoli položky, kterou nazvěme časem. Jakmile do ní vstoupíme, přijmeme aktuální hustotu v daném čase a fyzická realita se vrátí našemu pohledu.

 

 

Meziplanetární, nebo mezigalaktické cestování je mnohem jednodušší, protože cestujeme připraveným astrálním vozem

( stvořili ho pomocí vůle nějaké bytosti ), vozidlem stejné hustoty jako rovina, do které chceme vstoupit.

 

 

Jestliže jsme schopni si srovnat a zapamatovat všechny dojmy, které na cestě získáme, cestování se stane více skutečné. Mimozemské kultury, které stvořili tyto lodě jsou schopni měnit jejich vibrace jak chtějí.

 

 

Plejádská loď

Právě taková to může být loď. Loď nebo myšlenková forma-smlouva, která cestuje na éterické rovině cestuje na fyzické rovině. Taková znalost implikuje uvědomění si vyšších říší za astrální či éterickou rovinou.

Zdroj - Tenet Nosce

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO